WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: religie, intelligentie en dergelijke

15 mei 2015

Het verband tussen intelligentie en religie is iets wat bijna iedereen die niet religieus is wel beseft, maar desalniettemin een gevoelige zaak is gezien de hoeveelheid religieuzen en de hoogte van hun pretenties. Dus als er onderzoek verschijnt dat dit verband aantoont, krijgt dat niet de aandacht die wenselijk is. Deze redactie stuitte, ondanks de gerenommeerde bron ervan, er pas op bij GeenStijl.nl, de website met het motto "Tendentieus - Ongedundeerd - Nodeloos kwetsend", maar van belang vanwege haar totale niet politiek-correct zijn, waardoor ook dit soort belangwekkende berichten verspreid worden:
 

Uit: GeenStijl.nl, 13-08-2013, door Johnny Quid uitleg of detail

BEWIJS! Religie is voor domme mensen

ALLES wat wij al jaren schrijven, wetenschappelijk onderbouwd. Hoe dommer het volk, hoe religieuzer het is. Of eigenlijk andersom. In groepen met een gemiddeld hoger IQ is het percentage atheïsten groter. De grafiek hierboven: blauwe puntjes zijn landen, de y-as staat voor gemiddeld IQ en de x-as staat voor percentage atheïsten. Hoger IQ = meer atheïsten. Sowieso blijkt er uit de meeste studies een zeer sterke negatieve correlatie te bestaan tussen religieuze overtuiging en intelligentie. ...


Red.:   Waarna deze redactie natuurlijk onmiddellijk de originele bron opzocht - hier wat stukjes uit het grote artikel:


Uit: arstechnica.com, 12-08-2013, by Akshat Rathi uitleg of detail

New meta-analysis checks the correlation between intelligence and faith

First systematic analysis of its kind even proposes reasons for the negative correlation.


...     if you look at the studies conducted over the past century, you will find that those with religious beliefs will, on the whole, score lower on tests of intelligence. That is the conclusion of psychologists Miron Zuckerman and Jordan Silberman of the University of Rochester and Judith Hall of Northeastern University who have published a meta-analysis in Personality and Social Psychology Review.
    This is the first systematic meta-analysis of 63 studies conducted between 1928 and 2012. In such an analysis, the authors look at each study’s sample size, quality of data collection, and analysis methods and then account for biases that may have inadvertently crept into the work. This data is next refracted through the prism of statistical theory to draw an overarching conclusion of what scholars in this field find. “Our conclusion,” as Zuckerman puts it, “is not new.”    ...
    The three psychologists have defined intelligence as the “ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly, and learn from experience.” In short this is analytic intelligence, not the newly identified forms of creative and emotional intelligence, which are still subjects of dispute.  ...
    Religiosity is defined as involvement in some (or all) facets of religion, which includes belief in the supernatural, offering gifts to this supernatural, and performing rituals affirming their beliefs. Other signs of religiosity were measured using surveys, church attendance, and membership in religious organizations.    ...
    Is there a chance that higher intelligence makes people less religious? Two sets of large-scale studies tried to answer this question.
    The first are based on the Terman cohort of the gifted, started in 1921 by Lewis Terman, a psychologist at Stanford University. (The cohort is still being followed.) In the study, Terman recruited more than 1,500 children whose IQ exceeded 135 at the age of 10. Two studies used this data, one conducted by Robin Sears at Columbia University in 1995 and the other by Michael McCullough at the University of Miami in 2005, and they found that “Termites,” as the gifted are called, were less religious when compared to the general public.
    What makes these results remarkable is not just that these gifted folks were less religious, something that is seen among elite scientists as well, but that 60 percent of the Termites reported receiving “very strict” or “considerable” religious training while 33 percent received little training. Thus, almost all of the gifted Termites grew up to be less religious.    ...

The relationship between countries' belief in a god and national average IQ.
Richard Lynn

...    Overall, Zuckerman, Silberman, and Hall conclude that, according to their meta-analysis, there is little doubt a significant negative correlation exists (i.e. people who are more religious score worse on varying measures of intelligence). The correlation is more negative when religiosity measures beliefs rather than behavior. That may be because religious behavior may be used to help someone appear to be part of a group even though they may not believe in the supernatural.    ...

 

Red.:   Al een overduidelijk geval.
    Intelligentie is het meest algemene en abstracte aspect van de zaak van prestaties op het rationele vlak. Andere zijn (natuur)wetenschap, techniek en innovatie - hier het aspect wetenschap:


Uit: KIJK, nr. 3-2014, door Tim van Ham

Science hotspotsHet aantal onderzoekers per miljoen inwoners in een land zegt veel over de staat van een land en van de economie. De zaken zijn soms oneerlijk verdeeld op onze planeet.Red.:   De infograph biedt de meest directe blik (hoe donkerder, hoe meer wetenschappers): de witte gebieden zijn (voornamelijk) Afrika en islamitische wereld. Respectievelijk diep-gelovig christelijk en diep-gelovig islamitisch. Volgende grote gebied op de schaal (lichtblauw): Latijns-Amerika. Sterk gelovig.
    Nog wat cijfers:
  Landen met de meeste onderzoekers

1. Finland 7707
2. IJsland 7315
3. Singapore 6088
4. Denemarken 5670
5. Japan 5573
6. Noorwegen 5468
7 Zweden 5239
8.Luxemburg 4748
9. VS 4663
10. Zuid-Korea 4627

Hoe ongeloviger, hoe meer wetenschappers. Hartstikke logisch, want wie gelovig van de soort met een god die alles regelt en bestuurt en bepaalt, die hoeft niets te onderzoeken. Anders dan het Heilige Boek van zijn god.
    Het derde aspect: innovatie:


Uit: DasKapital.nl, 14-05-2015, door A. Dijkman uitleg of detail

DasGrafiek: Is religie slecht voor innovatie?

... We zagen al eerder dat rijke landen over het algemeen veel minder gelovig zijn dan landen met een lager bbp per hoofd van de bevolking. Onduidelijk is wat hierbij oorzaak en gevolg is. ...


Red.:   Onzin, natuurlijk (voor dat eerdere onderzoek, zie hier ). Onderzoek wordt nooit in isolatie gedaan, en andere onderzoeken bevestigen volkomen dat religie de oorzaak is, en weinig welvaart het gevolg. En in het onderhavige artikel volgt één van die onderzoeken:

  Religie en innovatie

Daarom is het onderzoek (van oa Princeton University) naar de relatie tussen religie en innovatie erg interessant. Innovatie is uiteraard van groot belang voor technologische vooruitgang en de daaruit volgende economische groei. Bovenstaande grafiek laat - niet zo heel verrassend - zien dat er een significante negatieve relatie is tussen religiositeit en innovatie, gemeten aan het aantal patenten per hoofd van de bevolking.

Intelligentie, aantal wetenschppers, en innovatiekracht. Allemaal verbonden (negatief) met religie ...
    En let eens op de drie bronnen: GeenStijl, KIJK, en DasKapital (website gerelateerd aan GeenStijl). Waarom vindt men die onderzoeken niet in de reguliere media? Antwoord: de censuur van de politieke-correctheid . De laatste twee decennia volgens het denkschema: religie = islam = prachtig = kan nooit schadelijk zijn voor wetenschap. Of als alternatief voor dat laatste "Is religie van moslims en moslims zijn kwetsbaar dus kunnen nooit slecht zijn in wetenschap" - gepaard gaande met een heuse campagne over het belang van de islam voor de wetenschap uitleg of detail .
    Bij het artikel van DasKapital stond een reactie met een link naar een site uitleg of detail waar diverse gegevens omtrent islamitische lnden verzameld zijn. Hieronder dat deel dat slaat op IQ, afkomstig van dezelfde onderzoeker(s) als in de eerste bron: Richard Lynn en directe collega's.
 
Country Muslim population (%)  IQ
Switzerland 433000 5.7 101
Norway 144000 3 100
Sweden 451000 4.9 99
Australia 399000 1.9 98
Singapore 721000 14.9 108
Denmark 226000 4.1 98
Canada 940000 2.8 99
Iceland 1000 0.1 101
Netherlands 914000 5.5 100
Finland 42000 0.8 99
New Zealand 41000 0.9 99
Austria 475000 5.7 100
Germany 411900 5 99
Ireland 43000 0.9 92
Japan 185000 0.1 105
Belgium 638000 6 99
United States 259500 0.8 98
United Kingdom 2869000 4.6 100
France 4704000 7.5 98
Qatar 1168000 77.5 78
Italy 1583000 2.6 102
South Korea 75000 0.2 108
United Arab Emirates 3577000 76 84
Czech Republic 4000 0.1 98
Kuwait 2636000 86.4 86
Chile 4000 0.1 90
Uruguay 1000 0.1 96
Oman 2547000 87.7 83
Bahrain 655000 81.2 83
Malaysia 17139000 61.4 92
Saudi Arabia 25493000 97.1 84
Argentina 1000000 2.5 93
Jordan 6397000 98.8 84
Bosnia and Herzegovina
1564000 41.6 90
Turkey 74660000 98.6 90
Kazakhstan 8887000 56.4 94
Albania 2601000 82.1 90
Tunisia 10349000 99.8 83
Kosovo 2104000 91.7 89
Indonesia 204847000 88.1 87
Algeria 34780000 98.2 83
Lebanon 2542000 59.7 82
Morocco 32381000 99.9 84
Azerbaijan 8795000 98.4 87
Libya 6325000 96.6 83
Turkmenistan 4830000 93.3 87
Iran 74819000 99.7 84
Egypt 80024000 94.7 81
Uzbekistan 26833000 96.5 87
Senegal 12333000 95.9 76
Kyrgyzstan 4927000 88.8 90
Djibouti 853000 97 68
Iraq 31108000 98.9 87
Tanzania 13450000 29.9 72
Bangladesh 148607000 90.4 82
Tajikistan 7006000 99 87
Syria 20895000 92.8 83
Mauritania 3338000 99.2 76
Sierra Leone 4171000 71.5 91
Burkina Faso 9600000 58.9 68
Pakistan 178097000 96.4 84
Nigeria 75728000 47.9 84
Yemen 24023000 99 85
The Gambia 1669000 95.3 66
Mali 12316000 92.4 74
Ethiopia 28721000 33.8 69
Sudan 30855000 71.4 71
Niger 15627000 98.3 69
Eritrea 1909000 36.5 85
Guinea 8693000 84.2 67
Afghanistan 29047000 99.8 84
Chad 6404000 55.7 68
Somalia 9231000 98.6 68

Hier zijn dezelfde gegevens uitgezet in een grafiek:
Muslims versus IQ 
Hor.: moslims (%) - vert.: IQ

Een computer heeft moeite met de interpretatie van een verzameling met deze spreiding - het menselijke oog niet: van 0 tot 10% is dit gemiddeld 100 met weinig spreiding, tussen 10% en 30% ligt een "zwart gebied" zonder gegevens (de enkele stip daar is die van Singapore, wat een ministaat is, met een zeer afwijkende sociale structuur, en volkomen onrepresentatief voor alles behalve dictatoriaal geleide ministaten), en het gebied van 30% tot 100% moslims, met een gemiddeld IQ van 80, met een spreiding van 15% naar beide kanten - en een licht dalende trend. Dit gebied met grotere spreidng van smen met het gebied van grotere corruptie, en je mag nemmen dat de cijfers, deels door de betreffende landen verzameld en aangeleverd, door corruptie alleen naar boven zullen afwijken. Het ware gemiddelde van dit gebied ligt dus aanzienlijk onder de 80, zo op het oog: rond de 75. Het gebied met heel weinig moslims bevat ook een aantal Latijns-Amerikaanse landen - dit zijn bijna alle punten onder de 100. De waardes van de landen in het gebied tussen de 2 tot 10 procent, zullen significant (rond de 2-3 punten) afhangen van de representativiteit wat  betreft de moslims (en andere niet-westerse immigranten) in de steekproef: scholen hebben al de neiging om zwakke leerlingen uit hun prestatietests te houden.
    Van de tussengebieden zoals oost-Europa zijn nog geen gedetailleerde cijfers bekend. Wel al bekend is een trend die blijkt uit dit bericht:


Uit: De Volkskrant, 20-09-2016, van verslaggever Jenne Jan Holtland

Geen twijfel in Poolse film: Russen haalden president neer

Wat gebeurde er echt met de Toepolev TU-154 die op 10 april 2010 neerstortte in het berkenbos buiten de Russische stad Smolensk? De speelfilm 'Smolensk' die sinds een week in de Poolse bioscopen draait, geeft nieuwe zuurstof aan een bekende samenzweringstheorie: het waren de Russen.
    Zij plantten een bom in de linkervleugel waardoor het toestel met aan boord toenmalig president Lech Kaczynski, diens vrouw en tientallen andere leden van de Poolse politieke elite neerstortte. De door een onderzoekscommissie vastgestelde oorzaak (de passagiers, onder wie een dronken legerchef, oefenden druk uit op de piloten om ondanks de dichte mist te landen) gaat in de film de prullenbak in. Te zien is hoe de Russische luchtverkeersleiders de piloten instructies geven om het toestel laag laten vliegen - te laag. Daarna gaat ook nog een bom af, alsof de filmmakers ook niet konden kiezen tussen de verschillende theorieën.
    In het openingsweekend was 'Smolensk' met 108 duizend bezoekers gelijk de best bekeken film van het land, tot vreugde van de nationalistische regering onder leiding van Recht en Rechtvaardigheid (PiS). ...
    In een interview met dagblad Dziennik Gazeta Prawna kwam regisseur Antoni Krauze met de in Polen populaire theorie dat het aantal brokstukken te groot was voor een 'gewone' crash. De officiële toedracht is volgens hem 'in tegenspraak met de basisprincipes van de fysica. Punt. Geen discussie mogelijk.' ...
    In Polen is rond de vliegramp een ware publieke religie ontstaan, inclusief rituelen, schisma's en beladen symboliek. Vast onderdeel van de Smolensk-cultus is het samenkomen voor het presidentieel paleis in Warschau, iedere tiende van de maand. Het volkslied weerklinkt, er worden kaarsjes gebrand en men roept op tot het achterhalen van de 'ware toedracht'. Kaczynski - officieel alleen partijleider, onofficieel de machtigste man van het land - houdt er maandelijks een toespraak. Dat deed hij ook de zevenenzeventigste keer, op 10 september, een dag na de filmpremière. ... Kaczynski riep zijn gehoor op te blijven komen 'tot we definitief de waarheid kennen over Smolensk'. Wat hem betreft komt er een officieel monument in Krakau. 'Wij herinneren', scandeerden de toegestroomde Polen. Daarop ging een priester voor in het zingen van 'God, red Polen'.


Red.:   Hoe katholieker, hoe dommer. Volgende op dit lijstje: Roemenië.


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .