WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Sociologische krachten: parasitisme, extern

28 apr.2013

In Nederland was parasitisme tot aan de jaren tachtig, voornamelijk beperkt tot de hogere klassen en de rijken, die meer geld uit de economie haalden dan ze erin stopten. Maar gedurende die tijd bleef dat binnen perken die je als "gewoon ernstig" zou kunnen bestempelen. De term parasitisme zou je toen niet zo snel durven gebruiken.
    Met de jaren tachtig werd dat snel anders, door twee ontwikkelingen: binnen de top kreeg wat later het neoliberalisme zou gaan heten de overhand, met als zichtbare tekens, in het buitenland, de opkomst van Margaret Thatcher en Ronald Reagan - de uitdrukking "Greed is good" kon ontstaan.
    En als tweede de uitbreiding van de groep van wat aanvankelijk "gastarbeiders", allochtone immigranten die werkten, met de aan hen verwante kettingimmigranten, die afkwamen op de gratis huizen en uitkeringen waarvan ze hoorden van de eerste groep. Dit waren dus regelrechte parasieten in de biologische zin van het woord.
    Het fundamentele sociologische onderscheid tussen deze twee groepen is dat de eerste groep hoort bij "gewone", autonome, sociologische ontwikkelingen binnen een maatschappij: als de totale rijkdom van een maatschappij toeneemt, en dat gebeurde in die tijd, neemt in het vervolg daarvan ook het parasitisme toe - zoals in de Nederlandse geschiedenis de economisch opkomst van de Gouden Eeuw gevolgd werd door het parasitisme van de Pruikentijd.
    De instroom van allochtone immigranten maakt geen deel uit van de autonome maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is een externe factor. In dit geval ook nog eens benadrukt door ten eerste blijvende culturele verschillen van de ordegrootte "kloof", en ten tweede door etnische verschillen - zichtbare etnische verschillen. Dat laatste is van essentieel belang, door de socio-psychologische factor dat  slechte eigenschappen van als "anderen" geziene groepen zeer veel sneller gezien worden als onaanvaardbaar dan die binnen de eigen groep - zoals verwoord in de bekende uitdrukking: "Hij is wel een schurk maar hij is onze schurk" . De top van Nederland bestaat wel uit parasieten, maar het zijn "onze parasieten". De allochtone immigranten zijn parasieten, maar niet onze parasieten. Het zijn hķn parasieten - "hun" zijnde de landen van en culturen van oorsprong. En alles wat sommigen, waaronder een groot deel van de reguliere sociologie, daarover anders beweren, zijn leugens geÔnspireerd door politieke-correctheid.
    Ook op deze website is van nature al het onderscheid gemaakt tussen intern en extern parasitisme. Het interne parasitisme is van begin af aan beschreven in artikelen met titels als Houding van de top , Rijken , Rijkdom, moraliteit uitleg of detail , en FinanciŽle wereld, parasitisme uitleg of detail . Het externe parasitisme, later, in Allochtonenproblematiek, kosten uitleg of detail en Cultuur, vermenging, sociaal vertrouwen uitleg of detail . Beide verzamelingen zijn op zich al ruim voldoende bewijs voor het bestaan van het verschijnsel van parasitisme. In de huidige verzameling, in de context van de betekenis van sociologische begrippen, gaat het met name om de connectie tussen parasitisme en migratie, nomadisme, en dus voornamelijk om de externe vormen van parasitisme. De voorbeelden zijn aanvullend op de eerdere verzamelingen, en zijn opgeslagen speciaal voor dit doel, vanaf de tijd dat het item over parasitisme in het artikel Sociologische krachten is ingevoerd, augustus 2012, en wachtende tot het moment dat voldoende voorbeelden waren verzameld om het bewijs van het bestaan van het verschijnsel afdoende sluitend te kunnen maken:


Uit: De Volkskrant,  04-09-2012, van verslaggeefster Janny Groen

Integratie- en islamdebat door de economisch crisis van tafel geveegd

Opeens is het stil rond de allochtonen


Dat het even niet over kut-Marokkaantjes, straatterroristen en hoofddoeken gaat in het politieke debat vinden veel allochtone kiezers een verademing. Maar de meesten hebben toch een dubbel gevoel over de 'integratiestilte'. Er is nu geen ruimte om concrete problemen, als discriminatie en hoge jeugdwerkloosheid onder allochtonen, te agenderen.....
    ... Mohammed Essafi, een van de initiatiefnemers van NL 2023, een blauwdruk voor de toekomst, vorig voorjaar opgesteld - in nauwe samenwerking met autochtone deskundigen en organisaties - door een groep Marokkaanse young professionals.    ...
    'Ondanks de crisis en strenge bezuinigingen trekt de Franse regering 2 miljard euro uit voor de aanpak van jeugdwerkloosheid', zegt Essafi. 'In de politieke debatten zou het hier explicieter over moeten gaan en meer in de oplossingensfeer.'    ...


Red.:   Zij komen hierheen en vragen om ons geld. En als ze zelf geld hebben:


Uit: Leids Nieuwsblad,  05-09-2012, door Monique van der Gaag

'Weg met de koudwatervrees: laten we gaan samenwerken'

De Islamitische Vereniging hield zondagmiddag een open dag om buurtbewoners een kijkje te geven in de nieuw gebouwde moskee aan de Nieuwe Mamixstraat 80. ...
    De nieuwe moskee is volledig gefinancierd met geld dat de moslimgemeenschap zelf bijeen bracht. Vanaf 2004 zijn er collectes gehouden. ...


Red.:   En dat is geen uitzondering maar standaard:


Uit: De Volkskrant, 09-04-2013, van verslaggeefster Sterre Lindhout

'Minaret zien ze vaak niet zitten'

... De soennitische moskee, onderdeel van de organisatie Islamitische Stichting Nederland (ISN) ...
    Rondom de moskee woont het grootste deel van de uit ongeveer 400 mensen bestaande Turkse gemeenschap van Enkhuizen. ...
    Na ... besloot de Turkse gemeenschap te sparen voor een nieuw gebouw, liefst met minaret. ...


Red.:   Oftewel: Het geld dat ze zelf hebben, besteden ze aan "nutteloze versieringen" voor hun eigen groep. En aan ons vragen ze geld voor ondersteuning is van alles en nog wat, zoals extra onderwijs voor hun taal-achterstandige kinderen.
    Dit is parasitisme volgens de biologische definitie: de ene soort parasiteert op de andere.
    Het staat volkomen model voor de positie van de groep van allochtone immigranten in Nederland: al het geld dat ze in handen krijgen besteden ze aan vrijwel totaal nutteloze zaken als moskeeŽn (de moslims) en gouden kettingen (de negers) en dure kleren en auto's (allebei), en in hun verdere behoeftes, huisvesting, zorg, onderwijs, proberen ze te voorzien door te teren op de autochtone bevolking.
    Een voorbeeld in afbeelding - het gaat om een faillissementsveiling, dat wil zeggen: een plek waar vermoedelijk koopjes te halen vallen - een vorm van maatschappelijke stront:


Uit: De Volkskrant, 31-08-2012, van verslaggever Joost Pijpker

30 miljoen naar DSB-curatoren


Red.:   En hier het soort mensen dat daar op afkomt:


Fotobijschrift: Veel belangstellenden kwamen af op de veiling van het wagenpark van de faillite DSB bank in november 2009. ...  (Foto: Joost van den Broek)


Red.:   In de voorste rij: zeven allochtone immigranten. Op de tribune nog zeker 10. Op de 47 zichtbare gezichten. 1 op 2,5  Algemeen voor Nederland: 1 op 10. Te midden van de vliegen die op de maatschappelijke stront afkomen zijn de allochtone dus vier keer oververtegenwoordigd. Toevalligerwijs ongeveer hetzelfde aantal als in de misdaad uitleg of detail . Sociologisch, dat wil zeggen: groepsmatig, parasitisme.
    Het volgende geval is van creools-Surinaamse oorsprong:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2012, door Greta Riemersma

Interview

'Vrouwen kunnen de waarheid niet aan'

Dat stand-upcomedian Rouť Verveer als kind werd geslagen en als echtgenoot op eieren loopt, maakt hem niet minder vrolijk. Waarom hij zo veel plezier in cabaret heeft? 'Omdat het me geen moer interesseert.'


Rouť Verveer trad al maanden op bij stand-upcomedygezelschap Comedytrain


Red.:   Het kunstenaarschap is vorm van leven op de arbeid van anderen: een kunstenaar produceert niets dat belangrijk is voor het overleven. Een kunstenaar produceert mogelijkerwijs iets dat een vorm van vermaak of soortgelijke geneugten biedt, maar dat is niet zeker. Zeker niet in de huidige tijd, waarin veel van de inkomsten van de kunstenaar indirect verlopen, via door de overheid gefinancierde instellingen, waarop de betalende burger geen enkel invloed heeft. En en grote hoeveelheid van wat degenen doen die van deze route gebruik maken, heeft heel weinig tot niets aan amusement- en soortgelijke waarde. Afgekort: onder "kunstenaarschap" bevindt zich veel parasitisme. Zoals bekend van de traditionele rol van de marskramer en kornuiten. Wat weer erger gaat wringen, als het parasitisme van buiten komt:

  'Ik was altijd de jongen die grappen maakte, maar ik wilde ik er niets mee doen.' In 1998, toen hij nog in Suriname woonde, nam hij deel aan een talentenjacht van het Nederlandse comedygezelschap FreshWagon ...
    Hij had zelfs nooit vermoed dat hij een bestaan zou opbouwen in Nederland. Hij studeerde van 1992 tot 1995 in Amsterdam, maar Suriname was zijn land en dus ging hij terug om er te werken in het im- en exportbedrijf van zijn schoonmoeder. Pas toen het leven in Suriname eind jaren negentig drastisch duurder werd, kozen hij en zijn vrouw voor Nederland.

Vertaald: In Nederland kon je beter parasiteren. En voor wie bezwaar maakt dat dit een enkele voorbeeld is: kijk naar ťťn of andere muzikale show in Nederland op televisie, en je ziet iets als ťťn op de drie of vier Surinamers in de rol van zang en/of dans.
    Nu wat voorbeelden die het directe verband tussen nomadisme (migratie) en parasitisme laten zien - de auteur is journalist, en dus (tja...) nomadist, dus is de toon van het artikel gekleurd, pro-nomadisme:


Uit: De Volkskrant, 14-09-2012, van correspondent Jan Hunin

Hongarije ketent afgestudeerden

De regering verplicht studenten na hun bul nog jarenlang in eigen land te blijven werken. Anders moeten ze hun studiekosten terugbetalen. ...

 Niki is in haar nopjes. Maandag begon aan de Eotvos Lorand Universiteit in Boedapest het academisch jaar. Sindsdien mag ze zich studente noemen. Toch was ze liever een jaar eerder geboren, grapt ze via Skype. Dan had ze tenminste niet dat domme contract hoeven te ondertekenen.
    Zoals alle eerstejaars is Niki (19) het slachtoffer van een nieuwe universiteitswet. Vanaf dit jaar moeten studenten bij de aanvang van hun studies een contract ondertekenen waarin ze beloven na het behalen van hun diploma in Hongarije te blijven. Over een periode van twintig jaar zullen ze minstens twee keer zolang als hun studieduur in eigen land moeten werken. Anders moeten ze opdraaien voor hun studiekosten.
    Voor Niki, die een driejarig programma volgt, zou dat betekenen dat ze na haar studies minstens zes jaar in Hongarije moet werken. Doet ze dat niet, dan zal ze van de Hongaarse staat een rekening van ongeveer een miljoen forint, omgerekend 3.500 euro, gepresenteerd krijgen.
    Voor Niki, die kunsthistorica wil worden, zou de schade eigenlijk relatief meevallen. Studenten toegepaste wetenschappen en geneeskunde zijn er erger aan toe. Een opleiding tot arts kost de Hongaarse staat omgerekend 6.600 euro. Per jaar, welteverstaan.   ...


Red.:   Wat Niki dus liever had gedaan, is studeren op kosten van de Hongaarse staat, en daarna weggaan om elders goed geld te gaan verdienen. Je reinste parasitisme - want "de Hongaarse staat" is doodgewoon "de werkende burgers". En de journalist die dat dit met deze toon opschrijft, is dus van hetzelfde soort gribus. Waarvan aan het einde van het artikel nog een bevestiging volgt

  Toch dreigt de wet voor Hongarije verkeerd uit te pakken. Sinds vorig jaar is het aantal studenten gedaald van 132 naar 109 duizend. Die opvallende daling heeft niet alleen te maken met demografische factoren. Door de nieuwe wetgeving is het voor jonge Hongaren nog aantrekkelijker dan vroeger geworden om in het buitenland te gaan studeren. Vooral Oostenrijk ligt goed in de markt, vertelt de 18-jarige Andras, die dit jaar zijn middelbare school afmaakte. Na een tussenjaar wil hij zijn geluk gaan proberen in Wenen. Het is dichtbij, en, studeren is er gratis.

Het alternatief van parasiteren in eigen land: parasiteren in andermans land. En zo zijn we weer bij onze eigen immigranten:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2012, van verslaggeefster Janny Groen

40 procent hoogopgeleide jongeren denkt over carriŤre in Turkije

Turks-Nederlandse jeugd wil weg


Tussentitel: 17,8  - Percentage Turks-Nederlandse jongeren dat verwacht in Nederland te blijven.

Ruim 40 procent van de hoogopgeleide Turks-Nederlandse jongeren overweegt een carriŤre op te bouwen in Turkije. Slechts 14 procent denkt in de toekomst voor een Nederlands bedrijf te werken.
    Dit blijkt uit onderzoek onder universitaire, hbo- en mbo-studenten dat de studentenvereniging Anatolia heeft uitgevoerd in samenwerking met de faculteit sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.   ...


Red.:   Je zou ze volgaarne alvast een stukje op weg helpen ... Door ze neer te zetten ergens 100 kilometer ten noorden van Texel ...
    Maar, voor de volledigheid: de houding van deze groep is zo'n beetje overal hetzelfde:


Uit: De Volkskrant, 21-09-2012, van correspondent Leen Vervaeke

Reportage | Onvrede over 'ondermaatse' Nederlanders

Slechte student kost Belgen geld

Studeren in BelgiŽ is voor Nederlandse studenten relatief goedkoop en dus populair. Maar ze presteren vaak onvoldoende en nemen de plek in van Vlaamse jongeren.


'Ik had niet verwacht dat we met zů veel Nederlanders zouden zijn', zegt Astrid Klaver. De studente uit het Noord-Hollandse Spanbroek volgde vorig jaar een master journalistiek aan de Antwerpse school Lessius. In haar klas zaten 55 studenten, onder wie 8 Nederlanders. Dit schooljaar zijn er voorlopig 9 Nederlanders ingeschreven, op een totaal van 47 studenten.
    Steeds meer Nederlandse studenten steken de grens over naar Vlaanderen. Ze zijn uitgeloot voor geneeskunde of psychologie, of worden aangetrokken door het lage inschrijvingsgeld (578 euro, drie keer lager dan in Nederland).   ...


Red.:   Dit dus mede als bewijs van de band tussen het pure verschijnsel van nomadisme, onafhankelijk van culturele en economische achtergrond, en parasitisme.
    Nog een voorbeeld van de archaÔsche vorm daarvan:


Uit: De Volkskrant, 22-09-2012, ANP.

Eis: celstraf btw-fraude

Tegen tien verdachten die zich volgens justitie op grote schaal bezighielden met btw-fraude op voormalig woonwagenkamp Vinkenslag in Maastricht, zijn vrijdag onvoorwaardelijke celstraffen geŽist. Het OM vroeg 5 jaar en 3 maanden cel voor hoofdverdachte W.S. en voor zijn compagnon J.G.S. ruim 4 jaar.
 

Red.:    Waarna ook een artikel over Roma kon volgen, maar dat is het intrappen van een tť open deur ...
    Daarom nog maar iets over wat je kan zien als de culturele variant van het parasitisme verwant aan nomadisme:


Uit: De Volkskrant, 26-09-2012, Reuters

YouTube moet anti-islamfilmpje ook in BraziliŽ verwijderen

Een Braziliaanse rechtbank heeft de videosite YouTube dinsdag bevolen het anti-islamfilmpje 'Innocence of Muslims' te verwijderen. Eerder veroorzaakte het filmpje ophef in tal van andere landen.     ...


Red.:   Waarom in 's hemelsnaam dit in BraziliŽ, een archetypisch Latijns-Amerikaans land dat je in eerste instantie associeert met carnaval en voetbal? Oh ja:

  De rechtszaak was aangespannen door een groep Braziliaanse moslims, verenigd in de Nationale Islamitische Unie. Die zei dat het filmpje beledigend is en een schending van het grondwettelijke recht op de godsdienstvrijheid.

Ze maken gebruik van de vrijheden van min-of-meer westerse landen, om die vrijheden te bestrijden. Cultureel parasitisme.
    En nog een nauwelijks onderkende vorm van parasitisme:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Zeuren over 'allochtoon' lost niets op

De Belgen willen het woord allochtoon in de ban. Het is een containerbegrip dat uit een rommelende onderbuik voortkomt.    ...
    Nuance, ruimte voor meer perspectieven en een feel good factor in nieuws en amusement doen wonderen voor de pr van welke vermaledijde groep dan ook. ...
    Ook voor de kwaliteitskranten heb ik een tip. De Amerikaanse mediakoningin Arianna Huffington nam begin dit jaar een opmerkelijk initiatief: ze voegde verschillende katernen, 'Voices' toe aan The Huffington Post. Zo maakt ze voor eens en voor altijd ruimte voor verschillende perspectieven op het nieuws. Zo heb je Black Voices, Latino Voices, Gay Voices en Teen Voices.    ...


Red.:   Hier gaat het niet om het openlijke en blatante racisme uitleg of detail dat uit dit bericht straalt. Maar om deze oproep

  Misschien is het een prikkelend experiment ook eens zo'n reeks bijlagen te maken. De eerste stap is in elk geval: meer diversiteit bij journalisten.

Dit is een voorstel om blanke journalisten te ontslaan en te vervangen door gekleurde. Ook racisme, maar dit is tevens een keiharde vorm van parasitisme: zij komen hierheen, ten koste van onze banen.
    Het volgende bericht trok een ruime grijns bij de redactie:


Uit: De Volkskrant, 04-10-2012, van correspondente Leen Vervaeke

'De stad zou beter af zijn met rechts'

In probleemwijk Anwerpen-Noord doet burgemeesterskandidaat Bart De Wever het goed. Ook allochtonen willen strikt immigratiebeleid en steunen zijn strijd tegen drugs en criminaliteit.


'BelgiŽ is een goed land', zegt Mehmet in zijn Antwerpse kruidenierswinkel. De winkelschappen zijn van vloer tot plafond gevuld. Achter de toonbank hangt een ingekaderd vers uit de Koran. 'Een goed land, maar met slechte politici. Ze hebben de grenzen wagenwijd opengezet. Ze maken hun land kapot.'
    Vraag Mehmet naar de naderende gemeenteraadsverkiezingen in BelgiŽ, en hij schiet uit zijn slof. De 52-jarige Turk, die sinds zes jaar in Antwerpen woont, is gefrustreerd. 'Op 21 augustus 2006 heb ik de Belgische nationaliteit aangevraagd', zegt hij, in een mengeling van Nederlands, Duits en Turks. 'Zes maanden zou het duren, zeiden ze, maar zes jaar later wacht ik nog steeds.'
    'Ondertussen zie ik hier mensen uit JoegoslaviŽ of Afrika aankomen, die meteen papieren krijgen. Ze hebben vijf of zes kinderen, leven van de bijstand en zitten de hele dag koffie te drinken. Ik betaal hier al zes jaar belastingen, maar voor mij gebeurt er niets.'    ...


Red.:   De ene generatie parasieten klaagt over de volgende generatie nog ergere parasieten ...
    Het volgende is een zeer illustratief voorbeeld, dat dan ook niet verder kwam dan de rechtse pers:


Uit: Telegraaf.nl, 09-10-2012, door Jenny van der Zijden uitleg of detail

Marokkaanse invasie zorgcentrum

Julianastaete, waar nu nog uitsluitend Nederlandse ouderen wonen, wordt volledig ingericht voor Marokkaanse bejaarden. Volgend jaar wordt alvast een etage voorzien van tapijten, kleurrijke kussens en vrolijke lampjes. Verwacht wordt dat over zeven jaar het hele pand door Marokkaanse ouderen van de eerste generatie wordt bewoond.    ...


Uit: Telegraaf.nl, 10-10-2012, door Jenny van der Zijden uitleg of detail

Woede om Marokkaans zorgcentrum

...    Volgend jaar wordt alvast ťťn etage voorzien van oosterse tapijten, kleurrijke kussens en gezellige lampjes. ... Ook het merendeel van het personeel zal dan vervangen zijn door werknemers van Marokkaanse afkomst en zal er alleen nog halalvoedsel op het menu staan.    ...


Red.:    Oftewel: de Nederlanders worden uit hun eigen, door henzelf betaalde, instellingen gejaagd (uit het eerste artikel):

  Onder de leden van de Julianastaete-kaartclub heerst veel onrust over de wijzigingen. „Op deze manier ontneem je de mensen die hun leven lang al in deze wijk wonen de kans hier oud te worden”, vindt Gerard Kerkhof (70).

En de daar werkende Nederlanders worden werkloos gemaakt. En dat alles door een groep die van buiten is komen aanwaaien, per jaar een tiental miljarden kost of meer, in totaal enkele honderden miljarden uitleg of detail , en nu, onder andere, de Nederlanders verjaagd uit zorgcentra. Duidelijker kan de parasitaire rol van de allochtone immigranten niet getoond worden. Het is gewoon soort sprinkhanen.
    Een bijna letterlijke uitbeelding van het proces:


Uit: De Volkskrant, 26-04-2013, van correspondent Sarah Venema

Giovanni wil graag weer Yong Wu heten

In de jaren negentig verjoegen Chinezen Italiaanse winkeliers uit Rome. Nu vluchten ze voor de crisis.


...    In de van oorsprong chique wijk Esquilino zijn rolluiken onderdeel geworden van het straatbeeld. Voor de komst van de Chinezen zaten in de met kleurrijke mozaÔeken betegelde galerijen rond Piazza Vittorio Emanuele de beroemdste ambachtelijke bruidswinkels van Rome, waar Italianen hun handgemaakte schoenen, jurken en boeketten uitzochten.    ...
    De Chinezen kwamen hier in de jaren negentig en kochten de Italianen een voor een uit hun winkels. De beroemde bruidswinkels maakten plaats voor met tl-buizen verlichte kledingzaken vol flets gekleurde pyjama's en bloesjes met gouden glitteropdrukken. Esquilino werd langzaam een Chinatown.    ...


Red.:    Als het goed gaat komen ze om te profiteren. En als het daarna weer slechter gaat:
  Aan de overkant van deze straat in Esquilino, het Chinatown van Rome, sloten de afgelopen maanden negen winkels op een rij. In de pilarengalerijen rond het plein van Vittorio Emanuele staan de paspoppen met blote billen voor de ruiten van halflege kledingzaken en zitten de Chinese verkopers verveeld achter hun laptops. Een reisbureau dat zich in een van de gesneuvelde kledingzaken heeft gevestigd, verkoopt vooral vluchten naar China. 'Enkele reizen', benadrukt medewerkster Elisa Wu.

Als het weer slachter gaat, trekken ze weer weg. En het nettorresultaat:
  erger nog dan de komst van de Chinezen is volgens Casanelli hun vertrek. 'Okť, het zou geweldig zijn als we nu weer Italiaanse winkels in deze panden konden openen, maar welke Italiaan is zo gek om nu een onderneming te beginnen?', zegt de winkelier zuchtend. ... De winkels die nu sluiten, gaan niet meer open. En Esquilino sterft met ieder rolluik een beetje meer.'

Het nettoresultaat is vernietiging. Platgebrande sociale aarde. Het punt waarop de nomaden hun uitgewoonde leefplek verlaten om ergens elders de zaak te gaan verwoesten. Niet dat het inherent slechte mensen zijn, hoor:
  'Het is goed volk hoor', zegt Casanelli. 'Je zou zelfs je sleutels bij ze achterlaten.'

Net als dat de willekeurige individuele sprinkhaan geen slecht insect is. Het is een dier dat goed voor zijn nakomelingen en soortgenoten zorgt. Alleen: als ze met zijn allen weer vertrokken zijn, laten ze een kaal land achter.
    De Volkskrant laat bij vergissing zien hoe het werkt:


Uit: De Volkskrant, 16-11-2013, van verslaggever Peter de Graaf

Snoek ingezet tegen exotische veelvraat in Mastbos

Een sierlijk vijvervisje heeft zich ontpopt tot een zich explosief voortplantende vraatzuchtige exoot. In het Bredase Mastbos is de zonnebaars een ware plaag.


Tussentitel: 'Zonnebaarzen vreten echt alles op en ze verstoren met hun gewoel ook de waterplanten'

Staatsbosbeheer heeft vrijdag achthonderd jonge snoeken uitgezet in enkele vennen in natuurgebied het Mastbos. De snoeken moeten op exotische zonnebaarzen gaan jagen.
    'De zonnebaars is een prachtig gekleurde siervis in aquarium of vijver. Maar ze zijn ooit uitgezet in de natuur, waar ze zich explosief hebben voortgeplant', zegt boswachter Theo Bakker. 'Ze vreten echt alles op, van salamanders tot libellenlarven en ze verstoren met hun gewoel ook de waterplanten. De inheemse flora en fauna worden er niet vrolijk van.'    ...
    De zonnebaars staat in de toptien van schadelijke exoten onder de vissen. Als vijvervis zijn ze niet alleen om hun kleur populair, maar ook als muggenbestrijder. Ze planten zich echter razendsnel voort. Vijverbezitters met een exploderend zonnebaarzenbestand probeerden waarschijnlijk op een diervriendelijke manier van de exotische vissen af te komen door ze in de natuur uit te zetten.
    Door hun vraatzucht bedreigen ze de inheemse soorten. De opkomst van de 'vijverindustrie' heeft deze problematiek de afgelopen jaren enorm versterkt. Ook diverse exotische kreeften en waterplanten vormen een steeds grotere bedreiging voor de inheemse natuur.


Red.:   Het is allemaal naadloos vertaalbaar: van het zich razendsnel voorplanten in eigen land waardoor dit armoedig blijft, het aanvankelijk exotisch kleurrijk en interessante uiterlijk, tot en met de do-gooders , hulpverleners en immigratie-industrie die ze helpen binnenkomen. Oh, en dus inclusief het bedreigend zijn voor de inheemse natuur annex cultuur ... De afdeling "negers" wil in 2013 Zwarte Piet afschaffen.
    En hier eindelijk, omdat het de eigen mond komt en anders niet kan en mag, de Joodse bijdrage aan dit proces:


Uit: De Volkskrant, 08-03-2014, column door Bert Wagendorp

Boekenweek

De Boekenweek wordt vandaag ook alweer 79. ...
    Lang geleden las ik de Privť-domeinboeken van Konstantin Paustovsky. Ik herinner me weinig van Paustovskys beschrijvingen van de landstreken waar hij doorheen trok, maar des te meer van de tijd die hij beschrijft. Het mooiste boek dat ik het afgelopen jaar las is Pier en Oceaan van Oek de Jong. Daarin wordt weinig gereisd: een verhuizing, familiebezoek of vakantie, daar blijft het bij. Niettemin is het een reisboek, in de tijd. Elk goed boek is - of wordt onvermijdelijk - een tijdreisboek. Elk verhaal vermorzelt het platte nu.    ...


Red.:   De nomade is de ideaal-mens - de resident leeft in het platte nu. De geloofsbrieven van de Joodse cultuur waar ook Wagendorp uit stamt ("oma in IsraŽl").

  Donderdag zat de Britse historicus Simon Schama aan de DWDD-heimweetafel van Adriaan van Dis. Schama heeft net een mooi boek geschreven, De geschiedenis van de Joden. Hij vertelde hoe dat volk zich door de eeuwen overeind had weten te houden, zonder leger, vloot of kastelen: met verhalen.

Hij vertelde niet dat dat volk zich overeind had gehouden zonder boerderij, fabriek, of andere vormen van productie. En haar producten voor het levensonderhoud dus verkreeg in ruil voor woorden. MateriŽle welvaart en de arbeid daarvoor gepleegd in ruil voor perkamenten vellen met esoterische toverspreuken die je ziekte genazen.
    In ruil voor zwarte streepjes op witte vellen.
    In ruil voor lege briefjes.
    Parasitisme.
    En, alsof op afroep, hier een bevestiging uit eigen kring:


Uit: De Volkskrant, 21-03-2014, door Alfred Pijpers, voormalig docent politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden

Ook Joodse cultuur was 'made in Europe'

In de culturele reisgids Made in Europe had het bijna totaal uit Europa verdwenen Joods-Jiddische cultuurgoed wel wat meer aandacht kunnen krijgen.Red.:   Een tweede recent artikel van deze auteur met de pro-Joodse strekking. Dus zijn culturele provenence is duidelijk. Hier zijn beschrijving van de Joodse bijdrage aan de cultuur van Europa:
  De Joodse cultuur in Europa komt er als zodanig wat bekaaid af. ... Toch had ook die Joodse cultuur bij uitstek de 'grensoverschrijdende' kosmopolitische uitstraling die Steinz zo typerend vindt voor Europa. ...

Twee keer je reinste onzin: De oudere Europese cultuur is absoluut niet kosmopolitisch maar gewoon gericht per land op het eigen land, en ten tweede is de Joodse cultuur nog veel minder kosmopolitisch: die bestaat overal ter aarde waar ze zitten uit dezelfde rituelen van mannen met hoge hoeden en baarden. Als de Joodse cultuur kosmopolitisch was, waren ze allang geassimileerd.
    Goed, wat was dan wel hun bijdrage:

  Ze leverden overal een grote bijdrage aan muziek of letterkunde, aan architectuur en schilderkunst. Warschau, Vilnius, Minsk, Thessaloniki, Amsterdam en tal van andere Europese steden kenden vanouds bruisende Joodse gemeenschappen, vol expressionistisch Jiddisch theater, dichters, denkers en boekerijen.

Dat van architectuur is een leugen en schilderkunst in ieder geval niet extra. En de herhaling maakt dat duidelijker:
  ... de Joodse componisten, acteurs en schrijvers ...

Een accurate lijst.
    De bijdrage van de leden van de Joodse cultuur aan Europa, in ruil voor de rijkdommen die ze verwierven, zoals uitgebreide schilderijverzamelingen: zang en dans.
    Parasitisme.
    Precies dezelfde globale situatie als met de Roma, met dat verschil dat Joden nog wel een bijdrage hebben geleverd, hoewel die niet in verhouding staand tot wat ze hebben opgesoupeerd.
    En dan hebben we het nog niet over de cultureel schade, hoewel die misschien voornamelijk van na de Tweede Wereldoorlog dateert, met het Europeanisme en neoliberalisme


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .