WERELD & DENKEN
 
 

Cultuur, Joods, kwaadaardigheid: Rob Wijnberg

Net als zijn tegenpool bij de Volkskrant, Kustaw Bessems uitleg of detail , is Rob Wijnberg zijn carrière in de media heel jong begonnen. Het eerste dat deze redactie van hem hoorde was dat hij benoemd was als hoofdredacteur van de toen nieuwe zusteruitgave van NRC Handelsblad: nrc.next. "Vanwege zijn jeugdige leefitjd en zijn vernieuwende aanpak" en al dat soort prietpraat.

Dat was aanvankelijk een succes want "Nieuw!!!" maar wat redelijk snel aan het uitdoven ging. Mede omdat het "Nieuw!!!" van Rob Wijnberg wel een heel bepaalde kant opging. Datgene wat aangevoerd werd als reden voor zijn ontslag, was "eigenaardige nieuwskeuzes", bijvoorbeeld om nieuws over bootvluchtelingen in Australië op de voorpagina te zetten terwijl er in Nederland ook het één en ander aan de gang was. Wat dus in het geheel niet merkwaardig is voor iemand van Joodse afkomst: alles aangaande migratie heeft voor hen de allerhoogste prioriteit: Eerst de vluchteling oftewel migrant, dan de ondergang van de wereld.

Maar dus moest Rob Wijnberg iets nieuws verzinnen om zijn boodschap over te brengen en geheel in de tijdgeest begon hij een "webpublicatie". Oftewel: een website met pretenties. En die pretenties deed hij niet moeilijk over met de belofte van artikelen van Arnon Grunberg ("Applaus!!!"), Femke Halsema ("Applaus!!!"), enzovoort . Kortom: de politiek-correcte elite all over again.

Daarvan heeft deze redactie verder weinig meegekregn, behalve een zeldzame vermelding bij GeenStijl over De Correspedant (denk hier een sterk geaffecteerd accent bij), als ze het weer eens echt te bont hadden gemaakt. Ergens in het archief staat ook wel het een en ander, maar ja, te druk hè ... Om je met zo'n voor hand liggend geval te gaan bezighouden.

Maar nu is een groot deel van het werk voor ons gedaan. En, niet te geloven, of all places, bij Joop.nl (excuces voor de anglicismen).

En niet een beetje, maar gewoon bijna helemaal. Als uitdaging kunt u onderweg zelf op zoek naar de aspecten die ontbreken. Hier is het (Joop.nl, 26-11-2016, door Veerle Boekestijn - Student International Development uitleg of detail ):
  De elite van De Correspondent kan zich niet inleven in PVV-stemmer

Wijnberg beweert zich letterlijk ‘onbevooroordeeld’ op te stellen, maar dat is niet wat hij in het filmpje bereikt.

Twee weken terug plaatste De Correspondent een kort filmpje op hun Facebook-pagina waarin Rob Wijnberg de financiële validiteit van Wilder’s een-pagina-partijprogramma toetst. Uitkomst: de islam uit Nederland bannen is geen winstgevende onderneming. Enkele dagen later publiceert Wijnberg een stuk waarin hij oproept voor ‘oprechte interesse in elkaar’, omdat we alleen zo dichter tot elkaar kunnen komen. Wat betekenen deze boodschappen eigenlijk, en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

De onbetrouwbaarheid van politieke peilingen daargelaten, kunnen we er nog steeds vanuit gaan dat de PVV grote populariteit geniet. Dat is voor veel mensen, waaronder ikzelf, een beangstigend idee. De anti-PVV reageert vaak op uitingen vanuit de PVV op ridiculiserende toon: wat een onzin, wat een achterlijke gladiolen. In een wereld waar we toch al grotendeels met gelijkgevormden en gelijkgestemden in aanraking komen (zowel in het sociale leven als in het sociale medialeven), lijdt dat tot een immer groeiende kloof. Hoe moeten we het filmpje van Wijnberg in die context begrijpen?

Iedereen met enig gezond verstand weet dat: als misleiding, bedrog, propaganda en kwaadaardigheid. Het grappige is: de eerste twee worden nu bij het minstens even politiek-correcte Joop.nl uiteengezet:
  Het filmpje opent met Rob Wijnberg die benadrukt hoe het verkiezingsprogramma van de PVV ‘niet moeilijk belachelijk te maken is’. Vervolgens zien we enkele beelden van mensen die het programma inderdaad ridiculiseren. Het beeld schiet weer terug naar Wijnberg, die aangeeft een poging te willen ondernemen om de inhoud ‘onbevooroordeeld’ te analyseren. Hij lijkt daarmee neutraal – ‘zoals het is’- te bedoelen. Het is haast alsof Rob Wijnberg ‘die enge xenofoben, die diep-racistische’ PVV-stemmer een hand op de schouder legt en sussend zegt: “stil maar, ik zal je serieus nemen.” Maar is dat wel hetgeen hier gebeurt?

De slotsom van de berekeningen, die Wijnberg zo gedetailleerd als de 5 minuten soundbites dat toestaan toelicht, stelt dat het PVV-programma een potentiële bodemloze put is. ...

En zonder dat te gaan bekijken, weet je al dat dat een gore leugen is. Wilders wil de islam verbieden, wat hoogstrens economisch neutraal kan zijn, en als Wijnberg dat uitbreidt tot remigratie van moslims, dan zal de som miljarden per jaar positief zijn uitleg of detail .
  ... De korte film oogt daarmee niet zozeer als een oprechte inleving in de PVV-stemmer, als wel als een kort en overzichtelijk college over de financiële haalbaarheid van Wilders’ woorden. De eindboodschap van Wijnberg’s betoog is uiteindelijk samen te vatten als: ‘Beste PVV-stemmer, zelfs als ik u serieus neem bent u nog irrationeel. Er valt werkelijk niets realistisch in uw overtuigingen te herkennen’. Is dat de juiste manier om Wilders-stemmers te overtuigen van het idee dat de oplossing voor al het gevoelde onrecht in ons leven niet te vinden is in het beoefenen van racisme en discriminatie? ...

En de vraag stellen is hem beantwoorden. Daarom vindt je op plaatsen als De Correspondent nooit een weerwoord, en daarom sluit de Volkskrant haar reactieruimtes zo veel mogelijk af. Bij de Volkskrant is met eenz eldzzamheid van ergens tussen de 1 op 10 en 1 op 100 wel eens een weerwoord te vinden.
  ... Het filmpje geniet grote populariteit in mijn vriendenkring, en ook ik vind het hele geruststelling om wederom bevestigd te worden in mijn beeld van de PVV. Altijd fijn om te horen dat xenofobie en racisme zelfs geen economisch excuus kennen. ...

En daar vallen weer twee "plaques" van de cognitieve dementie  .

  ... Maar ik vraag me af of dit filmpje wel de doelgroep aanspreekt die het zou moeten bereiken.

Om Wilders-gedachtegoed aanhangers te kunnen overtuigen van het ongelijk van deze visie zal je moeten begrijpen welke logica hen daartoe drijft. Alleen dan kan je, vanuit empathie, dichter bij elkaar komen. Is het niet overduidelijk dat de elite/de status quo zich moeten realiseren dat hun logica niet de enige variant van rationaliteit is.

Het filmpje lijkt gebaseerd op een economische som. Dat is onderdeel van de heilige graal der wetenschappelijke logica waar mensen als Wijnberg en ik in zijn opgegroeid.

Een perverse consequentie van de rationaliteit der cijfers, die de waarheid in pacht meent te hebben, is de verneveling van de sociale beredenering die haar sommen motiveert. Wijnberg beweert zich letterlijk ‘onbevooroordeeld’ op te stellen, maar dat is niet wat hij in het filmpje bereikt. Immers, verscholen achter de ‘objectiviteit’ van de wiskunde, maakt Wijnberg eigenlijk een reuze controversiële berekening. Een berekening die gebaseerd is op de aanname dat mensenlevens in financiële sommen te vangen zijn, en dat de uitkomst van die sommen ertoe zou doen.

Wat Wijnberg in zijn onbewuste geest vermoedelijk gedaan heeft is dit: geschrokken van de uitverkiezing van Dobnald Trump, wilde hij iets doen dat een herhaling in Nedeland zou voorkomen. Toen is hij het lijstje nagageaan van alles dat hij al gedaan heeft, maar kennelijk niet werkt gezien"Trump", en toen is dit financiële argument boven komen drijven.
  De kern van de boodschap luidt namelijk als volgt: de islam uitbannen is niet winstgevend. Wat als de uitkomst van de berekeningen ons had geleerd dat het zogenaamde ‘de-islamiseren’ inderdaad een winstgevende onderneming is? Zou dat een legitimering van discriminatie vormen? Het punt is niet dat ik Rob Wijnberg verdenk van zulk gedachtegoed ...

Fout. natuurlijk moet je hem daar wel van verdenken. Hij doet het namelijk.
  ... als wel dat de hele opgave om Wilders’ ideeën op financiële mogelijkheid te toetsen inherent vruchteloos is. Het gaat namelijk helemaal niet om deze logica, anders zou het onmogelijk zijn dat Wilders nog in de Tweede Kamer zat.

Onzin: Wilders hanteert het argument wel degelijk, af en toe.

  En dan begeef ik mij plots op glad ijs, want: hoe moet het dan wel? Rob Wijnberg roept in een column die kort na het filmpje verscheen op tot “oprechte interesse in elkaars werkelijkheid”. Daar kan ik mij in vinden, want enkel vanuit die oprechte interesse ben je in staat open te staan voor iemand anders’ logica. Maar het is vrij makkelijk om op te roepen tot meer ‘onbevooroordeeld’ contact met mensen die een andere mening zijn toebedeeld. Het ook daadwerkelijk realiseren daarentegen, is denk ik vrij moeilijk.

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van het stuk van Wijnberg waarin hij oproept tot deze oprechte interesse. Daar pleit Rob Wijnberg onder andere tegen essentialisme; het idee dat je de wereld kan verklaren vanuit een alle verklarende grote theorie. Hij stelt dat dit problematisch is, omdat het een voedingsbodem is voor polarisatie. ...

En dat klopt. Want je moet het toepassen op de islam. Maar dat doet Wijnberg cum suis niet, want anders kom je razendsnel uit op de positie van Wilders.

  ... De anti-essentialistische boodschappen dragen vaak eenzelfde waarheidsclaim uit: ‘het zit niet zo, nee, het zit eigenlijk zo!’ De waarheidsclaims an sich zijn daarom niet per se van nature problematisch.

Apert onjuist. Er zijn naast vele essentialistiche claims, die allemaal niet deugen, ook vele anti-essentialistische. En vele daarvan claimen helemaal niet hetzelfde soort waarheid. Die claimen een zoektocht naar de werlelijkheid. En dat is iets hele anders dan "de essentiële waarheid". Wijnberg goochelt met woorden, om zijn dubbelzinnigheid te verhullen. En doet dat door in algemene termen te praten, in plaats van te specificeren. Abstractisme. Joodsisme.
  ...De waarheidsclaims an sich zijn daarom niet per se van nature problematisch.
Ze worden pas problematisch op het moment dat ze mensen tot enkele stereotypen reduceren, als ze racistisch of xenofoob zijn –of daartoe oproepen en dus mensen motiveren om elkaar niet langer serieus te nemen. ...

Apert onjuist: alle rubricering stereotypeert - iedere groepsindeling steotypeert.

  ... ze mensen tot enkele stereotypen reduceren, als ze racistisch of xenofoob zijn ...

Of die rubricering racistisch of xenofoob is, hangt af van vele factoren.
  ... of daartoe oproepen en dus mensen motiveren om elkaar niet langer serieus te nemen. ...

Onzin: geen enkele religieus of ideoloog neemt anderen serieus. Hij zou onmiddelljk van zijn religie of ideologie afvallen.

Dit allemaal zijn nog steed keiharde vooroordelen over allen die geen deel uitnakenm van de ideologie of religie van Rob Wijnberg.
    En dat ook constateert de auteur:
  Maar even problematisch zijn ze op het moment dat ze stellen dat Pietje om de hoek eigenlijk voor spek en bonen meedoet – want Pietje begrijpt het allemaal niet helemaal – maar we moeten Pietje niet buitensluiten, want dat is zielig. Vanuit een politiek correcte, valse oprechtheid zullen we Pietje tolereren –maar als het op serieuze zaken aankomt zullen we aan Pietje geen advies vragen. Ik snap dat het de bedoeling is om daaraan voorbij te gaan, maar ik ben bang dat het een heel lastige onderneming is.

Om een voorbeeld te nemen: de inspraakavonden voor de komst van een azc. Natuurlijk beseffen de mensen na één of twee keer dondersgoed dat ze feitelijk niets te vertellen hebben. En worden woedend van de getoonde hypocrisie van de elite. Waarna die woede voedsel is voor nog meer hypocrisie van de elite.

  Mijn vrees is daarom de geveinsde oprechtheid, die niet eens als dusdanig herkend wordt. Het draagt het risico in zich van een veel sluimerender variant van uitsluiting: ‘Ik heb je gehoord, en ik ga toch doen wat ik zelf het beste acht. Want ik heb uiteindelijk toch de waarheid in pacht!’

Bingo!
  Waarschijnlijk draagt ons keurig gescheiden sociale (media)leven bij aan de instandhouding van ons collectief gepolariseerde bestaan.

Heulemaal niet... Ze weten het wel, maar willen het niet weten. Eigenbelang. Egoïsme. Parasitisme.
  Wellicht worden we daardoor te weinig getraind om te zoeken naar de redenen die mensen hebben om tot meningen te komen die ze uitspreken. Het is mij niet vreemd: ook ik ben omgeven met mensen uit dezelfde poel. Mensen die zichzelf, vaak onbewust, het alleenrecht op de rede hebben toegeschreven, en daardoor niet getraind zijn buiten hun eigen kader te denken.

Smoesjes. Er is tegenwoordig een breed genoeg palet aan informatie ter beschikking. Het is ook verslaving aan de eigenwaan en de politieke-correctheid. Cognitieve dementie  .
  Het is mij in dit stuk dan ook niet te doen om het afkraken van Rob Wijnberg, maar enkel het zoeken van een verklaring voor de reden dat dezelfde persoon, die nota bene voor oprechte interesse in elkaar pleit, zelf nog zo gemakkelijk vervalt in de paternalistische toon, waar hij zelf waarschijnlijk ook tegen is.

Een grof misverstand. Als deze positieve uitleg juist zou zijn, zou zijn hele voorgaande carrière anders zijn verlopen.

Die voorgaande carrière, tezamen met de huidge hypocrisies, leugens en contradicties wijzen slechts op één ding, zoie nognmaals cognitieive dementie  ; kwaadaardigheid. De kwaadaardigheid hier van het Joodse kosmopolitische, kapatilaatfascitische en migratie-totalitaire denken.

En in welke richting de uitvoerng van deze kwaadaaridgheid gaat, wordt onmiddellijk aan de hand van de paar in het archief staande voorbeelden. Hier is de eerste (de Volkskrant, 13-05-2016, column door Elma Drayer):
  Dekselse ventjes

Het hoge woord moet er maar eens uit. Mij is het een raadsel waarom rond het virtuele orgaan De Correspondent zo'n geur van heiligheid hangt. ...
    Waar zo'n malle blik op de journalistiek toe kan leiden, merk je bij De Correspondent vooral na een schokkende gebeurtenis. Toen op die verschrikkelijke dinsdag in maart de eerste berichten naar buiten kwamen over de Brusselse aanslagen, meldde de redactie er voorlopig het zwijgen toe te doen. Volgens haar heerste er nog te veel 'verwarring' en ontbrak 'de context'. 'En dan is de verleiding groot om maar wat te roepen.'

Gorigheid. Niets willen rapporteren over moslimterreur, omdat Nederland dan wel eens bezwaren zouden kunnen krijgen tegen het importeren van nog meer moslims ("vluchtelingen").
    Voorbeeld 2 (GeenStijl, 19-08-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Wijnberg doet hypocriet over voorpaginamoslim

Ja sorry hoor, normaal negeren we De Correspedant helemaal de moeder en zij ons ook, en dat is een prima verstandhouding voor alle betrokkenen. We leven nou eenmaal in totaal verschillende werelden. Maar nu betrappen we Bobbie Azijnberg toch ff op een hypocriete uithaal, jongens jongens toch. Daar moeten we echt ff een blokje voor inruimen hoor. Meneer Wijnberg heeft een hooghartig verontwaardigd stuk op poten geschreven over de voorpaginamoslim die door de gemene Volkskrant op de foto is gezet. Het hele stuk hoeft u niet te lezen hoor, want de omslachtige manier waarop Wijnberg de islam witwast door te emmeren over 'beeldvorming in de beeldvorming', is echt niet doorheen te komen. Maar onderweg maakt hij maar liefst drie ENORME fouten.

Gorigheid. De moslim wordt witgewassen, omdat Nederland dan wel eens bezwaren zouden kunnen krijgen tegen het importeren van nog meer moslims ("vluchtelingen").

Dit geheel volgens de visie, ideologie en het programma neergelegd en uitgevoerd door Kustaw Bessems uitleg of detail , en geheel de visie, ideologie en het programma neergelegd en uitgevoerd door Olaf Tempelman uitleg of detail , welke laatste het het meest beelden heeft gedaan, en welk proigramma dus luidt: de vernietiging van de door hen gehate Nederlandse en Europese cultuur uitleg of detail door massa-immigratie van de gekleurde mens.

De Joden willen de beschaving vernietigen, omdat ze er zelf nooit één zullen kunnen bouwen.

Daar zijn ze te anti-sociaal voor uitleg of detail .

Besef dat, en lees het artikel nog eens terug. Alles valt volkomen op zijn plaats.


Naar Joods, kwaadaardigheid  , PC club  , of site home  .

 

\.2016