WERELD & DENKEN
 
 

Portretten: directeurenDit zijn allemaal directeuren van grote bedrijven. Vergeet natuurlijk de lachende uitdrukkingen. Dit zijn allemaal echte bulldogs.

Bul Super, de bullebakkerige, oplichtende, zakenmanWie denkt dat die laatste kwalificering enigszins overdreven is, wordt verzocht goed te kijken naar het laatste exemplaar. Dat is geen echte directeur, maar een acteur die een directeur speelde in  reclamespotjes voor de uitzendfirma Commit-Arbo. De aanhef van het spotje met de stem van een voice-over: "Ha, daar hebben we de baas. Die komt zijn personeel motiveren." Vervolgens zie je de directeur, rood aangelopen, zijn hoofd om de hoek van de deur van diverse afdelingen steken, waarbij hij een bruut geblaf laat horen. Aan het einde van het spotje wordt de directeur als een hond in de achterruimte van een auto geladen - het witte voorwerp in zijn hand zichtbaar in het portret is het bot uit een ander spotje (addendum: nu ook op YouTube uitleg of detail uitleg of detail ). Ten overvloede: in Marten Toonder's galerij van mensenkarakters-in-diertypes is de directeur, zie rechts(boven), overduidelijk van het blaffende bulldog type.

De galerij is een weergave van de uiterlijk zichtbare kenmerken van een manier van denken, een manier waarop de psyche van de betrokken groep in elkaar zit, zoals uitgebreid besproken in Rechtse denken . Ook daar vermeld: natuurlijk ziet men de psychische basis ook terug in de opvattingen en ideologieën die de groep heeft, van het simpele "recht van de sterkste" naar de volledige kapitalistische ideologie , in persoonlijkheidskenmerken van haar aanhangers , in Nederlandse termen: de VVD   . Je kan de bovenstaande verzameling dan ook zien als een sociologische versie van het beroemde verhaal van het Portret van Dorian Gray . Voor een grappige literaire illustratie van het hier betoogde aangaande het uiterlijk, zie hier en hier ; voor wat oorspronkelijk gezongen commentaar, zie hier . Voor een enigszins gelijkende aanpak vanuit de kunst, zie hier .

Ter contrast, nu meteen over naar het omgekeerde: de wetenschappers .


Naar Psychologische krachten , Portretten lijst , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .