WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Rob Vreeken

17 feb.2016

Rob Vreeken is de vaste correspondent en analyticus voor de Volkskrant van de Arabische wereld. Wiens visie op die wereld door hemzelf keurig is opgeschreven in een boek, waarvan de boodschap samengevat kan worden tot: "De boerka is een teken van Verlichting". Dit in aansluiting op de zusterpublicatie van collega's Janny Groen en Annieke Kranenberg: "De hoofddoek is een teken van Verlichting" . Hier een beschrijving en aanbeveling (bol.com, opgeslagen 27-11-2014. ):
  Baas in eigen boerka

van Koran tot girlpowerAuteur: Rob Vreeken

Nederlands
317 pagina's
J.M. Meulenhoff
augustus 2010

Samenvatting
Het beeld dat het Westen heeft van islamitische vrouwen blijft eenzijdig en star, vindt Volkskrantverslaggever Rob Vreeken. Het gaat namelijk wereldwijd de goede kant uit met moslimvrouwen: ze gaan naar school, krijgen minder kinderen, organiseren zich. ... Baas in eigen boerka is een realistisch en optimistisch boek waarin Rob Vreeken laat zien dat achter de persoonlijke verhalen een wereld van geloof, hoop en verandering schuilgaat.

Recensie(s)
De auteur is al vijfendertig jaar actief in de journalistiek, sinds 1983 als redacteur van 'de Volkskrant'. In deze uitgave doet hij verslag van zijn gesprekken met vrouwen in acht landen: de Verenigde Arabische Emiraten, Senegal, Gambia, Afghanistan, Jordanie, Bangladesh, Iran en Indonesie. De gesprekken, die in drie jaar tijd plaatsvonden, maken duidelijk wat de positie van vrouwen in die landen was, is en kan zijn, en wat de specifieke emancipatoire strijd van vrouwen per land is. Terwijl in diverse media vandaag de dag 'de' islam rechtstreeks wordt gekoppeld aan uiteenlopende problemen van moslimvrouwen, van achterstand op de arbeidsmarkt en in het onderwijs tot besnijdenis en eerwraak, brengt Vreeken nuance aan door politieke, maatschappelijke en religieuze situaties te verbinden en door positieve ontwikkelingen te laten zien. ...

K. Ghonem-Woets

Het is volkomen duidelijk: "De boerka is een teken van Verlichting".

Hé, al een hele lange tijd niets meer van Rob vernomen (er staat nog wel veel in het archief maar geen tijd). Er is ook weinig voedinsgbodem voor de boodschap "Islam is Vrede" met al die moordpartijen in het Midden-Oosten en de ondergang van "de Arabische Lente" in een "de Arabische IJstijd", maar hier toch maar weer eens een positief berichtje van het front. Letterlijk: het front (de Volkskrant, 09-05-2017):

De nieuwe boodschap: "Islam is emancipatie".
 

Naar PC club  , Politiek lijst  , Media lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .