WERELD & DENKEN
 
 

Religie: de islam

 .2009

Tot voor enkele decennia was de islam voor de Europese landen en hun bewoners een verweg-verhaal. Met de immigratie van grote hoeveelheden Turken en Marokkanen en diverse kleinere groepen vanaf circa 1970 is daar, sociologisch razendsnel, verandering in gekomen. En deze kennismaking is allesbehalve aangenaam verlopen.

Na een lange periode van ontkenning en onderdrukking van de feiten omtrent de sociale overlast veroorzaakt door allochtone en met namen moslim-immigranten, is in Nederland er sinds enkel jaren een groeiende openheid - in hoge mate geforceerd door de groeiende ernst van het verschijnsel. Dit heeft de multiculturele en politiek-correcte ontkenners doen terugtrekken op twee bastions: "Er zijn ook goede allochtonen/moslims" of "Met de meeste allochtonen/moslims gaat het goed", en "De sociale overlast veroorzaakt door hun lagere sociale positie en niet door hun cultuur of religie".

De eerste twee zijn overtredingen van de regels van de wetenschappelijke sociologie  - het gaat er niet om dat er ook goede allochtonen/moslims zijn, maar hoe het percentage foute allochtonen/moslims verhoudt tot het percentage foute autochtonen. En dan praat je over verhoudingen van drie tot vijf op één  .

Maar hier gaat het om de stelling dat de sociale overlast veroorzaakt wordt door de lage sociale positie, in plaats van door cultuur, inclusief religie. Maar wat we hier niet gaan onderzoeken is het verband tussen lage sociale positie en misdaad - dat verband is al vele malen onderzocht en het is er wel degelijk. Althans, als je misdaad definieert op de manier waarop het gewoonlijk gebeurt, als iets, om het extreem te formuleren, dat mannen met een zwart masker op in het holst van de nacht uitspoken. Neem je echter de talloze vormen van witte-boorden-misdaad mee, dan is het zeer twijfelachtig of er zo'n verband tussen misdaad en lage sociale klassen is te vinden, en ga je nog een stapje verder, en sluit je ook in al de legale vormen van diefstal en beroving gepleegd vanachter bureaus, dan is zelfs een negatief verband te verwachten. Of in die aloude zegswijze: "De groten stelen en de kleinen stelen, maar de groten stelen het meest."

Maar wat het dan ook is, het verband tussen lage sociale klassen en deze specifieke vorm van misdaad en overlast is niet het interessante. Het essentiële verband is dat tussen lage sociale klasse en cultuur of religie. Want als zo'n verband er is, dan doet die lage sociale klasse er helemaal niet toe. De oorzaak ligt dan toch in cultuur en religie. En daar draait het hier dus om.

Maar voor we aan religie en cultuur toekomen, eerst even een verband met sociale klasse dat onmiskenbaar en keihard aangetoond is: het verband met opleiding. Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de sociale klasse. Natuurlijk is, dit, net zoals alle sociologische regels er eentje waar uitzonderingen op zijn, en heel veel uitzonderingen  . Maar waar het in de sociologie om gaat is dat er, in dit geval, nog ontzettend meer meer gevallen zijn die de regel bevestigen.

Dus om ons gewenste verband tussen cultuur of religie, in dit verband de islam, hoeven we alleen nog maar het verband tussen islam en opleiding te leggen. En dat is niet zo moeilijk. Want over de hele wereld geldt, en in Nederland geldt: hoe hoger de opleiding, en hoe wetenschappelijker de opleiding, hoe minder moslims je treft - zoals hier uitgebreid uit de doeken gedaan in het artikel waarin het verhaaltje met de titel: "Waarom er geen allochtone professor in de sterrenkunde is"  . Het is allemaal heel simpel: moslims hoeven niets te leren over hoe je meer te weten komt over de wereld, want ze weten al alles over de wereld. Dat is de kennis die ze van de islam hebben. Dat is namelijk de kennis van alles op de hele wereld. De kennis van de almachtige en alwetende islam, gekregen van de almachtige en alwetende Allah.

Deze houding zie je bij alle religies in diverse mate, en ook bij ideologieën. Maar bij de islam zie je het veruit het meest. En de weerslag die het heeft op de bereidheid tot leren en onderwijs, zie je ook het meest bij moslims. De islam geeft de moslims een ernstige beperkt denkraam, en sterk geremde mogelijkheden om dat denkraam te verbreden  .

Vandaar dus dat de islam leidt tot lagere leercapaciteiten. Dus tot opleidingsachterstanden. Dus tot een lagere sociale klasse. Dus tot grotere overlast en criminaliteit.

Zo zijn we dus tot de logische conclusie gekomen: de islam leidt tot overlast en criminaliteit. In Nederland en andere moslim-immigratielanden. In moslimlanden heeft het geleidt het bestaan van en/of het voortduren tot inteelt, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, vrouwenonderdrukking, enzovoort.

Er is dus ook wel degelijke een verband tussen islam, cultuur, negatieve sociale verschijnselen. Dat verband is het mentale achterblijven, dat doorgegeven wordt als sociaal achterblijven.


Naar Historie religie  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .