WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: media, vluchtelingen

26 aug.2016

Heel kort na het toevoegen van de media op de lijst van Landverraders onder de noemer "boerkini" komt al de volgende verbindende onderwerp langs. Het zeer nauw verwante "vluchtelingen".

In feite is alleen al de term van het thema een vorm van landverraad, want van de betrokken groep, de lieden die Nederland en Europa binnen willen komen, zijn in ruime meerderheid geen vluchtelingen, maar economische migranten uitleg of detail .

Wat is de verwantschap tussen specifieke deze twee onderwerpen? Simpel: het betreft in beide gevallen immigranten: de boerkini wordt gedragen door moslims en moslims zijn immigranten, en die "vluchtelingen" willen ook het .land in en zijn dus ook immigranten.

Is er dan iets mis met immigranten? Ja natuurlijk: die lieden die zich van onze maatschappij afgescheiden hebben gehouden onder het motto "behoud van cultuur" zijn allemaal immigranten, Die lieden die daardoor niet mee kunnen komen en vervolgens ons beschuldiggen van discriminatie en racisme zijn ook allemaal immigranten. Die lieden die haatpredikers uitnodigen naar ons land zijn ook allemaal immigranten. Die lieden die zich verzetten tegen arrestatie als wilde paarden en daarbij nogal eens doodgaan en ons daarvan de schuld geven zijn ook allemaal immigranten. Die lieden die overdadig veel voorkomen in de lijst van psychopate misdaden en namen hebben als Mitch, Jeffrey, Edmilson enzovoort zijn ook allemaal immigranten.

Enzovoort.

Kortom: er is een hele reeks zaken die er voor pleiten om de verdere komst van dit soort immigranten te stoppen.

In de media en met name de publieke omroep hoor je nooit over deze aspecten,

In de media is iedere "vluchtelingen" een mens.

Net als Adolf Hitler en zijn SS.

Maar de mediacampagne voor nog meer van dit soort SS-achtige mensen is intens.

Uit het ruime aanbod dit enkele voorbeeld (de Volkskrant, 26-08-2016, tv-recensie, door Frank Heinen):
  Buren

De egodocumentaire Lieve buren geeft ontroerend beeld hoe Nederlanders vluchtelingen verwelkomen.


Tussentitel: Journaliste Maral Noshad Sharifi keert etrug naar Moerkapelle, waar ze als kind werd opgevangen na haar vlucht uit Iran

...    In 1993 vluchtte NRC-journaliste Maral Noshad Sharifi met haar broer en moeder naar Nederland. Ze belandden in Moerkapelle, naast Hans en Bianca. Nu keerden ze met z'n drieën terug naar de mensen die hen destijds opvingen met een vanzelfsprekendheid waar Marals moeder nog altijd om huilen kan. Boven de terrastafel hing een schilderij met twee varkens erop.
    Sharifi's korte documentaire Lieve buren - gisteren op 3Lab bij de VPRO - liet zien wat er in 23 jaar veranderd is, met name door scherp te stellen op Sharifi's eigen verhaal, en op dat van Claudia... Er sprak hoop uit dat halfuurtje. Dankzij Hans en Bianca en dankzij Yvonne (ook Geldermalsense) die de Syrische buurbaby op schoot trok en zei: 'Je bent op de wereld om mekaar te helpen en niet om mekaar de grond in te trappen.'
    Het meest hoopvol stemde Claudia, die zelf al suggereerde dat ze 'met praten misschien harder was dan met doen'. Met haar bezoekje aan de Syrische buurvrouw verraste ze zichzelf: 'Dit was toch eigenlijk wel heel leuk.' Niet dat ze stond te springen, dat niet. Nergens voor nodig ook.    ...
    'Het zijn net mensen', zegt een door Bianca Krijgsman gespeelde ambtenaar in de opgewekt-cynische kortfilm Bed, bad, brood (gisteravond meteen na Lieve buren uitgezonden) over de vluchtelingen die worden uitgelaten op het strand. Daarin schuilt de kracht van Sharifi's documentaire: de hoofdrolspelers zijn geen cartooneske karakters. Geen verweesd zwijgende slachtoffers, geen van woede om iets heel anders opzwellende daders, maar onhandige mensen. Schutteraars die klungelen met het aantal afscheidszoenen.


Mooi. Dat zijn dus de "GOED"-e-mensen.

Er zijn natuurlijk ook "FOUT"-e-mensen, en dat zijn de mensen die zich al die nare toestanden met immigranten nog herinneren:
  Claudia, woonachtig in azc-rellenhoofdstad Geldermalsen. ...
    ... 'Je bent op de wereld om mekaar te helpen en niet om mekaar de grond in te trappen.'
    ... De voor empathie immune stoelensmijters ...
    ... mensen ... die in hun schaduw staan, bozig of argwanend of angstig,

En zo gaat het bijna iedere dag in de media, en met name de publieke omroep.

Bij zo veel eenzijdigheid in de publiek betaalde media is er slechts één vreedzame reactie, een dag geleden voorgesteld door Geert Wilders in zijn nieuwe PVV-verkiezingsprogramma: het opheffen van de publieke omroep.

Dat zal er vermoedelijk niet van komen, waarop de minder vreedzame oplossingen in beeld komen. Een voorstel: je verzamelt deze lieden op de centrale weg van het mediapark in Hilversum, en daarna laat je een "verwarde man" er met een vrachtwagen een paar keer overheen heen en weer rijden.

En dat heeft natuurlijk helemaal niets met te maken met evenuele ideeën en sympathieën die die "verwarde man" mocht hebben, die gedeeld worden door een grote groep andere mensen die ook heel graag de publieke onroep weg willen.


P.S.
Voor de volledigheid nog maar eens een bevestiging dat het geen specifiek Nederlands maar een Europawijd klassenverschijnsel is (de Volkskrant, 20-09-2017, door Henri Beunders, hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie, Erasmus Universiteit Rotterdam.):
  Voor arme bejaarden is Merkel een kille regentes

Progressief Amerika is nog steeds niet bijgekomen van het feit dat een tv-realitysoap-figuur en aansluitend twitteraar president kon worden. De zondebok is internet: één grote 'echokamer' en 'filterbubbel'. En álle media zijn commerciëler dan ooit. Een publieke omroep bestaat er nauwelijks, deze krijgt per burger 3 euro per jaar belastinggeld. In Nederland is dat zo'n 55 euro. In Duitsland 116 euro. Is dit laatste bedrag de reden dat Duitsland zo stabiel is, of althans oogt? Bepalen 'de media' dus 'de politiek'?
    Preciezer: wordt Merkels partij CDU/CSU weer de grootste omdát de grote kranten en omroepen haar sinds jaar en dag door dik en dun steunen? De huidige verkiezingen lijken dit te bevestigen. ...
    De omroepen ARD, ZDF en WDR en de grote kranten van het midden, Frankfurter Allgemeine Zeitung en Süddeutsche Zeitung voorop, vormen tezamen het mediale motorblok dat Merkel tot de Mercedes onder de Europese politici heeft uitgeroepen en reeds tot verkiezingswinnaar. ...

En dat in de eerste plaats omdat Merkel alle vluchtelingen heeft toegelaten.


Naar Landverraad , of site home .