Bronnen bij Cultuur, multiculturalisme: cultuurverraad, personen

In het kader van de discussie over de multiculturele samenleving wordt wel eens de term "cultuurverraad" gebruikt. Daarmee wordt dan bedoeld dat de betrokkenen de belangen van Nederland of de Nederlandse cultuur bewust ten achter stellen bij culturele belangen van groepen buitenlanders of buitenlanden.

Het meest duidelijk is deze situatie rond het geval van immigratie. In de gevallen van immigratie van de laatste veertig jaar is middels nauwelijks omstreden dat dit ten koste is gegaan van Nederland, zowel op materieel als op cultureel vlak. Het standpunt over immigratie kan heel goed gezien worden als een graadmeter van de neiging tot cultuurverraad, voor zover dat ook op andere terreinen speelt, zoals het toegeven aan culturele eisen van immigranten als moslims.

Onderstaand een eerste lijstje van cultuurverraders, dat laat zien dat het zich over de meeste bestuurlijke en informatieve maatschappelijke terreinen uitstrekt, en voornamelijk mensen uit linksige kring betreft. Toevoeging vindt pas plaats als de betrokkene zich daadwerkelijk op een cultureel schadelijke manier heeft geuit, zoals het steunen van hoofddoeken en boerka's, wat automatisch ook steun aan zaken als uithuwelijken, inteelt, eerwraak uitleg of detail , mannen-superioriteit uitleg of detail , geloofssuperioriteit uitleg of detail , onderdrukking van de meningsvrijheid uitleg of detail , onderdrukking van de kunstvrijheid uitleg of detail , en algehele intolerantie inhoudt (klik op de koppen om de lijst te sorteren):


Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /home1/zweistrar/public_html/achtergrond/sociologie/cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_personen.php on line 149
Naam Functie