WERELD & DENKEN
 
 

Goed en kwaad bij links en rechts

De meeste van de basisideeŽn zoals ontwikkeld in Goed en kwaad lijken voor de hand liggend - het gaat eigenlijk allemaal om mijn en dijn. Niettemin bestaat er toch veel misverstanden rond omheen. Veel daarvan zijn hebben hun opsporing in de traditionele links-rechts verdeling. De meeste echte misverstanden bevinden zich aan de linkse kant van het spectrum - de positie van de rechtse kant is simpeler, omdat men daar in veel gevallen het belang van de ander buiten beschouwing laat of niet belangrijk vindt . Het meest pregnant kwam dit tot uitdrukking in de jaren tachtig, toen er van die kant openlijk beleden werd dat het belang van de rijken het belang van allen was, dat er geen maatschappij bestond, en dat inhaligheid een deugd was  ("Greed is good"). Volgens onze definities zijn dit overduidelijke vormen van kwaad. Deze vorm van kwaadwilligheid kan ook afgekort worden als het materiŽle egoÔsme: het vergaren van zo veel mogelijk materiŽle zaken, ten koste van anderen. Afgeleide kwaden, dat wil zeggen kwaden om dit doel te bereiken, lopen van praktische varianten als het inslaan van andermans hersenen om zijn portemonnee te stelen, tot de bovenstaande theoretische varianten die beweren dat de ander minder waard is, gegoten in de vorm dat ze minder recht hebben op materiŽle zaken dan de eigen persoon - al dan niet op vermeende of reŽle kwaliteiten. Dat dit vormen van kwaad zijn weten ze zelf meestal ook wel , bewust of onbewust , maar voor deze mensen is de verleiding van het materiŽle te groot. Dat is in feite de definitie van "rechts".

De linkse problemen met goed en kwaad zijn het omgekeerde van het rechtse probleem: het is niet per definitie zo dat het de bestaande materiŽle verschillen tussen mensen een maat zijn voor de kwaadwillendheid van die mensen. Of: het feit dat mensen in de derde wereld armer zijn dan die in Europa betekent niet dat die mensen beter zijn, en ten koste van mensen uit Europa geholpen moeten worden. Hierboven is dat probleem vermeden door de vermeerdering van het belang van het ik af te wegen versus de vermindering van het belang van de ander. Het kan dus best zo zijn dat de maatschappij een groter belang heeft bij het vermeerderen van het belang van de een, dan bij de vermindering van het belang van de ander. Het is bijvoorbeeld een geldige zaak om goederen verkregen met de arbeid van een arbeider te steken in het levensonderhoud van de geleerde, omdat die geleerde een tegenprestatie levert die later aan de arbeiders en de rest van de maatschappij ten goede kan komen . Hetgeen dus niet het geval is bij de rechtse variant: het steken van producten van de arbeider in het levensonderhoud van een bankier of iets dergelijks, want die gebruikt die goederen alleen voor privťdoeleinden: luxe en decadentie .

Voor wat betreft het algemeen maatschappelijk denken leveren de bovenstaand geformuleerde regels van goed en kwaad dus simpele oplossingen. Het rechtse denken in de meest algemene zin is een vorm van kwaad. Specifiekere uitwerkingen ervan kunnen elementen van goed bevatten, zoals de fabrieksdirecteur die huizen voor zijn werknemers bouwt, maar dat zijn gevallen die ieder apart bekeken moeten worden.

Bij het linkse denken is de verwarring zo groot dat een algemene regel moeilijk is aan te geven. In feite is een groot deel van het initiatief tot het ontwikkelen van deze website juist ontstaan vanwege de constatering dat de praktische uitwerking van veel linkse ideeŽn, ontworpen met het goede voor het oog, tot negatieve resultaten leiden, denk bijvoorbeeld aan het onderwijs. Dat laatste voorbeeld laat ook zien dat de misverstanden vaak veroorzaakt worden door een manier van denken waarbij men op eenzelfde theoretische, abstracte, manier blijft doorredeneren. Natuurlijk is ieder mens, en dus ieder kind, in principe, dat wil zeggen in zijn mens-zijn, gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat de mogelijkheden tot opleiding voor ieder kind gelijk zijn: de ene is goed in muziek, en de andere in rekenen. En de ene is veel beter in rekenen dan de andere. Gelijk onderwijs voor iedereen is waanzin, gelijke kansen voor iedereen betekent ongelijk onderwijs voor iedereen: voor de slechte rekenaar simpele sommetjes, voor de briljante rekenaar hogere wiskunde. Als de briljante rekenaar afgescheept wordt met simpele sommetjes, is men even slecht bezig als wanneer de slechte rekenaar hogere wiskunde krijgt voorgeschoteld.

Gelijk onderwijs voor iedereen is dus kwaad. Toch was het decennialang het streven van de overheid in Nederland, onder invloed van linkse ideologie, oftewel: het linkse denken over goed en kwaad. De tweedeling goed-kwaad valt dus niet samen met de tweedeling links-rechts - hoewel men wel kan zeggen dat de kans dat rechts goed is, veel kleiner is dat links goed is.

Een veel betere correlatie met goed-kwaad krijg je als je de  linkse idealen omtrent gelijkheid en individualisme vervangt door degene die veel meer rekening houden met de evolutionaire begrippen horende bij de samenwerking binnen groepen, zoals die ook al bij dieren bestaan => . Die begrippen worden hier gevat in het Rijnlandse model. Er is dan ook een veel betere samenhang tussen goed-kwaad en Rijnlands-Anglicistisch (Angelsaksisch) dan met links-rechts

 

Vele andere maatschappelijke problemen zijn op een even simpele manier te analyseren, indien men slechts bereid is naar de stem van de ratio te luisteren. De rest van de website geeft meer recepten om tot dit belangrijke doel te komen.


Naar Goed en kwaad , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .