WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische begrippen: populisme, erkenning

28 mrt.2014

"De lagere klassen zijn populisten, die eikel en alleen afgaan op hun onderbuikgevoelens, zoals de totaal ongegronde en onberedeneerde angst voor vreemdelingen".  Dat is de betekenis die schuilt achter het losse gebruik van de term "populisme" => .
    Dit zijn natuurlijk even zovele grove leugens komende van de elite van de maatschappij, die haar belangen, vooral materiele, verdedigt tegen de lagere klassen wier productie zij roven voor het eigen levensonderhoud, voor groepen als de media zonder iets bij te dragen behalve vijandigheid jegens die lagere klassen => .
    De bewijzen die dat aantonen liggen natuurlijk ten eerste in de werkelijkheid, waarvoor de genoemde bronnen al borg staan, maar additioneel bewijs door middel van erkenning van deze feiten is altijd welkom. En daarvoor is, gezien de belangen van de betrokkenen, één of hooguit twee exempelaren voldoende => . Hier beginnend met een enkel exemplaar, dat, omdat het ten sterkste heeft bijgedragen aan het gebruik van de term "populisme", eigenlijk al voldoende is:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2014, van verslaggever Peter Giesen

Front National wordt een normale partij

Het populistische Front National werd vaak beschouwd als een 'tijdelijke ziekte'. Maar naast UMP en PS is de partij nu het derde grote politieke blok.


De winst van het Front National (FN) bij de gemeenteraadsverkiezingen bewijst dat het Front steeds meer een gewone Franse partij aan het worden is. ...
    Het populisme is vaak beschouwd als een soort ziekteverschijnsel. Als de traditionele partijen er maar in zouden slagen de onvrede weg te nemen, zo was de redenering, zou het snel gedaan zijn met de volksmenners. Deze opvatting is te simpel, zoals de opkomst van populistische partijen in landen als Zwitserland en Noorwegen laat zien. Natuurlijk stemmen veel mensen op een populistische partij uit onvrede, zeker in kwakkelende Franse stadjes als Hénin-Beaumont. Maar lang niet elke FN-kiezer wordt gedreven door woede of rancune. Een politica als Marine Le Pen vertolkt simpelweg standpunten die - vooral lager opgeleide - kiezers aanspreken: tegen immigratie, Europa en ontwikkelingshulp; een keiharde aanpak van criminelen; een sterke nadruk op de eigen natie.
    Met een verbeten gezicht pleitte Najat Vallaud-Belkacem, de woordvoerder van de socialistische regering, voor een cordon sanitaire rond het FN. 'Maar het zijn uw armen die op ons gestemd hebben', hield Marine Le Pen haar fijntjes voor.


Red.:   Hier erkent "populisme"-opstoker Peter Giesen dus dat de meningen die hij schaarde onder "populisme, doodgewoon de belangen van de lagere klassen zijn. Daarmee meteen erkennende dat zijn eigen meningen ook "populisme" zijn: elite-populisme.

 
Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .