WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Bas Heijne

8 mei 2011

Omdat de redactie de tijd ontbeert om meer te volgen dan de Volkskrant, komen de uitwassen van de politieke correctheid, het multiculturalisme, het kosmopolitisme en andere uitingsvormen van de almacht van de oligarchie elders haar niet onder ogen. Maar de logica gebiedt, in Goethes woorden: "Je hoeft niet in China geweest te zijn om te weten dat de lucht daar ook blauw is", dat het in andere media niet veel beter zal zijn. Zoals hier weer eens blijkt: aangaande een prominente stem uit NRC Handelsblad: Bas Heijne:


Uit: De Volkskrant, 07-05-2011, boekrecensie door Chris Rutenfrans

Een pirouette rond het populisme

Non-fictie | Bas Heijne en de NRC vonden het populisme te vies om aan te pakken. Niet meer vol te houden, erkent Heijne, maar zijn analyse is veel te ingewikkeld.

Tot voor kort haalde NRC Handelsblad zijn neus op voor het populisme. Ondenkbaar dat in die krant in de jaren 2001/2002 een interview had kunnen verschijnen met Pim Fortuyn. Erger, op de dag dat hij werd vermoord, bracht het hoofdartikel in die krant hem in verband met het nazisme en beet hem toe 'dat we ons hier de xenofoben en racisten van het lijf wensen te houden'. ...
    Intussen zijn de zaken wat anders komen te liggen. Het populisme is geen kortstondige bevlieging gebleken, maar is in zeer korte tijd een politieke machtsfactor van betekenis geworden. NRC Handelsblad veranderde van eigenaar en kreeg de Belg Peter Vandermeersch als hoofdredacteur. Die zei in een radio-interview dat hij dat artikel van Wilders natuurlijk wél had geplaatst. Als hoofdredacteur van de Belgische Standaard had hij de Vlaamse populist Bart De Wever als columnist aangetrokken. Bij NRC Handelsblad deed hij iets ongehoords door PVV-ideoloog Martin Bosma een column te geven die meteen van leer trok tegen de hypocriete NRC-lezer voor wie de islam natuurlijk geen enkel probleem is, maar die wel uitkijkt om zijn kinderen in een klas vol met Mohammeds en Ali's te zetten.
    In zijn nieuwste boek citeert een andere NRC-columnist, Bas Heijne, uit die eerste column van Bosma en concludeert dat 'de karikatuur die Bosma schetst net iets teveel naar een herkenbare werkelijkheid verwijst'. Ik geloofde mijn ogen niet toen ik dat las. Was dit dezelfde Bas Heijne die jarenlang als een zelfingebeelde moderator verslag had gedaan van het publieke debat en zich met een mateloze arrogantie had gekeerd tegen alles wat maar zweemde naar de stem des volks? Ja hoor, het is dezelfde Heijne, maar hij is het populisme ineens serieus gaan nemen. Hij verwijt de tegenstanders van het populisme dat ze zich te goed voelen om zich erin te verdiepen en dat ze zich wentelen in morele zelfgenoegzaamheid.   ...


Red.:   Onmiddellijk komt er een populistische wijsheid in de geest bovendrijven: "Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen".
  Maar heeft Heijne, zoals de ondertitel belooft, het populisme nu ook ontleed? Daar ben ik niet zo zeker van. Allereerst geeft hij geen definitie van het begrip populisme. Al lezend kom je er achter dat het niet gaat om bijvoorbeeld het dierenpopulisme van Thieme, maar om het populisme van Pim Fortuyn en de PVV van Wilders, aangevuld met buitenlandse grootheden als Sarah Palin en Thilo Sarrazin.
    Tweede probleem is dat de ontleding van Heijne het begrijpen van het populisme nodeloos ingewikkeld maakt. Dat komt door zijn opvatting dat het populisme 'in de kern heel weinig met redelijkheid te maken heeft'. Het is juist gericht tegen sleets geworden rationele begrippen als gelijkheid, tolerantie en solidariteit, die zijn ontleend aan het verlichtingsdenken en komt tegemoet aan gevoelsmatige behoeften als verwantschap, eigenheid, gemeenschap en trots.   ...  
   Heijne verwijt de PVV dat zij de verworvenheden van het verlichtingsdenken - scheiding van kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw, individuele rechten van de mens - niet langer baseert op de algemeen geldende waarden van de Verlichting, maar op culturele eigenheid. De PVV zou de Verlichting alleen maar aanroepen wanneer de 'achterlijke islam' bestreden moet worden, maar zelf een product zijn van de Contraverlichting.

Die is mooi. We hebben net drie decennia achter de rug waarin de ongeliktheden van de islam als de Verlichting zelve werden gepresenteerd door Heijne cum suis, waar men nu langzaam achter komt dat dit toch eigenlijk niet helemaal zo is, en dan wordt degenen die nooit zicht hebben verloren op de Verlichting verweten dat ze die uit het oog verloren zouden zijn. Het was te verwachten, maar het blijft toch altijd weer raar als je het daadwerkelijk leest. Rutenfrans besteedt er wat meer woorden aan:
  Dit verwijt is onterecht. Heijnes analyse verduistert het zicht op het populisme, omdat ze te weinig oog heeft voor de werkelijkheid. Heijne besteedt bijzonder weinig aandacht aan de feiten die hebben geleid tot opkomst en bloei van het populisme. In een periode van krap veertig jaar zijn hier twee miljoen mensen uit de derde wereld komen wonen. Uit een onderzoek van het Historisch Nieuwsblad bleek dat een meerderheid van de bevolking dat ziet als de grootste historische blunder ooit. Die immigratie werd doorgezet, ook toen de afkeer van de Nederlanders al bekend was.
    Het lijkt mij dan ook volstrekt rationeel dat, toen er zich een politicus ging manifesteren die deze afkeer verwoordde en het voor die immigratie verantwoordelijke establishment te kijk zette, deze in korte tijd immens populair werd. ...
    Heijne besteedt ook te weinig aandacht aan de islam, de belangrijkste godsdienst onder de immigranten, die zich in zijn radicale variant nadrukkelijk tegen het Westen keert. Na de aanslagen van 11 september 2001 ontleent het populisme van eerst Fortuyn en later Wilders zijn argumenten tegen de islam inderdaad aan de principes van de Verlichting. Al gauw komt echter de gedachte op dat die Verlichting is voortgekomen uit de westerse cultuur, en dat het voor de islamitische cultuur buitengewoon lastig zal zijn zich die Verlichting eigen te maken. ...
    De populistische nadruk op het belang van de eigen cultuur is in het geheel niet in strijd met het populistische beroep op de Verlichting. De Verlichting komt immers voort uit die eigen cultuur en moet worden beschermd tegen culturen die er vijandig tegenover staan.

En hij geeft ook nog een goed advies:
  Om zijn inzicht in het populisme te vergroten, kan de NRC-lezer beter te rade gaan bij de 93-jarige J.L. Heldring. Die schreef op 7 april over het boek Le camp des saints van de Franse schrijver Jean Raspail. Dat boek, fictie, gaat over de desastreuze gevolgen van de immigratie in Frankrijk van een miljoen paupers uit Bengalen. Heldring citeert een uitspraak van Raspail, dat zijn boek ook een aanklacht is tegen de intellectuelen wie het praktisch onmogelijk is een waarheid te ontdekken die zich voor hun ogen openbaart.
    Bas Heijne is zo'n intellectueel. ...

Waarmee ook de eerder genoemde volkse wijsheid over de boer en zijn kippen weer eens bewezen is.
    Nog een via-via-tje:


Uit: De Volkskrant, 02-07-2011, door Martin Sommer

Op zoek naar nieuwe woorden

Nu is er wel genoeg geplast op Maxime Verhagen. ... Fractievoorzitter Van Haersma Buma schreef een fors artikel als openingsschot. ...
    Buma begint net als Verhagen naar het volk te luisteren. Klacht nummer één, zo blijkt uit alle onderzoeken: ruwheid op straat, omgangsvormen. Waar de schoen wringt, is niet de welvaart, aldus Buma. Het schort aan bezield verband. Hij haalt NRC-commentator Bas Heijne aan, wiens stelling luidt: mensen die van achter hun computer vuil spuiten over buitenlanders, klagen over criminaliteit of zeuren over Europa, bedoelen eigenlijk wat anders. Zij hunkeren naar gemeenschap, maar eenzaam achter dat beeldscherm weten ze niet hoe ze daaraan vorm moeten geven.   ...


Red.:   De snelle reactie van deze redactie: mensen die van achter hun computer vuil spuiten over degene die problemen met immigranten constateren en Geert Wilders, klagen over onderbuikgevoelen of leuren met Europa, bedoelen eigenlijk wat anders (en wat ze bedoelen is dit : "Ik wil MEER!!!).
   Met daarop als tweede: die mensen bedoelen natuurlijk gewoon wat ze zeggen: ze zijn tegen allochtone criminaliteit, tegen moskeen in hun voortuin, en de stinkend arrogante en agressieve houding van de moslims in het algemeen zichtbaar over de hele wereld.
    En Martin Sommer zegt iets dergelijks:
  Ik zou denken: als mensen klagen over buitenlanders, de islam of de criminaliteit, zouden ze dan niet gewoon buitenlanders, de islam of de criminaliteit bedoelen? Ja, maar de criminaliteit daalt, krijg je dan te horen. Dat kúnnen ze niet bedoelen. Welnu, misschien willen de mensen dat de criminaliteit nog verder daalt.
    En de islam, hoor je dan, die is in Nederland helemaal geen probleem. Maar tegenwoordig hebben de mensen televisie. Ze volgen het internationale nieuws en trekken hun conclusies. ...

Tja ...
    Bas Heijne heeft ook echt het allerbeste soort vrienden, die hem gaarne in een goed daglicht stellen:


De Volkskrant
, 18-10-2011, column door Arnon Grunberg

Kruisraketten

Terwijl ik in Afghanistan was, mailde een vriendin: 'Groeten vanaf het Beursplein, de revolutie heeft hier ook toegeslagen.'
    Ik vond het erg jammer dat ik de revolutie moest mislopen.
    Een dag later las ik in de krant dat een kleine tweeduizend man op het Beursplein had gestaan.
    In de jaren tachtig verzamelden zich enkele honderdduizenden mensen om te demonstreren tegen kruisraketten. Die kruisraketten kwamen er toch, Lubbers manoeuvreerde behendig, en inmiddels zijn die kruisraketten volledig vergeten.
    Ik vrees dat de bankiers de kruisraketten van nu zijn. Wat de kwestie nog ingewikkelder maakt, is dat de meeste mensen die de bankier tot vijand hebben uitgeroepen, rekeningen hebben lopen bij hun vijand en dagelijks gebruikmaken van zijn diensten. Dat schiet niet op. Vermoedelijk heeft Bas Heijne gelijk: deze revolutie is vooral lifestyle. Daarmee bevestigen de betogers de macht van het systeem dat zij menen te bestrijden.


Red.:   Oftewel: ploertige (zie definitie hier  ) neoliberaal (zie omschrijving hier  ) Arnon Grunberg haalt ploertige neoliberaal Bas Heijne aan als argument voor zijn ploertige stellingname. Zoiets als als Joseph Goebbels zegt "Hermann Goering zegt het zelf".
    Ook voor de in de NRC publicerende vorm van politieke-correctheid geldt dat de ene dwaasheid samengaat met vele andere. Hier de Heijne-versie van de oorspronkelijke meer Volkskrant-achtige ideeën over straffen:


Uit: NRC.nl, 08-10-2012, column door Bas Heijne uitleg of detail

Waanzin

Wie heeft het echt gedaan? Terwijl Nederland collectieve verbijstering probeert uit te stralen over het doodschoppen van de grensrechter van de Buitenboys – rouwbanden, stille tocht, oproep tot respect, alle wedstrijden afgelast – zoemt achter de stille gedragenheid de schuldvraag rond. ...
    ... De vingers wijzen alle kanten op, de onderliggende boodschap is hetzelfde: dit incident is slechts de druppel. Het is allang niet leuk meer.
    Je kunt dat nuchter bekijken, dan kom je vanzelf bij de relativering terecht. Het is gruwelijk wat er is gebeurd – maar het enige wat dat over de samenleving zegt is dat er gruwelijke dingen in een samenleving gebeuren. Dat was in 1812 niet anders. En in 1912 ook al niet.    ...
    ... Of het nu over de rellen in Haren gaat, over de verdorven graaicultuur bij woningcorporaties en onderwijsinstellingen, of over agressie in het amateurvoetbal – het heeft weinig zin om de daders schuldig te verklaren wanneer bij henzelf ieder besef van schuld ontbreekt. Het gettonarcisme van de straat, de eigendunk van ‘topmannen’ (voormalig topman Amarantis over het vernietigende rapport: „Dat is onwaarschijnlijk schadelijk voor mijn integriteit”), de massale vernielzucht in Haren – wanneer iedereen enkel de mores van zijn eigen milieu koestert, verandert de publieke ruimte in een jungle. Hoe komen we van een particuliere weer naar een publieke moraal? Dat is het heetste hangijzer.
    Daar gaan we niet snel uitkomen. Maar toch. Winst is alvast het besef dat nog meer regels, nog strenger straffen, nog hardere sancties geen begin van een antwoord zijn.


Red.:    Dit na veertig jaar van veel te weinig controle en straf, waardoor dit soort excessen uiteindelijk wel moesten gebeuren. Want, natuurlijk niet aangehaald, de daders waren al eerder op net iets mindere wijze over de schreef gegaan en onvoldoende gecorrigeerd. Bas Heijne, en met hem natuurlijk ook heel "links', weet het zeker: "Straf helpt niet" uitleg of detail . Met hun motivatie vergezeld gaande van de bekende alfa-intellectuele propaganda en leugens: in 'Winst is alvast het besef ...' is 'besef' natuurlijk een vuile leugen, staande voor "onze ideologie". Want wetenschappelijk onderzoek, dat wil zeggen: onderzoek in de realiteit, laat het diametraal tegenovergestelde zien uitleg of detail . Straffen helpt wel. Want het is tit-for-tat  . En dat wordt begrepen door het simpele soort lieden dat de meeste criminaliteit pleegt.
    De Volkskrant heeft een nieuwe rubriek en columnist. Het gaat over onlogische redeneringen. Keuze genoeg, dus:


Uit: De Volkskrant, 11-05-2013, rubriek Logisch, door Jonathan van het Reve

'Pragmatisme pakt vaak dodelijker uit dan idealisme.'

In zijn column van afgelopen zaterdag bespreekt Bas Heijne het gesteggel binnen de PvdA over de strafbaarheid van illegaliteit. Vooral Diederik Samsom krijgt ervan langs, die volgens Heijne veel te sentimenteel zijn steun uitspreekt voor een hopeloze maatregel. Heijne: 'Het ís ook lastig. Idealen in de politiek.' Het CDA en de VVD zijn wat dat betreft handiger, maar hun pragmatische aanpak is volgens Heijne zeker niet beter. Hij noemt het anti-idealisme van de VVD een 'heerlijk simpele voorstelling van zaken' en werpt zelfs de vraag op wie meer op zijn geweten heeft: de idealistische Nederlandse Mao-dwepers in de jaren zeventig, of de pragmatische staatssecretaris Bolkestein, die in 1983 naar Irak ging om zaken te doen met Saddam Hoessein.
    Heijne zegt dat je daar 'een mooie ethische discussie over zou kunnen voeren', en geeft alvast een voorzet met de stelling: 'Pragmatisme pakt vaak dodelijker uit dan idealisme.' Zo'n discussie zou inderdaad mooi zijn, maar zijn stelling is nog niet zo eenvoudig te doorgronden. Het klinkt aannemelijk dat pragmatisme vaak dodelijker is dan idealisme, maar betekent het wel iets? Anders gezegd: kun je het er ook mee óneens zijn?    ...


Red.:    Het bekende criterium van Popper: voor een uitspraak om zinvol te zijn moet je hem kunnen falsificeren - er moet een criterium in zitten waarmee je hem onderuit kan halen. Iets dat altijd waar is (of altijd onwaar) is zinloos.

  Dan moet je dus bestrijden dat pragmatisme 'vaak' dodelijker uitpakt dan idealisme. Dat is moeilijk: als er nou 'vaker' stond, kon je er misschien nog iets tegenin brengen, maar wat is 'vaak'? De helft van de tijd? Vaker dan je denkt? Honderd keer per week? In het Engels heet 'vaak' een weasel word. Net als bijvoorbeeld 'men zegt' en 'meestal'. Zoals een wezel eieren leegzuigt, zo zuigt een weasel word de kracht uit de woorden om zich heen.
    Je zou zeggen dat 'soms' een goede ontkenning is van 'vaak', maar die begrippen overlappen elkaar: wie soms de loterij wint, wint nog behoorlijk vaak. De enige harde ontkenning van 'vaak' is 'nooit': de bewering dat pragmatisme 'nooit' dodelijker uitpakt dan idealisme, is duidelijk in strijd met de stelling. Zou dat dan zijn waar Heijne tegen ageert?

Het is volkomen duidelijk waar Heijne tegen ageert, maar het gaat Van het Reve alleen om de redenatie:
  Het voorbeeld dat hij geeft, biedt weinig soelaas: hij stelt het geloven in Mao tegenover handeldrijven met Saddam. Inderdaad lijkt pragmatisme in dat geval schadelijker dan idealisme. Maar het is een valse tegenstelling: dwepen met Mao is geen zinnig alternatief voor een handelsreis naar Irak. Op die manier kun je werkelijk voor ieder voorbeeld van idealisme wel een vorm van pragmatisme vinden die dodelijker uitpakt - en andersom.

Dit is het vakgebeid van mensen zoals Heijne: vele zinnen opschrijven die op een of ander manier plausibel lijken, maar bij nadere beschouwing logisch of qua inhoud niet deugen. De reden om voor dit soort gevallen op voorhand niet te geloven wat ze zeggen of schrijven, of, in extreme gevallen, uit te gaan van het tegendeel. Is wat ze zeggen om een of andere reden interessant, of belangrijk, ga er dan pas naar kijken of er misschien iets van zin of werkelijkheid in zit. Maar deze column van Van het Reve is het zoveelste voorbeeld dat dit dus in het overgrote deel van de gevallen overbodig is. Het is vrijwel altijd onzin, Van één of andere soort:
  Een mooie ethische discussie is nooit weg, maar het is de vraag of je überhaupt iets zinnigs kunt zeggen over het verschil in 'dodelijkheid' tussen twee zo verschillende zaken als idealisme en pragmatisme. Het enige wat Heijne echt bestrijdt met zijn stelling, is de overtuiging dat íédere vorm van idealisme áltijd slechter is dan íédere vorm van pragmatisme. En inderdaad: dat is onzin. Maar zo ken ik er nog wel een paar.

Maar voor Heijne had het allemaal natuurlijk wel zin. Wat hij nodig had was een manier om plausibel klinkende wijze te verkondigen dat strafbaarstelling van illegaliteit "Fout!" is, zonder de inhoud van die bewering te hoven aantonen of bediscussiëren. Vermoedelijk omdat Bas Heijne wel beseft dat je dat niet kan onderbouwen.
    De haat tegen homo's is veruit het grootst in de islamitische en de creoolse wereld uitleg of detail . Maar als er tegen homohaat gestreden moet worden, dan mogen die twee groepen natuurlijk niet genoemd worden. Wat wel altijd mag, in het kader van de Koude Oorlog die nooit over is gegaan, is schelden tegen Rusland. Het politiek-correcte onderkruipsel is er mee bezig medio 2013 naar aanleiding van de Olympische Winterspelen in Sotsji 2014. Bas Heijne kruipt mee in de modder:


Uit: De Volkskrant, 13-08-2013, column door Arnon Grunberg

Zweep

In 1980 werden de Zomerspelen in Moskou door onder andere Amerika en West-Duitsland geboycot vanwege de Russische inval in Afghanistan. Uiteindelijk waren het de door Amerika bewapende mudjahedin die Rusland uit Afghanistan verdreven. (Dat de mudjahedin zich vervolgens tegen Amerika keerden, is bekend.)
    Verleden week publiceerde Bas Heijne in NRC Handelsblad een vurig pleidooi om de Winterspelen in Sotsji te boycotten. ...


Red.:   Dat Arnon Grunberg een nog ergere modderkruiper is, is natuurlijk geen enkel excuus.
    En nogmaals deze combinatie:


Uit: De Volkskrant, 25-09-2013, column door Arnon Grunberg

Verdwenen

...    Is het juist dat Obama Syrië niet heeft gebombardeerd? Ja, al delen redelijke columnisten als Bas Heijne en Nicholas Kristof deze mening niet.    ...


Red.:   Maar natuurlijk ... De PC-mannetjes zijn overal ter wereld in vrijwel alles even fout ... Overigens is bij Grunberg het cynisme nog groter dan zijn politieke-correctheid, en hij is dus niet zo'n warm voorstander van bombarderen, door zijn cynisme beseffende dat de andere partij in Syrië geen haar beter.
    De moslims hebben zich enigszins blootgegeven door hun steun aan de ISIS-barbaren die aan het moorden zijn is Irak en Syrië, dus moeten de pogingen om moslims te vrijwaren van dat volkomen onterecht zweem dat het anders zijn dan iets tussen Barmhartige Samaritanen en Heiligen in verveelvoudigd worden. Bas Heijne zet zich natuurlijk ook  in: - waarop deze redactie attent werd gemaakt door de tempel waar dit geloof het hardst wordt beleden: Joop.nl:


Uit: nrc.nl, 28-09-2014, column door Bas Heijne

Een stevige daad

Meteen nadat de jihadist die zich Muhajiri Sháám noemt zijn broeders in een videoboodschap opriep om op te staan en „desnoods een sterke, stevige daad” tegen de Nederlandse overheid te verrichten, was het land in rep en roer. Mujahiri Sháám, die in Nijmegen gestudeerd schijnt te hebben, sprak ons toe in die hoogdravende mengeling van koranisch Nederlands en het Koningslied (Zie en kijk toe, o toeschouwers! De moedjahedien, alvorens zij gingen strijden om het volk te bevrijden…).   ...


Red.:  En natuurlijk is het duidelijk wat er gaat volgen: hierover moeten we ons niet druk maken.

  Zijn we bang, moeten we bang zijn, zijn we bang genoeg? Is het de Islam, heeft het niks met de Islam te maken? Inmiddels gaat het er elke avond over op de Nederlandse televisie – liefst de hele avond. De enige echte aanslag, die op de MH17, twee maanden geleden, driehonderd doden, lijkt alweer bijna vergeten.

Ach jee ... Er wordt zelfs weer goor bij gelogen, want als het neerschieten van MH17 een aanslag was, is het gedaan door de Oekraïners van Kiev, want de Oekraïners van Donetsk hadden er totaal geen belang bij. En, zonder er een syllabe over gelezen te hebben, staat volkomen vast dat Bas Heijne volkomen aan de kant van de Oekraïners van Kiev staat.
    Maar zelfs dan ...: Er zijn geen Oost-Oekraïners in Nederland. En wel een kleine miljoen moslims. Die al Theo van Gogh hebben vermoord. Dus waarom niet nog meer moorden gepleegd. Zoals ze elders in Europa al redelijk uitvoerig hebben gedaan. Parijs, Madrid, Londen. Tientallen doden per keer...
     Maar dat laatste in hier volstrekt niet aan de orde, want dat moorden in Irak en Syrië heeft sowieso niets met de islam te maken, hoor:
  Mij lijkt het dat veel jihadisten juist nergens meer in geloven

En dus al zeker niet in de islam.
    Dus, ergo, quod erat demonstrandum ... :
  Dat van Nederlandse moslims nu hier en daar geëist wordt dat ze zich openlijk distantiëren van de IS-beulen, speelt deze laatsten volledig in de kaart.

Die oproepen die hier en daar worden gedaan (let op het gebrek aan specificatie), zijn dus onterecht en vals. Want  moslims in Nederland hebben niets maar dan ook helemaal niets te maken met de moslims van ISIS. Niets Niets!. NIETS!!! 
    En dat was hetgeen al die voorgaande leugens voor bedoeld waren. Voor deze fijne conclusie. Om maar vol te kunnen houden dat moslims in Nederland niets anders zijn anders zijn dan iets tussen Barmhartige Samaritanen en Heiligen.
    Want moslims zijn immigranten.
    Niet overtuigd of vergelijkingsmateriaal nodig? Ga dan terug naar het start van de verhalen van Heijne, en vervang een paar termen in die start, zodanig dat je dit krijgt:
  "Meteen nadat de politicus die zich Geert Wilders noemt zijn broeders opriep om moslima's met hoofddoeken te belasten met een kopvoddentaks was het land in rep en roer ... "

Grappig, hè, om dat met het voordeel van te weten wat er volgde te kunnen lezen ... Wetende van de hete opwinding die in eindeloze golven door de rangen van de politieke-correctheid spoelde. Inclusief Bas Heijne. Geen woord van relativering vernomen.
    Mede vanwege de wijdlopigheid en het optreden van nog ergere gevallen, is Bas een tijd kang uit beeld gebleven. Dat wil zeggen, wat betreft de redactie van deze website wnat elders in de elite is hij  nog druk genoeg met het schelden-met-de-pink-omhoog, want voor al zijn verdiensten voor de poltieke-correctheid heeft hij de prestige PC Hooft-prijs gekregen. Dat is iets met literatuur, wat dan we weer heel passend is, want zijn maatschaapelijke analyses hebben (uitdrukking zojuist gelezen) de diepgang van een surfplank. Wat u zelf kunt controleren door af te stemmen op deze aflevering van Nieuwsuur uitleg of detail (02-01-2017, na 20:20 min.) naar aanleiding van een ellenlang stuk in NRC Handelsblad met de hoogst originele titel annex analyse "Het is de toon van het debat" (Serieus!!!).
    Bijgekomen van de lach kunt u zelf controleren Dat dat alles is dat Bas te berde weet te brengen, ook hier met heel veel woorden, met nieuwe modewoorden als "nepinformatie" en "fact checken". Waarbij de waarde van de boodschap heel simpel valt na te gaan door een simpel lijstje bij te houden van de voorbeelden die Bas gebruikt. natuurlijk zijn dat uitsluitend voorbeelden van wat men "extreem-rechts" of "het populisme" noemt. Dit volgens het aloude recept dat "Brexit leidt tot de Derde Wereldoorlog" en "Wilders is Hitler" behoren tot door de elite verschafte betrouwbare informatie, en "Meer moslims betekent meer aanslagen"  of  "Meer Europa betekent meer neoliberalisme" tot reacties van "Propaganda", "Desinformatie", "Russische propaganda", "Russische hackers slaan weer toe", enzovoort ( de laatste modes - dit varieert per seizoen).
    Maar deze redactie was niet de enige dit dit allemaal was opgevallen, en iemand probeerde een corrigerende visie te geven. Te publiceren bij de bron, NRC, maar dat was niet erg succevol. Waarop de auteur zich wendde naar het enige medium dat niet onderhevig aan de politiek-correcte censuur:


Uit: GeenStijl, 03-01-2017, door Zentgraaff  uitleg of detail

'Bas Heijne is een fantast en een charlatan'


'Bas Heijne is een fantast en een charlatan'. Vinden wij niet (ok, misschien een beetje), maar Jaap Plaisier wel. Jaap is een hoger opgeleide ex-D66-medewerker alsook ex-UVA-docent die het licht gezien heeft en het helemaal BEU is kwa holle kretologie van 's lands drankzuchtige orakel. Hij schreef een WOEDEND opiniestuk van 559 woorden tegen dit zwatelstuk, maar omdat de dode boom gebonden is aan 200 woorden per ingezonden brief kon het stuk niet worden geplaatst. Jammerdan, Jaap. Er volgde een beleefde doch vinnige mailwisseling met de meningenpolitieopinieredactie van de Vlaamsche Meubelfolder, maar het mocht niet baten, dus bracht Jaap zijn mening naar de enige plaats waar die nog vrij kon ronddartelen: het roze hoekje van het grote boze internet. ...


Red.:   De introductie. Hier een deel van het stuk van Jaap Plaisier, die dus kennelijk hoogopgeleid genoeg is:
  P.C. Hooftprijswinnaar Bas Heijne is een fantast en een charlatan

Onze kersverse P.C. Hooftprijswinnaar Bas Heijne wist 31 december jl. in NRC Handelsblad (‘Er is alleen nog maar toon, geen debat’) weer eens precies wat zijn tegenstanders, partijen ‘die populistisch worden genoemd’, beweegt. Zij, en hun aanhang, hebben namelijk het gevoel dat hun ‘iets wezenlijks’ afgenomen wordt en hun ‘gevoel van eigenheid’ bedreigd wordt. Ze willen ‘radicaal’ terug naar een ‘idee van gemeenschap’ en leggen de nadruk op ‘culturele, historische en culturele eigenheid’, in tegenstelling tot aanhangers van de Verlichting, waar Heijne zich onder schaart, ‘waarbij gelijkheid of individuele vrijheid vooropstaat en waarin de verbondenheid van een individu met alle mensen ongeacht afkomst, kleur, en wat dan ook wordt onderstreept’.
    Het is in lijn met zijn in september verschenen pamflet Onbehagen, waarin hij de aanhang van ‘populisten’ (zo noemt hij ze sinds jaar en dag namelijk vooral zelf) naar aanleiding van Trump, en met behulp van Freud, als volgt kwalificeert, letterlijk en respectievelijk (door ondergetekende gelezen en op een rijtje gezet): agressief, intolerant, zonder bindend verhaal/overtuiging/geloof, illusionair, woedend, gefrustreerd, onredelijk, destructief, ontspoord, irreëel, ontkennen de werkelijkheid, zien de rede als affront, zijn verweesd, verwende, ongeduldige individuen, hopeloos verwend, irrationeel, permanent ontevreden, erkennen geen algemeen belang, door en door egocentrisch en verwend, zijn hun identiteit verloren, willen de wereld vernietigen, doodsdriftig, barbaars.
    We hebben het over de halve Amerikaanse bevolking, of in ieder geval iets minder dan de helft der stemgerechtigden. En al die andere volgelingen van ‘populisten’ over de gehele wereld. Je moet maar durven.

Ook veel woorden, voor wat veel korte bij Nieuwsuur al bleek. Of nog korter: "Heijne is een politiek-correcte windbuil".
    Maar natuurlijk beschermt de politiek-correcte redactie naarstig haar politike-correcte windbuil en publiceert het stuk niet. Zie het hele verhaal bij GeenStijl.
    Nog iemand die Bas op waarde weet te schatten:


Uit: De Volkskrant, 11-01-2017, column door Max Pam

Moeten wij ons schuldig voelen over het kolonialisme?

De historicus H.L. Wesseling, die ook dit jaar ten onrechte de PC Hooftprijs werd onthouden ...


Red.:   ... en die onrechte naar Basje Heijne is gegaan ...
    De angst bij de media over de mate van ondermijning van hun positie door het internet maakt ze kennelijk echt wanhopig: ze zoeken een oplosing bij twee reeds overleden dinosaurissen:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2017, door Aimée Kiene

Wat een columnist vermag in tijden van meningen

Volkskrant-columnist Bert Wagendorp schreef een roman over een columnist die worstelt met zijn rol in de veranderende journalistiek. Een tweegesprek met NRC-collega Bas Heijne. 'Ik denk echt dat jij gaat stoppen.'.


Red.:   Met natuurlijk nul komma nul inzicht of oplossing. Maar wel dit:
  Heijne: 'Nee, maar je ziet wel breuklijnen in de samenleving. Je ziet dat de kinderen van de kinderen van de kinderen van immigranten die al generaties in Nederland wonen, op een bepaalde manier het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Waarom noemen we de vierde generatie nieuwkomers nog steeds allochtonen? ...

Een gore leugen: als er vierde generatie allochtonen zijn, liggen ze in de wieg, en zijn het er 10. En dat allemaal voor dit:
  Waarom is het zo moeilijk om een Nederlander te worden?

De gekleurde afkeer en haat ten gevolge van hun enorme sociaal-culturele achterstand afschuiven op de Nederlanders.
Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .