WERELD & DENKEN
 
 

Portretten: economen


 


Economen hebben een veel betere status dan politici , bij die laatste doelende op een spreuk als " Een politicus is iemand die goed kan liegen dat hij geen belang heeft bij hetgeen hij zegt en voorstelt".
    De werkelijkheid van de economen is nauwelijks positiever. Het voornaamste verschil met politici is dat de laatste in de praktijk van de maatschappij werken, en de eersten meer theoretische baantjes hebben - ze geven de politici de smoezen om hun eigenbelang te maskeren, met termen als de "homo economicus" en de "liberale economie" .  En is dan qua portretten dan ook een aanzienlijke overlap met de verzamelingen der cynici , neocons , en dat soort lieden. 

Door naar Portretten, directeuren .


Naar Psychologische krachten , Portretten lijst , Psychologie overzicht , of site home .