WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Annieke Kranenberg

16 okt.2016

Het verraden van Nederland is jarenlang het beroep geweest van Annieke Kranenberg. Samen met Janny Groen uitleg of detail was ze de correspondent voor de Volkskrant vanuit de islamitische wereld in Nederland, hetgeen er voornamelijk uit bestond om te bewijzen dat de islam het toppunt van cultuur is en moslims het toppunt van beschaving.

Ze schreven er samen een boek over, met de titel: "De hoofddoek is het toppunt van beschaving" uitleg of detail .

Janny Groen doet dit beschavende werk nog steeds. Annieke Kranenberg is als beloning voor haar inspanningen verheven tot de functie van Ombudsvrouw.

Waar ze functioneert op precies dezelfde manier als het beruchte College Gelijke Behandeling uitleg of detail en de juristerij is het algemeen uitleg of detail : bij ieder conflict tussen de belangen van moslims en die van Nederlanders, krijgen  de moslims gelijk.

Want een minderheid. Gekleurd ook nog, hè ...

En ... Immigranten!

En dat niet alleen: immigranten uit het Midden-Oosten, dus hebben ze dubbel zo gelijk.

In Nederland zit het zo: als eerste hebben altijd gelijk Joden, dan moslims, dan zwarten, dan alle andere gekleurden, en per definitie en ieder geval niet gelijk hebben de Nederlanders. De blanken. (Noot: ga dit lijstje langs en bedenk wie het opstelt.)

En nu had je weer zo'n Nederlander, vrouw, als een vorm van ultieme uitdaging ook nog met blond haar, die iets lelijks durfde zeggen over moslims.

Terwijl ze beter had kunnen weten want als Nederlanders iets minder gunstigs zeggen over moslims komen de trollen meteen hun huisjes uit, en als het iets echt kritisch is, slaan ze er met knuppels op in.

En daarna gaat Annieke Kranenberg ze groot gelijk geven (de Volkskrant, 15-10-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Wie heeft de waarheid in pacht en wie liegt?

Nou, dat is simpel ... Dat hebben we al behandeld.

Hier de uitwerking:
  In dit weekeinde van de waarheid kwamen nog meer verwijten dat anderen onwaarheden spreken. Columnist Peter Middendorp wees op het gebrek aan onderbouwing bij de beweringen van wetenschapper Machteld Zee over de islamisering van Europa. ...

"Wie heeft de waarheid in pacht en wie liegt". Annieke Kranenberg liegt, want Peter Middendorp heeft dit beweerd, maar dat was een leugen, zoals elders razendsnel uit de doeken werd gedaan.
  De journalist van het AD die haar interviewde - en verzuimde door te vragen -

"Wie heeft de waarheid in pacht en wie liegt". Annieke Kranenberg liegt, want zij heeft ook ooit maar een enkele keer doorgevraagd richting de moslims die stonden te liegen dat ze het toppunt van beschaving waren. En ook superieur want moslim uitleg of detail , natuurlijk.

  Middendorp schreef dat hij zich altijd had afgevraagd 'hoe zo iemand' kon promoveren. 'Maar nu las ik in het AD dat Zee bij Paul Cliteur en Afshin Ellian is gepromoveerd, dezelfde wetenschappers die ook Baudet hebben geproduceerd.'
    Dat is polemiek op het scherp van de snede, of op de man gespeeld, zo u wilt ...

"Wie heeft de waarheid in pacht en wie liegt". Annieke Kranenberg liegt, want dit gaat zeer ruim voorbij het begrip polemiek. Dit is smerige stemmingmakerij, type Marcel van Dam's "U bent een minderwaardig mens". Het is demoniseren.
   - aan gene zijde van dit gepolariseerde debat gebeurt dat eveneens vrij grof.

"Wie heeft de waarheid in pacht en wie liegt". Annieke Kranenberg liegt, want het is haar kant die al dertig jaatr lang demoniseert. Eerst Hans Janmaat, toen Pim Fortuyn, daarna Rita Verdonk, en nu Geert Wilders.
   Maar wie anderen beschuldigt van 'oplichting' moet zelf wel de feiten op een rijtje hebben. Ellian beklaagde zich bij de hoofdredactie, hij was geen promotor van Zee of Baudet. 'Niemand heeft het recht om in een krant onware feiten te verspreiden', mailde hij.

Hahaha, naïef van Ellian ... De Volkskrant verspreidt zo vele leugens, zodra het over zaken die de politieke-correctheid raken uitleg of detail , dat het spreken van de waarheid de grote uitzondering is.

En tenslotte nog een aardige omkering:
   Hoe zit dat met de beweringen van Zee, die in deze krant in liefst vier meningenstukken aandacht kregen, maar niet zijn onderworpen aan een fact check? De journalist die dit aandurft, wordt ongetwijfeld ook weggezet in het kamp van 'wegkijkers' of 'islamhaters'.

"Wie heeft de waarheid in pacht en wie liegt". Annieke Kranenberg liegt, want het begint er altijd mee dat iedereen die ook maar een beetje kritiek heeft op de islam, om maar weer dit voorbeeld te nemen, meteen gedemoniseerd wordt tot islsamodoob, xenofoob, fascist, racist en nazi.

Of woorden van gelijke strekking.

Zoals ook door de gedegenereerde lieden in de Volkskrant.

Landverraders.

Een ander significant voorbeeld. Hier wat mevrouw Kranenberg zegt over de term "allochtoon" (de Volkskrant, 11-07-2015, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Vaarwel 'Marokkaan', 'Turk' en 'allochtoon'
...
'Allochtonen' is volgens velen - van hoogleraren en politici tot journalisten en lezers - ook zo'n term die het wij-zij-denken versterkt. Neutraal is het woord - ooit bedoeld als objectieve vervanger van minderheden - allang niet meer. Zo gebruikt de gemeente Amsterdam de term niet meer, het Sociaal en Cultureel Planbureau evenmin. Bovenal is het een vaag containerbegrip. Vorige week dook een meerderheid van 'allochtone jongeren' in een stuk op. Maar wie werd daarmee bedoeld? ...
    Het wordt tijd dat de Volkskrant in de eigen berichtgeving het woord allochtoon afschaft (citaten, opiniestukken of beleidstaal uitgezonderd). We kunnen best zonder ...

En hier is wat mevrouw Kranenberg vondt over de term "populist" (de Volkskrant, 10-12-2016, rubriek Ombudsvrouw, door Annieke Kranenberg):
  Bevat populisme altijd een waardeoordeel?

Gelooft u uw eigen ogen? Zullen we maar:

  Bevat 'allochtoon' altijd een waardeoordeel?

En nog een paar:

  Populisme heeft soms een vieze bijsmaak, maar kan ook neutraal worden gebruikt ...

Oftewel:
  Allochtonen heeft soms een vieze bijsmaak, maar kan ook neutraal worden gebruikt ...

En liegen dat we kunnen ...

  Ineens was daar een opvallende rubricering. in de krant. 'Populisme in Europa', luidde de toevoeging bij Ten eerste.

'Ineens'... De term "populisme" is niet uit de Volkskrant weg te branden ...

  Populisme, de krant stond er vol van. Alleen werd nergens uitgelegd wat de redactie onder die term verstaat, mailde een lezer. Het roept bij hem allerlei vragen op: 'Is een Italiaanse populist uit hetzelfde hout gesneden als een Nederlandse?'
    Het is niet de eerste keer dat het redactionele gebruik van de term door lezers wordt bekritiseerd. Elk politiek gedachtengoed dat 'niet voldoet aan de linkse maatstaven van de Volkskrant-redactie' wordt weggeschreven als 'populistisch, xenofobisch of onderbuik', ...

Een bijzonder accurate en emotioneel neutrale omschrijving van de toestand in de Volkskrant.

  ... of onderbuik', fulmineerde een lezer ...

Al veel vaker geconstateerd: politiek-correcten leven in een spiegeluniversum: het is de term 'populisme' die hoort tot het 'fulmineren', niet wat de lezer schrijft.
  ... een lezer die zich stoorde aan het 'wegzetten' van Trump als populist. ...

En nog een omkering: het "wegzetten zoals gebruikt doot politiek-correcten is natuurlijk altijd volkomen juist, vinden ze, terwijl het "wegzetten door niet-politek-pocrrecten natuurlijk slechts een pejoratieve term is die niet waar is en dus tussen aanhalingstekens moet.
    Terug naar de termen-vergelijnkingen:
  Populisme is alom.

Öftewel:
  Allochtonen zijn alom.

Dus volgens mevrouw K.:
  Populisme is alom. Het woord niet gebruiken omdat het onduidelijk of gekleurd is ... is geen optie.

Oftewel:
  Allochtonen zijn alom. Het woord niet gebruiken omdat het onduidelijk of gekleurd ... is geen optie.

En daar is de volledige, onverdunde contradictie.
    Voor het trekken van conclusies nog één drogreden:
  Temeer daar er wel degelijk neutrale definities bestaan. Wansink gebruikt een in de politicologie gangbare definitie van de Britse populismekenner Margaret Canovan. 'De centrale boodschap van elke populistische beweging luidt: 'De politiek is van ons, het soevereine volk heeft het recht op directe zeggenschap over het beleid. Maar we worden van de macht uitgesloten door corrupte politici en een niet-representatieve elite die onze belangen verraadt, onze opvattingen negeert en ons met minachting bejegent.'

Oftewel:
  Temeer daar er wel degelijk neutrale definities bestaan. De "allochtoon" is een (nakomeling van een) niet-westere immigrant die met een aanzienlijke sociaal-culturele achterstand.

Conclusie: hier is sprake van de meest pure vorm van kwaadaardigheid. Een glasheldere contradictie gepaard gaande met een stroom leugens. Er is op zijn minst sprake van het meest extreme Joodsisme, maar dit is toch wel zo'n sterk geval dat die etnisch-sociaal-culturele achtegrond er bijna wel moet zijn - het is je reinste Grunberg, Tempelman, Netanyahuh, enzovoort. De capaciteit die je nodig hebt om dikke folianten te vullen met waarzinnigheden, en die dan aan de omgeving te verkopen als Diepe Waarheden.

Nog even een reactie in de Volkskrant (de Volkskrant, 12-12-2016, ingezonden brief van Eric Holleman, Voorschoten):
  Populisme

Annieke Kranenberg, de ombudsvrouw van de Volkskrant, gebruikt een halve pagina (Ten eerste, 10 december) om uit te leggen dat de term 'populistisch' niet negatief bedoeld is. Het is slechts de 'neiging om zich te richten naar de massa van de bevolking'.
    Ik daag haar uit ook een halve pagina te gebruiken om uit te leggen dat de term 'regentesk' niet negatief bedoeld is. Het is slechts de 'neiging om de uitslag van verkiezingen aan je laars te lappen, je mandaat te overschatten, vier jaar lang deals te sluiten met andere politici en niet-referendabele verdragen te sluiten met het buitenland waar de massa niet om heeft gevraagd'.
    Lijkt me een hele klus.

Even dodelijk.


Naar Landverraad , of site home .