WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Carlijne Vos

Carlijne Vos stond op de lijst van deze redactie als kandidaat voor de lijst Ploerten . Ze is één van de ideologische erfgenamen van Frank Kalshoven, de voormalige chef-economie van de Volkskrant, die er een rabiaat hol van ter promotie van het neoliberalisme van heeft gemaakt, dat wil zeggen: voor het plunderen van huurders, gepensioneerden, en productief-werkenden ten gunste van de rijken en superrijken. 

Waaraan Carlijne Vos dus ijverig bijdraagt.

Maar, in de zoveelste bevestiging dat dit soort denkbeelden één groot complex vormen, lijkt dit een heel ander onderwerp - in Amsterdam hebben vrouwen zo veel overlast op straat, dat het bestuur een sisverbod heeft uitgevaardigd (De Volkskrant, 01-12-2016, rubriek Stekel, door Carlijne Vos):

  Sisverbod

Buitenlandse vrouwen verbazen zich al jaren over het ontbrekende machismo op de Nederlandse werkvloer; het gebrek aan flirts bij de koffieautomaat, complimentjes of simpele hoffelijkheid. Gelukkig is er nog de straat. Hier nemen bouwvakkers of gezonde jonge mannen nog de moeite het passerend vrouwelijk schoon op te nemen en te bewonderen. Maar als het aan de gemeente Amsterdam ligt, is dit snel afgelopen. Om seksuele intimidatie tegen te gaan, wil de gemeente boetes uitdelen voor 'gesis' en ander primitief vertoon van bewondering. Als dit kanon op de laatst overgebleven alfaman wordt afgevuurd, is er voor vrouwen helemaal geen lol meer aan. Gelukkig dat handhaving nooit het sterkste punt van de gemeente Amsterdam is geweest.

Juist ja ... Het fluiten van bouwvakkers gelijkstellen aan "het insluiten en betasten van vrouwen", zoals er in de argumentatie stond ...

Voor de gematigdheid eerst maar een reactie uit de krant zelf (de Volkskrant, 03-12-2016, ingezonden brief van L. Nijsen, Hoorn (altijd werkzaam geweest in Amsterdam-West en de Indische Buurt)):
  Sissen op straat

Volgens Carlijne Vos in de Stekel van 1 december moeten vrouwen het kennelijk leuk vinden om nagesist, nageroepen te worden. Er is een gebrek aan machismo, aan flirts bij de koffieautomaat, aan complimentjes of simpele hoffelijkheid.
    Gelukkig is er de straat waar bouwvakkers of gezonde jongemannen nog de moeite nemen vrouwelijk schoon te bewonderen, staat er.
    Maar dat begint dan met 'schatje' en gaat al snel over op 'hoer' en eventueel geïntimideerd worden en ingesloten en betast door groepjes, meestal van Marokkaanse afkomst , jongeren tussen 12 en 20 jaar.
    Dat vergelijkt ze met nafluiten van van bouwvakkers... Ga eens als jong meisje/vrouw in Amsterdam-Oost in de Javastraat boodschappen doen of in West. Kijken of je het dan nog een kick voor je eigenwaarde vindt!
    Ik persoonlijk hoop dat Amsterdam prioriteit geeft aan handhaving en boetes voor gesis. Vrouwen hebben evenveel recht op vrijheid in de publieke ruimte zonder steeds over de schouder te moeten kijken en zonder steeds alert te moeten zijn.
    Het wordt hoog tijd voor emancipatie van jongens en mannen. Laat die jongens voor straf maar eens als vrouw gekleed en opgemaakt in die buurten ronlopen.
    Ben benieuwd of ze het dan nog zo leuk en stoer vinden.

En daar is meteen de reden onthult dat deze Volkskrant-medewerker zich keert tegen een stadsbestuur dat toch uiterst politiek-correct is en dus als het kon echt iets anders had gedaan:

De overlast komt van de multiculturele samenleving.

De diversiteit.

De immigratie.

En waar ontmoeten steun aan neoliberalisme en steun aan (im)migratie elkaar?

In het complex kosmopolitisme, Europeanisering, globalisering, neoliberalisme en migratie-totalitarisme.

De Joodse en Joodsistische wereldvisie!

Het zoveelste geval in Volkskrant, media, en elite.

En nog voor de maand over is, wordt deze analyse en conclusie voor de volle 100 procent bevestigd (de Volkskrant, 29-12-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos):
  Vluchteling steeds minder welkom

Met al meteen het globalistische, kosmopolitische en migratie-totalitaristische frame: iedereen die aan de grens staat, is "vluchteling".

  Bij veel burgers heerst het gevoel dat het continent niet is opgewassen tegen zoveel vluchtelingen en dat verworven rechten en gedeelde waarden gevaar lopen. Het populisme dat deze gevoelens kanaliseert, splijt de Europese bevolking in toenemende mate. ...

Een gore leugen: het vrije-immigratiebeleid splijt de bevolking in toenemende mate: in gewone burgers en kosmopolitische elite.

En de reactie van die elite is als de volgende:
  ...  In reactie hierop ontwikkelde Europa vooral beleid dat erop gericht is om vluchtelingen en migranten tegen te houden.
   Maar met die defensieve respons roept Europa juist ook problemen over zich af. ...
    Het gebrek aan legale mogelijkheden om Europa te bereiken, leidt tot meer oncontroleerbare illegale migratie, zoals de onophoudelijke stroom vluchtelingen naar Italië aantoont. ...
    Ondertussen is aan de oorlog en het vluchtelingenleed allerminst een einde gekomen. ...
    In Griekenland worden baby's geboren in de vrieskou omdat er voor tienduizenden gestrande vluchtelingen nog geen winterklare onderkomens zijn gevonden. ...
    Grenzen verdedigen is slechts een deel van de oplossing. De volgende stap is regulering en pragmatisme. Europa ontkomt er niet aan om een langetermijnvisie op migratie te ontwikkelen die voorziet in veilige routes voor oorlogsvluchtelingen ...

En natuurlijk is iedereen die aan de grens staat een oorlogsvluchteling want dat zeggen ze zelf.

En voor die paar die overblijven geldt ...:
  Europa ontkomt er niet aan om een langetermijnvisie op migratie te ontwikkelen die ... recht doet aan de wereldwijde wens en economische noodzaak van arbeidsmigratie. ...

... dat die er ook in mogen.

De globalistische, kosmopoltische een migratie-totalitaristische elite reageert op de bezwaren van de burgers tegen nog meer immigranten ook hier op de alom bekende manier: met het het nog beter uitleggen.

En de verder stijgende maatschappelijke overlast waarvan het sissen slecht een onbetekenend detail is, mag gewoon verder toenemen. Die blanke vrouwen moeten zich maar schikken. De belangen van Joden, moslims, negers en andere immigranten gaan voor.

Inmiddels zijn we een vol jaar verder. Waarin het kennelijk een rustig jaar is geweest met betrekking tot deze dame, of, waarschijnlijker, er waren te veel andere en dringerder gevallen. Want nu, bijna precies een jaar later, krijgen we een herhaling van de laatste aflevering. De koppen (de Volkskrant, 27-12-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Carlijne Vos):
  Visie op migratie

Europa mag de ogen niet sluiten voor leed van vluchtelingen en moet legale routes openen.

Oftewel: onbeperkte of vrije immigratie. Je kan er niet eentje helpen en de rest op de kade laten staan.
    Met de bekende argumenten. Om te beginnen: het leed. Reactie: de zebra-kalfjes vermoord en opgegeten door de leeuwen hebben ook leed. Dus dat 'moeten'  kan meteen geschrapt worden. Onzin. Het argument luidt vertaald: "Europa moet de zebra-kalfjes redden van de leeuwen en allemaal naar Europa halen".
    Dat waren de koppen. De tekst:
  Migratie is een gegeven waar een structurele oplossing voor moet worden gezocht.

Onzin. Migratie is geen enkel probleem voor ons, zolang wij de grenzen gesloten houden, want dan is er hier geen migratie. Als er geen probleem is, hoeft er geen structurele oplossing gezocht te worden.
  Wegkijken is geen optie ...

Uileg 1: 'Wegkijken' is "de grenzen gesloten houden". Dan is "wegkijken" de enige zinnige optie. Uitleg 2: 'wegkijken' is meel-in-de-mond taal voor "Niet naar de Vos-oplossing kijken". De Vos-oplossing zijnde vrije immigratie. dan is dit gewoon weer "moeten", als in "moeten luisteren naar de ideologen".
  Wegkijken is geen optie voor wie nuchter ... naar de toekomst kijkt.

Hondsbrutale leugen: de grenzen gesloten houden is de enige optie voor wie nuchter naar de toekomst kijkt. Zo meteen waarom.

  Wegkijken is geen optie voor wie ... met medemenselijkheid naar de toekomst kijkt.

Herhaling van "het leed".
  Europa vergrijst nu eenmaal en heeft jonge arbeidskrachten nodig.

Een ook dit jaar weer meerdere malen als gore leugen ontmaskerd drogargument: het soort mensen dat binnenkomt is ongeschoold en het nageslacht slecht schoolbaar, en er is een overschot van. Zie de allochtone werkloosheid uitleg of detail .
    (Robotisering ...)
  Afrikaanse jongeren zullen hun geluk elders blijven zoeken zolang er in eigen land geen toekomstperspectief is.

Het basisprobleem: Afrikaanse jongeren van twintig jaar terug hebben het land volgefokt met Afrikaanse jongeren van nu uitleg of detail , en de Afrikaanse jongeren van nu fokken het land nog veel voller met Afrikaanse jongeren van over twintig jaar, en aan die kring komt geen einde, behalve door massa-sterfte van één of andere soort. Afrikaanse jongeren van nu willen daarom naar Europa, om in Europa het land te gaan volfokken met Afrikaanse jongeren. Clarice Gargards uitleg of detail , Seada Nourhussens uitleg of detail , Kiza Magendanes uitleg of detail , enzovoort. Toestaan dat dat proces zich verplaatst naar Europa is een halsmisdaad, op het niveau van genocide.
  Met het weren van migranten en vluchtelingen uit Europa is het 'probleem' bovendien niet opgelost, maar slechts uit het zicht verdwenen.

Carlijne Vos pleit voor genocide in Europa. Op de blanke Europeanen, dat is.
  Die defensieve aanpak is op den duur niet houdbaar

Carlijne Vos pleit voor genocide in Europa.
  Die defensieve aanpak is ... onnodig hard.

Het "leed"-argument. Derde keer.
  Op een bevolking van 500 miljoen kan de EU makkelijk de miljoen 'erkende' oorlogsvluchtelingen die sinds 2015 hebben aangeklopt, opvangen.

"Balletje, balletje ...".Het ging over Afrikanen, niet over moslims. De 'oorlogsvluchtelingen' zijn moslims. Moslims zijn agressieve uitleg of detail en expansieve geloofsfanatiekelingen, zoals bewezen, en die moet je minstens net zo hard buiten de deur houden.
  Europa moet een realistische visie op migratie ontwikkelen.

Hondsbrutale omkering. De realistische visie is de grenzen potdicht maken voor fokkende Afrikanen en agressieve moslims.
  Strengere grensbewaking en selectie aan de poort is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze wel open blijft voor mensen in nood.

Het leed-argument, vierde keer. Met als Vos-definitie van 'mensen in nood': "mensen die aan de grens staan". Oftewel: een pleidooi voor vrije immigratie.
  Ook voor economische migratie is regulering gewenst, niet in de laatste plaats omdat illegalen in Europa een groot maatschappelijk probleem vormen. Illegale migranten worden op grote schaal uitgebuit, concurreren met legale arbeidskrachten, leven vaak in grote armoede en belanden niet zelden in de criminaliteit of de prostitutie. Hier wordt niemand beter van.   ...

Oftwel: iedereen illegale immigrant moet gelegaliseerd worden. Een pleidooi voor vrije immigratie.
  De EU lijkt wel te beseffen dat er meer nodig is dan een hek om ongewenste migratie te stoppen en pompt nu miljarden euro's in de ontwikkeling van Afrika.

Met welke miljarden hetzelfde gebeurt als met de voorgaande: ze zullen gebruikt worden om meer Afrikanen te fokken. Oftewel: men verergert het probleem.
  Ook groeit het draagvlak om Afrikaanse jongeren legaal naar Europa te laten komen voor studie of werk.

Een botte, gore, hondsbrutale leugen. De aanhang van de tweede partij tegen vrije immigratie, het FvD, groeit als kool.
  In ruil hiervoor zullen Afrikaanse landen beter meewerken aan het terugnemen van illegale migranten. Dit zijn belangrijke stappen in de regulering van migratie die bovendien bijdragen aan de economische ontwikkeling van Afrika.

En nog twee botte leugens: Afrikaanse landen zullen nooit meer dan één of twee migranten terugnemen, en alleen maar om te kunnen zeggen: "Kijk eens, wij toch maar mooi één of twee migranten teruggenomen". De 99,9 procent zullen gewoon blijven, en uitkeringen gaan trekken zoals de Somaliërs uitleg of detail , Ethiopieërs, Eritreeërs, enzovoort. En oh ja: als "vluchteling" het jaar daarop teruggaan naar eigen land op vakantie uitleg of detail .
    Als er een bijdrage geleverd moet worden aan de ontwikkeling van Afrika, dan kan dat één en slechts één ding zijn: het terugsturen van de Afrikanen die nu in Europa leven. Want die hebben gezien hoe een beschaving werkt. Mensen als de Clarice Gargards uitleg of detail , Seada Nourhussens uitleg of detail , Kiza Magendanes uitleg of detail , enzovoort kunnen ons uitstekend vertellen hoe we het moeten doen, dus dat kunnen ze nog veel beter aan de Afrikanen. Want, zoals bekend: Afrikanen luisteren alleen naar en kunnen alleen bestuurd worden door Afrikanen.
    Met zo veel hondsbrutale leugens en zo hard tegen alle bewijzen in vasthouden aan vrije immigratie van onnuttige en fokkende Afrikanen en agressieve en expansieve moslims, rijst de vraag: "Heeft Carlijne Vos misschien oudtestamentische banden?"


Naar Landverraad , of site home .

 

4 dec.2016