WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Culturele gelijkheid: creolen, racisme

1 mei 2013

De term racisme is volgens het gebruik sinds op zijn minst zo ver terug als de Tweede Wereldoorlog een pars pro toto: een onvolledige term. Wat men met "racisme" bedoelt in het normale gebruik is "blank racisme". Het racisme van de nazi's. Het racisme van de Ku Klux Klan.
    Dat racisme op zich schaart men weer onder een breder verschijnsel: dat van de xenofobie - angst voor de vreemde  Xenofobie is ook fout, zo leert een bepaalde wereldvisie, omdat "Alle mensen op zijn minst diep van binnen een gouden inborst hebben en het beste met iedereen voor". Of volgens een andere visie, omdat alle mensen gelijk zijn, en alle culturen en alle rassen of etnieën. Die zijn allemaal gelijk, of gelijkwaardig, wat u maar wilt. Wie een onderscheid maakt aangaande één of meerdere individuen met betrekking tot zaken die normaliter omschreven worden als "ras", dan ben je een "racist"
     Nu is inmiddels vastgesteld dat xenofobie een evolutionair ontwikkelde eigenschap is van iedereen  , die gebaseerd is op het automatisme dat datgene wat je kent vertrouwd is en je kan indelen op potentieel gevaar, en datgene dat niet vertrouwd is bij wijze van voorzorg als beste bekeken kan worden als potentieel gevaarlijk, omdat dat het omgekeerde je je leven kan kosten mocht het toevallig niet waar zijn. En dat de daarbij gebruikte indeling simpel is: "eigen leefgroep" versus "niet eigen leefgroep". Waarbij de mate van potentieel gevaar wordt afgemeten naar de waargenomen afstand tot de eigen leefgroep.
    Volgens de hanteerders van de term "racisme" in haar gebruikelijke vorm, geldt dit dus alleen voor blanken. Dat zijn de enigen die onderscheid maken tussen mensen op grond van eigenschappen die normaal aangeduid worden als "ras".
    Hieronder voorbeelden van tegendeel, toegespitst op de groep van degenen die afkomstig zijn uit Afrika, waarvoor diverse termen bestaan die aangeduid worden als "racistisch", en die we hier aanduiden als creolen, wat natuurlijk ook racistisch is, maar de eerste twee voorbeelden geven aan dat het echt niet anders kan. Voor wie onderweg overtuigd is geraakt van het te maken punt, scroll dan nog even door naar de onderkant van de pagina, waar nog een onderzoek wordt besproken over de relatie tussen racisme en IQ bij blanken  :


Uit: De Volkskrant, 18-06-2010, door Robert van Gijssel

Reportage | ... hiphopband Choc Quib Town op tournee

Een boodschap van trots en eigenwaarde

De Afro-... hiphopband Choc Quib Town wil de wereld laten zien uit wat een fijne cultuur ze voortkomt. De band maakt hiphop met Afrikaans instrumentarium. ‘Muziek waarvan onze jeugd dacht dat-ie voor heel oude mensen was.’

Tussentitel: MC Slow zorgt dat zijn uitbundige tatoeages altijd zichtbaar zijn, ook al is dit optreden voor de radio.

Hij is een en al fysiek enthousiasme, Afrikaans dynamisch. Zijn armen wapperen alle kanten op, zijn ‘lopen’ lijkt op stuiteren in slowmotion, met de rubberen veerkracht van megagympen. ...


Red.:    Een verhaal waarvan je zou denken, als je iets van de wereldculturen kent, dat het afkomstig is uit de zwarte steden van Amerika, of het Caribische gebied. Maar zelfs dan is het natuurlijk al racistisch onderscheidend, gezien dat 'Afro' en dat 'choc' in 'Afro-... hiphopband Choc Quib Town'. Maar het wordt pas echt racistisch als je weet wat er op dat stippellijntje stond: "Colombiaanse". Het gaat hier over Colombianen. Mensen wonende in Colombia. Op zich niets Afro aan, want Afrika, de stam van het wordt "Afro", is een ander continent. De enige band tussen deze Colombianen en het Afrikaanse continent is hun ras. Het zijn, in het Amerikaanse eufemisme: Afro-Colombianen.
    Het tweede voorbeeld komt van hetzelfde continent:


Uit: Volkskrant.nl, 27-04-2012, ANP, AFP

Rassenquotum mag op universiteiten Brazilië

Universiteiten in Brazilië mogen bij aanmeldingen onderscheid maken naar ras. Dat heeft het Hooggerechtshof vandaag geoordeeld. Het onderscheid is volgens de rechters een terechte manier om de zwarte bevolking vooruit te helpen.


De universiteit van de hoofdstad Brasilia reserveert al sinds 2004 20 procent van de toelating van jongeren van zwarte, gemengde of indianenrassen. ...
    De helft van de 191 miljoen Brazilianen is zwart. Bovendien zijn er 2 miljoen Aziaten en bijna 1 miljoen indianen.


Red
.:
   Dit is als eerste per definitie racisme: de rassen worden op een lijstje gezet met getallen daarnaast die bepalen wat mensen mogen. En als tweede is het een bewijs van een daadwerkelijk verschil tussen de groepen op dat lijstje, ongecensureerd: het intellectueel onderpresteren van zwarte Brazilianen, anders was dat lijstje met gereserveerde plaatsen niet nodig.
    En ten derde maakt het de noodzaak van een gemeenschappelijke groepsaanduiding noodzakelijk. want volgens het eufemisme zouden dit Afro-Brazialanen genoemd moeten worden. waarbij we dus al hadden Afro-Amerikanen (uit de Verenigde Staten) en Afro-Colombianen, die kennelijk allemaal eigenschappen gemeen hebben, naast het afkomstig zijn uit uit Afrika. Er moet dus, om niet in onhanteerbaar lange lijsten te vervallen aangaande die eigenschappen die ze deels zelf benoemen en naar voren halen, een gemeenschappelijk term komen. waarvan er dus al meerdere op de censuur-lijst zijn komen te staan, zoals nikker, neger en zwarte. Vandaar dat het al eerder genoemde hanteren van de term "creool" een noodzaak is. Waarbij er een goede kans bestaat dat die term ook besmet raakt, vanwege het verschijnsel waarvoor dat Braziliaanse lijstje bedoeld is als remedie: het bestaan van een achterstand.
    Het tweede deel van deze verzameling is afkomstig van de algemene verzameling over racisme waarin alle etnieën figureren, en start in 2008. Met voorbeelden van onderlinge gekleurd racisme:

Uit: De Volkskrant, 16-05-2008, van verslaggever Iñaki Oñorbe Genovesi
 

Pikzwarte migrant valt buiten de boot

Dominicanen sluiten hun ogen voor de discriminatie van migranten uit Haïti

De Dominicaanse chauffeur kijkt moeilijk als hij hoort waar hij heen moet rijden. Zijn gezicht betrekt zelfs als hij hoort wie de geïnterviewde is. ‘Sonia Pierre is een onruststoker. Die vrouw maakt problemen waar ze niet bestaan.’
    De donkere voorvrouw van Mudha, de beweging voor Dominicaans-Haïtiaanse vrouwen, is dergelijke reacties wel gewend. Pierres boodschap van raciale uitsluiting en discriminatie in de Dominicaanse Republiek past niet in het beeld dat de meeste Dominicanen in het buitenland willen uitdragen. Het kan investeerders en toeristen afschrikken om naar het Caribische eiland te komen.
    Volgens Pierre (44) sluiten ze de ogen voor het feit dat de Dominicaanse samenleving al jaren bewust onderscheid maakt op basis van huidskleur. ‘De Dominicanen zien zichzelf niet graag als gekleurd, laat staan als zwart. Daarbij ontkennen ze niet alleen hun Afrikaanse afkomst, maar ze doen echt alles om een verkleuring van hun samenleving tegen te gaan. ’
    Voornaamste slachtoffers hiervan zijn de honderdduizenden pikzwarte migranten die vanuit het straatarme buurland Haïti illegaal werk komen zoeken in de Dominicaanse suikerrietplantages, de bouw en de wegenbouw. Hun werk- en leefomstandigheden zijn erbarmelijk, hun rechten zeer beperkt. En met een beetje pech worden de Haïtianen over de grens gezet voordat ze zijn uitbetaald.
    Maar ook de ruim 800 duizend Haïtianen die al tientallen jaren in de Dominicaanse Republiek wonen en hun hier geboren kinderen – die vaak geen enkele band met Haïti hebben – zijn het mikpunt van willekeur en discriminatie.   ...


Red.:   Dit uit de diaspora. En van het continent van origine:Uit: De Volkskrant, 20-05-2008, Guardian, Reuters, AP

Migranten Z-Afrika vluchten massaal

Ten minste 22 immigranten gelyncht door bendes in townships | Vreemdelingen krijgen schuld van werkloosheid, gebrek aan huizen en criminaliteit.


Niemand in de sloppenwijk Cleveland kent de namen van de vijf verbrande en in elkaar geslagen dode mannen. Zimbabwanen zouden het zijn, maar zelfs dat is niet zeker. Dat het buitenlanders waren, staat echter buiten kijf, buitenlanders die de banen, huizen en Vrouwen innamen. En dus werden ze door de bendes gedood. Andere buitenlanders, vele honderden, werden verjaagd uit Cleveland, een township ten zuiden van Johannesburg.
    'Het is spijtig dat er mensen gedood werden', zegt een jongeman die zichzelf PK noemt. 'Maar ze moesten gaan. Ze horen hier niet. Laat ze teruggaan naar Zimbabwe en hun eigen problemen oplossen. We hebben hier zelf al genoeg problemen.'
    De overlevende buitenlanders zijn Cleveland ontvlucht. Samen met zeker tienduizend buitenlanders uit andere wijken hebben ze bescherming gezocht bij kerken en politiebureaus.
    Het geweld was maandag nog niet afgenomen. In en rondom Johannesburg, waarbij de afgelopen week 22 mensen zijn omgekomen en honderden gewonden vielen, heeft de politie gisteren 250 arrestaties verricht. Ook schoot ze met rubberen kogels op bendes ~lie het gemunt hebben op de immigranten en hun huizen en winkels.
    De onlusten begonnen vorige week maandag in de township Alexandra, ten noorden van Johannesburg. Boze inwoners uit arme wijken beschuldigen immigranten uit Afrikaanse buurlanden van het inpikken van hun banen en huizen en de groeiende criminaliteit. De buitenlanders, vooral afkomstig uit Zimbabwe, Mozambique en Malawi, werden belaagd door gewapende bendes en uit hun huizen verjaagd. Het geweld breidde zich snel uit naar andere plaatsen in en rondom de Zuid-Afrikaanse hoofdstad. Vrouwen zijn verkracht, huizen en winkels beroofd en in brand gestoken.   ...


Red.:   Het leidt geen enkel twijfel dat als de moordende partij blank zou zijn geweest, de meest verschrikkelijke beschuldigingen van racisme en andere terminologie onmiddellijk uit de kast zou worden gehaald.
    Nederland is in principe natuurlijk het best bekend met de creoolse cultuur uit Suriname:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2010, van verslaggever Stieven Ramdharie

Geen spijt van Surinames eerste coup

Interview Badrissein Sital, Laurens Neede | De revolutionaire vlam is niet gedoofd bij de oud-sergeanten die in 1980 de macht grepen.

...   Sital (63), voorstander van een op Cuba gerichte koers na de coup: ‘Ik ben niet teleurgesteld of gefrustreerd over wat er in dertig jaar is bereikt. Het brengen van eenheid in het multi-etnische Suriname, cruciaal voor je ontwikkeling als jong land, was een van onze prioriteiten. Nadat we in 1987 weer de macht overdroegen, is dat afgebrokkeld. En hoe we er nu voorstaan qua nationbuilding: we moeten ons doodschamen. De animositeit, de haat en nijd tussen de bevolkingsgroepen, is nog nooit zo groot geweest. Dat is de meest trieste ontwikkeling.’    ...


Red.:   Kijk, moeten we daar nog verdere woorden aan wijden ...?
    In andermans woorden dan maar:


Uit: De Volkskrant, 23-02-2010, door Wim Bossema

Recht vanuit de zwarte Para-buik

Tien jaar na de dood van Edgar Cairo werkt Cindy Kerseborn aan een film over de Surinaamse schrijver, die geen ‘knuffelcreool’ was.

Tussentitel: 'Edgar Cairo heeft ons een spiegel voorgehouden, een zwarte spiegel'

Wie weet er nog wie Edgar Cairo was? Zeker jongeren zegt de naam van die Surinaamse schrijver, tien jaar na zijn dood, niets meer. En toch duurde het niet lang voor de herkenning doorbrak bij negen jongeren met schrijfaspiraties onlangs op een workshop, zegt filmmaakster Cindy Kerseborn.
    Het is de taal, die Cairojaanse versie van het Sranantongo, het Surinaams, met woorden als Damsko (Amsterdam) en poku (muziek), die nu ‘straattaal in de vier grote steden domineert’, zoals vroeger het Jiddisch. Alleen dat woord ‘neger’ dat Edgar Cairo zo graag provocerend gebruikte, dat vonden de jongeren naar. Zoals in het gedicht ‘Negerhout’. Eentje liep zelfs weg bij de workshop. ‘Hij was fel: waarom moet dat?’ Het kostte Kerseborn heel wat overredingskracht hem terug te halen.
   Ze is opgelucht. De rare, speelse taal van Cairo (1948-2000) raakt die jongeren (met een Nederlandse, Antilliaanse, Somalische, Surinaamse achtergrond) gelukkig wel. Ze willen er meer mee. Ze schreven mooie stukken, al was het niet over ‘Negerhout’ maar het andere gedicht: ‘Twee schone pauwen’. Kerseborn: ‘De vrienden die zeiden dat het niets zou worden hebben ongelijk gekregen.’    ...
    Waar haar fascinatie vandaan komt? Het is het ‘negerverdriet’ zoals Cairo het noemde, een vorm van zelfverachting, die hij bestreed. ‘Creolen hebben een afkeer van ‘negerachtige afgoderij, er wordt vaak gezegd: doe niet zo negerachtig.’ Cairo schreef dat je je als zwarte nooit moet verloochenen, moet weten waar je vandaan komt, zelfrespect moet hebben. Hij heeft ons een spiegel voorgehouden, ook een zwarte spiegel; hij was geen rancuneuze man, hij heeft de hand in eigen boezem gestoken.’   ...


Red.:    Neem dit eens: 'Cairo schreef dat je je als zwarte nooit moet verloochenen, moet weten waar je vandaan komt, zelfrespect moet hebben.', en vervang wat woorden: "Cairo schreef dat je je als blanke nooit moet verloochenen, moet weten waar je vandaan komt, zelfrespect moet hebben." Cairo zou meteen van racisme beschuldigd worden.
    Nog een uit eigen kring:


Uit: De Volkskrant, 30-04-2010, door Stieven Ramdharie

Interview | Michaël Slory, dichter

'Ik heb alle moed verloren'

Veertig jaar terug liet Michaël Slory (74) zijn leven in Nederland achter zich om Suriname te helpen opbouwen. Het werd een deceptie. Een van Surinames grootste dichters is nu een gebroken man.

Tussentitel: Veertig jaar heb ik me ingezet voor Suriname. Het werd een ontgoocheling

...    Literair grootmeester Michaël Slory, dit jaar precies 40 jaar terug in Suriname na in Nederland jarenlang in kringen te hebben verkeerd van Harry Mulisch en Karel Appel, wilde in 1970 gewoon een Surinaamse vrouw. Geen Haïtiaanse die in Suriname was komen aanwaaien. Ook geen Guyanese. Maar gewoon een Surinaamse. Na al die jaren de schoonheid van de zwarte vrouw te hebben geprezen in zijn werk, werd het tijd ook.    ...
    ‘Als neger in Holland zou ik al lang een blanke vrouw hebben gehad. Al in 1995, toen ik de mentaliteit van de Surinamers ontdekte, had ik terug moeten gaan naar Nederland. Maar ik ben hier blijven hangen.’   ...
    En, ja, steeds weer dat etnische gedoe. Een paar jaar terug, toen de presidentsvraag weer speelde, stelde hij drie vooraanstaande hindoestanen voor die Suriname goed zouden kunnen leiden. Een econoom, verkondigt hij, moet het land opstuwen in de vaart der volkeren. Genoeg scheve gezichten natuurlijk, vooral bij creolen.
    Slory: ‘Dan worden ze bang dat een koelie president wordt. Ik ben niet bang voor de hindoestanen, eerder voor mijn eigen mensen. Zoveel heb ik in het negerengels geschreven en toch ben ik geen neger voor ze. Etniciteit ligt veel dieper bij de creolen dan het lijkt. Als een creool minister wordt, kennen ze je niet meer. Dan denken ze dat ze God zijn. Bij hindoestanen speelt dat niet. Met toenmalig minister Atta Mungra sprak ik gewoon onder een boom.’    ...


Red.:    En denk niet dat een typisch mannelijk gebeuren is. Ellin Robles is een archetypisch Surinaamse van creoolse afkomst, die hier gaat schrijven over het WK-voetbal in 2010. Van iedere alinea zijn de eerste paar regels genomen om te laten zien hoe dit artikel steeds verder het moeras in gaat, om uiteindelijk te verzuipen. Waarin wordt aan het einde duidelijk:


Uit: De Volkskrant, 09-07-2010, door Ellin Robles, publiciste

Ik heb nog nooit zoveel blije zwarte mensen gezien voor de tv

Geef de mensen voetbal en bier en alle problemen die de samenleving teisteren, zijn in een klap verdwenen. Geen recessie en werkloosheid meer. Geen vergrijzing die onze welvaart ondermijnt. Geen integratieproblemen. Voetbal verbroedert. ...
    In onze democratische rechtsstaat moet alles transparant zijn. Bij onderhandelingen over een nieuwe coalitie en regeerakkoord moet er altijd een camera draaien. Politici moeten verantwoording afleggen aan het volk dat hen gekozen heeft. Maar niet tijdens het WK als het Oranjeteam het goed doet....
    Politieke commentatoren zijn ‘brodeloos’, sportverslaggevers verdienen genoeg geld om de komende vier jaar een boterham dik te kunnen beleggen. ...
    Heel Nederland zit voor de buis. Gaan we tegen Duitsland of tegen Spanje spelen? Iedereen wil Duitsland. Wij hebben nog een rekening te vereffenen. ...
    Er is nog één kans om deze nationale frustratie te keren. Als onze jongens tegen de Duitsers mogen voetballen en ze verslaan. Al is het maar met één doelpunt meer. Maar ook dat is ons niet gegund. ...
    Hoe verloopt intussen de formatie? ...
    Boeddha leerde ons: alles wat u ziet, is een illusie. Nederland is gelukkig, euforisch, eensgezind, hoopvol, strijdkrachtig en moedig. ...
    We zullen zondag met 10 miljoen Nederlanders naar de wedstrijd Nederland-Spanje kijken. We hopen dat Nederland wint. ...
    Ik mag niet klagen. Ik heb nog nooit weken achter elkaar zoveel blije zwarte mensen gezien voor de Nederlandse televisie. ...
Red
.:
    Voetbal is niet belangrijk: de zwarte-medemens is hetgeen dat telt. Het niet-blanke  racisme. Wat we te weten komen dankzij de Volkskrant, die zo'n artikel van niet-blanke hand nooit geplaatsts zou hebben.
    Wat meer van Ellin Robles - aanleiding voor de Volkskrant om dit te publiceren is de kabinetsformatie tussen VVD, CDA en PVV:


Uit: De Volkskrant, 12-08-2010, door Ellin Robles

Polderende migrant raakt ontheemd

Integratie in een nieuwe samenleving is een ingewikkeld proces. Goed de taal spreken! Oude tradities kennen: pakjesavond, surprises, rijmgedichten. De verjaardagsvisite: in bijzijn van gasten het cadeau opendoen en enthousiast roepen hoe fantastisch het is.   ...


Red.:   Tsjonge...
    Al deze afschuwelijke zaken kan Ellin Robles zeer simpel ontlopen door terug te gaan naar Suriname, waar gewoontes heersen waar ze geen afkeer van heeft.
  De code van de verjaardag is nog wel uit te leggen aan een nieuwkomer. Pijnlijk wordt het als ik, een migrant die 32 jaar actief participeert in mijn nieuwe land, hoegenaamd niets begrijp van het verloop van de formatie.

Dat actief participeren bestaat, zoals we al gezien hebben, voor een belangrijk deel uit eigen-cultuur-promotie.
  Ik heb, tegen mijn natuur in, mijn halve leven geploeterd om oeverloos in dialoog te blijven, te polderen en mijn lichaamstaal te verbergen omdat dit in Nederland effectief is om je doelen te bereiken.

Nog meer afkeer en redenen om te vertrekken.
  Laaggeletterde moslims zijn lekker op vakantie geweest naar hun armoedige geboortegrond. Bepakt met cadeaus van de Dappermarkt waarmee zij bewijzen hoe geslaagd zij in Europa zijn. ...
    De ramadan is nabij en daarmee het gekoketteer van moslims met hun vroomheid.

Als Surinamer staat het je natuurlijk ook vrij om je uit te laten over moslims op een manier die   voor Nederlanders, blanken, verboden is. Zou Geert Wilders dit zeggen, stond hij vandaag nog voor de rechter.
  Vasten voor en bidden tot Allah, die hen helaas niet zal behoeden voor de haat van Wilders.

Wat je natuurlijk verhult door Wilders de schuld te geven van de haat die je als allochtone groep voelt voor Nederland. Tussen twee haakjes: Ellin Robles heeft of had een column in Het Parool.


Red.:    Wat meer over Ellin Robles: 


Van: willemzwijgtnietmeer.web-log.nl, 15-03-2008, door Willem uitleg of detail

Het onverbloemde racisme van John Leerdam en Ellin Robles

Hennah Buyne is niet meer, althans, in politiek opzicht dan. R.I.P. Hennah. In de politiek is goed kunnen liegen een vereiste om op de been te blijven. Dat Buyne die kunst niet beheerste pleit in feite voor haar. Was ze na haar leugens over de lesbrief met een mea culpa gekomen was ze nu ongetwijfeld nog wethouder geweest.
    De liegende rechter kwam echter niet verder dan een eufemistisch 'ik heb onhandig geopereerd'. Op een gepaste wijze werd van Buyne afscheid genomen. Haar afsluitende persconferentie leek door de luidruchtige aanwezigheid van publiciste Ellin Robles en cabaretier en subsidietrekker John Leerdam meer op een Surinaamse begrafenis.
    Ongegeneerd werd direct de rassenkaart uitgespeeld. Op hoge toon eisten ze dat Buyne's opvolger van Surinaamse- of Antilliaanse afkomst moet zijn. Alsof afkomst een kwalificatie is. Robles gaf die eis door aan PVDA-fractievoorzitter Manon van der Garde. Leerdam gaat nu nog een stap verder in zijn pogingen zelf wethouder te worden.
    Hij dreigt openlijk met een splitsing van de Amsterdamse PVDA als er geen gekleurde wethouder komt. Volgens de Dikke Leerdam is dat een waarschuwing om Amsterdam te behoeden voor een opstand onder bepaalde leden. Volgens de Dikke van Dale heet dat chantage. De Amsterdamse PVDA fractie moet mijn suggestie maar overnemen.
    Tante Es is een bij de PVDA passende wethouder.


Red.:   Meer over de kwestie van de racistische lesbrief hier uitleg of detail .
    Een flink deel van Suriname zit in de Bijlmer:


Uit: De Volkskrant, 15-10-2010, van verslaggever Robert van Gijssel

Filmmaker Spike Lee gaat tijdens bezoek aan Nederland langs in de Bijlmer

'Dus hier zijn alle gekleurde mensen'

'Fawaka, Spike Lee.' De Amerikaanse filmmaker krijgt dinsdag een gepast welkom in jongerencentrum No Limit in de Amsterdamse Bijlmer, een onthaal dus in de taal van de straat: hoe gaat het man? Lee antwoordt in stijl: 'Hey, dus hier zijn alle gekleurde mensen. Ik dacht al.'
    Het is Spike Lee ten voeten uit. Raciale kwesties voert hij ook in zijn films (Jungle Fever, Do The Right Thing, She Hate Me) op met humor, hij geeft lucht aan de zware maatschappelijke problemen, maar ondertussen. Een ideale gast dus voor een inspiratiebijeenkomst in het 'Jongeren Cultuurhuis' in Amsterdam-Zuidoost, vond No Limit. Een ochtend met Spike Lee, voor jongeren uit de buurt, studenten en gekleurde aspirant-filmmakers. Het centrum hoorde van Lee's komst naar Nederland, op uitnodiging van het Amerikaanse John Adams Institute, waagde een poging de filmmaker ook naar de Bijlmer te lokken en de medewerkers schrokken zelf misschien een beetje van diens toezegging.   ...
    Spike Lee - oranje trainingsjack, pet van de LA Lakers - zit nog niet of hij kan zijn hersens pijnigen over de eerste politieke zaak. 'Ik kom uit Curaçao, een oude Nederlandse kolonie. Onze rechten worden hier niet beschermd. Hoe moeten we zorgen dat dat wel gebeurt?' Lee: 'Wowowow, wacht even. Ik ben een filmmaker, geen Obi-Wan Kenobi.'    ...


Red.:    En het simpele antwoord op de vraag is: Weggaan. Nar een creools land waar er ook wel racisme is,maar dan omgekeerd (natuurlijk liegt de kerel, maar dat is een andere zaak).
    Lee heeft ook nog wel een hint in de richting van het waarom ze niet naar dat creoolse paradijs gaan:
  Maar dan serieus, als Lee al herhaaldelijk is gevraagd hoe jonge, gekleurde filmmakers het toch moeten maken, gezien alle weerstand van filmfondsen, de crisis en de veel te beperkte middelen. 'Hoeveel filmmakers zitten hier eigenlijk?' Twintig armen gaan omhoog. 'Hoeveel scriptschrijvers?' Vijf armen omhoog. 'Acteurs?' Tien armen. 'Cameramensen?' Weer tien. 'Wat houdt jullie tegen, ga samenwerken, ga films maken, met je mobiele telefoon, zet ze desnoods op YouTube. Vraag niet aan mij of anderen hoe het moet, ga er op af!'

Tja, dat is natuurlijk heel lastig, zoiets opzetten. Daarvoor heb je toch weer die racistische blanken nodig ...
    Zuid-Afrika was altijd synoniem met blank racisme. Dat verhulde natuurlijk alleen maar het minstens even grote gekleurde racisme:


Uit: De Volkskrant, 18-05-2011, door Inge Abraham

Het ANC speelt raciale kaart naar hartelust uit

De verkiezingen die vandaag in Zuid-Afrika worden gehouden, brengen volgens de in Kaapstad woonachtige journaliste en politicologe Inge Abraham de vele imperfecties van de 'regenboognatie' aan het licht

Tussentitels: Twintig jaar na de apartheid gaat het land terug in de tijd
Net als vroeger poseert het ANC als slachtoffer van racisme


Vandaag vinden in heel Zuid-Afrika gemeenteverkiezingen plaats. In alle negen provincies van het land worden nieuwe stadsbesturen en gemeenteraden gekozen. ...
    Hoewel vandaag dus lang niet alle stemgerechtigde Zuid-Afrikanen richting stembus gaan, is de intensiteit van de politieke strijd de achterliggende weken toegenomen. En daarbij ging het niet over partijprogramma's, leiders of zetels. Het ging om kleur. Huidskleur. Want als het gaat om verkiezingen, maakt dit land twintig jaar na de afschaffing van apartheid een sprong terug in de tijd. Kiezen is kleur bekennen. Zwart-wit denken in optima forma.
    De twee grootste politieke partijen van Zuid-Afrika zijn enerzijds het ANC van oud-president Nelson Mandela - tegenwoordig president Zuma - en anderzijds de Democratische Partij (Democratic Alliance) van de oud-burgemeester van Kaapstad, en huidige premier van de provincie Westkaap: Helen Zille.
    Zille is blank, blond en van middelbare leeftijd: twintig jaar was het 'Type Zille' de vleesgeworden aartsrivale van elke zwarte Zuid-Afrikaan. De politieke arena van Zuid-Afrika in Jip-en-Janneke werkelijkheid: het ANC is zwart, de DA is dat niet.
    Verkiezingen zijn de afgelopen twintig jaar in dit land met name als middel gebruikt om etnische identiteit en solidariteit te uiten. Als blanke was het minder voor de hand liggend en eigenlijk not done om op het ANC te stemmen, zoals je het als zwarte Zuid-Afrikaan absoluut niet kon maken om iets anders dan ANC te stemmen. De coloureds - de mix van Indiërs, Maleisiërs, blanken en zwarten - als zwevende kiezers daar tussenin. Maar als het tussen het ANC en de DA gaat, kiezen zij voor het ANC.   ...


Red.:    Tja ... Kleur kiest kleur. Normaliter onafhankelijk van andere overwegingen. Tenzij het eigen falen te schrijnend wordt:
  ... feit is dat de DA het in Kaapstad bijzonder goed doet, en dat steeds meer zwarten de partij weten te vinden. Bovendien heeft het ANC nog het meest te lijden onder haar eigen falende bestuurders, corruptie, schandalen en ongeorganiseerdheid - wat veel ANC-aanhangers beweegt tot het uitbrengen van proteststemmen op de DA. ...

Dus wat is de reactie van de gekleurde bestuurders:
  Het ANC sloeg die ontwikkeling met toenemende ongerustheid gade en zette vervolgens de tegenaanval in. Daarbij trok de partij alle registers open: politieke karaktermoord, sabotage, het kleineren van tegenstanders en het uitspelen van de raciale kaart. ...

Met als gevolg:
  Hoewel niemand het graag toegeeft, is Zuid-Afrika op politiek niveau nog allesbehalve de regenboognatie waarvoor het zo graag doorgaat. Zinloos en zonde. Want zolang dit land, als het er echt op aankomt, blijft hangen in het verleden in plaats van zich te richten op het heden, komt het nooit toe aan de echte uitdagingen. Armoede, onderwijs, HIV/Aids, corruptie en misdaad. Om er maar een paar te noemen.

    Ook in Nederland speelt de neger de raciale kaart naar hartelust:


Uit: De Volkskrant, 15-07-2011, door Bob Witman

Interview | Curator Charl Landvreugd

De week van Zwart Nederlandse kunst

Agnosia toont het werk van zwarte Nederlandse kunstenaars. Broodnodig, vindt curator Charl Landvreugd (40). 'Ik wil een specifiek soort Nederlandsheid laten zien.'
...
Wat zien we op de tentoonstelling Agnosia?
'Kunst gemaakt door niet-etnisch Europeanen die in Nederland wonen. In dit specifieke geval gaat het om kunstenaars met een gemeenschappelijk koloniaal verleden in Suriname en de Antillen.   ...


Red.:   Creolen, dus - zie (een deel van) de het artikel begeleidende illustratie.
  Het zijn mensen die zijn opgegroeid in een Nederlandse cultuur. Ook al is dat in sommige gevallen een cultuur van overzee.

Een tegenspraak in een enkele zin. De Nederlandse cultuur ligt in Nederland, en niet overzee. Die cultuur overzee heeft hoogstens een dik Nederlands accent. Maar is beslist niet hetzelfde als Nederlands. Zoals Landvreugd met zijn tentoonstelling juist wil aantonen:
  'Ik wil kunst van een specifiek soort Nederlandsheid laten zien. Dat gebeurt nu te weinig. Mij gaat het om hun visie. Hun cultuurbeleving.'

Wat volstrekt zinloos is als die cultuur dezelfde is als de Nederlandse. Die Landvreugd is beslist een in te onderzoeken mate schizofreen.
    Zelfs de interviewer valt het op:
  Waarom moet de zwarte kunst apart gezet worden?
...
Bevestigt u juist niet vooroordelen?

En nog een scheur:
  Misschien bestaat zwarte kunst helemaal niet!
'Dat is goed mogelijk. Kunst is in principe kleurloos.

En nog eentje:
  Een taaldingetje, want waarom noemt u het Zwart Nederlandse kunst, waarom niet Zwarte Nederlandse kunst?
'Het is analoog aan Fries Nederlands, Limburgs Nederlands. In feite gaat het over normaliteit, Nederland is nooit een monocultuur geweest, maar een verzameling van regionale culturen. Dat denkproces wil ik verder aanscherpen.'

Omdat?
'Sinds het begin van de Westerse kunstgeschiedenis is kunst het domein van de witte man. Daar hebben vrouwen ook last van gehad.'

Gunst, zeker nooit gehoord van jazz. En soul. En hiphop. En rasta. Enzovoort. Maar Landvreugd heeft kennelijk nog een grote scheur in zijn brein. Waardoor hij "kunst" vereenzelvigt met "blanke kunst". Die er ook is. Klassieke muziek is hartstikke blank. Net als het soort kunst waar Landvreugd het over heeft voornamelijk blank is. Hij wil doodgewoon "er bij horen". Aan blanke kunst doen. En tegelijkertijd afgeven op blanken:
  Waar komt u vandaan?
'Uit Rotterdam. Maar op mijn negentiende ben ik me wel gaan afvragen waarom mij steeds die vraag wordt gesteld.'

Vond u een antwoord?
'Zwart Nederlandse kunst begint met die identiteitsverwarring. Je denkt: dit is mijn land. Ik ben ook opgegroeid met Chocopasta Berengoed. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er wordt getwijfeld over de echtheid van je Nederlanderschap.'

Daar gaat uw eigen kunst ook over?
'Door je gekleurde huid, word je gedwongen over je identiteit na te denken. Mijn kunst gaat altijd over de kleur zwart, over de theorie van zwart, de esthetische kant en de materialiteit. Er is niet één zwart: er is groenzwart, blauwzwart en geelzwart.'

Racist en volkomen schizofreen.
    Overigens hebben creolen een eigen term voor deze vorm van schizofrenie: dit is een zogenaamde "bounty": bruin van buiten, en wit van binnen.
    Nog wat informatie voor de racist:


De Volkskrant, 18-07-2011, ingezonden brief van Ludo van Halem

Zwarte kunstenaar

Charl Landvreugd vraagt zich in het interview van vandaag (V, 15 juli) af waarom 'we nooit een zwarte kunstenaar naar de Biënnale van Venetië' hebben gestuurd? 'In Engeland deden ze dat al in de vorige eeuw.'
    Gelukkig deed Nederland dat ook al in de vorige eeuw: in 1982 exposeerde Stanley Brouwn (Paramaribo, 1935) in het Rietveld-paviljoen.
    Twee jaar eerder was Brouwn de David Roëll oeuvreprijs van het Prins Bernard Cultuurfonds toegekend.
    Huidskleur was destijds geen kwestie. En zo moet het ook zijn.


Red.:   Vermoedelijk gewoon wat bruin spul in de ogen, die meneer Landvreugd ...
    Kritiek op Amerikaans president Obama vanwege zijn "kleur" is racistisch, vindt men algemeen. Hier een voorbeeld daarvan:


Uit: CNN.com, 19-09-2011, by Randall Kennedy uitleg of detail

Why Obama's black critics are wrong

Randall Kennedy: Some black voices have said Obama isn't "black enough"
He says many blacks who achieve success face similar charges
Kennedy says Obama's rank-and-file support in black community remains strong
Most realize that Obama is confronting difficult issues, powerful forces, he says


Editor's note: Randall Kennedy is a professor at Harvard Law School and the author, most recently, of "The Persistence of the Color Line: Racial Politics and the Obama Presidency" (Pantheon Books).

Throughout President Barack Obama's political career, he has been dogged by insinuations or, indeed, accusations that he is not "black enough" to warrant strong support from African-Americans.

Rep. Bobby Rush made that assertion when he successfully fended off Obama's effort to wrest from him his seat in the House of Representatives in the Democratic primary in 2000. Alan Keyes voiced that sentiment in his losing campaign against Obama for the U.S. Senate. When Obama accepted the presidential nomination of the Democratic Party, the celebrity scholar Cornel West groused that the first African-American standard-bearer for a major party had "run from history" by failing to mention explicitly the "black freedom movement."   ...


Red.:    Maar dat dat racisme zou zijn geldt natuurlijk niet voor negers ... die zijn nooit racistisch ...
    Kijk maar:


Uit: Volkskrant.nl, 31-10-2011, ANP/Redactie

Voorzitter parlement Curaçao: Wij moeten Mauro opnemen

’Nederland is een racistisch land aan het worden’

Curaçao moet de 18-jarige Angolese jongen Mauro Manuel opnemen als Nederland hem uitzet. Dat zegt de voorzitter van het Curaçaose parlement Ivar Asjes.

'De zaak Mauro Manuel maakt duidelijk dat Nederland een racistisch land aan het worden is. Wij willen aan de hele wereld duidelijk maken dat er in het koninkrijk ook landen zijn, zoals Curaçao, die niet racistisch zijn', aldus Asjes.   ...


Red.:   Om te brullen, natuurlijk. Want die uitnodiging van de heer Asjes, zie zijn staatsieportret rechts, was er natuurlijk van zijn lang zijn leven nooit gekomen als Manuel Mauro de naam Zhang Hu Li of Albdelkadr el Belhaj had gehad ...
    Oftewel: naast een onterechte beschuldiging van racisme, doet de heer Asjes zelf aan de meest platte vorm ervan.
    Net als deze vorm:


Uit: De Volkskrant, 21-11-2011, van verslaggever Jean Mentens

Zwarte Piet is in Otrabanda een vrolijk rolmodel

Het Sinterklaasfeest 'racistisch'? Op Curaçao beleven ze er vooral lol aan.

Al om 8 uur 's ochtends schallen in het Papiaments sinterklaasliedjes over het Brionplein. ...
    Over de Zwarte Pieten geen onvertogen woord. ...
    De aanhouding een week eerder van twee Antilliaanse demonstranten tijdens de nationale Sinterklaasintocht in Dordrecht, was groot nieuws op Curaçao. Er werd direct gevraagd om een onderzoek naar het politieoptreden tegen de twee, die T-shirts droegen met het opschrift 'Zwarte Piet is racisme'.   ...Red
.:
    Groot nieuws vanwege een racistische groepsindeling.
    Er zijn Amerikaans presidentsverkiezingen met een blanke en en gekleurde kandidaat, en stel dat je op de hand bent van de gekleurde kandidaat:


Uit: De Volkskrant, 20-01-2012, door Koen Petersen, amerikanist.Vandaag verschijnt zijn boek ‘Einddoel: Witte Huis’.

Kan de Obamania in 2012 achterwege blijven, please?

Media moeten de Amerikaanse presidentsverkiezingen helpen begrijpen en propaganda voor hun kandidaat achterwege laten.

Het aftellen is begonnen. Vandaag over exact een jaar is de inauguratie van de 45ste president van de Verenigde Staten. Blijft het Obama of vestigt Amerika z'n hoop op een Republikein? Voor de Hollandse nieuwsconsument valt voorlopig vooral één ding te hopen: dat de vaderlandse 'Amerika-experts' dit keer iets minder gekleurd verslag doen.   ...


Red.:    Zoiets dus. Wat doe je dan om die gekleurde kandidaat in een goed daglicht te zetten?

  Dat beeld werd in 2008 verstevigd door de capriolen van de publieke omroep, met als toppunt de dagelijkse berichtgeving van de Democratische partijconventie met de wervende programmanaam Obama 2008. De kritiekloze presentatoren Prem Radhakishun en Jörgen Raymann klapten de handen blauw voor de Democraten, terwijl de Republikeinse partijconventie het moest stellen met de compacte doorsneeberichtgeving.

Je stelt twee gekleurde presentatoren aan. Op hun racisme kan je vertrouwen ...
    Een voorbeeldje dat laat zien dat het zwarte racisme beslist niet tot degenen in de media beperkt is:


De Volkskrant, 28-03-2012, ANP

Politie mag kijken naar huidskleur

De Duitse politie mag treinreizigers op basis van hun huidskleur controleren op hun identiteit. Dat heeft een rechter dinsdag bepaald. De zaak was aangespannen door een zwarte Duitser. Die kreeg ruzie met agenten die passagiers controleerden die er 'buitenlands uitzagen'. Dat gebeurde op een traject dat veel gebruikt wordt om illegaal het land te betreden.


Red.:    Oftewel: de kleur behoorde tot het verdachten-profiel - een profiel horende bij gedragingen. Terwijl de zwarte Duitser slechts één enkel motief kon hebben voor zijn bezwaren: een overeenkomst tussen hem en de verdachten in kleur. Die zwarte reiziger is dus een racist.
    En kijk hier weer eens naar:


Uit: De Volkskrant, 23-04-20120, door Kees Broere

Interview | Billy Kahora (38), schrijver/journalist en 'Afropoliet'

'We zijn allen in feite sjacheraars, van de verkoper van paraplu's tot de president'

Billy Kahora, hoofdredacteur van het Keniaanse literaire tijdschrijft Kwani?, spreekt vanavond in Amsterdam tijdens de 36ste Globaliseringslezing over zijn leven als 'Afropoliet'.


Hij zal het zelf niet snel zo noemen, maar schrijver en journalist Billy Kahora is een 'Afropoliet' - een Afrikaanse man die na de onafhankelijkheid van zijn land is geboren, en wel in een stad, terwijl zijn ouders nog zijn opgegroeid met de cultuur en de tradities van hun eigen gemeenschap op het platteland. Een Afropoliet is een moderne Afrikaan die zowel in eigen land als in het buitenland heeft gewoond, iemand die zich meer verwant weet met een Afrikaanse medestedeling in Lagos of Chicago, dan met zijn broeder of zuster op het platteland.   ...


Red.:   Maar dus niet met een blanke of Chinese stedeling.
  In de Afrikaanse grote stad komen die twee werelden vandaag de dag samen. 'Ik ben geboren en getogen in de hoofdstad van Kenia', zegt de 38-jarige Kahora. 'Het Nairobi waarin ik opgroeide, was in veel opzichten nog een Britse erfenis. De meeste boeken die we lazen, waren van Britse auteurs. Onze blik was niet gericht op andere delen van Afrika, laat staan op andere Afrikaanse steden.
    'Toen we voor het eerst kennismaakten met de Amerikaanse cultuur, met name de Afro-Amerikaanse cultuur, via rap en andere muziek, dachten we: zo willen wij ook zijn. Noem het onze vorm van 'westers'. Daar vonden we ons veel dichter bij staan dan bij, zeg, de mensen in Dar-es-Salaam.'

Dus niet dichter bij de Amerikaanse cultuur, maar de Amerikaanse negercultuur.
    Een zaak waar al wat meer bronnen van verzameld zijn, maar nog niet toegekomen was aan publicatie. De correspondent in Amerika geeft een verrassend objectief verslagje:


Uit: De Volkskrant, 24-04-2012, van correspondent Diederik van Hoogstraten

Ophef in VS om borgtocht in zaak-Trayvon Martin


Het vrijlaten op borgtocht van de buurtwacht George Zimmerman, die op 11 april werd gearresteerd in verband met de dood van de tiener Trayvon Martin, heeft in de Verenigde Staten geleid tot een stroom klachten over racisme en onrecht.
    Het was juist Zimmermans arrestatie die in april de woede en de dreiging van raciale onlusten had getemperd.   ...


Red.:   De woede en dreiging van raciale onlusten was natuurlijk volkomen afwezig geweest, als slechtoffer Trayvon martin op weg naar huis was doodgeschoten door een van leden van de vele zwarte gangs, die er de oorzaak van zijn dat de buurt waar Martin doorheen liep een gated community is waar bewakers rondlopen.  Wan dit soort moorden komt veel en veel meer voor en er heeft nog nooit een zwarte haan naar gekraaid (oh, Bill Cosby heeft er wel eens wat over gezegd, lang geleden).  Het gaat hier dus allemaal om het feit dat de dader toevalligerwijs geen zwart gang-lid was, maar iemand met een blanke achternaam, die helemaal niet zo blank is in de traditionele zin, zijnde namelijk een latino met duidelijke trekken van niet-blanke invloeden in zijn uiterlijk.
  De vrijwillige wijkbewaker van Latijns-Amerikaanse afkomst werd pas zes weken na de schietpartij aangeklaagd wegens moord op de zwarte jongen Martin. Omdat de schutter zich vrijwillig bij de politie in Florida meldde en geen strafblad heeft, honoreerde de rechter vrijdag het verzoek om op borgtocht vrij te komen. Zimmerman verblijft op een geheime plek omdat hij doodsbedreigingen heeft ontvangen.

Het ten toon gestelde racisme is daarom des te stuitender:
  Martins rouwende ouders zeiden maandag 'kapot' te zijn. Burgerechtenadvocaten spreken van een 'gevaarlijke vergissing' en een 'nieuwe schande' in de gevoelige zaak.

In deze context:
  Nadat Zimmerman de ongewapende jongen van 17 jaar in februari doodde, ontstond een fel nationaal debat. Dat ging over het 'raciale aanhoudingsbeleid': zwarte jongeren lijden buitenproportioneel onder politiegeweld en straf op school, en worden vaker gearresteerd en veroordeeld dan blanke of hispanic jongens.

Omdat ze veel en veel meer dan hispanic en met name blanke jongeren is gangs ziten met als hobby criminele activiteiten uiteenlopend van kleine overvallen tot drugshandel moordpartijen.
  ... en worden vaker gearresteerd en veroordeeld dan blanke of hispanic jongens. De schietpartij was een illustratie van die ongelijkheid, aldus Afro-Amerikaanse belangengroepen, geleid door de bekende activisten Jesse Jackson en Al Sharpton.

En dit zijn dus racisten.
    In tegenstelling tot gebruikelijk, krijgen we nu wel de andere kant te horen:
  De roep om 'gerechtheid voor Trayvon' - en de aanname dat Zimmerman schuldig is - werd door anderen bekritiseerd. Volgens Zimmerman viel de jongen hem aan, en moest hij zich verdedigen. Dat het slachtoffer zwart was, speelde volgens de verdachte geen rol. Hoe tragisch Trayvons dood ook was, de verdachte is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, merkten experts op.
    De vraag is waarom de zaak zo veel aandacht krijgt. Interraciaal geweld is in de VS aan de orde van de dag. Zo vielen twee zwarte jongens in Illinois onlangs een blanke man aan, die ze beroofden en mishandelden. Omdat hij kwaad was over Trayvon, zei een van de daders - de landelijke media noch Al Sharpton besteedden er aandacht aan.
    In 2010 vielen twee Joodse buurtwachten een zwarte jongen aan. Het proces tegen hen begon gisteren; ook hier weinig aandacht. Op het internet gaat een video rond: een groep zwarte jongeren slaat en schopt een blanke man in Baltimore, kleedt hem uit en besteelt hem. Niemand doet iets, omstanders lachen en filmen de mishandeling. Er is weinig aandacht voor.

En de correspondent herinnert zich nog een geval waarin, volgens het Amerikaanse gezegde, de schoen op de andere voet zat:
  De dood van Trayvon raakt een snaar, zoals de zaak tegen O.J. Simpson in 1995. Toen geloofde een Afro-Amerikaanse meerderheid in de onschuld van de zwarte Simpson. Ditmaal geloven de meeste zwarte Amerikanen in Zimmermans schuld.

De zwarte sportheld O.J. Simpson vermoordde zijn blanke ex-vrouw en een toevallig aanwezige vriend, en de hele zwarte gemeenschap geloofde in de onschuld van de zwarte, uitsluitend en alleen omdat hij een zwarte was. Op de plek van de moord aangetroffen een voetafdruk van een zeer dure exclusieve schoen (299 exemplaren verkocht in de hele VS) waarvan de heer Simpson een exemplaar had, en een dito geval van dure handschoenen uitleg of detail .
    En dat soort mensen uit dit soort beschuldigingen:
  Bij zijn eerste getuigenis in de rechtbank richtte Zimmerman zich vrijdag tot de ouders, die in de zaal zaten. Hij betuigde zijn medeleven en zei: 'Ik wist niet of hij gewapend was.' Een advocaat van de ouders noemde de excuses egoïstisch, getimed om een goede indruk te maken en vrij te komen.

Het verbale equivalent van de Ku Kux Klan die brandende kruisen in de tuin van het slachtoffer zet ...
    We hadden het hier al uit eigen ervaring gemeld, maar hier is de "officiële" bevestiging:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2012, van verslaggever Stieven Ramdharie

Koeliepaleizen in Suriname

Het is echt niet alleen kommer en kwel in Suriname. Wie geld heeft, laat het zonder blikken of blozen 'wapperen'. Het ene na het andere 'koeliepaleis' wordt in en rond Paramaribo uit de grond gestampt. 'In de Efteling zou het zeker niet misstaan.'


De villa baadt al vroeg in de felle tropische zon, van straathoek tot straathoek. Aangekomen bij het monumentale onderkomen van Dilip Sardjoe, Surinames rijkste man, schudt architect in ruste Harnarain Jankipersadsingh het hoofd. ...
    In deze villawijk in het noorden van Paramaribo huist de hindoestaanse selfmade-miljonair, ooit een eenvoudige videotheekhouder, in een huis van het type poenerig en protserig. Ommuurd, voorzien van een basketbalveld en overal rijk geornamenteerd hekwerk. Op het dak een joekel van een satellietschotel.'Het hoort hier gewoon niet thuis', moppert Jankipersadsingh (71), die zich al jaren doodergert aan de bouwsmaak van zijn rijke landgenoten. ...
    ... 'Koeliepaleizen' worden dit soort villa's in de volksmond genoemd. Want doorgaans zijn de bewoners gefortuneerde hindoestanen, een bevolkingsgroep die al decennia bij scheldpartijen voor koelie wordt uitgemaakt.   ...


Red.:   Bedoeld wordt álle hindoestanen, en niet allen de rijke. En dat heeft een heel specifieke achtergrond: een "koelie" is een slaaf. Iemand die te hard werkt. En de uitspraak is natuurlijk niet van hindoestanen zelf. Het is een kreet van de creolen. De creolen die zelf geen negers genoemd willen worden. En al helemaal niet dat ze zelf niet hard genoeg werken ...
    We horen weer eens van een succesvolle zwarte "landgenoot", en weer horen we het reinste racisme:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2012, door Greta Riemersma

'Vrouwen kunnen de waarheid niet aan'

Dat stand-upcomedian Roué Verveer ...


...    Verveer (...) wordt serieus bij het andere onderwerp waarmee zijn naam is verbonden: De Slavernij. In dat programma zocht hij uit wie zijn voorvaderen zijn. Uit een Amerikaanse dna-test bleek dat hij afstamt van het Ashanti-volk in Ghana. ...


Red.:   De Ashanti behoren tot de slavenmakende volken in Afrika. Kennelijk leverden ze ook eigen mensen uit. Niet zo verwonderlijk, want in Afrika waren, en grotendeels zijn, maar twee soorten mensen: de koning, of de absolute baas, en de rest. Maar dat deel van de voorvaderlijk geschiedenis is overgeslagen. Kijk maar:

  Hoe vond je dit allemaal?
'Ik vond het heel bijzonder om te weten wat mijn voorvaderen hebben gedaan. Het deel over Suriname vond ik het interessantst. In Afrika ging het om mensenleed in het algemeen.

Want daaraan valt geen winst te behalen. Die nazaten hebben geen vlieg om dood te drukken. Het heeft geen zin om die te gaan beschuldigen. Bovendien: het zijn ook zwarten.
  Hij bezocht het Ashanti-gebied en slavenfort Elmina, bekeek een replica van een slavenboot en liep over de koffieplantage Barbados in Suriname waar zijn voorvaderen hebben gewerkt. Hij ontdekte dat zijn overgrootvader Isaak Nicolaas Verveer nog als slaaf is geboren.
    ... De plantage in Suriname kwam dichterbij, dat raakte me meer. Ik wist: hier hebben mijn voorvaderen gelopen.'

Ja, maar dat hebben ze ook in Afrika. Waar ze tot slaaf zijn gemaakt door andere voorvaderen. Maar zoals gezegd: beschuldigen doe je niet zwarten, maar blanken:
  In het programma zegt een Surinamer in Nederland: 'Als Nederlanders zouden weten wat het echte verhaal was, zouden we overal gratis broodjes krijgen en werden we overal aan het werk gezet.' Wat vind je daarvan?
'In Suriname hoor je dat nooit iemand zeggen.'

Waarom leeft dat gevoel over de slavernij vooral onder Surinamers in Nederland?
'Waarom is de Marokkaan hier meer Marokkaan dan in Marokko? Waarom is de Surinamer hier meer Surinamer dan in Suriname? Dat is een identiteitsding. Je bent in de minderheid en dan grijp je naar je roots.'

Dat gevoel leeft vooral onder Surinamers in Nederland, omdat ze daarmee proberen te rechtvaardigen dat ze van ons profiteren en op ons parasiteren. En daarom moet er nog eens flink op gehamerd worden:
  In Nederlandse geschiedenisboekjes komt de rol van Nederland in de slavernij summier aan bod. Wat vind je daarvan?
'In die vorm zou Nederland iets terug kunnen doen. Als Nederlanders vanaf de afschaffing van de slavernij heel normaal het verhaal hadden verteld, zouden ze er nu anders mee omgaan.

Wat ze willen, zwarten en multiculturalisten als auteur Riemersma, getrouwd met een Marokkaan, is dat geschiedenisboekjes alleen gaan over het leed van de gekleurde volken.
    En meteen daarna:
  Ik ben niet tegen Sinterklaas, maar elk jaar is er onder Surinamers en Antillianen wel gedoe over Zwarte Piet. Als Nederlanders zich meer bewust zouden zijn van hun geschiedenis, zouden ze zeggen: 'Wij snappen jullie protest.''

Als de in Nederland wonende en van Nederlanders profiterende zwarten zich meer bewust was van hun profiteren van Nederland, zouden ze zeggen: "We snappen dat jullie zich niets van onze protesten aantrekken".
  Witte Nederlanders denken volgens mij: Sinterklaas is een volksfeest en de slavernij is zo lang geleden.
'Ik vind het feest een beetje gedateerd. Wij hadden in Suriname op 5 december kinderdag. Dan kreeg je een cadeau, punt. Het maakt kinderen echt niet uit wie het geeft.'

Uitstekende aanpak. Ga naar Suriname Daar heb je nog veel meer van deze vormen van aanpak. Dat heet "eigen cultuur".
  Er zijn Nederlanders die vinden: dat gezeur over die slavernij, die is al in 1863 afgeschaft.
'Ik ben benieuwd of we over honderd of tweehonderd jaar dan nog stilstaan bij 4 mei en de Holocaust of dat we zeggen: 'Ach, gezeur, moeten we nou elke keer een krans leggen?' Daar ben ik benieuwd naar.'

Die 4 mei is dan ook voor de Nederlanders, de joodse holocaust voor de joden, en de slavernij voor de zwarten. 4 mei is te herdenken in Nederland, de holocaust te herdenken in Israël, en de slavernij in Suriname.
    Conclusie:  allemaal standpunten die gekleurd zijn door slechts één enkel ding: kleur. De eigen kleur.
    Weer eens een uitstapje naar Amerika:


Uit: De Volkskrant, 08-09-2012,door Hans Bouman

Gruwelsprookje

Toni Morrisons tiende roman speelt in de jaren vijftig, toen rassensegregatie in een groot deel van de Verenigde Staten nog usance was. Zomaar reizen kan de zwarte hoofdpersoon niet.


Nobelprijswinnares Toni Morrison is een vrouw van weinig woorden. Dat is af te leiden uit de titels van haar romans - Sula, Beloved, Jazz, Love, A Mercy - als ook uit hun omvang. Toch schrijft ze over grote onderwerpen. De 'Afro-Amerikaanse ervaring' is de rode draad in haar oeuvre, dat zich verdiept in thema's en motieven als het belang van je wortels, de blijvende invloed van gebeurtenissen uit het verleden, ...


Red.:   Vertaal de zwarte origine in een blanke, en we hoeven niets eens erbij te zeggen dat je ook nog 80 jaar terug moet gaan: dit is meteen te herkennen als een "Blut und Boden" houding. Dus zelfs de meest geachte creoolse "woordvoerders" lijden, mogelijkerwijs zonder dat ze het zelf beseffen, intens aan racisme.
    Suriname over blanken hebben we al gehad - de Antillen is van hetzelfde laken een pak:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2012 column door Sheila Sitalsing

Operatie-Schotte

Tussentitel: Benedenwinden? Veel te kostbaar in onderhoud

Nu Gabriel Garcia Márquez niet meer schrijven kan - hij vergeet dingen - moet iemand anders de kroniek optekenen van de onttroonde ex-leider die zich nog leider waant en zich verschanst in het regeringsfort, vastbesloten het daar 20 lange dagen uit te houden, al die tijd volhoudend dat iedereen gek is behalve hij.

Het verhaal voltrekt zich op Curaçao, waar ex-premier Gerrit Schotte weigert plaats te maken voor zijn interim-opvolger Stanley Betrian. ...
    Nu zit de onttroonde leider in het fort. Vurig te hopen dat Liesbeth Spies mariniers op hem afstuurt. Opdat hij tegen z'n aanhang kan zeggen: 'Makamba's zijn koloniale klootzakken.....' ...


Red.:  Dat laatste is ene pleonasme: "makamba " is de éénwoordige samenvatting van "koloniale klootzakken". En heel de Antillen is het daar mee eens. Kijk maar naar de erop volgende zin:
  'Makamba's zijn koloniale klootzakken. Kijk maar.' En op 19 oktober met overmacht kan winnen.

Altijd al een bekende troef geweest in de politiek in die landen: blanken uitschelden. Met de equivalenten van "nikker".
    Een extreem voorbeeld van het anti-blanke racisme dat op het ogenblik, naar aanleiding van de film Alleen maar nette mensen, ook in Nederland speelt  :


De Volkskrant, 26-10-2012, AP.

Vrouw verzon aanslag Ku Klux Klan mogelijk

De zwarte Amerikaanse vrouw die deze week in Winnsboro (Louisiana) verklaarde door drie leden van de Ku Klux Klan te zijn aangevallen en in brand gestoken, heeft het verhaal waarschijnlijk verzonnen. Dit zegt de politie op basis van sporenonderzoek. Rechercheurs hebben Sharmeka Moffitt (20) nog niet kunnen verhoren. Onduidelijk blijft waarom zij zich in brand heeft gestoken.


Red.:   Natuurlijk is het altijd volkomen duidelijk als een blanke een zwarte vermoordt zonder onmiddellijk duidelijke aanleiding - denk maar aan het geval Kerwin Duinmeijer.. Andersom, met hier een geval van zelfmoord, is dat slechts een geval van "onbekende oorzaak". Oftewel: we hebben hier beide vormen van racisme.
   Weer naar één van de rijken van racisme:


Uit: De Volkskrant, 31-10-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn

Onderzoek naar 'racistische' uitspraken scheidsrechter

...    De Vereniging voor Zwarte Advocaten heeft aangifte gedaan ...


Red.:   Een groep van gecertificeerde racisten heeft aangifte gedaan tegen...
  ... scheidsrechter Mark Clattenburg die zich racistisch zou hebben uitgelaten tegen enkele Chelsea-spelers.

Die dus niet mag wat ze zelf gereguleerd beoefenen.
    Er zijn ook mensen die ongestraft "Blacks only!" kunnen roepen:


Uit: CNN.com, 19-01-2013. By Michael Martinez. uitleg of detail

Former New Orleans mayor indicted on federal corruption charges CNN

NEW: Ray Nagin's family allegedly received Hawaii vacation, first-class Jamaica trip
Nagin allegedly took bribes of $60,000, $2,250, $50,000, $10,000 and $112,500
Indictment says he filed false tax returns from 2005 to 2008
Nagin was the voice of a devastated New Orleans during Hurricane Katrina in 2005


Former New Orleans Mayor Ray Nagin, who captured the drama of Hurricane Katrina in 2005 with an "SOS" call to the nation, was indicted Friday on 21 federal corruption charges, including bribery, money laundering, fraud and filing false tax returns.    ...
    Nagin, who is black, urged the reconstruction of a "chocolate New Orleans," adding, "You can't have New Orleans no other way." He later apologized, saying everyone is welcome to the city.    ...


Red.:   Dus voor corruptie wordt de man vervolgd. Voor het gewoonlijk als veel ergere misdaad gezien racisme niet. Hij hoefde alleen maar een beetje een deel van zijn woorden terug te nemen, namelijk datgene waarin hij zei dat God achter zijn racisme stond (zie het filmpje bij het origineel uitleg of detail ).
    Stel je nu eens voor dat een blanke politicus soortgelijke woorden had gebruikt. Hij was meteen als "lid van de KuKlux Klan" achter de tralies gegooid, en bij vrijlating het land uitgezet.
    Negers komen er mee weg. Kennelijk is hun racisme gewoon.
    Een kleintje: president en golfer:


Uit: De Volkskrant, 17-02-2013, HLN/Belga .

Barack Obama golft met Tiger Woods

De Amerikaanse president Barack Obama heeft zondag in Florida een partijtje golf gespeeld met Tiger Woods, de nummer twee van de wereld. Dat meldde het Witte Huis.


De partij, de eerste tussen Obama en Woods, vond plaats in de privégolfclub 'The Floridian' in Palm City, nabij Port Saint Lucie, in Florida. ...


Red.:   Neger en neger.
    Een speciale categorie in de bewijzen van creools racisme is hun eigen hanteren van de term "racisme".  Zij gaan natuurlijk automatisch uit van de blanke definitie ervan, waarin het maken van onderscheid naar ars allen door blanken gebeurt. Maar in de uitlag daarvan, begaan ze zelf de meest opvallende vormen van racisme. Hetgeen natuurlijk met name een verschijnsel is van naar het westen gemigreerde creolen, zoals de volgende:


Uit: Joop.nl, 14-10-2012, door Quinsy Gario Dichter/kunstenaar uitleg of detail

Alleen Maar niet zo Nette Mensen

De verfilming van het boek van Vuisje is een racistisch spektakel


Vanaf de cast-presentatie in 2011 was het al duidelijk dat de verfilming van Alleen Maar Nette Mensen een racistisch spektakel zou worden. Jeroen Krabbé gaf toen aan dat het boek van Vuisje een ode was aan de zwarte vrouw. Gezien de verfilming is het duidelijk dat Krabbé de betekenis van het woord 'ode' niet begrijpt. Een film waarin een Joodse jongen (Géza Weisz) uit Amsterdam Zuid uit een links intellectueel gezin (Jeroen Krabbé en Annet Malherbe), die Marokkaan genoemd worden als een belediging ervaart, op zoek gaat naar zijn ultieme andere en dan uitkomt bij een zwarte vrouw met overgewicht uit de Bijlmer (Imanuelle Grives), dan weet dat je dat het geen eerbetoon is aan 'de zwarte vrouw'. Als 'de zwarte vrouw' 15 kilo moet aankomen, zoals Imanuelle Grives aangaf om het 'Vuisje type' te worden, wordt zij niet geëerd maar tentoon gesteld.    ...


Red.:   Oftewel: Quinsy Gario beweert dat het stereotype van de zwarte vrouw als zijnde dik onjuist is. Een leugen. Er is zelfs een term voor, die in neutrale zin gebruikt wordt:


Uit: De Volkskrant, 11-10-2012, door Jaap Stam

Politieke chaos in Amsterdam Zuidoost

Wie big mama passeert, is in de Bijlmer uitgespeeld

Er is een machtsstrijd gaande in Amsterdam Zuidoost, beter bekend als de Bijlmer.Red.:   En iedereen kan bij die "big mama" zijn voorbeelden invullen. Hier, slechts een paar dagen later, in beelden vervat:


Uit: De Volkskrant, 19-10-2012, van correspondent Jean Mentens

Op Curaçao is de bevolking bang geworden

De afgezette premier Gerrit Schotte ...


Fotobijschrift: Gerrit Schotte (rechts) wordt donderdag vrolijk onthaald door partijgenoten op het afsluitende campagnefeest van zijn partij MFK.


Red.:  Met hier de foto:

En deze exemplaren zijn nog jong ...
    Quinsy Gario liegt dat hij scheel ziet. Waarom? Gario doet er een artikel ter lengte van meerdere A4's over om eerst zijn gal te spuien, maar aan het einde ervan volgt het antwoord:
  Toen ik de bioscoop instapte voor de persvertoning van Alleen Maar Nette Mensen had ik gehoopt dat de makers hadden geleerd van de kritiek op het boek. Ik had gehoopt dat men wist wat het verschil tussen een boek met racistische elementen en een film met racistische elementen zou zijn. Ik had gehoopt dat op het einde van de film de Afro-Nederlandse gemeenschap als volwaardige en gelijkwaardige mensen getoond zouden worden. Ik hoopte dat net als de Joodse familie de Surinaams-Nederlandse familie eruit zou komen als een familie met zijn eigen charmante eigenaardigheden. Voor de zoveelste keer is duidelijk dat je maar beter niet op een verbeelding van raciale gelijkwaardigheid door de dominante cultuur, en zij die daar aan mee willen doen, kan hopen hier in Nederland. Je eindigt namelijk altijd met teleurstelling over de beelden, de makers en de zogenaamde bondgenoten die eigenlijk willen dat je de problemen niet benoemt.

Het antwoord luidt, afgekort: "culturele gekwetstheid". Wat de film en het boek bewust laten zien, is dat er verschillen bestaan tussen de creools-Surinaamse cultuur en de dominante, Nederlandse, cultuur. En, zoals het commentaar van de creoolse actrice al aangeeft: dat doet het verhaal op een redelijk neutrale manier: "iedereen discrimineert".
    Het is Quinsy Gario, zelf van Curacao maar dat maakt in dit verband niets uit, die dit met een andere bril bekijkt, en het ten eerste vertaalt met racistische, en dan met ongelijkwaardigheid.
    Maar dat eerste, "racistische", is dus eigenlijk hetzelfde als het tweede: "ongelijkwaardigheid". Want als de getoonde verschillen alleen bestonden uit verschillende eetgewoonte en verschillende kleding, en de constatering dat Surinamers zoveel gastvrijer zijn dan Hollanders, had er geen haan naar gekraaid. Ook de haan Quinsy Gario niet.
    Het probleem doet zich dus alleen voor daar waar er negatieve eigenschappen om de hoek komen kijken. Bij die van Surinamers natuurlijk  - niet die van de Hollanders. Bij negatieve eigenschappen van de Surinamers, is het tonen van het verschil ernstig. Dan is het racisme.
    En het is niet alleen racisme als je de eigenschappen expliciet benoemt als negatief, het is ook racisme als je de negatieve eigenschappen alleen maar toont.
    Zoals in dit boek wordt gedaan. Bij iedereen.
    Maar alleen als het creolen betreft, is het racisme, volgens Quinsy Gario.
    En dit is dus racisme.
    Bij Quinsy Gario is duidelijk sprake van gekwetstheid. De reden van die gekwetstheid hebben we al gezien bij het Braziliaanse geval  : het is nodig speciale groepen te maken voor creolen, ten einde ze op hogere opleidingen te krijgen. Het gaat niet zo goed met creolen in de maatschappijen waarin ze terecht zijn gekomen, buiten Afrika. En Afrika zelf draait nog vele minder. Dat veroorzaakt gekwetstheid. Het is culturele pijn:


Uit: De Volkskrant,  20-10-2012, rubriek Ombudsvrouw, door Margreet Vermeulen

Versluierend woord neemt pijn niet weg

Tussentitel: Eufemismen werken slechts korte tijd
.
...    Het woord allochtoon is ook een eufemisme. Eerder gingen termen als gastarbeider, migrant, etnische minderheid en culturele minderheid de prullenbak in. De Vlaamse krant De Morgen heeft aangekondigd de term allochtoon te schrappen. In Nederland adviseerde de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling om over te stappen op 'geboren in Nederland' en 'geboren in het buitenland'. Lezers van de Volkskrant stellen soms de term 'medelander' voor. Maar een nieuw woord neemt de pijn niet weg. ...


Red.:    En de pijn zit niet in het woord, maar in de realiteit. De pijn van het besef van de culturele achterstand. De culturele nederlaag  .
    Hetgeen dus overduidelijk en letterlijk uitgesproken geïllustreerd wordt door het geval van Quinsy Gario: het portretteren van slechte eigenschappen van álle culturen doet hem constateren dat er sprake is racisme, alleen omdat ook van zíjn cultuur een negatieve eigenschap is getoond. Met als kap op de vuurpijl dat het hier een objectief en voor iedereen waar te nemen en eigenlijk bijzonder onbelangrijk eigenschap betreft: de creoolse vrouwen (van de van origine West-Afrikaanse soort!) zijn dik - dat wil zeggen; gemiddeld dikker dan Aziaten, blanken, enzovoort).
    De strijd rond de term racisme is dus niets of minder dan dat: het ontkennen van de culturele achterstand van culturele die een culture achterstand hebben. Want als je die achterstand constateert, "kwets" je die groepen. Het zijn, volgens de meermaals gebruikte term, "kwetsbare groepen". "Kwetsbare groepen" is een eufemisme voor "groepen uit achterstandige culturen".
    Daar is dus heel dat gedoe rond "racisme" op gebaseerd. Want een van de achterstanden die dit soort groepen hebben, is dat ze zelf veel meer aan racisme doen. Zoals in het Suriname van Quinsy Gario discriminatie en racisme nog op het punt staan dat een inter-etnisch huwelijk, met name tussen creolen en hindoestanen, op ernstige bezwaren uit de eigen culturele gemeenschap stuit.
    Deze vormen van racisme tref je voornamelijk in de poltiek-correcte media, waarvan het Joop.nl waar het stuk van Quinsy
 Gario van stamt er een is. Hier nog een specimen uit die bron:


Uit: Joop.nl, 21-10-2012, door Kno’Ledge Cesare - Dichter, Oprichter Soul Rebel Movement uitleg of detail

Quincy Soetosenojo was een activist

In memoriam voor een jongen die teleurgesteld was in de maatschappij


Op 20 augustus 2012 was ik op Lowlands toen ik het volgende bericht ontving van een goede vriend: "Yo Cesare, Silence is eraf". Ondanks dat ik wist wat dit betekende, hoopte ik toch op een misverstand en ik vroeg: “Wat bedoel je?”. De 3 minuten dat ik op zijn antwoord moest wachten leken een eeuwigheid te duren. Toen kwam het antwoord: "Silence, Quincy, hij is niet meer man. Hij is dood!". Het voelde niet alleen alsof ik een broeder had verloren, ik had ook een broeder verloren. Vandaag, 21 oktober, zou hij 31 jaar zijn geworden.
    Een jaar of 4 geleden had ik een openhartig gesprek met Quincy. Gedurende de laatste 12 jaar van zijn leven dat ik met hem bevriend was, hebben we vaker openhartige gesprekken gevoerd. Dit was toen hij zich bij de Crips had aangesloten. ...


Red.:   De Crips is een goor-gewelddadige jeugdbende uit de zwarte gettowijken van Amerika. Dit soort gore geweld:
  Ooit deelde Quincy mijn standpunt over gangs, maar nu waren voor hem de dingen anders. Hij had een aantal keer vastgezeten, kan als ex-gevangene moeilijk aan de bak komen terwijl de rekeningen op de deurmat blijven vallen, hij miste zijn zus (vermoord door haar vriend) en zijn jeugdvriend Moravia R. (doodgeschoten door een agent).

En natuurlijk was dat racistisch geweld van die agent. Net als de blanken schuldig zijn aan de moord op zijn zus, omdat ze het niet hebben tegengehouden:
  Hij was teleurgesteld in de manier waarop Nederland met zwarte mensen omgaat en niet oprecht luistert naar de zorgen, maar deze telkens wegwuift.

En daarom sloot deze neger zich maar aan bij een goor-gewelddadige bende:
  Hij was gedesillusioneerd, hij had het gevoel dat hij niets kon doen tegen het onrecht in dit land tegen zwarte mensen. Er was woede in zijn hart gekropen. ...Voordat hij zijn rug keerde naar de maatschappij, was hij een activist pur sang en bewust van het lot van het zwarte volk dat geen deel uitmaakte van de maatschappij. ...

En waar komt dit idee vandaan? Van het zwarte racistische activisme:
  Heel veel zwarte jongeren in mijn omgeving voelen zich steeds vaker buitengesloten. Ze zien dat zij pas meetellen als ... niet tegen zwarte piet zijn en hun plaats kennen.
    ...Wij moeten hen onvoorwaardelijk accepteren

Een volkomen onrealistische zwarte-activisten-eis die voor geen niemand en geen enkele groep geldt.
  Hij vertelde mij dat hij zich meer wilde richten op zijn muziek. Hij wilde een album maken. Hij wilde weer instrumenten gaan spelen, in de studio duiken met zijn neven van ASO Bro’s en Apo-clipZ, en de Nederlandse rap scene op zijn kop zetten. Zijn CD zou de kick-off markeren van een nieuwe project van Stichting Soul Rebel Movement, genaamd Street Dreamers.

Niemand in Nederland zit te wachten op de zoveelste rappende neger. Waar Nederland behoefte aan heeft is aan mensen die werken. Ooit een zwarte bouwvakker gezien? Of een zwarte elektricien? Meteen inlijsten, die neger, en in de media rondparaderen.
    Maar dat volstrekt onredelijke eisen, volgens de negers:
  Ze zien dat zij pas meetellen als zij op de UvA rondhangen ...

Dit soort gore praat wisselen ze kennelijk onderling uit. Met als hoofddoel: het verhullen van het eigen onvermogen. Het verhullen van de eigen culturele nederlaag.
    De tweede bron die de redactie volgt is die van de Volkskrant. Die zijn in de loop van 2012 van columnisten gewisseld, waarna de creools-Surinaamse Harriet Duurvoort haar intrede deed. Hier een selectie van haar bijdragen aan de huidige verzameling:


Uit: De Volkskrant, 23-04-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemerWaar is de multiculturele creatieve elite?

...    Wat ik mis is het geluid van een dwarse, cultureel diverse creatieve voorhoede. Een gekleurde culturele en intellectuele elite. In Groot-Brittannië is die er wel en ik vind het een inspirerend voorbeeld. Ik hoor u denken 'Engeland'? Vorig jaar stond Londen nog in brand dankzij rassenrellen. Maar toch. De sfeer, de manier hoe over de multiculturele samenleving gedacht wordt, is anders dan in Nederland. Het multiculturele debat is er gelaagder, de etnische gemeenschappen minder eenvormig. En gek genoeg speelt de beeldende kunst hier een belangrijke rol in.    ...


Red.:    De rest van het multiculturalisme slaan we hier even over - we gaan het hebben over kunst:

  Leven in de 21ste eeuwse multiculturele samenleving daagt je voortdurend uit je waarden en waarheid speels op de proef te stellen. Het verkennen van identiteit, en vooral het omgaan met het spanningsveld tussen je persoonlijke en groepsidentiteit, tussen de wortels en de vleugels, is een gewaardeerd thema in de hedendaagse kunst.

Heeeeelemaal niet. Kunstenaars hebben helemaal niets met groepsidentiteit uitleg of detail . Dat zijn maniakale individualisten. Althans: de blanke:
  In de muziek kwam punk, reggae, hiphop en ska op, in de beeldende kunst onder meer de Black Arts Movement.

Maar dus niet de creoolse: die hebben een eigen groepsbeweging - Black Arts Movement. Een racistisch beweging dus. Want maak er een White Arts Movement van ... Harriet Duurvoort zou onmiddellijk beschuldigingen à la "Ku Klux Klan!" uitrollen ...
    Hier de bijdragen waarin racisme de hoofdrol speelt:


Uit: De Volkskrant, 21-05-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Iedereen discrimineert

Tussentitel: Marokkanen kwamen, zagen, braken de boel af (sommigen) en overwonnen

Het zijn altijd akelige incidenten die bewijzen dat allochtoon even hard discrimineert als 'wit'. Maar het is stigmatiserend, zo vond een geëmotioneerde Hassnae Bouazza bij Pauw&Witteman, om het daarover te hebben. Ik ben het daar niet mee eens. Een blik op rommelende onderbuikgevoelens over en weer geeft juist een goed beeld van hoe de vlag erbij hangt in multicultureel Nederland. En dat Marokkanen óók racistisch zijn, ach, het zijn net mensen.    ...


Red.:   Oké, laten we eens kijken naar de voorbeelden die Harriet geeft. Eerst van de blanke kant natuurlijk:

  Dat Nederlanders discrimineren, zoals Bouazza terecht onderstreepte, mag geen nieuws zijn. Neem nou die lullige Jan Rot in diezelfde uitzending. Of, over een andere boeg, dat Van Marwijk Seedorf nooit eens bélde. Dibi die genadeloos wordt vernederd door GroenLinkse apparatsjiks. Geert Wilders. Maar ja.

Het is ene is nog belachelijker dan het andere: dat bondscoach Bert van Marwijk die Clarence Seedorf niet selecteert, is iets dat op 22 man na alle voetballers in Nederland is overkomen. Wat Tofik Dibi als politicus is overkomen, is hetzelfde als een eindeloze reeks anderen. En Geert Wilders discrimineert evenzeer als Harriet Duurvoort als ze het heeft over het blanke kolonialisme. En als u wilt weten wat musicus Jan Rot allemaal aan discriminerende opmerkingen heeft gemaakt, moet u zelf maar luisteren - vermoedelijk was het feit dat hij een keer een reggae-ritme gebruikte al voldoende ... (Pauw & Witteman, 08-05-2012 uitleg of detail ).
    Er is maar één conclusie mogelijk: er is in Nederland zo weinig discriminatie dat Harriet Duurvoort, rustig schrijvende achter haar bureau, geen goede voorbeelden kan vinden.
    Maar ze zocht dan ook in de verkeerde hoek. Hier is de goede:

 
Uit: De Volkskrant, 25-02-2013, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Soms mis ik Sonja Barend

Het verzandt altijd snel in een obligaat tutholadebat, de discussie over meer vrouwen op de buis. ...
 

Red.:   Dit is het onderwerp: vrouwen in de media. Maar dat andere, aangeboren, onderwerp trekt sterker:

  Een niet- televisievoorbeeld, ik durf het bijna niet te zeggen: natuurlijk sprong ik een gat in de lucht toen ik dit eerzame plekje mocht gaan vullen. Maar dat dit uitgerekend ten koste moest gaan van de enige Turkse columniste van deze krant, schrijfster Nazmiye Oral, vond ik minder.

Etnie.
  Het moet maar weer eens gezegd worden: het is geen onmacht, zelfs geen onwil, maar gewoon complete desinteresse van redacties dat er niet meer diversiteit is.

Etnie.
  Maar dat media een enorme maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid hebben, juist op het gebied van diversiteit, boeit geen biet.

Etnische eisen.
  Tegenover haar tig middelbare witte heren, met een minder uniek perspectief, die wat mij betreft wel eens mochten inschikken.

Etnische eisen.
  Waarom wil je überhaupt eigenlijk met je kop op tv? ...  Maar mijn drijfveer is ... Daarin speelt ook mijn achtergrond soms een rol. Soms, niet altijd.

Etnie.
  Tegenover de vrouwen die niet op tv zouden willen en de journalisten met een etnische achtergrond die 'er niet zijn'

Etnische eisen.
  Hassnae Bouazza meldde op Twitter dat redacties niet eens de moeite nemen haar programmavoorstellen te beantwoorden. Zeer herkenbaar.

Etnische eisen.
    Zou je dit al niet kunnen kwalificeren als racisme?
    Nog wat aanwijzingen:


Uit: De Volkskrant, 10-09-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Romney heeft minderhedenprobleem

Tussentitel: Veel teleurgestelde blanke arbeiders gaan helemaal niet stemmen

Minstens even spannend als de verkiezingen hier zijn de Amerikaanse verkiezingen. Hoewel Obama zijn mojo kwijt lijkt, denk ik niet dat Romney veel kans maakt. Hij is te rechts en moet een te groot deel van de white vote winnen. ...


Red.:   Grappig is dat: de term "black vote" zou al vele wenkbrouwen doen rijzen, en blikken uitlokken waarin de beschuldiging van "Racisme!" steekt. En zeker als je zou stellen dat "Veel teleurgestelde zwarte gettobewoners helemaal nooit gaan stemmen".
    Maar we zijn er nog lang niet:

  Interessant is dat Amerika etnisch verzuild is.

'Interessant' in de Chinese zin  ... dat je je vijanden een interessant leven toewenst.
  ... Amerika etnisch verzuild is. En in een race waarin elke stem telt - tenminste in de swing states - kan dat doorslaggevend zijn.

Oftewel: de etnische blokstem. Het dynamiet onder de democratie. Uitgewerkt
  Onder de zwarte kiezers, 13 procent van het Amerikaanse electoraat, bleek de steun voor Mitt Romney een nietsontziende nul procent. McCain kreeg nog 4 procent. ...
    ... Stephen Colbert maakte een schitterende parodie op een Romney-commercial: Latino's, vote for Romney 2012. Then kindly see yourselves out. Romney is namelijk voorstander van 'self-deportation' van illegale migranten, wat vaak Latino's zijn. Desperate Housewife-ster Eva Longoria, die hard campagne voert voor Obama, veegt de vloer aan met Romney, hij staat aan 'the wrong side of every Latino issue'.
    Dan is er de snelgroeiende Asian vote, nog klein maar erg belangrijk. Obama's troef is natuurlijk nog steeds dat hij in zijn patchwork-familie exponenten van alle zuilen tevoorschijn kan toveren. Zijn half Indonesische halfzusje Maya hengelt de Asian vote binnen, op bijeenkomsten met kabbelende gamelanmuziek op de achtergrond.
    De Jewish vote, 2,2 procent van het electoraat, is traditioneel progressief en Democraat. ...

Met als resultaat:
  In het versnipperde Amerika van nu moet Romney minstens 61 procent van de blanke stemmen halen.

Terwijl de blanke stem wel democratisch in plaats van qua etnie of stam verdeeld is:
  De white vote is überhaupt de meest versnipperde 'zuil': van Sarah Palin-achtige christenfundi's tot Starbucks-yuppen, van white trash tot middle America. Een groot deel van de teleurgestelde blanke 'blue collar'-arbeiders gaat helemaal niet stemmen.

Met als resultaat:
  Dus ondanks de aan flarden geschoten economie, en het feit dat Obama inmiddels slaapverwekkende speeches houdt en zijn messiaanse glans is verbleekt, vermoed ik dat hij de beste kaarten heeft. It's the demography, stupid.

Oftewel: het etnische racisme bepaalt de uitslag. De ondergang van de democratie. Toegejuicht door de Nederlandse racist Harriet Duurvoort,. En wie twijfelt aan dat laatste, zie nog eens dit:
  white trash

Het blanke equivalent van koelie, nikker, vuile vieze tyfus kut-Marokkaan, enzovoort. Dat zou je als blanke eens moeten neerschrijven in je column. Je werd onmiddellijk met pek en veren door het politiek-correcte dorp gejaagd. Kent u de term niggabitch nog? De blanke bladenmaakster die hem waagde over te nemen van de rappende negers overkwam het. De nikkerteef Duurvoort mag het veel racistischer white trash zonder één enkel erop volgend commentaar opschrijven.
    Het volgende stukje racisme van haar hand:


Uit: De Volkskrant, 24-09-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Zeuren over 'allochtoon' lost niets op

De Belgen willen het woord allochtoon in de ban. Het is een containerbegrip dat uit een rommelende onderbuik voortkomt.    ...
    Nuance, ruimte voor meer perspectieven en een feel good factor in nieuws en amusement doen wonderen voor de pr van welke vermaledijde groep dan ook. ...
    Ook voor de kwaliteitskranten heb ik een tip. De Amerikaanse mediakoningin Arianna Huffington nam begin dit jaar een opmerkelijk initiatief: ze voegde verschillende katernen, 'Voices' toe aan The Huffington Post. Zo maakt ze voor eens en voor altijd ruimte voor verschillende perspectieven op het nieuws. Zo heb je Black Voices, Latino Voices, Gay Voices en Teen Voices.    ...


Red.:   Racistisch nieuws. Niet helemaal verwonderlijk, want de mevrouw Huffington die hier achter zit, heeft sterke joodse connecties, en haar compagnon in het Franse, mevrouw Anne Sinclair née Schwartz is zelf joods - en die laatsten zijn erkende racisten uitleg of detail .
    Overigens zal dit beleid ook direct racistische slachtoffers eisen:

  Misschien is het een prikkelend experiment ook eens zo'n reeks bijlagen te maken. De eerste stap is in elk geval: meer diversiteit bij journalisten.

Dit is een voorstel om blanke journalisten te ontslaan en te vervangen door gekleurde. Keihard racisme, regelrecht leidende tot concentratiekampen (merk op: dat beweren zij ook bij iedere vorm van blank racisme). En trouwens: er is bij die Huffington Post dus al heel veel diversiteit: Joodse diversiteit. En wil Harriet Duurvoort nu beweren dat dat geen diversiteit is...?
    Maar dit zou je allemaal op politieke en maatschappelijke factoren kunnen schuiven. Het is niet persoonlijk. Daarom maar even in het familieverleden gedoken


Uit: De Volkskrant, 03-12-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

De scherven van oma

Veel liet mijn oma mij niet na, behalve wat prullen en gebloemd theeservies dat ik in een doos bewaarde. ...
    Oma wordt met de helm geboren, als oudste dochter van een volbloed indiaanse en een creoolse vader. ...
    Oma is als kind ziekelijk en tenger, maar groeit al snel op tot een lokale schoonheid. Ze zal zich haar leven lang graag laven aan mannelijke aandacht. Tot ze over de negentig is, glimmen haar ogen van plezier als zij vertelt over haar vele aanbidders toen ze een opgeschoten meisje van zestien was. De zes broers De Vries bijvoorbeeld - van, zo benadrukte zij altijd, de zwárte familie De Vries, niet te verwarren met de getinte of de blanke - ze lagen allen aan haar voeten. ...
    ... Oma wijdt ook graag uit over de goed en minder goed gelukte kapsels in de uitdijende familie. De menging verrast altijd. Wat scheuten hindoestaans, indiaans of Chinees bloed doen wonderen voor het haar. Blank bloed is natuurlijk het summum, maar niet altijd voor handen. ...


Red.:   Bij de beoordeling van dit soort verhalen is het altijd wenselijk om even wat termen te verwisselen. Vervang zwart, of de andere equivalenten, even door "blank". En beeld je dan in wat de reacties zouden zijn. In die reacties zouden het der Rijk en Anne Frank prominent voorkomen.
    Wat eerst nog een vraag was, kan nu volmondig bevestigt worden: Harriet Duurvoort is een racist. Als op haar de normen worden toegepast die voor blanken gelden. 
    Waaruit nog een tweede, elders op deze website al bewezen conclusie getrokken kan worden: de gangbare of politiek-correct definitie van racisme luidt: "Racisme is iets dat blanken met niet-blanken doen alleen al door te bestaan, en wat niet-blanken nooit en te nimmer kunnen doen omdat ze geen blanken zijn".
    En zo blank hoeven die blanken niet eens te zijn. Als ze alleen maar blank lijken, is het al voldoende:


Uit: De Volkskrant, 22-10-2012, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Geen zin in 'Alleen maar nette mensen'

...    Robert Vuijsje neemt ook zijn eigen milieu genadeloos op de hak. Maar elitair Amsterdam-Zuid heeft niet de kwetsbaarheid van het zwarte onderklasse milieu dat hij met venijn fileert.    ...


Red.:   Inleidende paragrafen hebben we even weggelaten om zo meteen te bespreken. Dit is de eerste zin die Duurvoort zelf aan het boek en de film wijdt. Waarin meteen de kern van de zaak boven water komt: de 'kwetsbaarheid' van de zwarte onderklasse. Hoe zo "kwetsbaar"'? Wat betekent dat? Dat ze snel op hun teentjes getrapt zijn? Vermoedelijk niet, want dat is een negatieve eigenschap.
    Dus maar even verder lezen:

  Amerikaans onderzoek wees uit dat vooral zwarte meisjes uit zwakke milieus, die vaak met armoede en misbruik te maken hebben, hun 'gevoel voor eigenwaarde' ontlenen aan seks. Zo maken zij zichzelf tot seksobject. Cultuurhistorisch is seksualiteit, als zij er al zeggenschap over had, voor de zwarte vrouw vaak een overlevingsmiddel geweest.

Oftewel: zwarte meisjes in de onderst tweederde van de groep zien zichzelf als seksobject 
  Anno nu speelt bovendien dat de gemiddelde rapclip strippers en prosititutie een zekere glamour geeft. Mainstream hip-hop reproduceert het stereotype van de zwarte vrouw als seksobject en jongeren identificeren zich hiermee. Ook hier.

En creoolse meisjes worden door de creoolse jongens als seksobject gezien. De volgorde is onduidelijk. Je kan dus net zo goed zeggen dal elkaar als seksobject zien deel uitmaakt van die cultuur. Dat klopt ook met de constatering dat de meiden vrijelijk ongehuwd zwanger worden, en de vaders er vrijelijk vandoor gaan - die tijd- en plaatsaanduidingen van Duurvoort zijn onjuist, want het blijkt overal te gelden voor creolen uitleg of detail .
  Toen in 2006 de 'breezerslet/ kelderbox'-hype losbarstte, deed de GGD onderzoek. Er was sprake van uitwassen, die zich afspelen in kwetsbare milieus. Een zieke, verborgen subcultuur met wijdverbreid misbruik, door loverboys, soms door kennissen, door volwassen klanten. Pubers die zich uiten in extreem seksueel gedrag zoals prostitutie met volwassen mannen; het is disfunctioneel gedrag door een beschadigde groep. Geen 'wild Surinaams cultuurtrekje'. Geen wonder dat Surinamers op hun achterste poten staan.

Ongetwijfeld zijn dit soort dingen ook in andere culturen te vinden - ter waarde van enkele procenten. In de creoolse cultuur is het een dominant zichtbare trek. De ontkenning dienaangaande van Duurvoort is, mede door het voorgaande, volkomen verbijsterend? Hoezo is die zwarte onderklasse anders anders 'kwetsbaar'? Vanwege een teer lichamelijk gestel? Onzin natuurlijk - het is vanwege een teer cultureel gestel. Zich uitend in dat "zichzelf als seksobject zien" - enzovoort. Een echt 'wild Surinaams cultuurtrekje' - pardon (de hindoestanen hebben er totaal geen last van): een 'wild creools cultuurtrekje'.
    Goed, je wordt geconfronteerd met de wat minder aangename trekken van je cultuur. Net als in de Nederlanders in de Familie Flodder. Wta doe je dan, als je creool bent? Stap 1:
  Er schijnt een scène in deze film te zitten waarbij een jong meisje zich prostitueert terwijl haar buggy met kindje in dezelfde ruimte geparkeerd is... De zaal buldert dan kennelijk van het lachen. Tamelijk walgelijk, maar dit is blijkbaar 'scherpe multiculturele satire' anno 2012.  ... Dit gaat veel verder dan Kees Flodder, zoals Jan Dirk de Jong stelde in NRC Next. Had maar een Flodder of New Kids gemaakt. Dit is veel giftiger.

Waarom is dit giftiger? Stap 2:
  Robert Vuijsje neemt ook zijn eigen milieu genadeloos op de hak. Maar elitair Amsterdam-Zuid heeft niet de kwetsbaarheid van het zwarte onderklasse milieu

Pardon? De kwetsbaarheid van het zwarte onderklassemilieu? Hoe zit het met de kwetsbaarheid van het blanke onderklassemileieu? Dat beledigt wordt middels de serie Flodder?
    We zijn er dus al bijna. Nog een stap:
  ... de wijze woorden van Harry Mulisch over ironie in 1972, tijdens zijn beroemde polemiek met Gerard Reve, naar aanleiding van - hoe ironisch - diens snedige opmerkingen over Surinamers en Antillianen. Die op de 'tjoeki tjoeki stoomboot' naar 'Takki Takki Oerwoud' moesten. ...

En dan is er nog een citaatje nodig ter presentatie van je eigen opinie:
  Een racistisch spektakel, oordeelde Quinsy Gario op Joop.nl.

En dat citaatje wordt erin gevoerd om jezelf te vrijwaren van wat je wilt doen: degenen die de minder aangename kanten van je cultuur laten zien,  beschuldigen van racisme. Robert Vuijsje in principe als eerste. Maar het gaat om de blanken is het algemeen, gezien het citaat daarvoor.
    Het is allemaal van een diepgravend en hopeloos racisme. Bij Harriet Duurvoort. Het racisme van het 'zwarte' in 'de zwarte onderklasse'.
    Racisme met een saillant detail. Want Robert Vuijsje is geen blanke, maar van joodse afkomst. De overeenkomst is slechts schijn en oppervlakkig, als je over rassen gaat praten als in 'de zwarte onderklasse'. Joden zijn een semitisch volk, uit het Midden-Oosten. En de blanken zijn kaukasiërs, van  het Europese continent. Die twee op één hoop vegen, en zichzelf afzonderen als 'zwart, deelt de wereld in twee categorieën: zwart en niet-zwart. Racisme. Als je het zou doen als blank en niet-blank. Volgens Harriet Duurvoort.
    Na welke column deze redactie meende nu wel de meest expliciete vorm van racisme gevonden te hebben die je ooit zou kunnen verwachten. Dus volgende liet de redactie in volkomen verbijstering achter:


Uit: De Volkskrant, 11-02-2013, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer

Omgekeerd imperialisme

Tussentitel: Wij fantaseren graag over een koninklijk Afrika
.
Met de berichten over de nieuwe Afrikaanse economische boom, moest ik denken aan een van mijn lievelings met-popcorn-op-de-bank-hang-films: Eddie Murphy's comedyklassieker Coming to America. Nog altijd, tot mijn genoegen, minstens eens per jaar op Veronica. Een verwende, überrijke prins uit het fictieve Afrikaanse land Zamunda, gaat naar het New Yorkse Queens om een mooie, slimme, maar vooral 'echte' queen te vinden om mee te trouwen. Ten faveure van de bloedmooie, slaafse prinses die voor hem is uitgekozen. Het is een film die met een vette knipoog alle romantische cliché's van zwarten uit de diaspora over het Motherland op de korrel neemt. Iedereen met een paar zichtbare druppels zwart bloed ...


Red.:    Je reinste nazi-racisme. Hier zouden Martin Bormann en Adolf Eichmann bijzonder trots op zijn geweest: het zit in het bloed, en een paar druppels zijn al voldoende. Niks geen gezeur - blauwe ogen en blonde haren. En een paar druppels gekleurd bloed zijn al voldoende om je in te delen bij de groep "anderen".
    En we zijn er nog niet. Net als Bormann en Eichmann heeft ook deze dame haar dromen:

  Iedereen met een paar zichtbare druppels zwart bloed zal het opbiechten: wij fantaseren graag over een koninklijk Afrika.

De droom van een eigen Rijk.
    En het komt echt niet uit de lucht vallen:
  Als tiener dook ik - geïnspireerd door rapplaten, want over zwarte geschiedenis, anders dan een middag negerhut van oom Tom kreeg je niets - voor een aardijkskundewerkstuk in de illustere Benin koninkrijken.

Net zoals de nazi's teruggingen naar hun Arische voorouders. En gepaard gaande met dezelfde valse ressentimenten:
  Dat Afrika, waar onze voorouders ooit als vee werden ingescheept,

Waar bij de nazi's de joden "het"gedaan hadden, zijn het hier de blanken. De blanken die de slaven kochten van de Afrikaanse volken die de slaven hadden gemaakt, en naar de kust versleept. Vanwaar als kostbare vracht werden vervoerd naar plaatsen waar ze het beter kregen dan in Afrika (toon een afstammeling van de vervoerde slaven die teruggaat naar Afrika. Die vindt je niet. De reden volgt).
  Afrika, het zal eens tijd worden, is eindelijk het continent van de toekomst. De economie groeit als kool... en de elite is schathemeltjetergend rijk. De over de top leefstijl van Prince Aakim in Coming to America, is helemaal niet vergezocht in het huidige Afrika. Geregeld runnen de dictatoriale dynastieën hun land met ijzeren vuist als privébezit.
    De zoon van de president van Equatoriaal-Guinee, een olierijk landje waar de bevolking nochtans van 2 euro per dag rondhosselt, maakte het erg bont door 700 miljoen dollar (524 miljoen euro) uit de staatsruif te pikken. ...
    Maar de rijkste, de onstuitbaar ambitieuze Angolese presidentsdochter en zakenvrouw Isabel dos Santos, is het meest fascinerend. Corrupt? De familie Dos Santos exploiteert de staat Angola als hun hoogsteigen privéonderneming, zo analyseert de Zuid Afrikaanse Mail & Guardian. Diamanten, die een belangrijke rol spelen in het bloedige conflict dat tot een paar jaar geleden Angola teisterde, zijn de basis van het fortuin van de mooie Isabel. Door vriend en vijand wordt ze aangeduid als 'prinses'. Forbes schatte haar vermogen in Portugal op 2 miljard dollar. ...

De creoolse mentaliteit: er zijn slechts twee rangen: de koning of meester, en de rest zijn slaven uitleg of detail . Daarom willen Afrikanen en creolen ook niet werken. Wat heeft werken voor zin, als de vruchten van je arbeid per definitie toevallen aan iemand anders: de koning/meester.
    En Harriet Duurvoort vindt het prachtig:
  Ik vind haar intrigerend. Er moet toch iets meedogenloos schuilen achter die zonnige glimlach met die betoverende kuiltjes. ...
    Ik kan het niet helpen. Stiekem ben ik toch een beetje fan van het omgekeerde imperialisme van Isabel dos Santos. Een verdiend lesje in nederigheid aan die nukkige Portugezen. Je kunt veel zeggen, maar toch: sista's got balls. Ze zou nog meer in mijn achting stijgen als de prinses het zich verwaardigt ook iets voor de straatarme Angolees te doen.

Over moslims schreef iemand kort geleden dat het onjuist de moslima's te zien als de willoze slachtoffers van de mannen: ze bestendigen mede het systeem. Voor de creoolse vrouwen geldt natuurlijk precies hetzelfde - zie uitleg of detail .
    Dit is het hoogtepunt van het Harriet Duurvoort-verhaal. Er volgen nog wat zaken die op zich al verschrikkelijk zijn, maar het monsterlijke niveau van het voorgaande kan het natuurlijk niet halen. Maar ter ondersteuning van de piek en als demonstratie van wat er allemaal aan variatie mogelijk is, dus toch nog wat opmerkelijke opinies. 
    Volgende maatschappelijke veld: kunst en cultuur:


Uit: De Volkskrant, 25-03-2013, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Kunst, hiphop en kansenwijken

Tussentitel: Ik heb altijd een zwak gehad voor 'kansenwijken'

'Als wij hier een rondleiding hebben met een school met islamitische leerlingen, hangt de volgende dag het schoolbestuur aan de lijn. U heeft een schilderij getoond van een zekere Breit... nee Breitner. En dat was bloot. Dat moet u weghangen, anders komen we niet meer!' Dat waren de woorden van Sjarel Ex, directeur van Museum Boijmans van Beuningen, toen ik hem jaren geleden interviewde voor een documentaire over de rol die culturele diversiteit speelde in de kunst.
    De dagelijkse praktijk van de kunsteducatie bij een internationale kunstinstelling in een stad waarin inmiddels een ruime meerderheid van de jeugd allochtoon is ...


Red.:   Onzin. Volgens de politiek-correcte opvattingen zijn dit allemaal Nederlanders, die gelijk behandeld moeten worden ten opzichte van andere Nederlanders.

  ... en arm een laagopgeleid bovendien. Mijn gedachte was dat je dit soort jeugd makkelijker bereikt door ook kunstenaars te bieden met een zelfde achtergrond als zijzelf.

Ook onzin. Die jeugd is geboren in Nederland, volgens de politeke-correctheid, en heeft dus een Nederlandse achtergrond. Die kunstenaars hebben dezelfde achtergrond.
  Kunst moet anno nu wat vaker een dialoog zijn

Nog meer onzin. De kunst wordt steeds vaker een dialoog. Van de kunst met de Nederlanders.
  Kunst moet anno nu wat vaker een dialoog zijn en niet uitsluitend een westerse monoloog   ...

Wat ...? Westers? Dan zijn die anderen dus niet-westers?! Dat kan niet aan de cultuur liggen want het zijn allemaal Nederlanders met dus de Nederlandse cultuur. Dan moet het dus wel liggen aan hun niet-westerse afkomst. Dus hun niet westerse ras.
    Dit is gewoon weer allemaal het botste racisme.
    En als je het sarcasme van de redactie over politieke-correctheid eruit haalt, staat dit hele stukje dus al vol met het botste racisme: over kunstenaars met een andere etnische achtergrond, en kunst met een andere etnische achtergrond
    En het gaat rustig verder daarmee:
  Ik wilde ... als gekleurde vrouw...

Racisme.
  ... naast Breitner gewoon wat meer zwarte kunstenaars ...

Racisme.
  ... Alle vier zijn mijn cultureel erfgoed.

"Mijn zwarte culturele erfgoed" dus. Racisme.
    Duurvoort legt ook nog even uit dat hier sprake is van misinterpretatie:
  In Londen, waar ik de cross cultural curator van Tate Britain interviewde, werd benadrukt dat juist kunstenaars met een etnische achtergrond

Oftewel: "kunstenaars met aan andere etnische achtergrond". Grappig hoe de racist hier het woordje "ander' weet te verdonkeremanen om haar bedoelingen niet al te duidelijk te maken. het is dus allemaal boze opzet.
    Nog een specimen daarvan:
  Ik heb altijd een zwak gehad voor wat eufemistisch dan wel cynisch 'kansenwijken' genoemd

Waar dus in het echt staat, of niet-eufemistisch: "Ik heb altijd een zwak gehad voor zwarte wijken".
    En weer:
  Als kunstliefhebber uit de eerste hiphopgeneratie was ik natuurlijk benieuwd naar wat een kunstmuseum voor 'etnische hedendaagse kunst'

Dus weer "anders etnsiche kunst"dus weer "ander-ras kunst" dus weer keihard racisme.
    Hier nog even de laatste zin:

  Ik wacht met spanning af wanneer een kunstmuseum eens een tentoonstelling aan de hiphop wijdt. Het erfgoed van ons geglobaliseerde hier en nu.

Eerder had Duurvoort al uitgelegd wat dat is: "de geglobaliseerde wereld".
  ... de South Bronx, een grimmige wijk, waar de realiteit van de globalisering je soms hard in het gezicht slaat.
    Arme mensen uit alle kansloze hoeken van de wereld die zich een plek bevechten, by any means necessary, in de nieuwe wereld, tussen arm zwart en arm latino. Gevaar, vuil, criminaliteit. Mensen die in zichzelf gekeerd overleven. Jongeren die je diep weggedoken in hun hoodies tegemoet loeren met een wantrouwende, dreigende vijandigheid.

Er is dus al een "museum" gewijd aan de hiphop ... Die heet "gevangenis".
    Hoe grofstoffelijk wil je het hebben: we moeten onze musea leegruimen en volhangen met Afrikaanse (en islamitische) kunst, omdat er hier creoolse en islamitische immigranten rondlopen. Hetzelfde argument: "We moeten maar gaan rondlopen in peniskokers want dan voelen de Papoea's zich meer thuis". Let ook op dat 'moet' in Kunst moet anno nu wat vaker een dialoog zijn''.
    De gewone Nederlander zou hier een simpele reactie op hebben: "Rot op!". En zowel figuurlijke als letterlijke zin uit te leggen.
    En het houdt maar niet op:


Uit: De Volkskrant, 22-04-2013, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Heeft Obama nooit wroeging?

... 'Obama is geen Jezus Christus', zei mijn moeder tegen dovemansoren. Het was een hoop op een wereldleider die door en door integer was en de wereld zou verbinden. Door zijn onalledaagse, kosmopolitische opvoeding en gemengde achtergrond had hij geleerd gelaagd te denken en zich in anderen te verplaatsen. ...


Red.:   "Door mijn blanke afkomst heb ik geleerd gelaagd te denken en me in anderen te verplaatsen". Zeg zoiets in het openbaar, en je wordt minimaal ingedeeld bij de ergste Zuid-Afrikaanse apartheid-denkers, maar vermoedelijk krijg je een proces wegens racisme aan je broek. De negers kunnen en mogen het allemaal ...
     Harriet heeft dus een uitgebreid repertoire aan racisme, maar het volgende was nieuw voor haar (tenzij de redactie iets gemist heeft):


Uit: De Volkskrant, 08-04-2013, column door Harriet Duurvoort, media-ondernemer.

Slavernij, schaamte en goede smaak

Het verleden leeft. De grachtengordel is 400 jaar en dat vieren we groots. Glorierijk cultureel erfgoed schittert ons in het nagelnieuwe Rijksmuseum tegemoet. En ja, zelfs de zwarte bladzij is goudgerand dit jaar. ...


Red.:    En wat is de zwarte bladzijde? Drie keer raden. Hint: het wordt gezegd door een creools persoon. Goede zo: de slavernij. Nee, niet de Afrikaanse slavernij, maar de Europese. Welke Europese bestond uit het ophalen van door Afrikanen gemaakte Afrikaanse slaven. Afrikaanse handelswaar. Maar van dat aspect van de zaak willen creolen, hier misschien beter aan te duiden als negers want zo denken ze kennelijk, niets weten. Het gaat alleen over dat slaven handelen. Nooit over het slaven maken. Het gaat altijd over de Nederlandse slavernij. Nooit over de Afrikaanse slavernij:

  Op 1 juli aanstaande vieren we 150 jaar afschaffing van de Nederlandse slavernij. Ik hoop dat het eindelijk een nationale gebeurtenis wordt. De organisatie had zijn zinnen gezet op Michelle Obama, maar dat gaat niet lukken. Jammer, want zonder wat Afro-I Amerikaanse starpower lijkt de belangstelling van gemiddeld Nederland gering.
    Is het schaamte? Omdat men zo weinig wroeging gehad heeft?

Nou, als de Nederlandse houding die van "geen wroeging" is, dan zijn vergelijkenderwijs de Afrikanen kennelijk trots op de slavenmakerij. In Nederland wordt er ten minste over dat verleden gepraat. Over het Afrikaanse creools slavnernij-verleden zwijgen creolen, negers, als het graf. Als het massa-graf.
  Schadevergoeding hoeft voor mij niet. Maar ik zou wel meer erkenning willen voor ons gemeenschappelijke culturele erfgoed.

Je krijgt al heel vele aandacht, en je krijgt heel veel meer aandacht dan voor het erfgoed dat je werkelijk gemeenschappelijk hebt: je verleden van creolen als slavenmakers.
    Maar we krijgen nog even te zien waar de schoen wringt:
  Zo hoop ik al jaren op kostuumdrama met de verhalen van het Nederlandse slavernijverleden. Over de heroïsche slaven Baron, Boni en Jolicoeur, die de Nederlandse plantersmacht zo goed als in zee joegen in Suriname.

Culturele nederlaag. Het slavenmaken in Afrika is geen probleem, omdat een onderlinge zaak betrof. Het hoorde bij de normale Afrikaanse verhoudingen: de een is meester, en de rest is slaaf - nog steeds uitleg of detail . Het gaat pas wringen, als de meester geen Afrikaan is - geen neger. Dat is het een probleem. Niet dat er een meester is. Nee, dat het niet "Onze meester" is.
     Zoals gezegd: "kolonialisme" is niet de favoriete aanpak van Harriet Duurvoort. Hier één van de echte propagandisten ervan. Het gaat over het Koningslied, geschreven ter inhuldiging van Willem-Alexander, "door "het ganse volk". Er zijn ook wat alternatieven gemaakt, waaronder eentje met Surinaamse kleur. De al eerder ontmoette Quinsy Gario gaat het recenseren. We laten de titel van het stuk even weg:


Uit: Joop.nl, 29-04-2013, door Quinsy Gario - Dichter/kunstenaar uitleg of detail

...

Het nummer van Snijders is omarmd door Nederland en wordt door KPN en de NOS elke keer na het officiële koningslied uitgezonden


Fluitist en componist Ronald Snijders heeft een ware hit geschreven. Samen met zanger Oscar Harris, zanger-gitarist Dana Fungloi en zangeres Denise Janna heeft hij met feilloze precisie en vakmanschap een muzikaal juweeltje geschapen. En dit allemaal op de melodie van Max Woiski Sr.’s nummer 16 april. De melodie geeft het Koningslied van Snijders ook een diepere laag.
    Woiski Sr.’s nummer is namelijk een herdenking van [degenen, red.] die waren omgekomen tijdens een bootramp in Suriname. Op die 16e april verging een boot die op weg was om goud te delven in Tapanahoni Suriname. 16 april van Woiski Sr. is een Soko lied waarin voorouders herdacht en geëerd worden.    ...
    Dit is het origineel van Max Woiski Sr ...
    En de tekst via Suriname.nu
Na 16 april Di mi boto lai Na Tapanahoni, Na drape mi de go Farawatra miti mi Na Asubangi Na Tapanohoni Na drape mi de go Ma di mi doro na Asubangi Ne mi ati ben sari fu tru Di mi memre den moi moi foto wintje Ne mi ati ben sari fu tru Gowtu keti na yu neki Gowtu linga na yu finga Rosalina fu san yu de krei
    Nederlandse vertaling: Op 16 april Toen mijn boot vol was geladen Naar Tapanahoni Daar moest ik naar toe Een stroomversnelling kwam ik tegen Bij Asubangi Naar Tapahoni Daar moest ik naar toe Maar toen ik aankwam bij Asubangi Had ik veel verdriet Toen ik aan die mooie stadsmeisjes dacht Had ik veel verdriet Gouden ketting om je nek Gouden ringen aan je vinger Rosalina waarom huilde je dan .


Red.:   Oké, dat was het. Een liedje met een Surinaamse klank dat in het Nederlands volledig over de koning gaat, en in het Surinaams een liefdesdrama schildert. Nu wat dichter Quinsy er van maakt:

  Surinaams koningslied gaat eigenlijk over slavernij

... Woiski Sr.’s nummer is namelijk een herdenking van de tot slaaf gemaakten die waren omgekomen tijdens een bootramp in Suriname. ...
    Het is dan ook de vraag of men hiervan op de hoogte is en dus daadwerkelijk een gebaar maakt in het jaar van de herdenking van 150 jaar afschaffing van slavernij of dat men het slechts als een leuk Surinaams lied zag dat kosteloos ingelijfd kon worden en de politieke implicaties niet doorhad. En dan bedoel ik Nu.nl die de video van youtube hebben geript en op hun eigen videosite hebben geplaatst en zo Snijders van waarschijnlijk tienduizenden views hebben bestolen.
    Eigenlijk zijn de intenties niet eens belangrijk omdat het succes van het nummer niet meer teruggedraaid kan worden. Men zocht naar een feelgood story na het debacle met Ewbank en heeft en masse toegestemd dat de herdenking van omgekomen tot slaaf gemaakten gekoppeld werd aan het koningshuis. Wanneer Willem Alexander straks op de derde dinsdag in september erover nadenkt om de Gouden Koets te nemen hoeven we alleen maar het nummer van Snijders met de melodie van Woiski Sr. te draaien langs de weg.


En die laatste opmerking slaat op een afbeelding van vermeende slaven op die Gouden Koets.
    Kortom: noch oude noch nieuwe versie van het liedje gaat over de slavernij. Maar de slavernij in onwrikbaar vast in Quinsy Dario's hoofd. Hoe kan dat als Quncy nooit met de slaverjinhj temaken heft. Niet in de verste verte, want de slavernij is van 150 jaar terug.
    Dus hoe komt de slavernij zo onwrikbaar vast in Quinsy's hoofd? Dat is via de lijn van afstamming. De bloedlijn. De rassenlijn. Quinsy Dario's hoofd zit boordevol met bloeddenken. met etniciteit. En met racisme.
    Er waren twee opmerlkeijke reacties. Hier is de eerste:
  hans mandemakers, ma 29 april 2013 23:06

Een nog diepere laag zit in het feit dat aan boord van die boot Nwanku Abala was. Deze Nwanku was de leider van de Obuma stam in Noord Ghana.
De ironie wil dat hij zelf in Afrika 40 slaven tot zijn beschikking had die hij had buitgemaakt op de naburige Ofuma stam. Vooral de jonge Ofuma meisjes vielen erg bij hem in de smaak.
Toen hij aan eigen lijf ervoer wat het slaaf zijn betekende schijnt hij bitter geweend te hebben..........
    Voor alle duidelijkheid, ons slavenverleden is een schandvlek op het blazoen van Nederland.

Die laatste opmerking moet er natuurlijk bij om door de censuur van Joop.nl te komen.
    Maar nog opmerkelijker is degene die vrij wat later kwam:
  Ronald Snijders, wo 01 mei 2013 00:55

ONZIN VAN GARIO OVER HET SURINAAMS KONINGLIED.
Ik Ronald Snijders ben de maker en tekstbedenker van het Surinaams Koningslied.
96 procent van de 140.000 mensen die het lied via You Tube hoorden vonden het prachtig. De heer Gario vond van niet. Maar zijn
ronduit gevaarlijke argumentatie, waarbij hij ook nog meteen grote online media opzoekt mist alle gronden. En wel om de volgende redenen.

Ten eerste:
De familie van Max Woiski heeft geen bezwaar tegen mijn arrangement en tekst. ...

Ten tweede:
"Zestien april" is een liefdeslied over een gouddelver en zijn geliefde Rosalina. Het is geen slavenlied. Ik zou van de heer Gario graag willen weten welke historische bron hij van dat bootongeluk met slaven heeft.

Ten derde.
Woiski was in zijn vrolijke Westindische liedjes als BB met R etc. absoluut niet bezig met slavernij onderwerpen of maatschappij kritiek. ...

Ten vierde.
De goudindustrie in Suriname kwam rond 1890, dus bijna 30 jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname! Bij de goldrush waren naast Surinamers veel gastarbeiders uit de caraiben in Suriname, absoluut geen slaven zoals de heer Galio beweert!    ...

Het zal de heer Quinsy Gario natuurlijk voor geen seconde weerhouden zijn campagne voort te zetten. Want die gaat niet over feiten, maar de "culturele nederlaag"-gevoelens.
    Quinsy Gario en consorten zijn nog lang niet de ergsten. Hier komen de echte extremisten:


Uit: De Volkskrant, 17-05-2013, ANP.

Collectief eist excuses

Als de Nederlandse regering geen excuses aanbiedt voor het slaverijverleden, juist in dit belangrijke jaar 2013, 150 jaar na afschaffing van de slavernij, zal het Surinaamse Collectief Broki de excuses via internationale organisaties proberen af te dwingen. ...


Red.:   Het enige dat de leden van dit collectief bindt aan de mensen waar ze op doelen, is een gezamenlijk ras. Racisme, dus.
    Quinsy Gario en het Broki-collectief zijn een serieus mensen. Natuurlijk nemen de komieken onder de creolen dit soort zaken veel luchtiger op. Hier is er eentje:
 

Uit: De Volkskrant, 22-03-2013, door Bob Witman

De grenzen van de grap

Comedian Howard Komproe (41) introduceerde vorig jaar op Twitter nationale Negerdag. Hij kreeg zoveel over zich heen, dat hij een boekje schreef: De grenzen van de grap, met bijdragen van schrijvers en cabaretiers.

...
Negerdag, waarom?
'Er is een vrouwendag, een warmetruiendag, dag voor mensen met rood haar, maar geen negerdag. Dat is oneerlijk. Waarom niet een dag voor negers?'    ...


Red.:   Er is geen negerdag, en dat is meteen oneerlijk. Een opmerking die al boekdelen spreekt. Die dag voor mensen met rood haar, is georganiseerd door mensen met rood haar. Ongetwijfeld is de warmetruiendag georganiseerd door mensen die warme truien breien. Dus als de neger een negerdag wil, moet hij er gewoon één organiseren. Maar in plaats van het organiseren van een negerdag, is reactie de neger die constateert dat er geen negerdag is, die van een klacht, in het luchtledige, dat er geen negerdag is. Maar dat luchtledige is natuurlijk schijnbaar. Want in werkelijkheid is die klacht natuurlijk gericht tegen zijn sociale omgeving: de blanke mens. Kennelijk is het zo dat de blanke mens, als hij bijvoorbeeld iemand met rood haar is, naast de dag voor mensen met rood haar, ook de dag voor negers moet organiseren.
    Waarna je kan gaan analyseren waarom de neger verwacht dat de blanke voor hem dingen organiseert: blanken hebben het altijd als gedaan, negers kunnen niet organiseren, negers willen niet organiseren, negers willen graag bediend worden, enzovoort. Geen daarvan geeft bijster positief beeld van de levenshouding van de neger.
    Een niet bijster positieve levenshouding die nog een paar keer meer naar voren komt:

  Op Twitter kwam de Negerdag hard binnen?
'De meeste reacties waren grappig. Enkele waren negatief, scheldpartijen, mensen wilden mij doodschieten. 'Rot op naar je land.' Maar ik ben al in mijn land.'

Nou nee. Nederland is het land van mensen die geen negerdag organiseren. Mensen die er van uitgaan dat negerdagen voor hen georganiseerd worden, zijn geen Nederlanders. Dat zijn bewoners van Negerland. Suriname, in dit geval. Waar ze ook niet aan sinterklaas doen. Ook dat is Nederlands. En geen Negerlanders.
  Hoe boos?
'Howard Komproe is KKKKkK DOM!!!!!!!! ... Die man wil NEGERDAG ... G je bent a Kaolo Bounty ... Nd i Swidped Yo Babymomma!!!! Wasgoed!?' Dan moet je weten dat ka en olo een samentrekking is van poep en gaatje en dat Bounty betekent: bruin van buiten wit van binnen.'

Dat zijn dus nog ergere Negerlanders dan Howard Komproe een Negerlander is.
   Overigens het bedenken van het woord Negerlander natuurlijk alleen maar een grap, en zijn klachten erover volkomen buiten de orde:
  Spijt van die tweet?
'Ik vind #Negerdag nog altijd een briljante grap, die overigens is bedacht door ondernemer Brian Hirman. Maar de nasleep ervan hield me bezig. Vandaar dit boekje. Op een gegeven moment is die grap uit je handen. Dan gebeuren er rare dingen.'

Dank Howard Komproe voor díe grap (de grap dat Negerlander gewoon een grap is).
    Maar Howard heeft nog meer grappen:
  Dat zagen we vaker?
'Theo Maassen moet bij De Wereld Draait Door uitleggen dat zijn grap over de cafébrand in Volendam een grap was! Haha. Jezus, die man is grappenmaker van zijn beroep, natuurlijk is dat een grap.'

En alles kan een grap zijn?
'De grens van een grap wordt bepaald door degene die hem hoort, waar ligt zijn acceptatiegrens? En dat is niet vast te stellen, dus is er geen grens aan de grap.'

Te allen tijde?
'Het gaat ook over de intentie van de verteller. Is hij bedoeld om je aan het denken te zetten. Dat is uitstekend. Wil je er iemand pijn mee doen, dat scoor je heel laag wat mij betreft.'

En natuurlijk zijn onze grappen nog meer bedoeld om aan het denken te zetten als die van Howard Komproe.
    Dat waren de grappen. Nu terug naar het racisme:
  U wilde niet met #Negerdag racisme aan de kaak stellen?
'Nee, geen moralisme. ...

Mooi. Volgende zin. Direct op de plaats van die drie puntjes:
  U wilde niet met #Negerdag racisme aan de kaak stellen?
'Nee, geen moralisme. Er is een nummer van de Zangeres Zonder Naam, uit de jaren zeventig. 'Hij was maar een neger, zo'n zwarte.' Ik liet dat in mijn vorige programma weleens horen.

Goh, geen moralisme...? Hoe komt het dan dat uit het uitgebreide repertoire van de Zangers Zonder naam, het enige lied over negers ten gehore wordt gebracht? En niet bijvoorbeeld degene over drinkende vaders, huilende moeders, zielige kinderen, enzovoort, waarvan er vast wel meer dan honderd bestaan. Howard doet een greep uit de bingotrommel gevuld met liedjes van de Zangers Zonder naam, en "Bingo!!!", hij trekt het liedje over negers. En dat heeft absoluut helemaal niets met moraal te maken. Volgens Howard.
    Nu zou dat laatste best wel kunnen. Want als je racisme typeert als het totale ontbreken van moraal, is die moraal duidelijk totaal afwezig bij Howard Komproe.
    En ook bij Harriet Duurvoort.
    En ook bij Ray Nagin.
    En ook bij Dianne Abbott (google maar)
    Enzovoort.
    Er bestaat een grap-met serieuze-ondertoon die stelt dat mannen ieder zeven seconden aan seks denken. Het vermoeden bestaat dat negers iedere zeven-tiende of zevenhonderste seconde aan ras denken:
  Wilt u nog iets kwijt?
'Ik vind het grappig dat ik over Negerdag wordt geïnterviewd door iemand die Witman heet.'

En ook dat is natuurlijk maar een grap, die niets met moraal te maken heeft ...
    Aan het einde van de verzameling, waarin het sterke creoolse racisme is gedocumenteerd, nog een extra stuk: herinnert u zich nog dat Braziliaanse geval van de voorkeursplaatsen aan universiteiten voor creolen, omdat er andere helemaal nauwelijks waren? uitleg of detail Dat zegt iets over IQ. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Of beter: mocht, tot aan de volgende publicatie:
 

Uit: DeMorgen.be, 02-02-2012, redactie, bron: belga.be uitleg of detail

"Conservatieven en racisten hebben lager IQ"

Fotobijschrift: Leden van de extreemrechtse rascistische Ku Klux Klan.


Volgens de conclusie van een provocatief onderzoek zouden conservatieven en mensen met vooroordelen wel eens een lager IQ kunnen hebben. De studie van de Brock University in het Canadese Ontario linkt een lagere score op de intelligentietest ook aan racisme, meldt de Amerikaanse nieuwswebsite The Huffington Post.    ...Red.:   De nieuwswebsite The Huffington Post staat onder leiding van sterke Joodse invloeden, oftewel: een rabiaat kosmopolitisme en multiculturalisme. Vijanden van alles dat naar residente cultuur neigt . Dit bericht past in het kader van dit activisme. Wat ook nog eens onweersproken is gebleven, anders was het wel elders in de publiciteit opgedoken. Dit geheel in tegenstelling tot als je gekleurde zou associëren met racisme, of een laag IQ. En dat het gaat over blanken werd nog eens extra benadrukt:
  Uit het onderzoek, dat gepubliceerd wordt in het tijdschrift Psychological Science, blijkt dat kinderen die laag scoren op IQ-testen later meer geneigd zijn om vooroordelen en sociaal conservatief gedachtegoed te ontwikkelen.
    Volgens hoofdonderzoeker Dr. Gordon Hodson is het een vicieuze cirkel: Mensen met een lagere intelligentie worden aangetrokken door een conservatief gedachtengoed omdat ze daar "structuur en orde" vinden. Deze ideologie is tegen verandering, waardoor er makkelijker vooroordelen ontwikkeld worden. Dat alles leidt dan weer tot racisme, volgens Hodson. En uiteindelijk worden ook de kinderen daardoor geïndoctrineerd.

Als je zoiets eerder had proberen te doen met een soortgelijk artikel over IQ en racisten en dan een portret van een neger ernaast, zou je worden gelyncht. Nu mag dat dus wel. En kunnen we zelf het verbad leggen. Hier gezien is dat het creoolse racisme sterker  is dan in de westerse cultuur. En net even eerder is op deze site al het culturele niveauverschillen tussen de westerse en creoolse culturen geconstateerd aan volkomen objectieve beelden uitleg of detail . Volgens deze gegevens is er dus inderdaad een duidelijke band tussen IQ en racisme. Als je kijkt bij creolen.
    Bij het onderhouden van racisme is essentieel dat je ervoor zorgt dat dit niet naar buiten komt. Hoe doe je dat? Dat hangt van je positie af. Maar als je creool bent, doe je dat door anderen ervan te beschuldigen:


Uit: De Volkskrant, 18-07-2015, door Robert van Gijssel

Shirma pakt haar shine

Shirma Rouse stapte dit jaar definitief op de voorgrond ...


... als de recente Antilliaanse onrust ter sprake komt, na de gewelddadige dood van de Arubaan Mitch Henriquez, slaat ze hard met de platte hand op tafel en stuitert de tosti hamkaas bijna van het bordje. 'In Nederland word ik tot op de dag van vandaag gediscrimineerd. Dat kán toch niet?'    ...
    ... 'Weet je: je moest eens weten in welke bochten ik me heb gewrongen om in Nederland iedereen tevreden te houden. Terwijl ik mijn muzikale 'ik' helemaal geen ruimte gaf. Ik dacht: iedereen kent me nu eenmaal als die leuke achtergrondzangeres.'

Was dat een typisch Nederlands probleem dan?
'Volgens mij vinden Nederlanders het moeilijk iets anders in je te zien, als ze je al een rol hebben toebedeeld. Ja, volgens mij is dat typisch Nederlands. Kaderen. En als je bent gekaderd, moet je vooral in het hokje blijven. ...
...
Ben je als Antilliaanse Nederlander geschrokken van de onrust na de dood van Mitch Henriquez in Den Haag?
'Enorm, iedereen in de gemeenschap praat erover, de hele dag.'

Word je dan boos, woedend, of ben je meer iemand die denkt: laten we nu maar eens rustig dat onderzoek afwachten?
'Ik leef op het moment vooral in onbegrip. Hoe kan het dat zo veel mensen nodig zijn geweest om iemand in bedwang te houden? Ik heb liever dat er feiten boven tafel komen dan dat er ramen worden ingegooid.'

Voel je je dan ineens weer meer Antilliaans dan Nederlander?
'Absoluut niet. Ik ben Shirma, niet mijn afkomst of mijn kleur. Als het een Nederlander was overkomen, was ik net zo ongerust geweest. Maar ik weet wel dat je kleur in Nederland verschil maakt, en beïnvloedt hoe mensen met je omgaan.'

Echt?
'Honderd procent. Ik maak het constant mee. Wil je voorbeelden? Ik rij met een vriendin mee, zij heeft een heel mooie auto. Ineens wordt ze van de weg gehaald. Hebben ze mij in die auto zien zitten. Nog één? Ik ga naar een groot popfestival in België. Met mijn accreditatie, ik ga parkeren. Word ik uit de rij gehaald. Wat ik precies kom doen? Volgende. Ik ga op de stoep aan de kant voor een fietser, die dus op de stoep fietst. Hoor ik hem achter me zeggen: 'Ga dan opzij, kankernegerin.'


Red.:   Dit nadat ze zichzelf net uitvoerig gepresentreerd heeft als een 'goed mens':
   Een schat van een vrouw? Ja, dat vindt ze zelf eigenlijk ook. 'Ik kan het iedereen aanraden: leren van jezelf te houden. Ik geloof wel dat ik kan zeggen dat ik een goed mens ben.'

Alle creolen zijn fantastische mensen, die slechts één probleem hebben: ze moeten de remmende invloed van de Nederlanders van zich afschudeen (in Amerika zijn dat de blanke Amerikanen, enzovoort).
    Oké, daar wist ook een briefschrijver wel raad mee:


Uit: De Volkskrant, 25-07-2015, ingezonden brief van Dries Postma, Amsterdam

Wat je zegt

'Volgens mij vinden Nederlanders het moeilijk iets anders in je te zien, als ze je al een rol hebben toebedeeld. Ja, volgens mij is dat typisch Nederlands. Kaderen.' Aldus Shirma Rouse in V Zomer afgelopen zaterdag. Ik neem aan dat ze de ironie van deze zin na herlezing van het interview zelf inziet. Zo niet, dan krijgt ze in de daarop volgende alinea nog een kans. 'Ook weer typisch Nederlands. Altijd wat zoeken om te klagen', klaagt Rouse.
    Geen wonder dat er zoveel spreekwoorden zijn gemaakt over het wat-je-zegt-ben-je-zelf-effect.


Red.:   Amen.
        In het westen is het anti-blanke racisme al dusdanig endemisch, dat het zwarte racisme zonder enig oogknipperen onthuld wordt:


Uit: De Volkskrant, 23-07-2015, van correspondent Kees Broere

Barack Obama is bovenal een Luo

In het voorouderdorp van Obama, die dit weekend Kenia bezoekt, weten ze waarom hij het tot president van de VS heeft geschopt. Hij is een Luo. 'En Luo's zijn vaak slimme mensen.'


...    Mama Sarah is, sinds de verkiezing van Obama in 2008 tot president van de Verenigde Staten, de vrouw die in Kenia de band vertegenwoordigt tussen dit Afrikaanse land en de machtigste natie ter wereld. Niet slechts als familielid, maar ook als iemand van het Luo-volk. Want daar draait het om, hier in het dorpje Kogelo bij het Victoriameer: Als Barack Obama zo bijzonder is, dan komt dat doordat hij Luo is.
    Zo'n vijfhonderd jaar geleden begonnen de Luo's hun trek vanuit het zuiden van Soedan, langs de linkeroever van de Nijl, naar het gebied bij het meer. Etnisch gezien zijn zij Niloten, Nijldalbewoners, en geen Bantoes, zoals de meeste mensen in wat sinds 1963 Kenia heet. Een volk van leiders, zo vinden zij zelf. Een volk ook dat in Kenia nooit de landelijke leiding mocht krijgen. Uit de frustratie hierover, zo zou je kunnen zeggen, is uiteindelijk de eerste zwarte Amerikaanse president voortgekomen.
    In Kogelo, dat al jaren weinig geslaagde pogingen doet om een toeristische Obama-attractie te zijn, is daarvan een fraai voorbeeld te vinden. In het 'Kogelo Village Resort', een hotelletje, is een speciale foto. Kijk je ernaar van rechts, dan zie je Barack Obama, de president van de VS. Loop je naar links, dan verdwijnt dat portret en verschijnt de beeltenis van Raila Odinga, de politieke leider van de Luo's - en de man aan wie in Kenia volgens hen het presidentschap steeds is onthouden.
    Nu Obama deze week Kenia en dus het land van zijn vader bezoekt, speelt dit allemaal weer op. Al sinds de onafhankelijkheid hebben in Kenia de mensen van het Kikuyu-volk de macht. De Luo's voelen zich gemarginaliseerd. Anno 2015 is Uhuru Kenyatta, een Kikuyu en de zoon van de eerste president, de leider van het land. Raila Odinga's rol lijkt uitgespeeld. Maar zie daar, Kenyatta ontvangt de machtigste man ter wereld en dat is dus een Luo!
    Wat is het geheim van dit volk, dat in elk geval zichzelf zo bijzonder vindt? ...


Red.:    Regelrechte nazi-ideologie. Vervang de term "Luo" maar door "arisch". En tot in alle details:
  In Kogelo staat een openbare basis- en middelbare school. ... Stephen Okumu Obewa is er leraar. Hij heeft zich ook verdiept in de geschiedenis van zijn volk.
    'De Luo's kwamen bij het Victoriameer', vertelt Obewa. 'Het vangen van vis werd hun belangrijkste beroep. En dus wordt hier ook veel vis gegeten. Die bevat proteïne en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van je hersenen. Luo's zijn vaak slimme mensen. Zoals Barack Obama senior, een briljante man. Hij kreeg een kind met een Amerikaanse vrouw, Ann Dunham. Luo plus Amerikaans: dan krijg je het beste wat de wereld te bieden heeft. Zo werd de zoon president. Niet alleen van Amerika, maar van de hele wereld.'

Dit is kennelijk toegestaan, dus "negers zijn dom" kan nu niemand meer bezwaar tegen maken.
    De meest op de voorgrond tredende racist van Nederland is natuurlijk een neger en heet nog steeds Quinsy Gario. Hier weer een publicatie van zijn hand die aan deze verzamaling deed denken:


Uit: Joop.nl, 22-07-2015, door Quinsy Gario - Dichter/kunstenaar uitleg of detail

Het privilege om weg te kijken

Juist dat wegkijken maakt het mogelijk dat de voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda kan beweren dat we in Nederland geen omvangrijke geschiedenis hebben van geweld tegen een specifiek rasRed.:   Dat 'privilege' is een afkorting van "witte privilege", een begrip dat Quinsy heeft overgenomen van de zwarte verbale terroristen in Amerika. Wat volgens hen een afkorting is van "Zwarten doen het minder goed dan blanken dus zijn blanken racisten", maar wat in werkelijkheid een afkorting is van "Zwarten schrijven hun sociale disfunctioneren toe aan blanken en zijn dus racisten".
    Overigens: die onderkop maakt het racisme ook in één keer duidelijk, want die voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda is "terrorisme-expert" Beatrice de Graaf, en die is alom bekend bij betere waarnemers als een kip zonder kop, en net zo zeer "Nederland" als Quinsy Gario dat zelf is. Met deze toevoeging dat ze in dit geval strikt genomen ook gelijk heeft, geheel toevallig, omdat "Nederland" het soort geweld dat Gario het natuurlijk wil toeschrijven: "het afbeulen van creolen", altijd in gelijke mate heeft uitgedeeld aan alle rassen: creolen, javanen, hindoestanen, blanken enzovoort: allemaal moesten ze afgebeuld voor het "Nederland" dat de creolen heeft afgebeuld: de rijken. Zeg maar: de grachtengordel (die letterlijk gebouwd is met het geld verdient met het afbeulen van genoemde groepen, inclusief de blanke Nederlanders).
    Maar mogelijkerwijs door het tegenvuur dat hij al heeft gekregen, zoekt Quinsy dus zijn toevlucht in Amerika:
  De witte, eenentwintigjarige, confederale vlag liefhebber, Dylan Roof had namelijk 9 zwarte kerkgangers, waaronder een staatssenator, van het leven beroofd. ...

En tot leugens met betrekking tot andere groepen:
  De Molukkers, die namens Nederland hadden gevochten in de onafhankelijkheidsstrijd, werden bij aankomst gehuisvest in voormalige concentratiekampen.

Molukkers werden gewone huizen aangeboden maar daar wilden ze niet in want dat zou betekenen dat ze bleven en ze wilden beslist teruggaan.
    Om vervolgens de eigen gratis van de Nederlanders gekregen huizen zonder ooit gewerkt te hebben in bek te kijken:
  Ook de huisvesting van Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in de Bijlmer... liet veel te wensen over.

De Bijlmer werd net als alle andere wijken die eerder normaal bewoond werden door Nederlanders en fatsoenlijke wijken waren toen de Nederlanders er woonden, uitgewoond en tot getto gemaakt door de gekleurde immigraten. In de Bijlmer voornamelijk de creolen.
    Enzovoort. Van de eigen culturele achterlijkheid wordt Nederlands racisme gemaakt. En voor zover bekend denken alle creolen langs deze lijn. Hier een paar reacties bij dit artikel:
  Bilal Kisri, vr 24 juli 2015 08:40
Toch geeft het stuk van Han te denken Quincy. Hij spreekt niet over het privilege om weg te kijken maar over de noodzaak ervan. Het aankijken van racisme werkt het racisme volgens hem alleen maar in de hand. Anders gezegd: we zijn gelijk zolang de ongelijkheid maar niet wordt benoemd. Als je dus vanuit zijn redenering over een wit privilege wil spreken dan lijkt het mij dat het een wit privilege is om als een soort soevereine norm te fungeren voor de maatschappelijke gelijkheid. De aantasting van die norm betekent onmiddellijk ook de ontwrichting van de maatschappij.
    Nou, als dat het geval is dan bevestigd hij m.i. ook jouw stelling: namelijk, dat het racisme institutioneel is. Ach, niet voor niets zei die Ma-Pima Fortuyn dat we juridisch wel gelijk zijn maar dat dit historisch-cultureel niet zo is. Leer daarvan broer, léér dáár-ván! En al wel helemaal gegeven het feit dat je, je juist tegen DAT heilige huisje hebt gekeerd waarin de sociaal-politieke verbeelding van de soevereine witte goedheilige norm die niet alleen de gelijkheid van de grappige zwarte mens moet vormgeven, maar zeker ook van die enge zandkleurige Mediterrane mens, in alle geuren en kleuren wordt uitgebeeld. Han heeft gelijk broer: je bent heel gevaarlijk bezig om zo aan de racistische wortels van de maatschappij te zagen. De goede man spreekt alleen vanuit de beste intenties. En de eerlijkheid dwingt me toe te geven dat ik voel wat hij wilt zeggen man. Het komt niet uit een slecht hart.
    "So what?!," zo durf ik nu te mogen anticiperen op een mogelijke gedachte bij jou. "Zijn wijsheid is fucked-up en gewoon niet bevredigend daar waar het om gelijkheid gaat. Het is niets anders dan de goedheilige bevestiging van witte suprematie". Ik weet het broer, ik weet het...

Randall Snijders, vr 24 juli 2015 17:45 in reactie op Bilal Kisri
Ben nog steeds niet uitgelachen. 'Ma-Pima Fortuyn', die heeft me bijna doen stikken, hahaha!
    Thnx voor deze briljante uiteenzetting, brada!

De taal van het verbale terrorisme, dat bij iedere kleine aanleiding kan uitbarsten in fysiek terrorisme, zoals in Londen en Engeland in 2011 uitleg of detail en in Nederland in de Schilderswijk in 2015.
    En hier het mooiste voorbeeld tot nu toe:


Uit: dbsuriname.com, 31-07-2015. uitleg of detail

Artiest Enver Panka: “Zit in jullie om Surinamers als beesten te behandelen”

De bekende artiest Enver Panka wil niets meer horen van Nederlanders. Althans dat leiden we af van zijn felle reactie richting Nederlanders op zijn facebook-pagina. Hoewel hij de reden van zijn felle reactie niet noemt, is het mogelijk dat het komt door de vernedering die zijn collega-artiesten van de Hakuna Matata Gang (HMG) in Nederland ondergaan. ...


Red.:   Vernedering ... Ernstig, inderdaad. Wat was er namelijk aan de hand? Dat o zo leuke Surinamse negerbandje genaamd Hakuna Matata Gang dat naar Nederland kwam had in zijn optreedlijst ook een o zo leuk liedje over homo's. Die moesten "branden", of zo iets dergelijks. En in Nederlnd hadden een paar homo's aan een klein tingelend belletje getrokken, en daarop hadden diverse zalen diverse optreden van de o zo lieve homo-hatende Suri-boys afgezegd.
    Heel vernederend, want homo-haten is niks bijzonders en heel gewoon voor Suri-boys, vooral van de zwarte persuasie. Dat laatste zijnde een uitdrukking van GeenStijl, waar vandaan dit bericht natuurlijk kwam, want geen enkel ander Nederlands medium zal ook maar iets publiceren dat op deze manier de lieden van de zwarte persuasie in een wat minder dan volkomen gunstig daglicht stelt.
    Goed, dat die tingelbellende homo's op die manier zo een beetje gelijk kregen en het o zo lieve bandje van Suri-boys op die manier toch wel een beetje in een wat minder dan volkomen gunstig daglicht werden gesteld, schoot dus kennelijk bij een Suriname verblijvende artiesterige Suri-boy die kennelijk goede matties is met de Suri-boys van het Suri-bandje, een beetje in het verkeerde keelgat. Welk gevulde keelgat hij op zijn Facebook-pagin plempte, waar het Dagblad Suriname dus ook wel de gein van inzag, en het breeduit op haar voorpagina zette waarop iemand GeenStijl mailde. Dat daarop dit bericht plaatste:


Uit: GeenStijl.nl, 31-07-2015, door Van Rossem uitleg of detail

Zo. Tijd voor de Surinaamse avond-courant...Hoppa. Stukje blankenhaat naar de Belanda toe, gewoon breed uitgemeten op de voorpagina van Dagblad Suriname. Opdat we ff kunnen zien dat racisme niet altijd uit de witte hoek hoeft te komen. Wel zo fair & balanced. Iemand nog een mozzarella stick?


Red.:   GeenStijl geeft naast de feiten ostentatief "Geen verder commentaar" door dat laatste zinnetje verwijzende naar een reclame op het blad. De leesbare koppen zeggen al genoeg, maar natuurlijk had GeenStijl ook de rest al vergenoegd tot zich genomen. Hier is die rest:
  Panka ... zegt dat Surinamers als beesten worden behandeld door Nederlanders. ‘Een fout, direct de bak in of het land uit, ossenpoep in het nieuws, boycott en sh*t!. ...
    Panka gaat verder. “Eerlijk, Nederlanders, lag ‘t niet aan mijn familie en vrienden daar, had het bestaan van jullie land mij nooit geïnteresseerd. Misschien klinkt ‘t een beetje cru, maar iemand moet ‘t jullie kenbaar gaan maken nu… Als het je bevalt, prima, maar het is ook jouw zaak als je er een vervelend gevoel van krijgt…’, zegt hij.
    Volgens Panka komen gasten uit Nederland in Suriname rondzwerven, jonge meisjes chanten en ze met opzet besmetten met het HIV-virus. ‘Dan zegt niemand iets… Niet jullie, want ‘t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden… Wanneer gasten uit jullie land komen en die jongetjes verkrachten, zegt niemand iets. Wanneer jullie hier naartoe moeten komen, betalen jullie gewoon op de luchthaven voor een visum, terwijl ik hier €60 moet betalen om te wachten op een antwoord… Bevalt mijn naam of uitstraling je niet, blijf ik lekkertjes hier en ik word niet vergoed… Gebeurt dat, dan zegt niemand iets… Niet jullie, want t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden…

Goed, dat is de woede van een enkeling. Natuurlijk keren de goede en fatsoenlijke Surinmers zich massaal af van deze uitingen, zoals de goede en fatsoenlijke Nederlanders dat zouden doen. Denk maar aan dat akkefietje laatst met die gekleurde voetballers in het Nederlands elftal. Zelfs de premier sprak er zijn afschuw over uit. Hier de Surinaamse reactie:
  Deze woede uitbarsting van Panka richting Nederlanders is een enorm populair posting geworden. Hij stuurde het woensdagmiddag de wereld in en binnen 24 uur haalde hij ongekende hoge cijfers: 2.936 likes; 407 reacties; 601 keer gedeeld. Het leeuwendeel van de personen die reageerden, waren het eens met Panka en ondersteunden hem.

Juist ja ... Die Panka vertollukt de gevoelens van het volluk.
    Niks verbazingwekkends, als je de werkelijke oorzaak van zijn uitbarsting leest, want dat van dat bandje was natuurlijk slechts een druppel:
  Waarom? Omdat het gewoon in jullie zit. Jullie willen boven ons staan..’, schrijft Panka in zijn woede. Hij stuurt de boodschap richting de Noordzee dat ‘jullie niet boven deze blaka boi zullen staan..NOOIT!!!’

En die emmer was dus vol, zeg ... Net als bij de rest van het Suri-volluk.
    Het is inderdaad ondoenlijk om te moeten leven met de gedachte dat je halve volk naar Nederland afreisde op het moment dat je je eigen bonen dreigt te moeten gaan doppen, en dat ondanks alles wat Nederland in die overgewaaide helft stort, ze desondanks toch nog lichtjaren achterlopen in sociale vooruitgang. Wat draagt het Suri-volk bij aan Nederland: Humberto Tan, Shirma Rouse, Sylvana Simons, en aan de intellectuele kant Quinsy Gario en John Leerdam.
    Oh, dat is nou sneu: racisme-roeper Quinsy is een Antilliaan ...
    Daar schieten de tranen wel van in je ogen ...
    Oh ja, GeenStijl gaf toch nog een commentaar, maar dat was zoals zo vaak verborgen. Dit keer was het de link naar het artikel. Hier is die:
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/07/-sjonge_alweer_een_mes_in_de_rug_van_harriet_zeurtvoort.html

Die "harriet-zeurtvoort" is het Suri-vrouwtje geachternaamd "Duurvoort" dat vanwege haar afro-kapsel voor de Volkskrant een column mag vullen uitleg of detail  met haatzaaierij van het type "Ik wil meer negerkunst in het Rijksmuseum", "Gezellig is het alleen in de zwarte wijken" en natuurlijk ook "Nederlanders zijn racisten".
    Met dit soort types wordt hier op een wel bijzonder hardhandige manier afgerekend ...
    Trouwens, wat lacht hij toch lief, hè, op zijn foto. Zoals ze dat allemaal doen, op hun foto ...
    Deze was even blijven liggen:


Uit: De Volkskrant, 28-07-2015, door Robert Vuijsje

Hollandman

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Oud-kickbokser Remy Bonjasky: 'Sinterklaas vier ik niet.'

...
Waarom heb je altijd blonde vrouwen?
'Ze zijn niet altijd blond.'

Wanneer was je voor het laatst met een donkere vrouw?
'Ha, dat is wel twintig jaar terug. ...
    'Met mijn ex Stephanie liep ik in Amerika over straat. Twee zwarte vrouwen riepen vanuit een auto: sell-out! Zo gaat het in Nederland ook. Surinamers komen naar me toe en zeggen dat ik mijn eigen ras verloochen. ...'


Red.:   Racisten. Van het zuiverste water. Raspuristen. Zwarte raspuristen die blanken haten.
    Harriet Duurvoort doet een manmoedige poging om Panka te overtreffen:


Uit: De Volkskrant, 17-08-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist

Kleurenblind

Tussentitel: Als je kleurenblind bent zie je niet dat iedereen wit is

Red.:   Ahaaaa ... Harriet Duurvoort heeft weer eens op etnisch uiterlijk zitten letten. Harriet Duurvoort is een hardnekkige racist, want uiterlijk en etnie doen er niet toe!
Hoewel ...:
  Iedereen is toch gelijk, verdorie, hoor ik u al sputteren. Speelt het dan altijd dat je een kleur hebt, een afkomst, een sekse, een geloof misschien? Natuurlijk niet. Lang niet altijd. We zijn ook mensen.

Ahaaaaa Zwarten zijn ook mensen. Fijn om het te horen.
  Maar het bepaalt wel wie je bent en het bepaalt je maatschappelijke positie.

Wat ook al weer ...?
  Speelt het dan altijd dat je een kleur hebt ...

Oh. Oftewel, volgens Harriet Retteketet (haar Twitter-account): "Je kleur bepaalt wie je bent en je maatschappelijke positie". Een veel betere definitie van een racistische opvatting valt nauwelijks te geven.
    En als je dit soort racistische levenshouding hebt, is het vanzelfsprekend dat ... :
  Een wit publiek is gewend om zichzelf in elke denkbare rol verbeeld te zien in media, reclame en communicatie. Een blanke jongen kan een probleemjongere zijn in een reportage, een hipster in de volgende en daarna een deodorant aanprijzen in een reclamespotje, we vinden het normaal.

 ... je het tv-publiek opdeelt in zwart en wit.
  Een Marokkaanse jongen vinden we normaal in een reportage over probleemjeugd of radicalisering. We trekken onze wenkbrauwen op als we hem op tv als hipster zien. Dat zijn we niet gewend. En we vallen van onze stoel als hij in een reclamespotje deodorant aanprijst. Terwijl ook Marokkanen zweten.

En het kleurtje waar je niet toe behoort slechte eigenschappen toe te denken.
En zelfs als het blanke publiek zijn best doet om niet in zwart en wit te denken:
  Maar men ziet het niet. Het Nederlandse discours is immers 'we zien geen kleuren. Het maakt óns niet uit'.

 ... is het niet goed. Want:
  Het is een hardnekkige kwaal. Als je kleurenblind bent zie je niet dat iedereen wit is.

Wat ook nog eens een flagrante leugen is uitleg of detail - om precies: zwart is oververtegenwoordigd. En als je de zwarte maatschappelijke prestaties meerekent uitleg of detail (zeer zwak): zwaar oververtegenwoordigd.
    Maar voor een zwarte racist is naturlijk alleen een volledig zwart scherm goed genoeg.
    Overigens, nog even dit:
  Een Marokkaanse jongen vinden we normaal in een reportage over probleemjeugd of radicalisering. We trekken onze wenkbrauwen op als we hem op tv als hipster zien. Dat zijn we niet gewend. En we vallen van onze stoel als hij in een reclamespotje deodorant aanprijst. Terwijl ook Marokkanen zweten.

Een gore leugen: iedere Nederlandse serie of film heeft minstens één Marokkaaan die ook nog iets krijgt met het mooie Nederlandse meisje: Shouf shouf habibi in duizendvoud. Misselijkmakend in combinatie met de demonstraties ter herninnering van de doodgeschoten juwelierovervlles en de stroom arrogant uit hun ogen kijkende haathoofddoeken die Nederlanders vinden stinken.
    Maar alles om je haat voor Nederlanders te ventileren.
    Stel je bent rapper, en het radio-station heeft zo'n heel erge behoefte an rap - af een toe eeen beetje is genoeg. En stel je bent een rapper, van de donker-gekleurde persuasie. Wat doe je dan? Nou, dit natuurlijk:


Uit: Volkskrant.nl, 17-08-2015, door Charlotte Boudesteijn

Rapper Fresku haalt uit naar 'blanke' programmering 3FM

De Eindhovense rapper Fresku heeft in zijn nieuwe videoclip 'Zo Doe Je Dat' uitgehaald naar radiostation 3FM. Volgens de rapper draait de muziekzender te weinig muziek van gekleurde rappers en zijn hun dj's teveel gericht op muziek van blanke rappers en artiesten. 'Het pakket van muziek dat we aanbieden is heel breed, we hoeven niet nog breder te worden', laat de radiozender in een reactie weten.


'Hiphop, dat slaat helemaal nergens op', lijkt Giel Beelen te zeggen aan het begin van de videoclip van rapper Fresku. 'Weet je, het werkt gewoon niet op de radio.'
    Tijdens de videoclip schminkt Fresku zijn huid wit en beschrijft hij op satirische wijze wat een donkere artiest allemaal moet doen om op de radio te komen. Volgens de rapper ben je voor Hilversum geen talent, tenzij je een blanke rapper bent. 'Die lyrics klinken tight, man. Maar helaas ben je niet een white man. Je bent op internet een hype, kan. Maar never dat Giel Beelen jou draait, want.. Die yoyo hiphop is te saai, man. Doe iets met een band net als Kyteman', aldus de rapper in de clip.    ...


Red.:   Nog nooit een zwarte gehoord die in dit soort zaken zijn symapthie of zelfs maar enig begrip uitsprak voor de blanke positie. Andersom genoeg (bijvoorbeeld heel Joop.nl en bijna de hele Volkskrant). Ondubbelzinnige conclusie: Iedere zwarte die je tegenkomt is een smerige racist tot het tegendeel bewezen is.
    Uit welk deel van Afrika ze ook stammen:


Uit: De Volkskrant, 18-08-2015, door Robert Vuijsje

Afrindo

Welke rol speelt afkomst in Nederland? Robert Vuijsje onderzoekt het in een reeks interviews. Ajax-voetballer Kenny Tete (19): 'Ik ben een trotse Afrikaan.'


Op zijn telefoon laat Kenny Tete (19) een foto zien van zijn vader. Een grote zwarte man, langer en breder dan hij zelf is....
    Op zijn 5de kwam Miguel Tete vanuit Mozambique naar Nederland. ...

Waar hoorde jij bij?
'Met andere donkere jongens heb ik altijd een snelle klik, ik kan niet uitleggen wat het is. Ik ben een trotse Afrikaan ...


Red.:   En hoe groot is zijn begrip voor de Nederlandse cultuur:
  Mohammed cartoons
'Ik begrijp dat mensen daar boos om worden. Je moet het geloof respecteren. ...'

Dit interview van Robert Vuisje, Joods dus met niet-Nederlandse sympathieën uitleg of detail , met andere immigranten van allochtone afkomst, is er eentje uit een reeks beslaande iets van twee dozijn of meer, en nog slechts een enkeling is geslaagd voor dit examen van "Minimaal begrip voor de Hederlandse cultuur".  Bijna allemaal kiezen ze voor de barbaarse religieuze cultuur. De eigen soort cultuur. Niemand komt op het idee om te zeggen: "Die moorden, ik begrijp dat mensen daar boos om worden. Je moet de cultuur waar naarheen je verhuist respecteren".
    Kijk kijk ...:


Uit: De Volkskrant, 25-08-2015, door Mark van Driel

De 200 meter straks wordt nog mooier

'Wauw, geweldig', stamelde Dafne Schippers toen ze in Peking het zilver in de wacht had gsleept.


Zwarte sprintsters negeren hun Europese concurrenten doorgaans in de call room, de besloten ruimte waar ze gezamenlijk wachten op hun race. Blanken kunnen immers niet rennen. ...


Red.:   Wauw ... Wat een racistisch tyfusvolk ...
    En hier de racistische tyfuslijer met de grootste bek:


Uit: De Volkskrant, 28-08-2015, door Willem Feenstra

Interview | Quinsy Gario, initiatiefnemer van actie 'Zwarte Piet Is Racisme'

'Mensen schrijven dat ze mijn strot gaan doorsnijden'


Red.:    Tja, racisten moeten bestreden worden vindt iedereen.
  De discussie begon bij Zwarte Piet, maar nu heeft u het vaak over institutioneel racisme, het uitsluiten van groepen door instellingen.
'We hebben vierhonderd jaar kolonialisme achter de rug. Er zijn bepaalde dingen ingeslopen die we er niet meer zomaar uit krijgen. ...

'Tja ... Het ding dat de blanken zodanig konden samenwerken dat ze een maatschappij ontwikkelden die zeeschepen  kon bouwen, terwijl de zwarten niet verder komen dan ruzie tijdens het Kwakoe-festival na afloop waarvan het geld alweer zoek is. En het zwarte besef daarvan. Wat ze op de blanken afreageren met leugens over racisme:
  Vlak na de ramp met vlucht MH17, twitterde Gario: 'White lives matter more than brown ones.' Hij reageerde daarmee op premier Rutte, die had laten weten geschokt te zijn.

Zo diep zit de culturele nederlaag. Alles wat er in de wereld gebeurt, wordt op het zwart-witracisme geprojecteerd. En daarin is men volstrekt gewetenloos:
  U heeft nooit uw excuses aangeboden voor die tweet.
'Ik heb mijn excuses aangeboden aan de nabestaanden.'

Veel mensen begrijpen uw gedachtengang niet. Op het moment dat u vlak na zo'n ramp een bericht plaatst waarmee u mensen verdriet bezorgt, helpt dat niet.
'Ik wist niet dat ik mensen verdriet bezorgde. Ik wist het niet.'

Gewetenloos.
  U had het kunnen weten.
'Ja, ik heb spijt van de pijn die ik mensen heb aangedaan. Maar ik zeg geen sorry tegen de mensen die mij dood wensen. En ook niet tegen Rutte, die hypocriet en schijnheilig is.'

Volstrekt gewetenloos.
  U hebt veel kwaad bloed gezet.
'Veel mensen hadden al kwaad bloed.'

En hij projecteert zijn eigen kwaadaardigheid en gewetenloosheid op anderen.
    Een hond met een dergelijk karakter zou je afschieten.
    Waarop sommigen zouden opmerken: "Maar die hond kan er niets aan doen - die is vals gemaakt". En dat geldt ook voor Gario: de valse trekken zaten er natuurlijk al sterk in, maar zo vals als hij nu is is hij gemaakt door de media en de PC-elite, die hem hebben opgestookt uitleg of detail . Welke valsheid zelfs hier nog eens naar buiten komt:
  U lacht. U begint vaak te lachen op momenten dat het lastig wordt.
'Ik ben gewoon een lachebekje. Als je me alleen maar kent van Facebook en Twitter denk je vast dat ik alleen maar loop te schreeuwen, maar ik zit meestal met een glimlach op m'n gezicht.'

Een tot-op-het bot-valse glimlach. Zenuwtrekje.
    Een nieuwe creool doet de mond open in de media, en onmiddellijk blijkt het weer een neger. Een racist, dus:


Uit: Joop.nl, 14-09-2015, door Clarice Gargard - Journalist, presentator uitleg of detail

'Acteren om erbij te passen'

Alle lijstjes en debatten ten spijt, voor échte diversiteit is een cultuuromslag nodigRed.:   Waarna iedereen weet wt er gaat volgen: er worden negers getreld, en er moeten meer negers komen. Nee, natuurlijk in de gevangenis of bij de psychiatrische jeugdhulp. En oh ja: en ook niet bij zang en dans en sport. Daar mag je ook geen negers tellen, want daar zíjn negers al oververtegenwoordigd.
  De negende editie van de Nacht van de Journalistiek vindt op 26 september plaats. ... Het thema dit jaar is diversiteit: inmiddels een kwaliteitskeurmerk dat je kan plakken op elk bedrijf dat niet alleen maar witte, mannelijke, heteroseksuelen van middelbare leeftijd in dienst heeft. Maar waarom blijkt échte diversiteit toch zo moeilijk te bereiken?

Kijk, die media die willen dolgraag gezien de oververtegenwoordiging van negers in zang en dans in de media uitleg of detail . Maar elders kunnen negers het kennelijk gewoon niet. Niets aan de hand dus. Volgend item.
     Maar dus niet als je neger bent. Dan ga je zitten tellen. Nee, niet als het gaat om zang, dans of sport, maar als het gaat om:
  Uit onderzoek van NRC blijkt dat de negen grootste redacties voor maar drie procent uit niet-westerse Nederlanders bestaan terwijl er ruim drie keer zoveel niet-westerse mensen in Nederland wonen.

En dat is dus racisme: het tellen van ras. Maar ...:
  Ik had recentelijk een discussie met vrienden uit het vak. Volgens hen lag het gebrek aan diversiteit in de media toch echt aan het geringe aantal niet-westerlingen op de journalistieke opleiding: 'Ze zijn er simpelweg niet en kiezen voor studies die geld of status opleveren'. Een zeer legitiem en kloppend argument, maar een waarbij we ons niet té comfortabel moeten voelen.

... de neger voelt zich dus comfortabel in het zijn van een racist.
    Want als je dit kan aanpakken, en meer binnen kan halen dan je verdient, zijn er nog veel meer plaatsen waar je kan parasiteren:
  Want ook in het bedrijfsleven worden niet-westerse Nederlanders in managementfunctie - met maar 2 procent - zwaar ondervertegenwoordigd.

Tja ... Daar kijken ze toch echt nog veel meer naar wat je presteert dan in de rest van de maatschappij. Naar inzet, enzovoort. En kijk maar naar negers in de muziek: in de klassieke muziek, waar veel meer inzet en discipline en studiezin vereist is, vindt je zo weinig negers dat je gerust van "niet" kan spreken uitleg of detail . En die opleidbaarheid, hè ... uitleg of detail .
   En natuurlijk doen negers hetzelfde als moslims: de blanke idioten napraten die lijden aan de vele gradaties en soorten van politieke-correctheid:
  Waarom is diversiteit (in de breedste zin van het woord) überhaupt belangrijk? Bij veel organisaties blijkt dat ze met divers personeel beter functioneren. Wat logisch is als je bedenkt dat er een verbreding aan kennis, ervaring en vaardigheden plaatsvindt.

Oftewel: zet meer papoea's, pygmeeën, en hottentotten in je organisatie, en je bent nog diverser, dus nog succesvoller.
    En dat negers in dat groepje horen, zegt deze neger ook nog eens bijna expliciet:
  Wanneer je als 'anders-zijnde' wordt omringd door homogene collega's die een cultuur hebben waar jij nooit en te nimmer tussen past, moet je - zoals mijn kennis zegt – 'acteren om erbij te passen'.

Inderdaad: als je een hottentot bent die gelooft in communicatie via trommels of rooksignalen, of een Surinamer die gelooft in winti, moet je acteren om mee te kunnen komen in een omgeving die gelooft in communictie via radiogolven of internet, en argumenten die gebruik maken van de ratio.
    En daarvoor verklaart deze neger dus zichzelf totaal ongeschikt:
  Als we een vis blijven beoordelen op zijn vermogen een boom te klimmen, zal het zijn hele leven blijven denken dat hij dom is.

Waarin trommelcommunicatie, winti, enzovoort staat voor het zwemmen van de vis, en het boomklimmen staat radiogolven en internet.
    Ze leren het nooit.
    Rationeel argumenteren.
    Het ingekankerde racisme zit hopeloos in de weg.
    Een neger vermoordt een blanke basisschoolleerling. Twee negers vermoorden een bejaard echtpaar. Er is een lange reeks van dit soort incidenten. Wat voor conclusies mag je daar uit trekken. De negers geven zelf het antwoord:


Uit: De Volkskrant, 05-10-2015, van verslaggever Geerlof de Mooij

Zweden blijkt toch een heel stuk racistischer dan iedereen dacht

De studentenvereniging die donkere leden 'verkoopt' in een nagespeelde slavenveiling, de kunstenaar die een donkere activist als dood afbeeldt, de portier van een populaire nachtclub die een donkere bezoeker zonder reden molesteert - het zijn slechts 3 van de 67 incidenten die een VN-comité heeft opgenomen in een vandaag gepubliceerd rapport over racisme in Zweden. Het concludeert dat het toenemende racistisch geweld in het land 'een groot sociaal probleem' vormt.   ...
    De voorzitter van de werkgroep voor Mensen van Afrikaanse Afkomst, de Jamaicaanse Verene Shepherd ...


Red.:   Dus de conclusie omtrent de neger-incidenten: De racistische moordadige gewelddadigheid van negers vormt een groot sociaal probleem.
      De Volkskrant heeft naar aanleiding van verkiezingen in Amerika een reportage uit South Carolina die de bedoeling heeft te laten zien hoe slecht de zwarten behandeld worden. Het resultaat is precies het tegenovergestelde:


Uit: De Volkskrant, 27-02-2016, door Michael Persson

Hoe het zwarte activisme de Amerikaanse voorverkiezingen kleurt

De woede klinkt door in de zwarte stem

Het zuiden is aan zet bij de Amerikaanse voorverkiezingen. South Carolina stemt vandaag, Tennessee, Georgia, Alabama en Arkansas dinsdag. Maar het vertrouwen bij zwarte kiezers is weg na al het racistische geweld van de laatste tijd. 'We Shall Overcome, ik zing het niet meer.'


De witte macht zit overal, volgens de zwarte machtelozen van Amerika. ...


Red.:   De boodschap: de zwarten worden onderdrukt door de witten. Het bewijs:
  ...  Charleston, de stad in South Carolina waar afgelopen zomer negen zwarte kerkgangers door een witte dader werden doodgeschoten ...

En natuurlijk heeft nog nooit ook maar een enkele zwarte een enkele witte doodgeschoten.
Maar er is nog meer bewijs:
   'We zijn op weg naar een burgeroorlog', zegt daarentegen Nyah (27), een studente verpleegkunde, met neuspiercing en in camouflagejack, een paar blokken verder ... Ze vertrouwt niets en niemand. 'Het onderwijs houdt ons dom. Medicijnen maken ons ziek. Van onze jongens maken ze meisjes. De witte klasse doet alles om ons klein te houden. Ik wil de Black Panthers terug.'

"Ik geloof dat OJ Simpson onschuldig is uitleg of detail en wil een burgeroorlog".
    Maar er is nóg meer bewijs:
  'Ik zing niet meer', zegt Dorothy Scott, de voorzitster van de lokale afdeling van de NAACP, de oude zwarte burgerrechtenbeweging ...
    De problemen zijn groter dan Dylann Roof, de man die het vuur opende in de kerk. Volgens Scott was de jongen exponent van een systeem. 'De schuld gaat verder dan zo'n jongen van 21', zegt Scott. 'Eenvijfde van de bevolking van South Carolina vindt de blanken een superieur ras. Dat zijn degenen die de gedachten voeden.'

En nog prominenter bewijs:
  Amerika zelf is racistisch, is ook de stelling van Ta-Nehisi Coates, de auteur van het vorig jaar verschenen pamflet Between The World And Me. Coates, zoon van een voorman van de Black Panthers, de zwarte verzetsbeweging uit de jaren zestig en zeventig, stelt dat racisten niet handelen als individu, maar daartoe worden aangezet door het systeem. Ook de zwarte doden door politiekogels zijn de agenten niet persoonlijk aan te rekenen, vindt Coates, maar moeten het hele korps worden aangerekend - wat volgens hem wordt bewezen door het feit dat veel van de daders de afgelopen jaren zijn vrijgesproken. 'Het probleem is niet dat politiemannen fascistische varkens zijn, maar dat ons land wordt gerund door de varkens van de meerderheid.'

Oftewel: "Alle witten zijn racistisch varkens". Het lijkt de koran wel ...
     Het kan ook in de muziek:
  ... zangeres Beyoncé, een van de best betaalde artiesten van Amerika, maakte van haar optreden tijdens de Superbowl vorige maand een betoging voor zwarte burgerrechten.

... die ze nu niet hebben, natuurlijk hebben vanwege het racisme van de witten, en die dus ook niet mochten meespelen => .
     Oftewel: het zwarte racisme is virulenter dan het ooit geweest is - in het openbaar. Nog een bevestiging in een paar bio'tjes in een tussenstuk:
  Tussenstuk:
Ta-Nehisi Coates (40)
Stemt: Bernie Sanders

Er brak definitief iets in Ta-Nehisi Coates toen zijn oude studievriend Prince Carmen Jones werd doodgeschoten. Een undercoveragent had de verkeerde auto gevolgd en vervolgens zestien kogels op de verkeerde verdachte afgevuurd.

De moord uit 2000 is het leitmotiv in Coates’ boek Between The World And Me, een furieuze aanklacht tegen ‘de mensen die denken dat ze wit zijn’ - ras is volgens Coates niet per se een kwestie van huidskleur, maar het gevolg van een standenmaatschappij waarin de ene bevolkingsgroep meer rechten heeft dan de anderen. Volgens Coates, in 1975 geboren in het zwarte getto van West-Baltimore, is zelfs het geweld van zwarte bendes tegen andere zwarte bendes en van zwarte mannen tegen hun zwarte kinderen te herleiden tot angst voor de witte onderdrukker; in zijn denkwereld is weinig ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Coates, zoon van een Black Panther die later bibliothecaris werd, heeft die hele bibliotheek gelezen en is daarmee, ondanks een afgebroken studie aan de (zwarte) Howard universiteit in Washington intellectueel de diepstgewortelde zwarte activist van dit moment. ...

Leuk, zoals een persoonlijke ervaring tot maatschappelijk trend wordt uitvergroot. Die Coates is de diepstgewortelde zwarte racist van dit moment.
  Alicia Garza (34)
Stemt: niet op Hillary Clinton


Ze zat in een bar in Oakland toen Alicia Garza op televisie het nieuws zag dat George Zimmerman was vrijgesproken. De buurtwacht had de ongewapende zwarte scholier Treyvon Martin (17) doodgeschoten, en kwam er dus mee weg.

Garza schreef een verontwaardigde liefdesverklaring op Facebook: ‘Black people. I love you. I love us. Our lives matter.’ Een vriendin vatte dat samen en zette er een # voor: #BlackLivesMatter was geboren, als gespreksonderwerp op sociale media. Sindsdien is het een slogan en een beweging. ... ze dweept met de Black Panthers ...

Gemeenschappelijk met Coates: haatogen.
  Spike Lee (58)
Stemt: Bernie Sanders


'Hoe is het mogelijk dat er voor het tweede achtereenvolgende jaar alle twintig kandidaten voor de Oscar in de acteurscategorie blank zijn?', vroeg Spike Lee zich vorige maand af. 'Kunnen wij niet acteren? Donder toch op!'

Daarmee gaf de New Yorkse regisseur van rassendrama’s het startsein voor een boycot van het feestje van zaterdagavond. Lee is een van de meest geëngageerde filmmakers van Hollywood. In zijn beroemdste film, Do The Right Thing, krijgt een Italiaanse pizzabakker ruzie met zijn zwarte buurtgenoten, wat zo uit de hand loopt dat een van hen door de politie wordt gedood. Dan gooit een zwarte pizzabezorger een vuilnisbak door de etalageruit van de pizzeria, waarna de zaak geplunderd en in brand gestoken wordt ...

Voor zekerheid toch maar even de beschrijving van de film ingekeken:


Uit: wikipedia.org, opgeslagen 28-02-2016

Do the Right Thing

Do the Right Thing is a 1989 American comedy-drama film produced, written, and directed by Spike Lee, who also played the part of Mookie in the film.
   Mookie (Spike Lee) is a 25-year-old black man living in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn ... Sal (Danny Aiello), the pizzeria's Italian-American owner, has been in the neighborhood for twenty-five years. ...
     While at Sal's, Mookie's trouble-making b-boyish friend, Buggin' Out (Giancarlo Esposito), questions Sal about his "Wall of Fame", a wall decorated with photos of famous Italian-Americans. Buggin' Out demands that Sal put up pictures of black celebrities since Sal's pizzeria is in a black neighborhood.


Red.:    Het is verbijsterend: het staat er al gewoon! Zwarten komen met racistische eisen.
  Sal replies that he doesn't need to feature anyone but Italians as it is his restaurant. ...

Ze krijgen het logische antwoord. En als ze toch hun zin niet krijgen:
  ... Buggin' Out attempts to start a protest over the Wall of Fame.     ...

...beginnen ze met protestesteren ...
  That night, Buggin' Out, Radio Raheem, and Smiley march into Sal's and demand that Sal change the Wall of Fame. ..Raheem attacks Sal, leading to a huge violent fight that spills out into the street, attracting a crowd. The police arrive, break up the fight, and apprehend Radio Raheem and Buggin' Out. One officer refuses to release his chokehold on Raheem, killing him. ..
   The onlookers, enraged about Radio Raheem's death, blame Sal and his sons. Mookie grabs a trash can and throws it through the window of Sal's pizzeria, causing the crowd to rush into the restaurant and destroy it, with Smiley finally setting it on fire. ...

...en eindigen met plundering en brandstichting. Volkomen volgens het patroon in de realiteit, zie Londen 2011 uitleg of detail : ze hebben racistische eisen, en het eindigt met plundering en brandstichting.
   Ook in Nederland hebben we echte toppertjes op dit gebied:


Uit: Volkskrant.nl, 29-02-2016, door Stan Putman

Nieuwsbreak met acteur Cyriel Guds

'In Nederland hebben we hetzelfde probleem als in Hollywood'

Acteur Cyriel Guds volgt de commotie over diversiteit bij de Oscars en ziet ook in Nederland het belang van het debat. Hij staat op dit moment op de planken met het toneelstuk Intouchables, waarin hij een verpleger uit de Parijse banlieues speelt die vriendschap sluit met een verlamde miljonair, maar zou het liefst ooit een rol zoals die van Idris Elba in Luther spelen, zegt hij in de Nieuwsbreak van vandaag: 'Daarin gaat het niet om zijn afkomst, maar zie je gewoon een goed acteur.'

...
Rond de Oscars is een discussie ontstaan over diversiteit in films en onder de genomineerden. Herkent u dat?
'Ja, heel erg. In Nederland hebben we hetzelfde probleem. Kijk bijvoorbeeld naar de televisie, dat is geen weerspiegeling van de maatschappij. Of in het theater, waar mensen naartoe gaan om in een illusie te geloven: daar kunnen oude mannen jonge mannen spelen of vrouwen in de rol van een man kruipen, maar je ziet er amper zwarte acteurs op het podium. ...


Red.:    Feit 1: Acteur Cyriel Guds, zwart, zit heel erg op zwart en wit te letten en zit erbij zelfs hoeveelheid pigment te tellen.
  Het liefst zou ik een rol spelen waar mijn afkomst er niet toedoet.

Feit 2: Acteur Cyriel Guds, zwart, stelt dat er bij het kiezen van rollen niet op kleur gelet moet worden.
    Dat biedt ruimte voor de volgende mogelijke conclusies:
1: Acteur Cyriel Guds is racist
2: Acteur Cyriel Guds is hypocriet.
3: Acteur Cyriel Guds is dom.
4: 1, 2 én 3 zijn waar.
    Merk hierbij op dat acteur Cyriel Guds, zwart, bij zwarte acteurs niet op kleur van rol wil letten, maar bij witte acteurs ongetwijfeld wél op kleur van rol wil letten, want witten mogen absoluut geen zwarte rollen spelen - dat is namelijk "black face". Zelfs voor de hoogst goedmoedige rol van Zwarte Piet willen zwarte al dan niet acteurs het de witte acteurs verbieden.


Naar Cultuur, gelijkheid  , Westerse organisatie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .