WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Overbevolking: voorbeelden

27 jul.2008

Een verzameling van bronnen die laat zien wat de werkelijke oorzaak is van diverse problemen als voedseltekort:


Uit: De Volkskrant, 26-07-2008, door Andrew Martin (The New York Times

Elke druppel water telt

De voedselcrisis stelt Egypte voor een dilemma: duur importeren of zelf verbouwen in de Sahara. Maar daarvoor is veel schaars water nodig. Israel weet hoe je elke druppel twee keer kunt gebruiken

De wereldwijde voedseltekorten stellen het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor een dilemma: deze landen moeten een gedwongen keuze maken tussen uitbreiding van de gewasteelt om de groeiende bevolking te voeden, of zuinig omspringen met het weinige water dat de regio heeft.   ...
    De bevolking in het gebied is sinds 1950 meer dan verviervoudigd tot 364 miljoen, en dat zal naar verwachting in 2050 600 miljoen zijn. ...


Red.:   Er is niet te weinig voedsel of grondstoffen: er zijn te veel mensen door de bevolkingsgroei.
    In derde-wereldculturen zijn ze ook nog trots op hun bevolkingsgroei:


Uit: de Volkskrant, 20-09-2008, door Senay Özdemir, journalist en oprichter van SEN Magazine.

Turkije heeft EU niet meer nodig in Azië gebeurt het

Terwijl in Europa nog altijd wordt gediscussieerd over de toetreding tot de EU van Turkije, interesseert die kwestie de Turken steeds minder. Europa vinden ze duur en arrogant; ze richten hun blik de andere kant op, naar het oosten.

...  Volgens Eurostat, het onderzoeksinstituut van de EU, zal in Europa over tien jaar het aantal sterfgevallen het aantal geboorten overtreffen als de huidige politieke lijn (en dus de immigratiewet) wordt gehandhaafd. In 2060 telt Europa 506 miljoen inwoners (tegen 495 miljoen nu). Ter vergelijking: in de Verenigde Staten zal het inwonertal tot 2060 stijgen tot 468 miljoen (is nu 301 miljoen), inclusief 100 miljoen nieuwe immigranten.
    In Europa zijn er nu vier werkenden tegenover één oudere. Over vijftig jaar zal die verhouding twee op één zijn. Veel ongunstiger dan in landen als Turkije, het Midden-Oosten, India of Brazilië, met hun nieuwe en jonge generaties.   ...


Uit: De Volkskrant, 23-04-2005, interview door Elisabeth von Thadden (Die Zeit; vertaling: Albert van Veghel)

Interview | Geboren in India en opgeleid in Duitsland, belandde Sudhir Kakar in een identiteitscrisis. De psychoanalyse werd zijn redding en goudmijn.

Maandag Freud, dinsdag Ghandi

Tussentitel: `Europa is realistisch en depressief, India is daarvoor te jong en te hoopvol'
...
Maar betekent dat dan niet de zegenrijke opmars van de westerse rationaliteit, die in de maatschappijen in het Westen tegelijk ook heeft gezorgd voor een dramatische toename van de individuele uitputting in de strijd om erkenning en welvaart?
'De depressie is ook een teken van de zwaarte van de realiteit. De realiteit is geen aanleiding voor blijmoedigheid. Ook Freud was depressief. Maar om te kunnen handelen mag men niet al te realistisch zijn. Zonder hoop kan men niet handelen. Dat heeft primair met jeugd te malven. In India is tweederde van de bevolking jonger dan 2.5 jaar. Zo'n maatschappij kan niet depressief zijn.'

Dus de rationaliteit van een maatschappij heeft ook met het geboortecijfer te maken?
'Ja. Europa maakt op mij een verlaten, stille en bejaarde indruk.'


Red.:   De stupide filosoof ziet een bevolkingsexplosie als iets moois ...
    Een herinnering:


Uit: CNN.com, 26-09-2007, door Ann Hoevel

Overpopulation could be people, planet problem

India on path to become most populous country | Overpopulation will tax water supplies worldwide | Largest population growths occurring in developing nations

By the year 2050, China will no longer be the most populous country in the world.
   India will see its population grow by 700 million people by 2050, the U.S. Census bureau estimates.
    That distinction will pass to India, where more than 1.8 billion people could be competing for their country's resources, according to the U.S. Census Bureau's International Data Base.
    The 2007 population estimates from the U.S. Census Bureau and the United Nations Population Division set China's current population at around 1.3 billion people, and India's at around 1.1 billion. If population continues to grow at the estimated rate, such rapid growth in India between now and mid-century could lead to overpopulation and an uncertain future for the environment and the people living there.   ...
    Overpopulation occurs when a population's density exceeds the capacity of the environment to supply the health requirements of an individual, according to the Environmental Protection Agency.
    Environmentalists have long been concerned about the resources threatened by rapidly growing human populations, focusing on phenomenon such as deforestation, desertification, air pollution and global warming. But the worst-case scenario for people experiencing overpopulation, according to Lawrence Smith, president of the Population Institute, is a lack of fresh, clean water.
    "If the water goes, the species goes," he said.
    "That sounds kind of alarmist," Smith conceded, "considering there's water all around us, but 97 percent plus is saltwater, and the freshwater that we use to sustain ourselves is just native to 3 percent. ... So the accessibility of water, the competition for water, the availability of water is going to be a major, major threat," he said, noting world population growth estimates at more than 9 billion people by 2050.   ...


Red.:   Natuurlijk groeit het probleem gedurig verder, maar even natuurlijk blijft men er over liegen:


Uit: De Volkskrant, 07-01-2011, AFP, Reuters, AP

Voedselrellen in Algerije

In Algerije zijn donderdag voor de tweede achtereenvolgende dag honderden jongeren de straat opgegaan uit protest tegen de hoge voedselprijzen, de werkloosheid en de woningnood.
In de hoofdstad Algiers wierpen ze brandende barricades op, vernielden ze lantaarns en winkelpuien. In de oostelijker gelegen steden Boumerdès en Béjaia en de westelijker stad Oran blokkeerden ze de hoofdwegen om hun woede te uiten, net als in de westelijke stad Oran.   ...
   De bevolking is ontevreden ... Ook verwijt ze president Bouteflika zijn belofte niet te zijn nagekomen een miljoen huizen te bouwen, die nodig zijn om de snel gegroeide bevolking te huisvesten. Driekwart van de Algerijnen is jonger dan 30 jaar.


Red.:   Er is dus niet te weinig voedsel - er zijn te veel mensen.
    En daarna komen ze naar Europa, "Want we zijn zo arm...":


Uit: De Volkskrant, 20-01-2011, van verslaggever Marnix de Bruyne

'Regering kán opstand nog voorkomen'

De Tunesische opstand zou een domino-effect kunnen hebben. Worden meer Arabische regimes verdreven?

Even leek het of Algerije het eerste land zou worden dat het voorbeeld van Tunesië zou volgen. Begin januari gingen duizenden jongeren de straat op in zeker vier steden. Ze protesteerden tegen prijsverhogingen op voedsel en brandstof, en blokkeerden wegen. De autoriteiten traden hard op: er vielen vijf doden en achthonderd gewonden. Ongeveer 1.200 mensen werden opgepakt. Tegelijkertijd herriep de regering de prijsstijgingen. Daarmee kwam een eind aan de protesten.
    Maar het gevaar op een nieuwe opstand is niet geweken, zegt advocaat Mostafa Bouchachi, voorzitter van de Liga ter Verdediging van de Rechten van de Mens, vanuit Algiers....
    Bouchachi wijst daarnaast op de vele Algerijnen die hun leven wagen in gammele bootjes, hopend de EU binnen te komen. Alleen Spanje zette vorig jaar al 1.400 illegale Algerijnen uit, meldden Algerijnse media woensdag. 'Dat is schokkend voor zo'n rijk land.'
    Want dat is het bijzondere aan Algerije, en gelijk de oorzaak van veel frustratie: het land verdient flink aan de verkoop van aardolie en gas, en wist zelfs een deviezenreserve op te bouwen van 110 miljard euro. ...


Red.:   Waarna in Europa de "solidairen" roepen "Ze moeten allemaal naar binnen want ze zijn zo zielig!" .
    De opstand is overgeslagen naar Egypte. En wat zien we daar?:


Uit: De Volkskrant, 04-02-2011, ingezonden brief van P. Egyedi (Maarn)

Democratisch kruid

Noch de schrijvers van ingezonden stukken, noch de commentatoren van uw krant wijzen op de hopeloosheid van de situatie in Egypte ten gevolge van de overbevolking.
    In 1970 had het land volgens de Encyclopedia Britannica waarschijnlijk 33 miljoen inwoners. Nu wordt een getal van 85 miljoen genoemd. Daar is geen democratisch kruid tegen gewassen, hier kan alleen een strikte dictatuur naar Chinees model misschien wat aan doen.  ...


Red.:   In Tunesië was de opstand een maand eerder - met dezelfde soort oorzaken:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2011, The New York Times

Reportage | Noord-Afrikanen spoelen aan in Lampedusa

Nu Tunesië verlost is van Ben Ali, vluchten werklozen naar Italië

Een tiental jongemannen uit het zonovergoten dorp Sedouikech, met zijn olijfbomen en witte huisjes, vertrok vorige week vanuit Tunesië in een overvolle vissersboot naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Ze sloten zich aan bij een stroom migranten, die een humanitaire crisis heeft veroorzaakt en tot politieke opwinding in Italië heeft geleid.
    Maar anders dan de ruim vijfduizend Tunesiërs die de afgelopen weken de Italiaanse kust bereikten ...
    De komende tijd zullen zeker meer Tunesiërs de oversteek wagen. In Sedouikech is vrijwel geen werk, zei Zyed Ben Salem, een van de overlevenden. 'We kunnen slechts drie of vier maanden per jaar op het toerisme rekenen.' De inkomsten uit de visserij zijn beperkt en de olijfoogsten zijn de laatste jaren slecht door watertekort. Europa blijft lonken.   ...


Red.:   Er is niet te weinig werk - er zijn te veel mensen!
    Op dat continent fokken ze maar voort, en Europa zou ze maar moeten opvangen. Waanzin, natuurlijk.
    Ze blijven maar op het verkeerde aambeeld hameren:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2011, door Rob Vreeken, redacteur van de Volkskrant

Column | Hervorming rechtsstaat

De Arabische lente op zes flipover-vellen

Arme Sam Muller. De directeur van het Hague Institute for the Internationalisation of Law (HIIL) moest, vorige week in een kleine, maar statige zaal van het Vredespaleis, de bevindingen samenvatten van een tweedaagse conferentie over 'the rule of law' - de rechtsstaat - in de Arabische wereld, en dat was lang niet eenvoudig.
    Als een dirigent liep Muller heen en weer voor zijn flipover, beurtelings een zwarte en een rode stift hanterend. Vel na vel werd volgeschreven, afgescheurd en als een prop terzijde geworpen, vóór er iets van een coherent overzicht uit de wirwar van het gesprek was gedestilleerd.
    Het HIIL had zo'n 35 mensen uitgenodigd: mensenrechtenactivisten, academici, veel juristen, een enkele blogger. De meestenkwamen uit de regio: Egypte, Tunesië, Jordanië en Irak onder andere, landen die een democratische overgang beleven of in ieder geval de lentebries voelen waaien. Elk bracht zijn of haar bevlogenheid en deskundigheid in, en een nationale invalshoek.
    Op zeker moment (vel 2) dacht Muller toch wel de meest urgente problemen van de Arabische regio in vier categorieën te kunnen onderbrengen. Met de zwarte stift noteerde hij:
    1) Grondwetshervorming
    2) Corruptie
    3) Media
    4) Hervorming van de veiligheidssector 
...


Red.:   Et cetera, et cetera, et cetera. Met aan het einde:

  En dan beslaat wat in dit juristengezelschap werd besproken, nog maar de helft van de herculische taak die de nieuwe regeringen van Egypte en Tunesië te wachten staat. Massale jeugdwerkloosheid vormde het decor van de volksopstanden. Als de stagnerende economieën niet aan de praat raken, kunnen alle hervormingen van de rechtsstaat wel eens futiel blijken te zijn.

Er is geen probleem met een stagerende economie - er is een probleem met een florerende fokcultuur.
    En men blijft er maar over liegen:


Uit: De Volkskrant, 13-07-2011, van verslaggeefster Leen Vervaeke

Reportage | Tunesiërs voeren actie voor meer werkgelegenheid

Wachten op de economische lente

Ruim een half jaar na de start van de Arabische lente groeit de onvrede onder Tunesiërs over het gebrek aan werk. 'De revolutie is nog niet voorbij.'

Toen hun stadsgenoot Mohamed Bouazizi tot held van de Tunesische revolutie werd uitgeroepen, dachten de hoogopgeleide werklozen uit Sidi Bouzid dat hun leven zou veranderen. Tunesië zou opbloeien, Sidi Bouzid zou beloond worden met investeringen, en zij zouden werk krijgen. Of toch minstens een uitkering.
    'Maar er is niets veranderd', zegt Jemaï Guesmi (33), een werkloze verpleegkundige uit de streek van Sidi Bouzid. ...


Red.:   En zo gaat het weer een heel artikel door over te weinig werk. ook het opsommen van de gegevens in het tussenstuk helpt niet:

  Tussenstuk:
700 duizend werklozen, waarvan 200 duizend hoogopgeleid

Elk jaar studeren in Tunesië 60 tot 70 duizend studenten af, terwijl er slechts werk is voor 20 duizend. ...
    In totaal is het aantal werklozen gestegen van 520 duizend in 2010 naar 700 duizend nu, ofwel 19 procent. Daarvan zijn er 200 duizend hoogopgeleid.

Er zijn dus niet 700 duizend banen te weinig, maar 700 duizend mensen te veel. En tussen twee haakjes: dat "hoogopgeleid" moet je natuurlijk met vele korrels zout nemen: een "hoge" opleiding in die landen is in West-Europa hetzelfde als een middelbare.
    En één van die "hoogopgeleiden' komt dan ook het een "hoogopgeleide" oplossing voor het mensen-teveel probleem:
  Econoom Hassine Dimassi ...
    Dimassi vindt de enorme massa hoogopgeleide werklozen 'de grootste dreiging voor Tunesië'. Een oplossing ligt niet voor de hand. ... Ook moet de Europese Unie overtuigd worden een deel van de Tunesische werklozen op te nemen.

Je moet maar durven: zelf het land volfokken, en dan van anderen eisen dat ze overschot opnemen.
    Ook binnen Europa zijn er dit soort streken:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2012, van correspondent Steven Adolf

Kwart Spanjaarden werkloos

Voor het eerst sinds de cijfers worden bijgehouden is een kwart van de Spaanse beroepsbevolking werkloos. Dat blijkt uit de gegevens die het Spaanse bureau voor statistiek vrijdag heeft gepubliceerd over de stand van zaken eind september. In Europa lijkt alleen Griekenland er minstens zo slecht aan toe te zijn..
    Spanje telde eind september 5,8 miljoen werklozen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor verbetering, zodat naar verwachting deze winter het aantal werklozen de zes miljoen zal passeren. ...
    Het aantal werkloze jongeren onder de 25 jaar kwam deze zomer al boven de 50 procent te liggen. ...


Red.:    Maar dit is dus niet heel Europa, maar zuidelijk Europa - voor Portugal geldt iets dergelijks. Waarmee we weer een voorbeeld hebben van de de vele maatschappelijke trends die zowel binnen als buiten Europa een noord-zuid patroon volgen uitleg of detail uitleg of detail , met naar het zuiden toe steeds slechter.
    Ten gevolge van wat mindere economische groei stijgt wereldwijd de werkloosheid. Constateert de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 28-12-2013, door Carlijne Vos

Economie | Verloren generatie

Werkloosheid jongeren kan groei economie ondermijnen

Er wordt al gesproken van een verloren generatie: jongere werklozen wereldwijd die geen carrière kunnen opbouwen of een gezin kunnen stichten. Hun troosteloze omstandigheden gaan littekens achterlaten. 'Ik wil wel iets nuttigs doen met mijn leven.'


Tussentitel: Jongeren blijven zo op een cruciaal moment in hun leven buiten de samenleving staan - Wiemer Salverda - Universiteit van Amsterdam

Geen baan en geen uitzicht op verbetering. Wereldwijd zitten ruim 73 miljoen jongeren tussen 15 en 25 jaar zonder betaald werk, ofwel 12,6 procent van de jeugd. Maar buiten dit officiële werkloosheidscijfer staat een veelvoud buiten spel; volgens schattingen van onder meer de Wereldbank gaat het dan om tegen de 300 miljoen jongeren. Ze hebben geen opleiding en geen baan, blijven hangen in een opleiding zonder uitzicht op een baan of verdwijnen in het informele circuit. Dit laatste gebeurt vooral in ontwikkelingslanden, maar ook in Zuid-Europa neemt het aantal zogeheten inactieven sterk toe.    ...


Red.:   Enzovoort. En in het hele twee pagina's beslaande artikel, met schrijnende voorbeelden van over de hele wereld zijnde Kenia, Indonesië, Libanon en Italië, geen woord over de achterliggende factor: doorfokken. Overbevolking. Er is niet te weinig werk ... Er zijn te veel mensen. Maar dat laatste is niet-politiek-correct. Omdat dat op te merken. Want het gaat over moslims en negers. (P.S.  Dat Italiaanse geval had er weinig mee te maken en stond er vermoedelijk om het beeld te vertroebelen - dat sloeg op de binnen de westerse wereld relevante factor van het doen van pretopleidingen, die niets bijdragen aan de economie).
    Het bijna archetypische voorbeeld:


Uit: De Volkskrant, 07-04-2014, door Kees Broere

Analyse | Terugdenken aan een orgie van geweld

Rwanda, herrezen maar vreugdeloos

Precies twintig jaar geleden was Rwanda het toneel van de 'snelste volkerenmoord uit de geschiedenis', die van de Hutu's op de Tutsi's. ...Red.:   Ieder redelijk mens wat de aanleiding was voor die massamoord: opgekropte woede van de door de Tutsi's geregeerde Hutu's. Het wordt door de poltiek-correcten als de Afrika-correspondent stelselmatig verzwegen of onder het tapijt geveegd:

  ... wie ook aandacht wil voor de circa 30 duizend Hutu's die de dood vonden toen het gewapende Tutsi-verzet onder leiding van Paul Kagame erin slaagde het Hutu-bewind van Habyarimana omver te werpen.

Waarna een incident ...
  De wereld was druk met andere zaken, en Afrika maakte zich op voor de viering van - eindelijk dan - de bevrijding van Zuid-Afrika, toen in de vooravond van 6 april 1994 in de Rwandese hoofdstad Kigali een presidentieel vliegtuig neerstortte. De ochtend erna kwam de zon op, en ging het land bijna ten onder in een nationale orgie van geweld, dat even gruwelijk als nauwgezet georganiseerd bleek.

... de lont in het kruitvat stak (deze citaten moesten buiten de volgorde in het artikel eruit gehald worden, om de oorzaak-gevolg-leugens van de auteur eruit te halen).
    Maar toen moest de grootste leugen nog volgen:
  Die resultaten zijn de successen van zo'n tien miljoen Hutu's en Tutsi's die weten dat zij op het eigenlijk te kleine oppervlak van hun land ...

De goorst mogelijk leugen: land kan nooit te groot of te klein zijn. Land bestaat. Land is. Alles met "te" zijn menselijke oordelen, en die hebben niets met "zijn" te maken. En er is hier natuurlijk één en slechts één ding "te": er zijn te veel mensen in Rwanda. En in Rwanda komen de massamoorden voor met tussenpozen van ongeveer twintig jaar. Wanneer weer een nieuwe generatie het land heeft volgefokt.
    Uit een andere regio:


Uit: De Volkskrant, 27-05-2014, door Marjon Bolwijn en Carlijne Vos

'Ik weet wat onderdrukking is'

Ilias Mahtab (26) Helpt met zijn stichting Keihan Afghaanse medicijnenstudentenRed.:   Dit artikel is een deel van ene groter artikel over vrijwilligerswerk, hier betreffende dus een Afghaan die Afghanen helpt. Die kennelijk studeert, maar net zo weinig rationeel is als de gemiddelde gelovige. Want dit is wat hij kennelijk weet:

  In Afghanistan is bijna 70 procent van de bevolking onder de 25 jaar.

De rationaliteit leert dat dat een teken is van een ernstige geboortegolf. Van komende overbevolking, van komende armoede en van komende onrust en extremisme:

  Met onderwijs bied je jongeren perspectief en dan zijn ze niet meer vatbaar voor de woorden van een extremist met een baard.

De rationaliteit leert dat dat onmogelijk is, als er geen werk is voor jongeren omdat er sowieso veel te veel van zijn - net als in de Arabische wereld. Dus alle moeite is volkomen tevergeefs. En alleen een irrationeel gaat dan dit doen:

  'Mensen zeggen weleens tegen me dat wat ik doe een druppel op een gloeiende plaat is, maar dat is niet zo. Die druppels vormen uiteindelijk stenen die zich aan elkaar rijgen ...'

Nog erger, dus: het is druppel die de plaat gloeiender maakt.
    Overigens is dit minstens net zo erg in Pakistan, waarin de bevolking in de laatste vier of vijf decennia bijna verdubbeld is.
    Nog een hotspot:


Uit: De Volkskrant, 01-07-2015, van verslaggever Tonie Mudde

Interview | Joop de Beer, demograaf

'Nigeria bepaalt koers van mondiale bevolkingsgroei'

Nu de babyboom in China uitblijft, zijn de ogen van de demograaf gericht op Nigeria. Gezinnen krijgen daar gemiddeld zes kinderen.


'... De landen die aan het einde van deze eeuw veruit de meeste inwoners hebben zijn India, China en Nigeria. In die drie landen woont dan eenderde van de wereldbevolking. Nigeria is nu met 197 miljoen inwoners nog de kleinste van de drie, maar maakt een enorme groei door. In 2100 zullen dat er naar verwachting 900 miljoen zijn. Nigeriaanse vaders en moeders bepalen voor een groot deel de koers van de mondiale bevolkingsgroei.'

Hoeveel kinderen krijgt de gemiddelde Nigeriaanse moeder dan?
'Een stuk of zes ...


Red.:   Rampzalig ...
    En het geldt voor het hele continent:


Uit: De Volkskrant, 13-12-2016, door Cor Speksnijder

'Voedselproductie Afrika moet drastisch omhoog'

Afrika zal in 2050 niet in staat zijn voldoende voedsel voor de eigen bevolking te produceren, tenzij de opbrengst van de landbouw drastisch omhoog gaat. Als dat niet lukt zal het continent steeds afhankelijker worden van voedselimporten. Dat concludeert een internationaal onderzoeksteam dat onder meer bestaat uit wetenschappers van de Wageningen Universiteit. ...
    ... In 2050 zal de bevolking ten zuiden van de Sahara volgens schattingen niet alleen zijn gegroeid van 800 miljoen nu tot 2,1 miljard, maar ook iets welvarender zijn geworden. ...


Red.:   Gevolgd door een heleboel gezever over de voedselproductie. Terwijl er doogewoon staat wat het echte probleem is: de mensenproductie. In die kop had moeten staan:

  Mensenproductie Afrika moet drastisch omlaag

Gevolgd door een sarcastisch gelach, want dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Op de vreedzame manier ...

Weer wat cijfers uit één van de hotspots: de hoorn van Afrika:


Uit: elsevier.nl, 13-04-2017, door Syp Wynia uitleg of detail

Heulende Eritreeër moet asielstatus verliezen

In hotel annex congrescentrum Koningshof in Veldhoven worden de paasdagen gedomineerd door hoog bezoek uit Eritrea. Van Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag heeft er de jaarlijkse conferentie plaats van de YPFDJ, de jeugdafdeling van de partij van president Isaias Afewerki van éénpartijstaat Eritrea. ...
    Eritrea bestaat nog maar een kwart eeuw als zelfstandig land, na een lange afscheidingsoorlog met Ethiopië. ...
    In dertig jaar verdubbelde de bevolking van Eritrea tot 6 miljoen ...


Red.:   Waarvan een flink deel dus als "asielzoeker" of nog mooier "vluchteling" naar Europa wil komen en komt.


Naar Bevolkingsgroei , Nadelen wetenschap , Wetenschap lijst  , Wetenschap overzicht , of site home .