WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, elite: socio- en psychologen e.d.

8 jun.2016

De start van het "Racisme"-debat ligt nu zo'n drie weken achter ons, dus tijd voor wat meer bezinning. En binnen komen de sociologen, psychologen, een enkele filosoof, enzovoort, opgetrommeld door de Volkskrant om het debat een meer diepere duiding te geven.
    Maar, weet iedereen, om die diepere duiding te kunnen geven moet je eerst even laten zien waar het nu eigenlijk over gaat. Hier gaat het om:

Dit soort taal dat op het internet de standaard is volgens de commentaren, is op websites als wijblijvenhier.nl, maroc.nl, al-yaqeen.nl enzovoort al twintig jaar de gewoonste zaak van de wereld, richting lieden met de generieke aanroeptitel "kk kazen", staande voor (de interpretatie verschilt) "kankerkolere kazen", "kutklote kazen", "kukluxklan kazen", enzovoort.
    Wat gaat de intellectuele fine fleur van Nederland (iets anders zou de Volkskrant niet uitnodigen, toch ...?) hier van vinden ...?
    Waarna we de ironie en het sarcasme maar weer laten vallen, want "idereen weet" wat er gaat volgen: de intellectuele fine fleur van Nederland gaat schelden op Nederlanders die zich niet langer dit soort beledigingen, en de standaardbeledigingen van de islam ("Jullie zijn ongelovige honden") en die van de negers ("Jullie zijn kolonialen en racisten"), zich aan wensen te laten leunen. En als respons ze toewensen wat ze toekomt: een hartelijk "Rot op naar je eigen land!"
    Daarover gaat de intellectuele fine fleur zijn licht laten schijnen.
    Daartoe opgeroepen en geholpen door de Volkskrant:


Uit: De Volkskrant, 08-06-2016, door Janita Naaijer

De staat van het debat

Bij debatteren hoort ook luisteren

Het debat over discriminatie, racisme en integratie polariseert steeds meer, stellen politici en opiniemakers bezorgd. Is dat eigenlijk erg?

Bram Bakker (psychiater en publicist):
'Hoezo debat? Wat ik zie, is dat we mede door internet steeds meer in een zendcultuur verzeild raken. Er wordt veel gezonden, maar weinig geluisterd. Terwijl dat laatste voor een echt debat noodzakelijk is. Koploper is Geert Wilders die alleen maar zendt. Leve de vrijheid van meningsuiting! 'Ja, er wordt onbehagen geuit, maar de manier waarop dat gebeurt, leidt tot niets. ...'


Red.:    Onbenul nummer één: "Het is allemaal de schuld van Geert Wilders". Vermoedelijke gedachtengang: "Geert Wilders is tegen (im)migratie - Ik, Bram, ben Joods - Dus ik haat Geert Wilders".
    De tweede:
 
  Hans Siebers (hoofddocent cultuurwetenschappen, universiteit van Tilburg):
'Natuurlijk is dat erg! De ophef rond Sylvana Simons laat zien dat in het debat een etnische grens wordt getrokken. Je maakt onderscheid tussen bevolkingsgroepen wanneer je Simons verwijt dat ze verraad pleegt en is overgestapt naar de tegenstander.

De Katholiek Universteit Tilburg is al enige tijd omgeturnd in een madrassa waar slecht één soera wordt gezongen: "Geert Wilders is een fascist" uitleg of detail . Deze imam gaat hetzelfde betogen. Dit was zijn aanloop.
    Want inmiddels is aan iedereen behalve imam Siebers bekend dat de club waarnaar Sylvana Simons is overgestapt, DENK, die is van segregatie-wensende Turknazi's, ook wel bekend als "De lange arm van Erdogan". En zelfs in de Volkskrant heeft, éénmalig weliswaar, gestaan wat de enige overeekomst is tussen Sylvana en de Turknazi's: "De vijand van mijn vijand is mijn vriend". Oftewel: ze haten alletwee Nederlanders.
    En inderdaad: dat zijn alletwee niet-Nederlandse etnieën. Maar daar kunnen de Nederlanders niets aan doen. Het is nu eenmaal zo: de anti-Zwarte Piet-negers zijn een Nederlandhatende etnie, en de Turknazi's zijn een Nederlandhatende etnie.
    Siebers vervolgt met:
  In de maatschappij gaan migranten en niet-migranten over het algemeen een stuk beter met elkaar om. Onderzoek laat zien dat conflicten op de werkvloer waarbij diversiteit een rol speelt, juist getriggerd worden door uitspraken van politici.

Daar is 'ie. Want dat hier gedoeld wordt op Alexander Pechtold, Diederik Samsom, Syrbrand Buma, Jesse Klaver, Emile Roemer of één van de kleintjes is natuurlijk aperte onzin. Dit gaat maar over één 'politici': Geert Wilders.
    En dat meervoud: 'politici'. Wat een gorigheid.
    Waarna de grootste gotspe volgt:

  'Het centrale probleem in het integratiedebat is het nationalisme van politici als ze stellen dat de levenswijze van migranten conflicteert met onze levenswijze. Dat migranten er andere normen en waarden op nahouden ...'

Tja ...
    Ze komen dus hierheen, omdat hun cultuur dus precies hetzelfde is als de onze ...
    Tja ...
    "En dat staat allemaal in de krant ... De Faaabeeeltjeskránt!"
    Er is geen verschil in cultuur, dus alle Turken, Marokkanen, Afghanen, Ethiopiërs, Nigarianen, Ghanzen, enzovoort weten allemaal waaraan hier gerefereerd wordt ...
    En de dwaas gaat nog even door:
  '... Dat idee-fixe zie je over de hele politieke linie, kijk maar naar het Kamerbrede geloof in inburgeringscursussen dat ervoor zorgt dat mensen met een migrantenachtergrond zich tijdens sollicitaties dubbel moeten bewijzen. Ze moeten niet alleen laten zien geschikt te zijn voor een functie, maar moeten ook ten onrechte aantonen dat ze succesvol zijn geïntegreerd.'

Knap hoor, om zo iemand te vinden ...
    De volgende:
  Marjan de Gruijter (senior onderzoeker diversiteit, Verwey-Jonker Instituut):
'Je kunt zeggen wat je wilt, maar in het algemeen schept een fel debat helderheid. Het is een motor voor verandering, en de aanpak van discriminatie staat nu goed op de agenda. ...'

Dit zou goed kunnen zijn, als ermee bedoeld werd: de aanpak van discriminatie door allochtonen, want, weet iedereen die geen spiegelbril opheeft: die is veel groter uitleg of detail . Allochtone werkgevers nemen geen enkele autochtoon aan uitleg of detail .
    Waarna het echt fout gaat:
  '... Waar het fout gaat, is waar het debat te fel van toon is en te persoonlijk wordt gevoerd. Dan schiet je het doel voorbij en gaat het niet meer over de kwesties waar je het eigenlijk over wilde hebben. 'Voorheen leefden Nederlanders meer in netwerken waar ze in contact stonden met een diversiteit aan opinies. Tegenwoordig gaan we veel meer met gelijkgestemden om. ...'

Flagrante onzin: voorheen leefden Nederlanders in zuilen waar men alleen met gelijkgestemden omging.
    Volgende klant:

  Jan Derksen (hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie, Radboud Universiteit):
'De verruwing van het debat gaat ten koste van de inhoud. Met de secularisatie is het respect voor gezag en autoriteit gesneuveld. Wat ervoor in de plaats is gekomen, is een directe en impulsieve expressie van primaire ideeën. De midden- en hogere klasse hebben de taal en het gedachtengoed van wat vroeger de zwakkere sociale klasse werd genoemd, geabsorbeerd. In de Tweede Kamer wordt nu net zo gepraat als in de gemiddelde volkswijk. 'De emotionele intelligentie is over de hele linie tanende. Het zou goed zijn om bij Kamerleden en ministers een emotionele-intelligentietest af te nemen alvorens hen te beëdigen. ... .'

Dat de kern in de Tweede Kamer ligt, is flagrante onzin. Maar vermoedelijk is er ook hier dat bekende doel: de verruwing in de Kamer is niet ten gevolge van Alexander Pechtold, Diederik Samsom, Syrbrand Buma, Jesse Klaver, Emile Roemer of één van de kleintjes. Dat "verruwing in de Kamer" is "Geert Wilders".
    Ook dit is: "Het is allemaal de schuld van Geert Wilders"
    En tot slot, zoals het hoort in beschouwelijke kringen, de filosoof:

  Stine Jensen (filosoof en publicist):
'Het brullen voor de vrijheid wat je vooral op Twitter ziet, heeft meer weg van infantiel schelden. Het is 'Selbstdarstellung': je wilt er iets mee uitdrukken over jezelf, of aangeven tot welke groep je behoort en je gebruikt daarvoor de ander. In een echt debat wil je eventueel overtuigd worden van een ander standpunt, maar dat is op sociale media niet aan de orde. De scheldpuntstandpunten die daar geventileerd worden, zijn een vorm van instrumentele agressie. Het gescheld moet likes opleveren. 'We hebben in Nederland een rijke debatcultuur met veel praatprogramma's en opiniepagina's in kranten. Maar we zijn vooral goed in het ventileren van onze mening en het ruimte geven aan verschillende opinies. De stap die daarna komt: het luisteren naar de ander het verbindende gesprek beheersen we nauwelijks. Debat in die zin zie ik op dit moment niet plaatsvinden.'

Volkomen vrijblijvende prietpraat - in deze context. Dat de kwalificaties van de beroepsgroep "filosoof" weer volkomen bevestigd . Maar ook hier is sprake van zorgvuldige selectie, want in een wat verder verleden heeft Stine Jensen, een "hoogblonde" Deense, zich al lovend uitgesproken over de "Bokito"-man, en dat gepraktiseerd in in omgang met een harige Turk. "Me Tarzan, you Jane" uitleg of detail .
    Alles bij elkaar is het weer van een totaal ongeloofwaardige combinatie van onbenul, ideologie en kwaadaardigheid. De combinatie die de oorzaak is van de verschijnselen die de überhaupt aanleiding zijn voor de "verruwing". Oftewel: men heeft nog steeds niets, nul-komma-nul, nada geleerd.
    Men marcheert vrolijk door op het pad richting maatschappelijke onrust en mogelijk burgeroorlog.


Naar Haatzaaiers, elite , Cultuur, multiculturalisme, cultuurverraad , of site home