WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: nomadisme, Arnon Grunberg

 22 aug.2014

Successchrijver Arnon Grunberg, de Céline van de Lage Landen uitleg of detail , is één van de personen, die, hoewel niet direct werkzaam in de media, het meest toegang heeft tot diezelfde media. Je vindt hem bijna letterlijk overal. Dat wil zeggen: bijna overal waar de poltieke-correctheid het voor het zeggen heeft en dat is bijna overal. Op deze website gaat het natuurlijk om zijn bijdragen aan het maatschappelijke debat, die in zijn meest gecondenseerde en dus leesbare vorm verschijnen in mini-columns op de voorpagina de Volkskrant, vanaf ergens in 2010 tot in 2014. Dagelijks.
    Er is al een verzameling gemaakt van de bijdragen van Grunberg, maar die slaat op zijn gehele oeuvre. Hier gaat het specifiek alleen om de meest fundamentele discussie over de inrichting van een maatschappij. Of liever: de inrichting van een maatschappij versus de sociale gewoontes van daarvoor. De sociale gewoontes van voor het ontstaan van een maatschappij zijn namelijk die van de jager-verzamelaars: ergens je kamp neerslaan, wat jagen in de omgeving tot alle dieren zijn gevlucht en wat vruchten plukken tot ze allemaal zijn verdwenen, en dan verder trekken naar het volgende kamp.
    Dit was de sociale inrichting gedurende het hele bestaan van de mensheid. Op een kleine tijdsbestek aan het einde na, beginnen zo'n vijf- tot tienduizend jaar geleden, toen de eerste landbouw-nederzettingen  werden gesticht. Landbouw gaat niet samen met een nomadisch bestaan.
   De landbouwmaatschappij was succesvol want bleek een veel regelmatigere en ook steedse ruimere bron van voedsel. De eerste vormen van techniek, ploeg en dergelijke, deden hun intrede, en de rest is geschiedenis, zoals de Engelstalige uitdrukking luidt. Er bleven slechts een klein aantal nomadische culturen over: in Afrika de Masai, in Europa de Roma, en in het Midden-Oosten de Joden. Vaak niet meer praktiserend nomadisch, of slechts tijdelijk, maar nog wel strek nomadisch in culturele houdingen. Hier wordt dat "nomadistisch" genoemd.
    Je zou zeggen: dan kan er echt geen discussie zijn over de waarde van deze twee sociale inrichtingmodellen: maatschappij of nomadisme. Maar maak van maatschappij "staat" of "overheid", en er hoeft hier niet betoogd te worden dat die discussie niet alleen bestaat, maar ook heftig is.
    Maar hoe kan het dan dat als een maatschappij zo succesvol is, en een nomadistisch bestaan zo hopeloos onsuccesvol, dat die discussie er toch is? De reden kan alleen zijn dat de aanhangers van het nomadisme een stem in het debat hebben die ver uitstijgt boven de maatschappelijke bijdrage die ze leveren. Want zelfs indien niet meer nomadisch maar nomadistisch: ook in de vorm van nomadistisch, dat wil zeggen: hebben een afkeer van landbouw en techniek, is het bijzonder lastig om voedsel en industriële goederen te produceren.
    De reden voor die onevenredige stem van het nomadisme is dat de moderne maatschappij diverse mogelijkheden biedt om macht en invloed te verwerven zonder bij te dragen in de vorm van voedsel of technische goederen. Die twee mogelijkheden, want zijn er eigenlijk maar twee, zijn "woord" en "geld". Praten en handel. Op deze plaats gaat het natuurlijk om het praten. Het is dat praten dat er voor heeft gezorgd dat schrijver Arnon Grunberg zo'n prominente plaats in de media heeft gekregen.
    Deze verzameling is ervoor om te laten zien dat Arnon Grunberg één van de redenen is dat de discussie tussen maatschappij en het nomadisme nog steeds gaande is.
    Dat gebeurt in twee stappen. Eerst laten we zien waar Arnon Grunberg voor is, cultureel en sociaal gezien, en dan waar hij tegen is.
    Het aantonen van waar Arnon Grunberg voor is, bestaat uit een verzameling citaten uit zijn columns, waarbij hij mensen aanhaalt, terwijl we gaan kijken welke culturele oorsprong die mensen hebben: nomadistisch of maatschappelijk. Specifieker: bij gebrek aan Roma en Masai in Nederland, een Joodse of van niet-Joodse, dat laatste vrijwel altijd Europese of Amerikaanse afkomst.
    De voorkeur van Grunberg wordt bepaald door een inschatting te maken van wat representatieve percentages zouden zijn van de twee groepen Joods en niet-Joods, en te kijken of daar al dan niet aan voldaan is.
    Dat gaat als volgt: Grunberg is halverwege 2010 begonnen met deze stukjes - neem voor het gemak het meetpunt op midden 2012, zodat je komt op ongeveer 500 stuks. Ga uit van drie genoemde personen (af en toe een zaak) per stukje. Dat komt neer op 1500 genoemde personen. Op de hele wereld wonen er circa 6 miljard mensen, en het aantal joden ligt ergens in de buurt van de 12 miljoen. Dat is dus 2 promille - twee op de duizend. Dus het statistisch te verwachten aantal Joodse personen in de 500 stukken van Arnon bedraagt ongeveer drie. En we doen niet lastig en nemen een ruime marge en stellen het op vijf. En ook ons criterium om te kunnen stellen dat Arnon eroverheen zit, stellen we ruim: 25. Zeer ruim, dus.
    Hier zijn de citaten uit de meetperiode (als er verder niets vermeld wordt, is de persoon of zaak waarbij het citaat wordt afgebroken, degene met de Joodse connecties - het commentaar kan hier beperkt zijn):


Uit: De Volkskrant, 22-05-2010,

Achtervolgingswaanzin

Noam Chomsky is een Amerikaanse linguïst ...
 

Uit: De Volkskrant, 31-05-2010,

Cohen

In The New York Times stond een stuk van Russell Shorto over de verkiezingen in Nederland en dan vooral over Cohen.
    Terwijl de Nederlandse pers de lijsttrekkers lijkt te behandelen als leden van een meidengroepje, doet Shorto een poging tot duiding en hij legt daarbij de nadruk op identiteit. .
    Hij presenteert Cohen als geseculariseerde jood ...


Uit: De Volkskrant, 19-06-2010, column door Arnon Grunberg

Lokjoden

Ahmed Marcouch wil lokjoden inzetten om geweld tegen joden te bestrijden. ...


Uit: De Volkskrant, 16-07-2010, column door Arnon Grunberg

Groepsdier

...    In dezelfde krant liet socioloog en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel ...


Uit: De Volkskrant, 27-07-2010, column door Arnon Grunberg

Vierhoeksrelatie

Paul Celan is een dichter, die in 1920 is geboren in een Duitstalige, Joodse familie in Tsjemivtsi, Roemenie. ...


Uit: De Volkskrant, 30-07-2010, column door Arnon Grunberg

Wraak

Yann Martel is de auteur van Het leven van Pi, waarvoor hij de Booker Prize kreeg. Zijn nieuwste roman, Beatrice en Vergilius, is niet overal even gunstig ontvangen. In The New York Times noemde Michiko Kakutani het 'een 'perverse roman'.
    Een Engelse criticus reageerde op een ongelukkige zin in het boek, dat het Joodse volk verbaal hoogbegaafd is, met de opmerking dat Martel dat helaas niet is. ...


Uit: De Volkskrant, 14-08-2010, column door Arnon Grunberg

Nederlandse boosheid

Op de site van De Telegraaf staat niet alleen nieuws in een ruime definitie van dat woord, maar kunnen ook lezers hun ongenoegen uiten.
    Voornoemde krant plaatst vrijwel elk bericht over de leider van de Nederlandse boosheid op haar site. Motto van de hedendaagse burger: wie niet boos is, is niet mondig.
    Opmerkelijk dat het bericht dat de Anti-Defamation League (ADL), een Joodse ngo ...


Uit: De Volkskrant, 19-08-2010, column door Arnon Grunberg

Superlijm

Het weekblad Time heeft deze week een schrijver op de cover, Jonathan Franzen. ... 
 

Uit: De Volkskrant, 20-08-2010, column door Arnon Grunberg

Klassenstrijd

In zijn column in NRC Handelsblad schrijft Frits Abrahams dat ...


Uit: De Volkskrant, 21-08-2010, column door Arnon Grunberg

Zwitserland

Ter geruststelling, niet alleen het Nederlandse volk is op hol geslagen.
    Zwitserland is een heerlijk land, ik wil er oud worden, maar er gebeuren rare dingen.
Eerst arresteren ze Polanski ...
    N.B. Jonathan Franzen heeft volgens Time ...


Red.:   Twee stuks.


Uit: De Volkskrant, 31-08-2010, column door Arnon Grunberg

Sarrazin

Thilo Sarrazin is Bundesbankbestuurder en SPD-politicus. ...
    Sarrazin had al gezegd dat Joden bepaalde genen hebben, waarvoor hij door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op zijn vingers is getikt.   ...


Uit: De Volkskrant, 05-10-2010, column door Arnon Grunberg

Obsceen

Op vrijdag zag ik een film over de dichter Allen Ginsberg ...


Uit: De Volkskrant, 08-10-2010, column door Arnon Grunberg

Ironie

...   Prompt verscheen een column van Elsbeth Etty niet in NRC Handelsblad, alleen nog op de site van die krant. Jammer, want in die column citeerde zij uit een van de belangrijkste boeken uit het oeuvre van Mulisch, Het ironische van de ironie.    ...


Uit: De Volkskrant, 13-10-2010, column door Arnon Grunberg

Roddelen

In een veganistisch restaurant in New York dineerde ik met Hugo Brandt Corstius, die lange tijd columns heeft geschreven, onder andere op de voorpagina van de Volkskrant.
    Tijdens het eerste glas wijn roddelden wij over Rinus Ferdinandusse en Joop van Tijn; Hans Goedkoop en Renate Rubinstein; Judith Herzberg en Hanneke Groenteman. ...
 

Red.:   Vier stuks (minimaal).


Uit: De Volkskrant, 29-10-2010, column door Arnon Grunberg

Facebook

‘Hij is een genie. Maar hij is niet aardig’, luidde de kop boven het interessante artikel gisteren in de Volkskrant over de film The Social Network.
    Die film gaat over de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, fantastisch gespeeld door Jesse Eisenberg.
    Volgens David Brooks, columnist van The New York Times, ...


Red.:   Twee stuks.


Uit: De Volkskrant, 13-11-2010, column door Arnon Grunberg

Mein Kampf

Het Duitse weekblad Der Spiegel publiceerde een lang interview met de heer Wilders. ...
    Lang heb ik gedacht dat de heer Wilders geen geschikt literair personage zou zijn. Toen ik het interview in Der Spiegel las, leek het alsof hij was weggelopen uit een toneelstuk van Thomas Bernhard. ...


Uit: De Volkskrant, 15-11-2010, column door Arnon Grunberg

Verheffing

‘Het volk was goed zoals het was’, zegt socioloog Abram de Swaan ...


Uit: De Volkskrant, 11-12-2010, column door Arnon Grunberg

Nobelprijs

Recentelijk zijn de brieven van de Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar Saul Bellow verschenen.
    Er zitten opmerkelijke brieven bij, onder andere aan Philip Roth. ...


Red.:   Twee stuks.


Uit: De Volkskrant, 15-12-2010, column door Arnon Grunberg

Lynchen

Een columnist in Het Parool schreef dat hij vond dat Robert M. de doodstraf moest krijgen. Dankzij een vermakelijke column van Bert Wagendorp ...


Uit: De Volkskrant, 27-12-2010, column door Arnon Grunberg

Hoop

Deze Voetnoot moet u even uitknippen.
    Op 21 en 22 januari speelt de Münchner Kammerspiele Hotel Savoy, naar de gelijknamige roman van Joseph Roth, ...


Uit: De Volkskrant, 30-12-2010, column door Arnon Grunberg

Stok

In de Volkskrant van gisteren schetst Martin Janssen hoe het Europese antisemitisme naar het Midden-Oosten werd geëxporteerd.
    In De zaak 40/61 citeert Harry Mulisch ...


Uit: De Volkskrant, 31-12-2010, column door Arnon Grunberg

Ontdekt

'Man van het jaar' is Hans Keilson, geboren in 1909. ...


Uit: De Volkskrant, 06-01-2011, column door Arnon Grunberg

Technocraten

'België zal uitgaan als een nachtkaars', zegt Bart De Wever, leider van de grootste Vlaamse partij, de N-VA, in een gesprek met Ian Buruma in The New Yorker. ...


Uit: De Volkskrant, 14-01-2011, column door Arnon Grunberg

Instinct

Hoe langer de man, hoe meer hij verdient. Die conclusie kan worden getrokken uit een zin in een artikel van David Brooks in The New Yorker. ...


Uit: De Volkskrant, 05-02-2011, column door Arnon Grunberg

Offer

Ik was verheugd dat Kevin Toma donderdag in de Volkskrant Darren Aronofsky's film Black Swan ...
 

Uit: De Volkskrant, 24-02-2011, column door Arnon Grunberg

Principes

Terwijl een gedeelte van de Arabische wereld in opstand komt tegen door het Westen gesteunde dictators, woedt in Nederland een debatje over ritueel slachten.
    Elk land heeft zijn eigen zorgen.
    Een bevriende filosoof wees mij erop hoe ironisch het is dat telkens gewezen wordt op de joods-christelijke traditie van Europa, terwijl tegelijkertijd verlichte geesten er alles aan doen om het besnijden van jongetjes en kosher (en halal) vlees te verbieden. Oftewel een poging de joodse traditie in Europa te doen verdwijnen. ...


Uit: De Volkskrant, 04-03-2011, column door Arnon Grunberg

Migratie

'Massale migratie is te voorkomen', schreven Thijs Berman ...


Uit: De Volkskrant, 06-04-2011, column door Arnon Grunberg

Burgerdoden

Meestal zwijg ik over het Palestijns-Israëlische conflict. Het meeste is gezegd. Maar Thomas von der Dunk ...


Uit: De Volkskrant, 20-04-2011, column door Arnon Grunberg

Schaamte

Op maandag stond deze overlijdensadvertentie in de Volkskrant: 'Loden Vogel vliegt niet meer.'
    Onder het pseudoniem Loden Vogel schreef de psychiater Louis Tas ...


Uit: De Volkskrant, 02-05-2011, column door Arnon Grunberg

Sociaal-democratie

Gisteren vierde de PvdA haar 65ste verjaardag. Het zou niet terecht zijn te doen alsof de crisis van de sociaal-democratie te wijten is aan Job Cohen. ...


Red.:    We zijn een beetje doorgeschoten, want bij tellen bleken we al bij de dertig te zitten - we werden gewaarschuwd doordat we ongeveer een jaar gehad hadden - maar dus nog lang niet de hele voorraad. Bij het teruglezen hebben we doublures maar laten staan, want weggestreept tegen de meervoudig-scorende stukjes.
    Maar we hebben dus volstrekt afdoende aangetoond en bewezen: Arnon Grunberg heeft een dusdanig overdadige belangstelling voor aan de Joodse cultuur gerelateerde personen en zaken, dat er al bijna gerust van een obsessie kan worden gesproken. Columnist met Joodse achtergrond Aron Grunberg is een sterk proponent van het nomadisme. Nog eens bevestigd door het volgende:


Uit: De Volkskrant, 05-01-2012, column door Arnon Grunberg

Beloofde land

Wie een debat tussen de Republikeinse presidentskandidaten heeft gezien ...
    Het bijzondere aan Romney is dat hij mormoon is. De mormonen hebben heilig ondergoed, de zogenaamde temple garment, en hun beloofde land is de staat Utah. Ik hoop dat er in Nederland iemand een religie begint die Drenthe uitroept tot het beloofde land. Tot zo'n religie zou ik me acuut bekeren.
 

Red.:   Nee, het gaat niet om dit staaltje ironie over religie dat in volstrekt contrast staat tot zijn houding tegenover beperking van besnijdenis ("uitroeiing van de joodse cultuur") . Het gaat om deze reactie: uitleg of detail

  Robert van Waning  -  05/01/12 13:05
@Arnon Grunberg, het zou natuurlijk fantastisch zijn voor de bekendheid van die mooie provincie als Drente, Drentisme en Drenten na uw bekering even vaak in uw teksten voorkomen als Israël, Jodendom en Joden. Misschien verhuist de Israëlische ambassade wel naar Assen.

Met een fijn stukje ironie in spiegelbeeld van de heer Van Waning als toegift.
    Dit dus, nogmaals wat betreft de zaken waar Arnon Grunberg voor is.
    De volgende rubriek is die van de zaken waar Arnon Grunberg tegen is:


Uit: De Volkskrant, 31-05-2010, column door Arnon Grunberg

Cohen

In The New York Times stond een stuk van Russell Shorto over de verkiezingen in Nederland ...
    Hoeveel identiteit heeft de mens nodig?
    Het is niet alleen immigratie die ervoor zorgt dat wij niet meer goed weten wie wij zijn.
    De Franse denker Jacques Lacan zegt dat identiteit niets anders is dan het verlangen iemand te zijn.
    We zullen eraan moeten wennen dat onze identiteit niet gebaseerd is op afkomst, maar op een verlangen.
 

Red.:   Lacan kletst natuurlijk op oud-Frans-intellectuele wijze uit zijn nek - Fransen zijn overal ter wereld waar ze een minderheid vormen berucht om hun nationalisme. En die intellectuelen horen tot de ergste. Maar ze zijn net als Grunberg: nationalisme is fout, behalve het eigen nationalisme.


Uit: De Volkskrant, 14-06-2010, , column door Arnon Grunberg

Duitser

Op mijn 10de bekeerde ik me tot voetbal en ik deed dat met het fanatisme van de bekeerling. Het lag voor de hand dat fan zou worden van Ajax.
  Deze variant op de beroemde uitspraak van Groucho Marx is altijd mijn levensfilosofie geweest: ik wil alleen lid worden van een club waar ze me nooit als lid zullen accepteren.
    Het werd dus PSV.
    Om bovengenoemde reden kan ik niet voor Nederland zijn. Ik ben er stiekem tegen, vooral tegen de versieringen.
    Als het om voetbal gaat, ben ik een Duitser.   ...


Red.:   Hoor je meer van joodse immigranten: de kleuren oranje en rood-wit-blauw doen ze rillen ... uitleg of detail

 
Uit: De Volkskrant, 17-06-2010, column door Arnon Grunberg

Biecht

De heer Van Persie interesseert mij niet, maar als Willem Vissers in de Volkskrant over hem . schrijft, wordt mijn belangstelling gewekt. ...
    De heer Rutte zou bijvoorbeeld op televisie kunnen proberen oprecht de beginregels van Dostojevski's Aantekeningen uit het ondergrondse te citeren: 'Ik ben een ziek man ... Ik ben een slecht man.' Nu wij overspoeld worden door manifestaties van eigenliefde - en nationalisme is een tamelijk kwaadaardige vorm van eigenliefde ...
 

Uit: De Volkskrant, 13-07-2010, column door Arnon Grunberg

'Wij'

Een vriendin van me die in Iran is geboren maar het grootste gedeelte van haar leven in Parijs heeft gewoond vertelde dat ze met een Franse vriend een voetbalwedstrijd aan het kijken was. Ze zei tegen hem: 'Zo, wij hebben gewonnen'.
    'Wij?' vroeg hij.    ...

 
Red.:   Fout, fout fout ... Want:

 
Uit: De Volkskrant, 16-07-2010, column door Arnon Grunberg

Groepsdier

...    In dezelfde krant liet socioloog en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, weten: 'Mensen zijn van nature groepsdieren.'
    Zoals het enkele jaren geleden modieus was om te roepen dat mensen religie nodig hebben, zo wordt tegenwoordig alles verklaard door te stellen dat mensen ergens bij willen horen. Van stemmen op de PVV tot het toejuichen van een elftal, men doet het omdat men ergens bij wil horen.   ...
 

De Volkskrant, 21-07-2010, ingezonden brief van H. W. von der Dunk, Utrecht

Koeienwaarheid

Hoe aardig het ook van Arnon Grunberg is om mij achteraf toestemming te geven hem over te schrijven, dat voetbalnationalisme een vooruitgang is ten aanzien van oorlogsnationalisme (Voorpagina, 12 juli en 16 juli), ik had zijn column niet speciaal nodig om aan een koeienwaarheid die al ontelbaren hebben bedacht, te herinneren (Opinie & Debat, 14 juli).   ...


Uit: De Volkskrant, 03-08-2010, column door Arnon Grunberg

Isolationisme

Ooit kwam idealisme van links, daarna van rechts. ...
    Ik houd niet zo van idealisme, maar de ideologie van het isolationisme vind ik nog een tikkeltje erger.
 

Red.:   'isolationalisme' is een synoniem van "nationalisme" - beide staan aan de andere kant van "internationalisme". Hetgeen in joods-culterele kringen ten sterkste beleden wordt, tenzij het over hun eigen cultuur gaat.

 
Uit: De Volkskrant, 14-08-2010, column door Arnon Grunberg

Nederlandse boosheid

Op de site van De Telegraaf staat niet alleen nieuws in een ruime definitie van dat woord, maar kunnen ook lezers hun ongenoegen uiten.
    Voornoemde krant plaatst vrijwel elk bericht over de leider van de Nederlandse boosheid op haar site. Motto van de hedendaagse burger: wie niet boos is, is niet mondig. ...


Red.:   De hedendaagse Nederlandse burger, natuurlijk ... Met zijn stem op de PVV:

 
Uit: De Volkskrant, 20-08-2010, column door Arnon Grunberg

Klassenstrijd

... Het intellectuele lompenproletariaat stemt PVV en de rest van het land doet naarstig zijn best te bewijzen met bij dat lompenproletariaat te horen.
    Laten we ons erbij neerleggen dat wij in Nederland onze eigen Jörg Haider hebben. Niet meer en niet minder. Zij het zonder dubbelleven.
 

Uit: De Volkskrant, 21-09-2010, column door Arnon Grunberg

Hufters

Op zaterdag stond een vermakelijk interview met filosoof en socioloog Bas van Stokkom in de Volkskrant. Van Stokkom schreef een boek getiteld Wat een hufter! In het interview zegt hij: 'Historisch gezien staan Nederlanders bekend om hun lompheid.'
    Zou hufterigheid in het verlengde liggen van lompheid?
    Ik neem Nederlanders niet graag in bescherming ...
 

Uit: De Volkskrant, 15-06-2010,

Kuifje

Een Belgische vriendin zei eens tegen me ...
    Zelfkom ik wel eens in Vlaanderen, maar van oprukkende Franstaligheid merk ik weinig.    ...
    Volgens The New York Times is er van de symbolen van Belgische eenheid niet meer over dan een koningshuis, een voetbalteam en Kuifje.
    Wat is er over van de symbolen van de Nederlandse natie? Wij hebben niet eens Kuifje.


Red.:   Het doet ten sterkste denken aan Arnon's cultuurgenoot Jacques Wallage: 'Het bizarre is dat Nederland als het om verbindende culturele noties gaat een schamel gezamenlijk bezit heeft.' Geheel in tegenstelling tot het rijke cultuurbezit van Arnon, Jacques, Max, Ely enzovoort, aan het woord hier uitleg of detail .


Uit: De Volkskrant, 25-10-2011,  column door Arnon Grunberg

Het begrip 'thuis'

In NRC Handelsblad belicht Rem Koolhaas tien wereldtrends. De eerste, onder het kopje 'uitsmeren', gaat over mobiliteit. Verwijzend naar Dubai schrijft Koolhaas over plekken waar mensen 'niet thuis zijn of net weg moeten'. Inderdaad zou iedereen die nadenkt over identiteit, sociale cohesie en nationalisme Dubai moeten bezoeken.
    Wij hechten nog aan de gedachte dat de plek waar je woont, werkt en waar je familie is ongeveer dezelfde plek is. Voor miljoenen mensen bestaat deze omstandigheid niet meer. ...


Red.:   Maar wij Nederlanders zijn nog steeds achterlijk ...


Uit: De Volkskrant, 15-11-2011, column door Arnon Grunberg

Hebzucht

...   Bankiers mogen zich af en toe gedragen als gewetenloze schoften, waarin ze trouwens niet verschillen van andere mensen, maar ze zijn een minder groot gevaar voor de wereldvrede dan idealisten. Hebzucht is in de regel minder bloeddorstig dan het streven naar wereldwijde rechtvaardigheid.
    ... Een tijd geleden stelde ik in het tijdschrift van Amnesty International voor om van geld een romantisch ideaal te maken; wat mensen bindt is hun verlangen geld te vergaren. Vergeleken met nationalisme lijkt me dat een enorme vooruitgang.


Red.:   Grunberg excuseert schofterige bankiers, danst om het gouden kalf, en vereert hebzucht. Alles is mooi en heeft een excuus, behalve nationalisme.

Uit: De Volkskrant, 20-12-2011, column door Arnon Grunberg):

Kalverstraat

'Ga maar eens in de Kalverstraat vragen. Niemand zegt zich Europeaan te voelen,' zei de voorman van de SP, de heer Roemer, in een televisieprogramma. Een eigenaardig argument. Ik ben benieuwd wat het publiek in de Kalverstraat antwoordt op de vraag: 'Wat betekent soevereiniteit?'
    Als het dagelijks eten van een frikadel een gevolg kan zijn van sociaal-economische achterstand, zoals sommigen denken, dan kunnen bepaalde opinies eveneens het gevolg zijn van een achterstand. Wie zich niet Europees voelt, heeft gewoon een sociaal-economische achterstand die moet worden weggewerkt. ...

Red.:   Oftewel: als je niet pro-Europeaans, bent, ben je achterlijk. Een soort allochtoon:

  Er is ... geen principieel verschil tussen de Marokkaan in Osdorp die zich geen Nederlander voelt en de Nederlander in Maassluis die zich geen Europeaan voelt. 

Tussendoor nog eens een reactie: (de Volkskrant, 21-12-2011, ingezonden brief van H. Vermeer, Wijk bij Duurstede):
  Kalverstraat

...   De mening die Grunberg onder de voetnoot Kalverstraat verkondigt (Voorpagina, 20 december) is wat mij betreft van het niveau: 'Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas'.
    Wellicht is het Grunberg ontgaan dat er ook mensen zijn die mogelijk geen behoefte hebben aan een Federatieve Staat van Europa. Die geen behoefte hebben aan nog meer overheidsbemoeienis, nog meer ambtenaren en daarmee samenhangende kosten.  

Inderdaad, dat is Arnon Grunberg ontgaan. In zijn koortsachtige aanhangen van de vrije migratie en zijn vijandschap voor de nationale staat en zijn grenzen.


Uit: De Volkskrant, 13-02-2012, column door Arnon Grunberg

Collaborateur

Een individu is geen individu, maar een representant van een bepaalde bevolking: die gedachte ligt ten grondslag aan vreemdelingenhaat. ...


Red.:   Net natuurlijk als religie, en etnie. Zoals de Joodse religie en de joodse identiteit horende bij Arnon.

Uit: De Volkskrant, 05-03-2011, column door Arnon Grunberg

Heldendom

'Haal onze helden uit klauwen van Gadaffi,' kopte De Telegraaf gisteren, in letters zo groot dat het leek alsof de atoombom was gevallen.
    Tevens riep die krant zijn lezers op vignetjes op Facebook te plaatsen waarop staat 'wij steunen onze troepen'.    ...
    In Vietnam zaten Amerikaanse militairen jaren vast. In Nederland begint heldendom na zes dagen.
    Toen ik anderhalf jaar geleden de presentatie van een boek bijwoonde waaraan Nederlandse militairen hadden meegewerkt, gaven zij aan liever niet in uniform door Amsterdam te lopen. Vonden ze een beetje eng.
    Voor De Telegraaf is oorlog voetbal als er toevallig geen WK is.
    En een Nederlandse held dient te verliezen. Van Spanje of van Kadhafi, zolang er maar verloren wordt.


Red.:    Misschien mogen we bij deze, het is gênant maar Grunberg biedt ons geen keuze, even refereren aan het joodse heldendom in de Tweede Wereldoorlog ...
    Na deze datum hebben we niet verder gekeken in het archief, maar hier een jaar later nog twee saillante gevallen tussengevoegd:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2012, column door Arnon Grunberg

Avontuur

...    Uit de euro stappen is prima, maar neem niet de gulden terug, kies de dollar. Laat Roemer en Wilders vriendelijk aan Obama vragen of Nederland deel mag uitmaken van Amerika. Nederland als een soort Hawaï op Europees grondgebied.
    Over enkele decennia zullen studenten hier geen college meer krijgen van Nederlandse docenten die matig Engels spreken, maar van Amerikaanse staatsburgers uit de deelstaat Nederland die de lingua franca perfect beheersen. Deze aansluiting biedt alleen voordelen.


Uit: De Volkskrant, 31-08-2012, column door Arnon Grunberg

Soevereiniteit

Over de heilzaamheid van het verlies van de soevereiniteit schreef historicus H.L. Wesseling een prima stuk in NRC Handelsblad. ...
    Wat houdt de soevereiniteit van Liechtenstein in? ... De soevereiniteit van landen als Liechtenstein en Nederland ...
   

Red.:   Waarom de soevereiniteit van Amerika wel zou deugen en die van Nederland en Liechtenstein niet, is iets dat natuurlijk niet ter sprake komt. Maar hoogstwaarschijnlijk een belangrijke factor is de dominantie van de oud-testamentische nomaden binnen een gebied dat verder alleen maar bezet wordt door andere immigranten die de pest hebben aan alles dat overheid is.
    En nog eentje:


Uit: De Volkskrant, 12-09-2012, column door Arnon Grunberg

Leesclubje

'Op wie zal ik stemmen?' vroeg een vriendin ...
    En Samsom zou iets moeten doen aan de wet die stelt dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar is. Het strafbaar maken van illegaliteit is een grotere aanslag op alles wat beschaving heet te zijn dan ...


Red.:   Het diepste en meestal stiekeme geloof van vrijwel alle joden: volkomen open grenzen en vrije immigratie. De dood aan de natiestaat en met name Nederland. En voor de zekerheid met een herhaling:


Uit: De Volkskrant, 27-10-2012, column door Arnon Grunberg

Solidair

...    Ik vraag me af of het tweede kabinet-Rutte wezenlijk zal verschillen van het eerste of dat slechts de retoriek wordt aangepast. Wat, dat geef ik toe, al een enorme vooruitgang zou zijn; de burger is ook een estheet.
    Blijft illegaliteit strafbaar in Nederland?
    Je bent solidair, of je bent het niet. Uitsluitend solidair zijn met hen die toevallig een Nederlands paspoort bezitten is absurd. ...


Red.:   Dit voorlopig even voor wat betreft de zaken waar Arnon Grunberg tegen is: identiteit (behalve de Joodse, zie de eerste verzameling), culturele identiteit  (behalve de Joodse, zie de eerste verzameling), de Nederlandse identiteit, nationaliteit, en alles wat daar verder op lijkt. Oftewel: Arnon Grunberg is sterk tegen alles dat te maken heeft met residentie. ter bevestiging waarvan nog een derde verzmaling is anagelegd, namelijk van die keren dat Grunberg het expliciet heeft over de meest dudielijk uitng van d egeorganiseerde maatschappij, de maatschappij: de overheid:
.

Uit: De Volkskrant, 06-11-2013, column door Arnon Grunberg

Dealer

In een artikel van Charlotte Bouwman dat zaterdag in NRC Handelsblad stond ...
    Bouwman vindt het schokkend dat studenten liever feesten dan lezen - volgens mij oud nieuws - maar haar artikel gaat vooral over het gebrek aan controle op de harddrugs, waardoor rotzooi wordt verkocht waaraan gebruikers soms sterven.
    Moet de overheid kwaliteitscontrole invoeren? Een keurmerk voor xtc? Of volstaat zelfregulering?
    Aangezien harddrugs illegaal zijn, is kwaliteitscontrole lastig. Wenselijker zou zelfregulering zijn.
    ... Zaak is wel dat de overheid zich afzijdig houdt. Het probleem op de markt van harddrugs is immers vooral te wijten aan onwenselijke inmenging van de overheid (lees: het verbod op harddrugs).


Uit: De Volkskrant, 14-11-2013, column door Arnon Grunberg

Belastingen

De econome Deirdre McCloskey, met wie ik maandag een openbaar gesprek voerde, is een bijzondere vrouw. ...
    McCloskey wantrouwt de overheid. ...
    Ook op filosofisch niveau heeft ze bezwaren tegen belastingheffing. Wie belasting heft, gebruikt Peter om Mark te helpen, waarmee het dogma van Kant wordt geschonden dat een mens nooit middel mag zijn.
    McCloskeys wantrouwen aangaande de overheid lijkt mij terecht. Het bestaan van die overheid suggereert immers dat wij onvolmaakte (zondige) en infantiele wezens zijn.


Uit: De Volkskrant, 22-11-2013, column door Arnon Grunberg

Passiviteit

Verleden week schreef Ian Buruma in NRC Handelsblad dat de grootste verdienste van Obama misschien wel is geweest dat hij Iran en Syrië niet heeft aangevallen. ...
    Vooral de overheid, waarvan velen nog altijd overspannen verwachtingen hebben, wordt vaak verweten te weinig te doen. Daarbij vergeet men dat de acties van de overheid om onrecht te herstellen en orde te bewaken vaak ongewenste, soms gruwelijke neveneffecten hebben.    ...


Uit: De Volkskrant, 08-01-2014, column door Arnon Grunberg

Revolutie
.
Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en columnist ...
    In NRC Handelsblad van zaterdag verklaarde Engelen met retorisch geweld dat we moeten kiezen tussen hervorming van het kapitalisme of revolutie.
    Die revolutie zie ik niet snel komen. ...
    De gedachte dat alles goed komt als de overheid meer belasting int, lijkt op de overtuiging dat dagelijks bidden helpt om een goede oogst te krijgen.


Uit: De Volkskrant, 19-02-2014, column door Arnon Grunberg

Zwitserland

Naar aanleiding van het referendum in Zwitserland, dat het vrije verkeer van personen uit EU-landen aan banden wil leggen, schreef ik dat over Europa een wind waait van minder vreemdeling en meer bankgeheim.    ...
    Het tegenhouden van vrij verkeer van personen en goederen is alleen al vanuit economisch opzicht schadelijke bevoogding door de overheid.    ...


Uit: De Volkskrant, 28-03-2014, column door Arnon Grunberg

Paspoort

Dirk-Jan Koch schreef maandag in de Volkskrant over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking ...
    Het probleem in Congo is dat er geen functionerende overheid is, en als de overheid functioneert, functioneert zij als vijand van de burger. ...


Uit: De Volkskrant, 05-05-2014, column door Arnon Grunberg

Pijnloos

Naar aanleiding van de 'mislukte executie' in Oklahoma heeft Obama een onderzoek ingesteld. Het woord 'mislukt' is ironisch omdat de ter dood veroordeelde uiteindelijk stierf, zij het niet op de wijze die was voorzien door de overheid. ...


Uit: De Volkskrant, 14-05-2014, column door Arnon Grunberg

Minimumloon

'Wanneer is een minimumloon effectief?' was de belangrijke vraag die Frank Kalshoven zaterdag in de Volkskrant stelde. ...
    De overheid kan wel allerlei zaken proberen af te dwingen, maar dat betekent niet dat die dingen ook werkelijk gebeuren.    ...


Red.:   Nou, dat is wel genoeg over overheid. Het is volkomen duidelijk: de overheid is de grote fout die de mensheid gemaakt heeft. Een vanzelfsprekend oordeel, als je een nomadist bent:


Uit: De Volkskrant, 15-01-2013, column door Arnon Grunberg

Heimat

Onder de kop 'Europeaan blijft liefst in de Heimat' omschreef Thomas von der Dunk zaterdag in de Volkskrant het reëel bestaand nationalisme als volgt: 'Hier ben ik geboren, dus hier ga ik dood.'    ...
    Een tijd terug schreef ik dat ik in Paraguay hoorde dat de mennonieten in Bolivia karren met vierkante wielen gebruiken. Te snel gaan is zondig. Nu ook weer doet het geloof in de onontkoombaarheid van de natiestaat mij denken aan vierkante wielen.


Red.:   Het kan niet duidelijker: de vierkante wielen van de natiestaat staan tegenover ronde wielen, en ronde wielen zitten onder een karren, beter gezegd: woonwagens. Alles wat hiervoor van de hand van Grunberg is geproduceerd, is één grote onderbouwing van dit laatste argument: de natiestaat als symbool van de residente cultuur is het grote kwaad en de grote vijand van de mobiele cultuur: het nomadisme.
    En Arnon Grunberg levert keiharde strijd ten gunste van de nomadistische cultuur.
    En Arnon Grunberg trekt keihard ten strijde tegen de residente cultuur.
    Tegen de beschaving.
    Net als Anet Bleich, en het overgrote deel van de Joodse cultuurgenoten uitleg of detail .
    En die strijd gaat direct om de macht. De macht die de Joodse cultuur uitoefent via haar voornaamste verspreider: de Amerikaanse cultuur. De Amerikaanse cultuur is qua ideologie, grotendeels dezelfde als de Joodse cultuur: nomadisme plus de macht van het geld. Het heeft niet meer de naam van "Joodse cultuur", maar is door Joden omgedoopt in neoliberalisme  . De cultuur van "Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke", "het recht van de sterkste" en "Winner takes all and loser loses all". De dictatuur van de oligarchie. Dat neoliberalisme probeert men te verspreiden naar alle uithoeken kan de wereld.
    En Grunberg strijdt hierin vooraan mee


Uit: De Volkskrant, 12-12-2012, column door Arnon Grunberg

Anti-Amerika

Dat er links anti-Amerikanisme bestaat is een gegeven, al is het minder virulent dan vroeger, maar er heeft ook altijd rechts anti-Amerikanisme bestaan.
    De achterhoede van de LPF was volgens mij doordesemd met anti-Amerikanisme en bij de PVV, hoewel niet openlijk anti-Amerikaans, borrelden uiteraard dezelfde sentimenten op.    ...
    Sommige Republikeinen mogen tegen immigratie zijn, maar immigratie zit nog in het dna van Amerika. Ook is het kortzichtig te denken dat de rol die religie in de Amerikaanse samenleving speelt uitsluitend destructief zou zijn.    ...
    Anti-Amerikanisme ruikt vrijwel altijd naar het riool.


Red.:   Hoe schunnig kan je worden? Nationalisme mag niet. Behalve dus Amerikaans nationalisme. De redenen kunnen alleen maar schunnig zijn. De meest voor de hand liggende mogelijkheden: Grunberg debiteert deze schunnigheid omdat 1: Amerika is geen land maar een Imperium 2: In Amerika zijn de rijken nog meer de baas dan hier. 3: In Amerika zijn de joden nog meer de baas dan hier Samengevat: Amerikanisme ruikt altijd naar het riool.
    Conclusie: De vertegenwoordigers van de joodse cultuur in Nederland zijn weer hard op weg vijanden te maken - want Grunberg is niet de enige, maar een voorbeeld van de regel uitleg of detail .
    Of om hun eigen favoriete terminologie te gebruiken  : deze houding is de beste en snelste manier om ooit weer een holocaust te krijgen.
    En zoals al uitgelegd hier: neem aan dat deze culturele houding een continu verschijnsel is tussen het tijdstip waarop van deze analyse, de jaren 2010, en het tijdstip waarop het zeker ook bestond: die van de Joodse Bijbel, en het ontstaan van Jodenvervolging, antisemitisme en holocaust heeft een hoge mate van begrijpelijkheid: het is de sociale afweer als reactie op een aantasting van het weefsel van de maatschappij, het onderling sociaal samenleven van de residente mens. De nomade en nomadist zijn binnen die structuur een weefsel-verscheurend, parasitair en af te stoten verschijnsel. Afkeer en afwenden van het nomadisme en de nomadist is een sociale-samenhang bevorderend afweerschijnsel.


Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .