WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: diversiteit

16 jan.2015

Het gebruik van de term "diversiteit"  is grotendeels voorbehouden aan moeilijke tijden - als er om één of andere reden iets positiefs vermeld moet worden over allochtonen. En er zijn weinig dringerder redenen dan een terreuraanslag. In dit geval die op de redactie van Charlie Hebdo. Hier de inzet van Franse premier:


Uit: De Volkskrant, 16-01-2015, door Hendrik Noten, Parijs
  Manuel Valls spreekt

Het is dinsdagmiddag en Manuel Valls loopt de Assemblée Nationale binnen, de politieke arena die de Franse premier zo bekend is. ...
    Vanaf het begin is hij geëmotioneerd, een brok in de keel. ...
    Aan het einde ... 'Tijdens de herdenking kwamen mij vanochtend drie kleuren voor de geest. De drie kleuren van onze gevallen agenten. Zij vertegenwoordigen de diversiteit en de originaliteit. ...'

Leugenaar! Er is niets origineels aan het beroep van agent. Het enige nieuwe, in de zin van de moderne tijd, dat de allochtone instroom heeft gebracht is achterlijkheid.

In de maatschappij als geheel heeft de term diversiteit kennelijk een te slechte naam gekregen om nog veelvuldig  gebruikt te worden. Maar bij instellingen en organisaties is hij nog steeds populair, als het er om gaat om moslims en negers te bevoordelen. Bij de Universiteit Leiden is het verschijnsel bijzonder sterk, en een vaste columnist van het universiteitsblad besloot er de draak mee steken (Leids universiteitsblad Mare, 24-03-2016, door Geerten Waling, postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden):
  Waar blijft de echte diversiteit?

Brandbrief aan de diversity officer van de Universiteit Leiden


In de praktijk komt er maar weinig terecht van het Leidse diversiteitsbeleid, vindt Geerten Waling. Er zijn namelijk vele minderheden die op schrijnende wijze in de steek worden gelaten.

‘De Universiteit Leiden maakt werk van een diverse, evenwichtige en interculturele groep wetenschappers en studenten. Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie.’
    Onze website windt er geen doekjes om: de Universiteit Leiden draagt diversiteit hoog in het vaandel. Sinds 2014 zijn wij zelfs de eerste Nederlandse universiteit met een diversity officer die de academische diversifiëring in goede banen moet leiden.
    De Leidse academie biedt deze maand ook enkele praatgroepen, waaronder op 1 april as. over ‘etnische en culturele diversiteit’. Het werd hoog tijd, want wat is het spijtig dat er in de praktijk nog zo weinig terechtkomt van het Leidse diversiteitsbeleid.
    Zo zijn er weliswaar op enkele faculteiten (in de gebouwen Kamerlingh Onnes, Pieter de la Court, Gorlaeus en Leids Universitair Medisch Centrum bijvoorbeeld) gebedsruimten ingericht voor studenten en personeel, maar de situatie daar is abominabel. Ja, er zijn kleedjes. Ja, er zijn routebeschrijvingen naar Mekka. Ja, er zijn instructies en voorzieningen voor rituele wassingen. Maar is dat diversiteit? Nee, nog lang niet. We moeten niet op onze lauweren rusten, er zijn nog vele minderheden die op schrijnende wijze in de steek worden gelaten.
    De christenen bijvoorbeeld, die zouden toch ook wel eens willen bidden? Waarom hangt er nergens een mooi kruisbeeld aan de muur? Niet te groot uiteraard; dan haken de protestanten weer af. Waar staat het wijwater? Waar ligt de Bijbel? En de Thora? Hállo! Het is 2016 hoor!    ...

Waarmee dat "diversiteitsbeleid" meteen en volkomen is afgeserveerd: het gaat niet om diversitiet in ideeën, maar de achterlijkheid van moslims met hun geloofseisen.
    Maar, volkomen voorspelbaar, kwam er een sneue reactie (Leids universiteitsblad Mare, 07-04-2016, door Aniek Smit en Bram Hoonhout, docenten bij het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden):
  Diversiteit draait niet om pasta

In de Mare van 24 maart publiceerde Geerten Waling een opiniestuk waarin hij het Leidse diversiteitsbeleid op de hak neemt. Als voorstanders van een inclusieve universiteit zouden wij daar graag op reageren. Volgens Waling is het namelijk slecht gesteld met de diversiteit aan onze universiteit. Daar heeft hij een goed punt, maar door het beleid, en specifiek de diversity officer, tot een karikatuur te maken, ontneemt hij de mogelijkheid tot een constructieve discussie. Satire is leuk, maar het sarcasme van Waling levert weinig op.    ...

Waarna een reactie volgt die de analyse van Waling ten sterkste bevestigd:
  Diversiteit draait echter om meer dan pasta.

Waarna er uitvoerig de retorische truc van de red herring  wordt beoefend door het over vrouwen te hebben. Om daarna op het onderwerp terug te komen:
  Hetzelfde geldt voor etniciteit: de alumni van onze universiteit weerspiegelen nog niet de diversiteit aan achtergronden die Nederland rijk is. ...

Tja ... Ze vallen bij bosjes af in het voortgezet onderwijs. Sneu, hè, dat ze dat gewoon niet kunnen ... Maar ze kunnen rekenen op de vasthoudende allochtonenknuffelaars. Hier hun enige inhoudelijke argument:
  Zoals de universiteit het zelf verwoordt: ‘Uit tal van studies (…) blijkt dat het ervaren en vergroten van diversiteit excellentie bevordert, wetenschappelijke vooruitgang en innovatie stimuleert, en het gevoel van verbondenheid met de organisatie vergroot.’

Die studies zijn ongetwijfeld dezelfde studies die aantonen dat "Islam is vrede": globale cijfers laten onweerlegbaar zien dat islamitische en Afrikaanse culturen alle vormen van wetenschappelijkheid hopeloos achterlopen  - en dat zit niet in de lokale grond, maar in de lokale mensen. Het onderhouden van een islamitisch geloof is dodelijk voor de rationaliteit en de Afrikanen blijken het nog minder te kunnen uitleg of detail .
    Maar cijfers hebben dit soort mensen nog nooit van hun geloof afgehaald of afgehouden:
  Wij zullen onze studenten echter blijven aanmoedigen hun eigen visies en ervaringen binnen te brengen, ongeacht hun achtergrond. Kritiek op hun eigen universiteit en culinaire parodieën zijn daarbij tevens welkom, en daar is wat ons betreft geen speciaal hokje voor nodig. Maar we moeten wel verder durven kijken dan de carbonara, willen we serieus werk maken van een meer inclusieve universiteit.

Waarin "diversitiet" vervangen is door haar synoniem "inclusiviteit".

En het verschijnsel is in Leiden dus volstrekt institutioneel (de Volkskrant, 07-04-2016, door Vincent Bongers en Petra Meijer):
  Vice-rector verruilt Leiden voor Londen

Wacht niet op de politiek

Simone Buitendijk verlaat Leiden en wordt vice-rector aan het Imperial College Londen. ‘Toen ik in Leiden werd aangenomen wist ik niet wat een bsa was.’
...
Waarom vindt u diversiteit zo belangrijk?
‘Bij TNO hield ik me al bezig met genderdiversiteit. Bij de universiteit hebben we dat breder getrokken: het is een gemiste kans om het alleen over man-vrouw-ongelijkheid te hebben.
    ‘We willen dat de universiteit een plek is waar alle mensen zich thuis kunnen voelen. Bovendien weten we uit onderzoek dat een diverse groep beter functioneert dan een homogene groep.
...
Studenten met een migrantenachtergrond vinden het soms wel vervelend om op hun afkomst te worden aangesproken.
‘Dat is de voortdurende spanning in al het diversiteitsbeleid. ...
    ‘Ik hoorde van een studente pedagogiek met een hoofddoek dat ze merkte dat het haar meer moeite kost om erbij te horen. Juist omdat ze uit een moslimgezin komt, en de verschillen in opvoedmores tussen Turkse of Marokkaanse en autochtone gezinnen kent, zou ze ingezet kunnen worden om die brug te zijn. Ze heeft geen probleem, ze heeft extra kennis. Dát is de betekenis van inclusiviteit.’    ...

Zeldzaam openlijke dieventaal: "Eerwraak": het is geen probleem, maar extra kennis. "Uithuwelijken": het is geen probleem, maar extra kennis. "Inteelt": het is geen probleem, maar extra kennis. Enzovoort. Wetenschappelijke fraude. Wetenschappelijke corruptie. 

En hier een voorbeeld dat laat zien waar "diversiteit" voor staat: racisme (de Volkskrant, 04-08-2016, door John Volkers):
  Laat met vlagdrager diversiteit TeamNL zien

Er was een tijd dat een waterpolobonk als Ton Buunk de Nederlandse vlag het stadion mocht binnendragen. De sterke hovenier kon in 1984 in Los Angeles de stok met dundoek recht voor de borst vasthouden, teken van kracht en macht. ...
    Tegenwoordig tellen andere aspecten bij de aanwijzing van de vlagdrager voor de olympische openingsceremonie. ...
    Het is daarom interessant donderdag te horen wie Maurits Hendriks, de chef de mission van TeamNL, deze Spelen naar voren schuift. ...
    Voor de ceremonie van vrijdagavond zal Hendriks iemand anders aanwijzen. Wordt het niet eens tijd het belang van immigranten op de nationale sportprestaties te benadrukken?    ...
    Het is misschien hoogdravend te veronderstellen dat Churandy Martina, Sifan Hassan, Jamile Samuel of Anicka van Emden zulke gevoelens losmaken als ze het olympisch stadion binnenlopen met de driekleur in hun handen. Het zou wel een symbolische erkenning zijn van de etnische diversiteit in de Nederlandse topsport. ...

Een bekende zwarte klacht parafraserend: "Seker omdat ik soewart ben ..."
    Oh ja: dit was de kop op de website:
  Laat met vlagdrager diversiteit Nederland zien

Oftewel: ze weten wel dat ze smerig bezig zijn ... Deze versie was toch kennelijk te veel van het VIVA-lijstje "10 redenen om een zwarte man te daten"  .

Er is door op zich onverdacht persoon Jan Terlouw op televisie (bij DWDD) een pleidooi gehouden  voor herstel van maatschappelijk vertrouwen, waarbij in de maatschappelijke discussie erna natuurlijk ook weer regelmatig het woord "verbinding" (en zijn stamgenoten) viel. Op nota bene Joop.nl stond een aardige satirische reactie met 32 keer de term. En ondertussen werd ook de term"diversiteit" even meegnomen - 18 keer (Joop.nl, 03-12-2016, door Gert Jan Geling - Historicus, Theoloog en Arabist uitleg of detail ):

  Het is tijd dat we in Nederland de verbinding met elkaar aangaan

Maar niet alleen met de usual suspects

Verbinding. Het lijkt hét sleutelwoord te zijn in de huidige tijd. We zouden de verbinding aan moeten gaan met elkaar, zo klinkt het alom. Verbinding met ‘de ander’. Maar wie is die ander? En wat houdt verbinding in? En waarom zouden we die verbinding aan moeten gaan? En vooral: met wie zouden we die verbinding eigenlijk aan dienen te gaan?

De term verbinding wordt vaak gebruikt in de context van het spreken en denken over diversiteit. En dan betreft het diversiteit aangaande de verschillende etnische en religieuze groepen in onze samenleving. Tussen deze groepen zijn er kloven aanwezig in onze samenleving, en deze dienen overbrugd te worden. Door bruggenbouwers. Bruggenbouwers die verbinding maken. Verbinding met de ander. Maar vooral, eigenlijk, toch ook wel verbinding met elkaar. Verbindingen tussen bruggenbouwers, tussen gelijkgestemden, die niet qua ideeën maar alleen qua etnische of religieuze achtergrond van elkaar verschillen.

Is dit wel echt verbinding maken? Jazeker is dat het. Verbinding maken gaat over het overbruggen van verschillen. En zeker in een diverse samenleving is dat belangrijk. Met elkaar verbonden zijn is daarin zeker niet vanzelfsprekend. Die verbondenheid moet opgebouwd worden, die moet groeien, en daar moeten we ons voor inspannen. Een diverse samenleving die dergelijke verbondenheid niet kent dreigt een atomische samenleving te worden, waarin alle sociale verbanden uiteen zijn gevallen, en waarin permanente sociale instabiliteit met spanningen tussen etnische en religieuze groepen dreigt als gevolg.

Maar de vraag is of dit de enige verbinding is die we in onze huidige samenleving nodig hebben. Sterker nog, het is maar de vraag of dit de voornaamste verbinding is die we aan zouden moeten gaan. Laten we even terugkeren op het onderwerp diversiteit, iets wat haast onlosmakelijk verbonden is met het onderwerp verbinding. Het woord diversiteit wordt haast uitsluitend aangewend om etnische en religieuze diversiteit mee aan te duiden. Maar dat is uiteraard niet wat diversiteit omhelst. Diversiteit is een term waarmee alle vormen van verscheidenheid aangeduid kunnen worden. En dat is dus niet alleen verscheidenheid in achtergrond of geloofsovertuiging, maar ook verscheidenheid qua opvattingen. Diversiteit qua meningen is immers ook diversiteit. En een dergelijke vorm van diversiteit is ook belangrijk. Want we zouden als samenleving toch geen eenheidsworst willen zijn waarin iedereen hetzelfde dacht?

Maar zoals elke vorm van diversiteit zitten ook aan de diversiteit voor- en nadelen verbonden. Diversiteit qua denken is belangrijk, en levert ons als samenleving veel op. Maar het kan ook leiden tot een kloof, tot verdeeldheid, tot polarisatie, tot sociale spanningen en tot het niet langer kennen en herkennen van de ander. En juist daarom is er ook hier verbinding hard nodig. Vroeger, in de tijd van de Verzuiling, was deze verbinding aanwezig tussen de bovenlaag van deze zuilen. Zo hield men de samenleving stabiel en bestuurbaar. Maar na de ontzuiling en de individualisering, in een tijd van toenemende polarisatie en wij-zij denken, is die verbinding allesbehalve iets vanzelfsprekends.

Echter, zij is nu, meer dan ooit, hard nodig. Verbinding tussen verschillende politieke, sociaal-economische en maatschappelijke kampen is in de huidige tijd van cruciaal belang. En dat komt niet vanzelfsprekend. Er moet hard voor gewerkt worden. Maar dan moeten we dat wel willen. Zeker in het deel van de samenleving waar ‘verbinding’ een toverwoord lijkt te zijn, is het aangaan van verbinding met een deel van de samenleving dat totaal anders denkt bepaald niet vanzelfsprekend. Diversiteit lijkt hier dan ook vooral niet diversiteit qua meningen te betreffen. Alle diversiteit is goed, behalve dat. En verbinding, dat gaan we dan ook vooral aan met gelijkgestemden die ook verbonden willen worden.

Fout. Verbinding ga je niet zozeer aan met gelijkgestemden. Net zoals dat je geen vrede maakt met je vrienden. Vrede maak je met je vijanden. En verbinding ga je aan met andersdenkenden. Voor verbinding moet je bereid zijn de kloven die in onze samenleving aanwezig zijn niet te negeren, maar juist te erkennen, en te overbruggen. Verbinding maken doe je in dit geval door gezelschappen op te zoeken van mensen die totaal anders denken en leven dan jij, maar waarbij je toch bereid bent om ondanks de verschillen op gelijke voet het gesprek aan te gaan, om elkaar te leren kennen en te waarderen, om overeenkomsten te ontdekken, en om verschillen te respecteren. Dat is het echte aangaan van verbinding. En dat is ook het verbinden wat we in een tijd waarin andersdenkenden steeds verder van elkaar uiteen lijken te drijven hard nodig hebben.

Dus laten we daarom het woord ‘verbinden’ niet alleen gebruiken wanneer we het over het verbinden van de ‘usual suspects’ hebben, die al haast vanzelfsprekend met elkaar verbonden zijn, net als dat we de term ‘diversiteit’ niet alleen moeten gebruiken om te spreken over diversiteit qua achtergrond of religie. Laten we in plaats daarvan het hebben over verbinding tussen de diverse meningen en opvattingen die onze samenleving rijk is. En laten we hier niet alleen over spreken, maar laten we het vooral ook in de praktijk brengen. Laten we die verbinding aangaan met andersdenkenden. Laten we hen opzoeken, hen leren kennen, en verbanden leggen die nu nog ontbreken. Dat is het soort verbinding dat we nu hard nodig hebben, en het is ook die verbinding die we kunnen realiseren. Als we er maar toe bereid zijn van ons eigen comfortabele eilandje af te komen, op weg naar de (on)bekende ander. Zo bouwen we niet aan bruggen over kloven waar rivieren door stromen, maar aan bruggen over hele zeeën.

In totaal dus 32 keer verbinding en 18 keer diversiteit. Op papier. In de praktijk haten vanwege hun culturele nederlaag alle zwarten ons uitleg of detail , zie Zwarte Piet, en haten alle moslims ons, zie alles wat ze zeggen uitleg of detail en doen uitleg of detail en vooral DENK. Oftwel: dat "verbinden" is stinkende onzin. Wat dus ok geldt voor "diversiteit" in de uitleg van "verijking"- minstens net zo stinkende onzin. Het is vla met stront, die diversiteit. En tussen vla en stront bestaat nul komma nul verbinding, en maximale afstoting.

En nu hebben we toch zo'n mooi en pakkend voordeel van "diversiteit" ... (de Volkskrant, 19-09-2017, door Vito Shukrula, advocaat te Amsterdam):
  Zo zie je maar weer waar diversiteit al niet goed voor is

De politie heeft baat bij meer agenten met een migratieachtergrond, ondervond Vito Shukrula.


Als je als strafrechtadvocaat in een grote stad als Amsterdam piketdienst hebt, maak je van alles mee. Laatst kreeg ik een melding dat een Marokkaanse jongen rechtsbijstand nodig had. Verder stond in het bericht dat hij zojuist een zelfmoordpoging had proberen te plegen door met zijn hemd zijn keel af te knijpen.    ...
    Even later aangekomen op het politiebureau werd ik opgewacht door vier autochtone agenten. Zij waarschuwden me dat het niet verstandig was de Marokkaanse jongen te bezoeken omdat hij zeer agressief zou zijn en hij hen zojuist had aangevallen en bespuugd.
    De agenten hadden hem naar eigen zeggen 'horizontaal' zijn cel in moeten dragen.
    Toevallig begon op dat moment een agent van Marokkaanse komaf aan zijn dienst. Hij had gehoord wat er was gebeurd en ging met mij mee naar de cel van de arrestant. ... Terwijl we de cel naderden, hoorde ik geschreeuw en gebonk uit de cel komen.
    De Marokkaanse agent trok vervolgens het celluikje open en ik gluurde naar binnen. Net op genoeg afstand om een mogelijke straal spuug vanuit de cel te kunnen ontwijken.    ...
    In vlot Arabisch sprak de Marokkaanse agent hem vervolgens aan.    ...
    ... De Marokkaanse agent haalde het slot van de celdeur en gooide wat kleding naar binnen, zodat de arrestant zich kon aankleden.
    Alsof er niets was gebeurd liep de arrestant vervolgens zo mak als een lammetje met de Marokkaanse agent mee naar de luchtplaats. ...
    Zo zie je maar weer waar diversiteit al niet goed voor is.    ...

Precies! Je hebt diverse agenten nodig om het diverse laag-intelligenete tuig tot bedaren te brengen ...


Naar Termen, diversiteit  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .