WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Vijfde colonne, woordvoerders: Sinan Çankaya

25 mei 2016

De stelling op deze website is: "Alle allochtonen haten Nederlanders". Dit is gebaseerd op alle bekende praktische gevallen van allochtonen die zich uitspreken, in combinatie met de logica: "Allochtonen hebben achterstandige culturen - door omgang met Nederlanders worden ze zich dat bewust - dus: Alle allochotonen haten Nederlanders".

Nu zou men kunnen denken: geslaagde allochtonen, bijvoorbeeld degenen met een diploma, zijn daarop vast een uitzondering want hebbende geprofiteerd van de aanwezigheid in Nederland.

Er is inderdaad een verschil voor allochtonen met een diploma. Allechtonen met een diploma schelden niet ordainair op Nederlanders, zoals in "Ik neuk jullie allemaal de moeder", maar gediplomeerd op Nederlanders. Zoals "Nederlanders zijn institutionele racisten".

Ook dit is bewezen door theorie én praktijk, en Sinan Çankaya is daarvan een praktisch voorbeeld.  Zijn specialiteit is "De politie is racistisch". Dit geheel volgens de ijzersterke logica: "De politie arresteert relatief meer gekleurden dan Nederlanders - gekleurden zijn in alle opzichten gelijkwaardig en identiek aan Nederlanders - dus, ergo, q.e.d.: De politie is racistisch".

Hier een overzicht van zijn carrière (de Volkskrant, 25-05-2016, door Sinan Cankaya, is cultureel antropoloog en als postdoc onderzoeker verbonden aan de VU):
  Politiek links heeft DENK over zich afgeroepen

Linkse partijen hebben racisme te lang afgedaan als een niet-politieke, persoonlijke kwestie.

Juist ja ... Omdat de PvdA en GroenLinks, wat door Çankaya vermoedelijk bedoeld wordt met "linkse partijen", niet nog harder "Racisme!!" hebben geroepen dan hun aanhangers in de media al deden, is er de Turk-nazipartij DENK ontstaan ...
    Waarbij Sylvana S. zich heeft aangesloten omdat de Turknazi's Nederland evenzeer hatren als zijzelf, met haar boodschap: "Alle Nederlanders zijn racisten" - minus dat kleine gropeje aanhangers van "de linkse prrtijen" dat de media domineert, want dat zijn de enig n die ook zijn voor wat Sylvana S. hanteert als criterium voor racisme: het niet-willen-afschaffen van Zwarte Piet.
    Simpele vrouw, simpele redenaties.
    En waarna Sylvana S. op passende simpele wijze op haar rabiate racisme werd gewezen, wat voor Sinan dan weer een uitstekende onderbouwing is van zijn "onderzoek": Nederlanders zijn racistisch. Oh nee, dat was tot nu toe alleen de politie, maar nu is het ook de rest (de Volkskrant, 19-10-2011, van verslaggever Peter de Graaf):
  Interview | Sinan Çankaya, adviseur bij de politie, promovendus

'Allochtone agenten stuiten vaak op wantrouwen bij collega's'

Agenten van niet-Nederlandse afkomst moeten zich dubbel bewijzen. 'Ze voelen zich buitengesloten.'

Allochtone agenten hebben het niet makkelijk binnen de politie. 'Ze zitten in een spagaat: ze moeten zich dubbelhard bewijzen als 'Nederlandse' agent. ...

Het perspectief van de allochtoon:
  Dat zegt Sinan Çankaya (29), die als adviseur bij de politie Amsterdam-Amstelland werkte en volgende week aan de Universiteit van Tilburg promoveert.

De werkelijkheid: allochtonen hebben een culturele achterstand aangaande in dit verband essentiële zaken als loyaliteit, solidariteit en vertrouwen, en moeten dat allemaal bijleren.
  Tegelijkertijd wordt wel van hen verwacht dat ze de problemen van 'hun' eigen etnische groep te lijf gaan.'

Omdat ook de overlastgevers en criminelen die achterstand hebben, en zich niet willen laten corrigeren door Nederlandse agenten, worden daarvoor allochtonen als agenten aangenomen.
  'En als ze allochtone burgers in hun eigen taal aanspreken, wekt dat weer wantrouwen op

Vanzelfsprekend. het hoort tot de sociale mores om je voor je omgeving begrijpelijk uit te drukken - mensen die in sociale omstandigheden communiceren in geheimtaal worden overal ter wereld gewantrouwd.
  Zo kun je het nooit goed doen.'

Helaas, pindakaas... In deze omstandigheden hebben ze zich vrijwillig begeven. Bevalt het niet, dan is er het gat van de deur.
  Hij constateert dat het beleid van de politie er sinds de jaren tachtig op is gericht om meer agenten uit etnische minderheidsgroepen aan te trekken. 'Maar veel allochtone agenten hebben een negatieve werkbeleving en ervaren subtiele mechanismen van uitsluiting.'

Zoals bekend zijn vele allochtonen culturen "respect"- en macho-culturen, met de bijbehorende lange tenen   . De uitspraken van allochtonen dienaangaande zijn dus volstrekt onbetrouwbaar. Er zijn feiten nodig.
  Een voorbeeld: 'Agenten hebben beslissingsvrijheid en de discretionaire bevoegdheid om boetes uit te delen. Een Marokkaanse agent besluit om een Marokkaanse autobestuurder geen boete te geven. Dan krijgt hij van een collega uit de etnische meerderheid te horen: je geeft geen bon omdat het iemand van je etnische achtergrond is. Dan moet de Marokkaanse agent zich verdedigen: je moet me vertrouwen, ik heb die discretionaire bevoegdheid.'

In de allochtone cultuur van het thuisland is die "discretionaire bevoegdheid" de bron van een eindloze reeks klachten, tezamen bekend als : corrptie" - het zijn corrupte landen omdat mede de politie-agenten daar corrupt zijn. Dat is hun cultuur. De allochtone cultuur. Dat zijn feiten. Die leiden tot voorzichtigheid bij Nederlanders, die die feiten kennen. En die voorzichtigheid is dus een gerechtvaardigde houding. En alweer: allochtonen hebben zich vrijwillig in die situatie begeven, en bevalt het niet, is er het gat van de deur. Het probleem hebben ze niet in het thuisland.
  Ook word hij aangesproken of zelfs ter verantwoording geroepen over misdaden door Marokkaanse jongeren. Çankaya: 'Terwijl autochtone agenten echt niet ter verantwoording worden geroepen door wat Karst T. of Tristan van der V. in Alphen aan den Rijn heeft gedaan.'

Vanwege het feit dat allochtonen jongeren zwaar oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers  . Een feit. Dus bevalt het niet ...
  'Buiten op straat treedt de politie op als eenheid. Maar in de eigen organisatie blijven allochtone agenten wel de Turk of Marokkaan, die hun loyaliteit steeds moeten bewijzen.'

Bevalt het niet ...
    Allemaal zijn dit dus voorbeelden van de drijvende kracht van de cirkel van wederzijdse afkeer: objectieve achterstanden leiden tot aangaste reacties van de autochtonen, waardoor allochtonen zich gekwetst voelen, wat weer leidt tot nieuwe aangepaste reacties van autochtonen, et cetera ...

Een essentieel aspect van de cirkel is de steeds helders reactie van de Nederlanders (de Volkskrant, 24-10-2011, ingezonden brief van Brenda Reyerse, Amsterdam):
  Allochtone agenten

...    Wat een eendimensionaal stuk. Hoe kijken allochtone agenten naar agenten van Nederlandse komaf? Wat is hun perceptie vooraf, voordat ze in het corps komen? Heeft Cankaya hen die vragen ook voorgelegd?
    Het lijkt er op dat hij alleen oog heeft voor de houding en het gedrag van Nederlandse agenten die de allochtone agent beïnvloeden. Maar de wisselwerking tussen autochtone en allochtone agent als uitgangspunt is veel interessanter en gaat uit van gelijkwaardigheid: hoe beïnvloeden zij elkaar?
    Dat mensen 'in groepen denken', is niets nieuws, we weten het uit de sociale psychologie, dat geldt voor beide groepen. Alleen zijn de posities van Nederlanders en de 'nieuwe Nederlanders' (nog) verschillend.
    Deze laatste groep moet zich inderdaad meer bewijzen, ook dat is niets nieuws, het zou goed zijn als allochtonen leren deze feiten te accepteren: bouwen aan vertrouwen, begrijpen dat er argwaan is voor wat nieuw is. Duik niet in de slachtofferrol.   ...
 
Daar kan de allochtoon het weer mee doen.

Daarna was het twee jaar relatief rustig. Tot (de Volkskrant, 05-10-2013, door Janny Groen):
  Discriminatie | De getinte risicoprofielen van de politie

Zwarte in chique auto: aanhouden

Bij verkeerscontroles pikt de politie ze eruit: Marokkanen, Antillianen en andere niet-blanke weggebruikers. Verdacht op basis van uiterlijk. Hoe is deze discriminatie te voorkomen?


... als jongetje aan het voetballen was op een pleintje en in zijn eigen buurt werd aangesproken door een politieagent. 'Wat doe je hier?' Zo'n vraag wordt niet gesteld uit nieuwsgierigheid, zegt de Turks Nederlandse cultureel antropoloog Sinan Çankaya (31), die opgroeide in de Nijmeegse achterstandswijk Hatert. Die komt altijd voort uit achterdocht.    ...

Nee. Achterdocht zou het zijn als de misdragings- en misdaadcijfers gelijk waren. Die misdragings- en misdaadcijfers zijn niet gelijk, en zelfs sterk verschillend uitleg of detail . Dus is het preventie.
  Agenten onderschatten de uitwerking van zo'n actie en vooral van preventief fouilleren. Voor hen is dat routine.

Klopt. Want het is ook gebleken te werken. Die uitwerking waar islam- en allochtonenapologeet Groen op doelt, is deze:
  Het is een van zijn meest vernederende ervaringen.

'Vernedering' is ene gevoel - niet een ervaring. Hij kweekt maar een ander gevoel bij de ervaring. Het gevoel van veiligheid omdat zijn pleintje kennelijk veilig wordt gehouden van tuig. Dat gevoel van vernedering heeft niets op zich met dat fouilleren te maken, maar met de kennis dat die agent daar fouilleert, omdat door allochtonen veel ge-misdraagd wordt. Het is die kennis van het behoren tot een groep van misdragers, die vernederend is;
  'Hij ziet mij als Marokkaans tuig'

En dat is jammer voor hem, maar dat is zijn eigen schuld. Hij leert die etnische solidariteit met lui die niet deugen maar af.
    Waarna er nog een reeks van dit soort gevallen volgt. En met die reeks in de hand kan simpel aangetoond worden dat bovenstaande analyse klopt. Want daarvoor hoef je alleen maar de personalia na te gaan:
  Turks Nederlandse cultureel antropoloog Sinan Çankaya (31) ... Mousa Sealiti (39) ... zijn vrouw Saloua (35) ... had haar opgehaald van haar werk in het Bronovo ziekenhuis ... PvdA-raadslid en ooggetuige Youssef el Messaoudi had een foto rondgestuurd van een agent die twee Marokkaanse jongens 'zomaar' aanhield ... 'Zo, er wordt ook iemand wakker', reageerde Abdelkarim el-Fassi op de website Wijblijvenhier. Zelf was hij ook net preventief gefouilleerd. ...'Incidenten als die in Amersfoort gebeuren elke dag', zegt sociologe Sophie Gunnink ... Gunnink besloot tot haar onderzoek, nadat ze een allochtone studiegenoot had horen vertellen over zijn frustrerende ervaringen. Hij voetbalde bij Sparta, kon zich een Audi permitteren, maar werd bijna wekelijks van de weg geplukt. ... 'Zelf ben ik ook geregeld aangehouden op basis van mijn uiterlijk. Ik weet hoe het voelt', zegt voorzitter Aissa Zanzen van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). ... Ibrahim Wijbenga, jongerenwerker in Amsterdam en CDA-raadslid in Eindhoven. 'Met de voorzitter van de Stichting Jongeren aan Zet liep ik door de Haagse Schilderswijk. Ik in pak, hij een joggingsbroek. Ik maakte een foto van een theehuis, toen werden we opgepakt en naar het bureau gebracht. ... Gerald Roethof (40), advocaat met Surinaamse achtergrond. 'Ik houd van dure auto's, heb een cabrio, Mercedes S-klasse. Ik woon in de Bijlmer. Vrijwel alle agenten kennen mij, ze laten me met rust. Maar onlangs werd ik aangehouden door twee nieuwe agenten. Ik was verdacht, een zwarte man in een chique auto. ... Mehmet Sari (38), juridisch adviseur van Turkse komaf. 'Ik had een conflict met een verzekeringskantoor en zei: ik ga niet weg voordat het is opgelost. Werd er meteen een politieagent bij gehaald ... Wesley (23), Marokkaans Nederlandse student psychologie. 'Dit voorjaar wandelde ik met een vriend door de Haagse wijk Wateringse Veld. Toen we terugliepen naar de auto werden we aangesproken door agenten. Onze identiteitspapieren werden nagetrokken.

En voor al deze personen geldt: het zijn hogeropgeleiden. Die kunnen weten hoe het werkt. Maar die kennelijk niet willen weten hoe het werkt - ondanks het feit dat ze alles aan Nederland te danken hebben. Die dus de loyaliteit met de eigen etnie verkiezen boven een fatsoenlijke samenleving. En daardoor dus volop bijdragen aan het gevaar dat de niet-hogeropgeleide groep vormt. En misschien, door hun betere verbale vaardigheden, nog wel gevaarlijker is. Want Nederlanders hebben grondig de pest gekregen aan hun voortdurend beleden solidariteit met het tuig uitleg of detail .

De volgende bron was in de oorspronkelijke verzameling gemist, maar verdient een ereplaats  - eerst de voor Çankaya verzachtende omstandigheden (de Volkskrant, Vonk, 09-11-2013, door Sterre Lindhout):
  Racisme | Is Nederland het nieuwe Oostenrijk?

Nu zegt echt iedereen wat hij denkt

De een wil niet terug in het politiek correcte hok. De ander neemt het niet meer dat allochtonen de kop van jut zijn.


... Mark Rutte kwam met een in zijn onpeilbaarheid welhaast Cruijffiaanse uitspraak: 'Zwarte Piet, dat zegt het al, die is zwart.'
    Waar Den Haag zijn toevlucht nam tot struisvogelpolitiek, trok een boze meute uitgedost als Zwarte Pieten, met de gehekelde rode lippen en gouden oorringen, naar het Malieveld, als pauwen die hun staartveren tentoonspreiden om hun territorium af te bakenen. Ze waren boos op Verene Shepherd, de buitenlander die kritiek durfde te hebben op 'ons onschuldige kinderfeest'.
    Maar toch. De reacties leggen een conflict bloot dat over meer gaat dan Zwarte Piet. Maar waarover precies? Waar komt de agressie vandaan?    ...

Een voor de Volkskrant volkomen kenmerkende omdraaiing van de feiten: de zwarten houden boze demonstraties bij het kinderfeest van de intocht van Sinterklaas al brullende "ZWARTE PIET IS RACISME!!!", en de voorstanders houden een vrolijke optocht van Zwarte Pieten, al pepernoten uitdelende.
    Tja, dusdanig geprovoceerd is het te begrijpen dat de allochtonen volkomen buiten zinnen geraken ...

  ...    De woede die zich de laatste weken openbaarde, is volgens antropoloog Sinan Çankaya een gevolg van het voortschrijdende emancipatieproces. Çankaya, werkzaam aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in diversiteitsbeleid, ziet dat immigranten zich niet langer willen aanpassen aan de Nederlandse cultuur ...

Brullen van de lach!!! Wat Çnakaya hier bedoelt met 'immigranten' is natuurlijk zijn eigen groep, de moslims, en die hebben zich nooit voor maar een seconde willen aanpassen: eigen winkels, eigen theehuizen, eigen kerken, eigen klederdracht, eigen radicalen, eigen jihadisten, enzovoort

  ...  dat immigranten zich niet langer willen aanpassen aan de Nederlandse cultuur, maar mede willen bepalen wat die cultuur inhoudt. ...

Instantane riposte: "Rot op met je achterlijke Midden-Oosten-cultuur afkomstig uit het achterlijke Midden-Oosten".
  ... 'Wat zichtbaar wordt in bijvoorbeeld de woede over Zwarte Piet, is de machtsstrijd tussen de oorspronkelijke bewoners van Nederland en nieuwkomers om de vraag: wat is de Nederlandse cultuur en door wie wordt die bepaald?'    ...

Dat klopt. En het antwoord is simpel: "Rot op naar je eigen cultuur als je die zo graag wil. En die cultuur vindt je in het achterlijke Midden-Oosten".
  ... 'Nederlanders zien hun eigen cultuur als superieur aan de culturen van minderheden', zegt Çankaya. 'Die visie wordt door het hele politieke spectrum gedeeld.'    ...

Hier erkent Çankaya dat hij de Nederlandse cultuur ziet als superieur, want hij kan het niet van anderen hebben want dat zou via de media moeten komen (hijzelf verkeert te midden van moslims en politiek-correcten) en de media zijn rabiaat politiek-correct en multiculturalistisch en roepen om het hardst "Alle Culturen zijn Gelijk".
    En dat vinden de allochtone haters ook:
  ... 'Maar tolerantie wordt pas echt interessant wanneer ze op de proef wordt gesteld', zegt Çankaya, 'wanneer de machtsverhoudingen verschuiven, zoals nu.' Immigranten willen ook culturele gelijkwaardigheid, willen af van elementen van de Nederlandse cultuur die hen storen of kwetsen. ...'

Vrijelijk verkrijgbaar! In de landen van de thuiscultuur.
    En dan:
  ...  Sinan Çankaya ziet deze eruptie als voortzetting van een langdurige strijd om de Nederlandse cultuur. 'Het is een manifestatie van de pijnlijke machtsverschillen op cultureel gebied. Groepen geven niet snel hun macht uit handen. En uiteindelijk zal de vraag wat de Nederlandse cultuur inhoudt niet op grond van argumenten, maar door demografie worden beslist. Je ziet het al in grote steden, daar zijn de oorspronkelijke Nederlanders niet langer in de meerderheid. '

Een nauwelijks verdekte waarschuwing voor etnische burgeroorlog uitleg of detail .
 
Toen begon zijn carrière bij Joop.nl, de links- en zwartfascistische haatzaaierssite van VARA/NPO (Joop.nl, 07-06-2014, door Sinan Çankaya - Cultureel Antropoloog uitleg of detail ):
  'Als het je niet bevalt in Nederland, dan ga je toch lekker terug!'

...
etnische minderheden zijn ... Ze zijn onderdeel van de 'Nederlandse tuin'. Wil je alsjeblieft opschuiven?

Nee! Rot op. We willen je eerwraak, inteelt, uithuwelijken, besnijdenis, rituele slacht, overlast, criminaliteit, bedreiging van vrijheid van kunst, onderwijs en democratie en je arrogante superioriteitsgodsdienst niet.
    En tussen die twee eindpunten bewijst de Turk zijn houding met de meest schofterige uitspraken. Want dat volgt uit de superioriteitsgodsdienst (al dan niet belijdend, want de houding zit ingekankerd): hij mag zich wel met ons bemoeien, maar wij niet met hem:
  Het gaat allang niet meer om een economische, culturele of sociale integratie, maar ook om een emotionele integratie: ik word gedwongen om me Nederlands te voelen. Moet het ene nationalisme inruilen voor het andere. Laat ik voor mezelf spreken: opiniemakers, wetenschappers, politici en beleidsmakers, meng je niet in mijn emotionele huishouden!

Laat deze redactie voor zichzelf spreken: je wordt helemaal niet gedwongen om wat dan ook te doen richting Nederland. Je wordt verzocht op te hoepelen omdat je dat niet wilt doen, en als je zo doorgaat, wordt je gedwongen om op te hoepelen.
    Nog een voorbeeld:
  Jan Willem Duyvendak beschrijft een vergelijkbaar denken: het-wij-waren-hier-eerst-principe. Dat nativisme, het oudste recht op een grond of het recht van de eersten, is makkelijk te weerleggen, maar, zo stelt Duyvendak, toch moet men rekening houden met dit intuïtieve gevoel. Duyvendak hanteert overigens de analogie van een huis: de eersten mogen de baas in huis spelen.

Een van goorst mogelijke leugens, die de Turk natuurlijk met graagte overneemt. Want het gaat natuurlijk hier absoluut en helemaal niet om het land. Het grondgebied. Niemand uit de Middellandse Zee-landen wil komen wonen in een moerasgebied met een kil klimaat met veel regen. Waar het om gaat is dat huis. Dat onderkomen. De staat. De sociale voorzieningen. De gemeenschappelijke rekeningen. De spaarpot.
    Dat huis dat stond er en dit is gebouwd door de Nederlanders. En nu hebben buitenlanders uit Middellandse Zee-landen, hier een Turk, een begerig oog op die rijkdommen laten vallen ... "Dat wil ik ook". En in plaats van zelf een huis te bouwen, trekt hij in in het onze, zonder iets voor de kost te doen.
    Dat is parasitisme.

Als je in het heden met moslim-haat moet dealen is één van de alternatieven natuurlijk om Nederlanders van moslimhaat te beschuldigen. Of beter: gekleurdenhaat. En als je eigenlijk niets hebt in het heden omdat je uitgebreid de gelegenheid hebt gekregen om een hogere opleiding in nutteloosheid te volgen, dan grijp je terug op het verleden (Joop.nl, 02-02-2015, door Sinan Çankaya - Cultureel Antropoloog uitleg of detail ):
  F*ck de nachtwacht

Dat is de hardnekkige veronderstelling: het potentiële kwaad, dat valt kennelijk samen met niet-witte lichamen


Ik zit in de auto met vrienden. ...
    Buiten is het grijs, koud en onguur. Licht bedwelmd passeren we mensen die in de rij staan voor de nachtclub, om achteraan aan te sluiten. ...
    Eindelijk naderen we de deur van de discotheek, met de nachtwacht ernaast: 2 gespierde portiers, met een V'tje op de borst. ...
    ''Hé!'' Ik open mijn ogen, ben aan de beurt. De ogen van de portier transformeren in een rode laser en hij scant me van top tot teen.
    ''Nee, sorry, je komt er niet in.''
    ''Waarom niet?''
    ''Alleen vaste klanten, je moet een bandje hebben.''
    Ik druip af, kijk naar de grond en zoek daar naar het residu van mijn eergevoel en restanten van zelfrespect. Het zal nooit wennen, zo'n publieke castratie. ... Van een afstandje kijken we hoe witte bezoekers naar binnen mogen, zonder dat er naar een bandje wordt gevraagd. We voelen ons machteloos, boos, gefrustreerd. Een vriend gaat verhaal halen bij de portier. Het wordt duwen en trekken. Imposant van een afstandje, maar van binnen was het fragiel, onze masculiniteit.    ...

Juist: de zusters waren natuurlijk thuisgelaten. De zusters werden en worden altijd thuisgelaten. Dus: "Wij niet jullie zusters, jullie niet onze zusters". Want dat "komen voor de muziek" is natuurlijk een gore leugen. Wordt zelfs per ongeluk verderop toeggegeven:
  De scherpe observant had het allang door, we zaten daar, with our d*cks in our hands,

Zwarte d*cks op zoek naar Nederlkandse c*nts. Zonder hun eigen c*nts mee te nemen. Zonder ooit hun eigen c*nts mee te nemen.
    En dan klagen ....
    De enige passende respons is zweepslagen en langdurige koude douches. In willekeuirge volgorde.
    En de goorlap plakt er direct nog een leugen aan vast:
  ...with our d*cks in our hands, oftewel, met een gebrek aan kansen en keuzes

Het gajes dat de gelegenheid is gegeven een opleiding tot uitvretend cultureel antropoloog te volgen, klaagt over gebrek aan kansen.
    Nog meer zweepslagen en koude douches.
    Diverse reageerders namen de moeite de idioot op de werkelijkheid te wijzen:
  x x, di 03 februari 2015 09:55
Toen ik vroeger in dienst zat en met een aantal dienstmakkers een disco in wou kon dat ook niet. Geen groepen ;-) Slechte ervaringen met militairen.
Alleen er in lukte wel of in groepjes van 2.
    Later toen ik aan kickboksen deed en met wat trainingsmaten op vrijdagen afsprak kwamen we ook geen disco in! Wekte agressie op was het commentaar.
    Conclusie niet de kleur doet er toe maar de grootte en samenstelling van de groep.
(groep vrouwen komen er altijd in helemaal als ze jong en schaars gekleed zijn)

Kees deReek, di 03 februari 2015 00:39
Verhaal halen bij de portier. Duwen en trekken. Naar omstanders bleren. Bedwelmd in de rij staan. Terecht dat je niet naar binnen mocht dus, volgende keer een beetje gedragen.

Zuoef vanKampen, ma 02 februari 2015 19:50
Groepjes met bedempeld kijkende jongens worden altijd geweigerd. Zeker als ze 18 zijn.Geen geld en geen uitstraling. Zou ik ook niet in mijn club willen hebben. Liever een rijke stinkert die 200 euro stukslaat op een fles vodka.

Sander VanderWal, ma 02 februari 2015 19:06
Tuurlijk is het discriminatie. Van mensen die er in je zaak een zooitje van maken. Of van mensen die te veel lijken op mensen die er in je zaak een zooitje van maakten. Er loopt allerlei tinnef rond in het uitgaansleven, dus als jij een deel ervan weg kan houden scheelt dat weer in de reparatiekosten en het gedoe met de gemeente. Of het nu om opgefokte ballen gaan, of reserve-neonazi's, motorbende's of potenrammers.

Mw. Oeverloos, ma 02 februari 2015 17:14
Discriminatie, Sinan, ik weet er als vrouw alles van.
Ga er maar niet van uit dat je hier een luisterend, begrijpend oor vindt.
Verderop op Joop een artikel over een speciale vrouwenmoskee, wat door Jopers wordt toegejuichd.
Apartheid is zelfs hier volop geaccepteerd.

Leo van Loo, ma 02 februari 2015 15:15
Wat ik nog wel een interessante discussie vind, is dit discriminatie op basis van vreemdelingenhaat, of discriminatie op basis van bedrijfsvoering?
    En met discriminatie op basis van bedrijfsvoering bedoel ik dat een eigenaar of een portier an sich helemaal geen hekel heeft aan buitenlanders, maar dat hij wil selecteren om zijn zaak goed te runnen. Iedereen begrijpt dat een club geen relschoppers binnen wil hebben, dat is slecht voor de zaken. Nu is het probleem dat een relschopper niet makkelijk te identificeren is. De club zit dus met een informatie-probleem. Ze willen relschoppers weigeren, maar kunnen die niet 1-op-1 identificeren. Wat ze vervolgens doen is min of meer hun eigen ervarings- 'statistiek' loslaten op mensen die aan de deur komen, en daar zijn allochtonen het slachtoffer van. Zo hoopt de zaak zoveel mogelijk relschoppers buiten te houden.
    Reden waarom dit denk ik een belangrijk onderscheid is, is omdat het invloed kan hebben op de aanpak van het probleem. Als het probleem is dat clubeigenaren/portiers een hekel hebben aan buitenlanders, moet je daar iets aan doen. Als het probleem is dat portiers relschoppers niet kunnen identificeren en daarom overgaan tot het weigeren van groepen die wellicht wat vaker betrokken zijn geweest bij rellen, dan moet je dat probleem aanpakken. .

sillie billie, di 03 februari 2015 11:02 in reactie op Han van der Horst
"Het is disciriminatie op grond van ras en afkomst"
    En buitenlandse vrouwen dan?
Die mogen rustig naar binnen hoor!

Sander VanderWal, ma 02 februari 2015 12:06
Eerder een ervaringskwestie. Als een groep herkenbare mensen constant loopt te kloten in je tent dan laat je niemand meer binnen die tot die groep behoort. Of het nu ultrarechtse kaalkoppen zijn of Engelse tokkies die zonodig hun stag party in Amsterdam moeten komen vieren.
    Dat dat vervelend is voor mensen die alleen door hun uiterlijk tot die groep behoren staat buiten kijf, maar om van een disco-eigenaar en een paar portiers te verwachten dat zij de maatschappelijke problemen oplossen waar de rest van de maatschappij in faalt, als je dat denkt moet je die mensen in het kabinet zetten.

Sander VanderWal, ma 02 februari 2015 14:52 in reactie op R van brummelen
Er is een verschil tussen mensen weigeren omdat ze een kleurtje hebben en mensen weigeren omdat ze een kleurtje hebben en zich niet weten te gedragen. Of tussen mensen weigeren omdat ze een kaal hoofd hebben en mensen weigeren omdat ze een kaal hoofd hebben en zich niet weten te gedragen.
    Het eerste is racisme, het tweede is vervelende klanten weigeren op basis van ervaring.
    Heb je als groep eenmaal de naam dat je een vervelende klant bent, dan hebben daarna alle leden van die groep daar last van, ook al hebben zij nooit wat fout gedaan. Vergelijk het maar met nieuwe Tweede Kamerleden van de PvdA. Ook al hebben zij niets fout gedaan, hen wordt alle oude zonden van de PvdA ook aangerekend.

Marcel Forestaverde, ma 02 februari 2015 12:02
Heel vervelend als dat je overkomt. Waarschijnlijk was je er wel ingekomen als je wat zusjes, vriendinnetjes of buurmeisjes had meegenomen. Men heeft toch graag een beetje goede m/v verhouding in een nachtclub, en daar allochtone meisjes veelal niet uit mogen (iig Islamitische meisjes), is het ergens ook wel weer een beetje rechtvaardig als allochtone jongens dan maar bij ze thuis moeten gaan zitten.

En hij krijgt zelfs nog wat goede raad die een paar zere plekken blootlegt:
  Ludwig Feuerbach, ma 02 februari 2015 12:43
Ten eerste, deze (overigens goed geschreven) anekdote had ook volledig uitgelegd kunnen worden zonder direct racisme te schreeuwen. Überhaupt met een groep jongens ergens binnenkomen is niet zo gemakkelijk, maar wat de meeste mensen doen is schouders ophalen en verder zoeken, teneinde de beoogde bevrediging der sociale geneugten elders te verwezenlijken.
    Ten tweede, het feit dat je zulke ernstige consequenties trekt uit je afwijzing (zelfs het neoliberalisme kwam aan bod... man man), komt zoals je zelf al zegt enigszins pathetisch over. Het is wel goed voor het verhaal overigens. Maar het is juist deze hoogdravende houding die heel slecht afstraalt op de rest van de groep. Als je dezelfde consequenties trekt uit het afgewezen worden door een meisje dan wordt het geen leuke avond, voor niemand in die tent.
    Al die, door een laag zelfbeeld geïnduceerde imaginaire ideeën over hoe de samenleving tegen jou gericht is, zorgt ervoor dat de negatieve spiraal blijft bestaan en spreekt niet in laatste instantie voor het gelijk van de portier. Want als bij de geringste tegenslag al elk vermogen tot reflectie en relativering ontbreekt, wat moet dat dan als er drank in het spel is.

Wat dus geldt voor al die lieden wier woorden we hier gelezen hebben. Maar wat niet gaat werken, net als alle voorgaande keren dat hun geklaag weerlegt is, omdat de ware oorzaak nog dieper zit: het gekwetst zijn in een ingebakken suprioriteitsgevoel. De representanten van God op Aarde worden door het bestaan van de beter werkende Nederlandse cultuur in hun waarde aangetast.

Eén van de eigenschappen van ideologen in het algemeen en bij moslims zo mogelijk nog enrnstiger is die van het bord voor de kop: hoe hard ze ook door de werkelijkheid geslagen worden, ze komen altijd weer terug bij hun oude standpunten (Joop.nl, 27-08-2015, door Sinan Çankaya - Cultureel Antropoloog uitleg of detail ):
  'Gekleurde' gekleurde experts in de media

Witte redacties die moeite hebben met gekleurde experts als het om racisme en discriminatie gaat


Ik werd vandaag gebeld door de redactie van een actualiteitenprogramma. ...

En natuurlijk staat meneer Çankaya uiterst welwillend tegenover die redacties en Nederlanders in het algemeen. En vol begrip voor de Nederlandse situatie:
  ''Meneer Kankaya, u bent zelf Turks, ...
''Meneer Sankaya, waar ik het vooral met u over wil hebben ...
''Meneer, Djankaya, kent u anders mensen die

Ja, die meneer Kankerkaya zit vol met begrip voor Nederland en Nederlanders ... Hij zegt het zelf. Kijk maar:
  ... vanaf nu wijs ik onbeleefd naar witheid. Ik wijs onbehouwen naar het privilege van wit-zijn. Ik wijs schaamteloos naar de machtswerking van een witte huidskleur.

Met als uiteindelijke doel:
  Het is de eerste stap naar het pootje haken en laten wankelen van macht.

Nou, is dat niet duidelijk ...? Die Kankerkaja staat de volgende keer ook vooraan bij het stenengooien naar Nederlandse politiebureaus, naast Abdelkasim Al-Jaberi en Mitchell Esajas.
    Overigens: Kankerkaja roept natuurlijk ook weer heel hard hij Nederlander is:
  ... ik ben een geboren Nijmegenaar en inmiddels al jaren import-Amsterdammer.

... en publiceer in ...:
  Dit artikel is eerder verschenen op Zaman Vandaag

... ben net als alle andere Turken geboren op rode tapijtjes bij het gerinkel van geitenbellen, die zich toevallig ergens buiten Turkije bevinden.

Deze was ook nog bijzonder aardig (Joop.nl, 16-01-2016, door Sinan Çankaya - Cultureel Antropoloog uitleg of detail ):
  Politieagent hoopt dat moslims langzame dood sterven

Een politieagent, zijn naam doet er niet toe, schreef onlangs op zijn Facebook-account: “Ik ben helemaal klaar met die kankerislamieten. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Oftewel dood aan de islam!!!” ...

Een ernstige zaak. Volgens Sinan Çankaya, cultureel antropoloog. Want:
  Niemand zei in de Volkskrant: "Uiteindelijk kan de westerse wereld alleen overleven als wij onze witte-privileges erkennen, het loslaten, racisme erkennen en iedereen als mens zien."

Mooi, is de riposte: als dit niet mag, mogen die verwensingen in de koran nog veel minder. En dus geen moslims bij de politie.
    Maar dit is niet zozeer het punt. Dat is deze opmerking in het begin:
  Een politieagent ... schreef onlangs ...

En onmiddellijk ging de wekker af: "Dat is toch al aantal maanden geleden ...?". En dat is niet  'onlangs'. Meteen even gecontroleerd (lang leve het internet):
  Agent mogelijk vervolgd voor beledigen islam

Een Rotterdamse politiemedewerker wordt mogelijk vervolgd voor beledigende opmerkingen over de islam. Die maakte hij op zijn eigen pagina op Facebook. ...

'Ik ben helemaal klaar met die k islamieten. Ik hoop dat ze zeer snel een langzame pijnlijke dood sterven. Oftewel dood aan de islam!!!', zou de man ...

Oh ja, het meestal overbodige detail:
  Volkskrant.nl, 24 oktober 2014, 17:57 - Bron: ANP

Sinan Çankaya, Turk, cultureel antropoloog, haalt een koeienlijk van bijna anderhalf jaar oud uit de sloot. En presenteert de dood van die koe als 'onlangs'.
     Als het "een paar weken" geleden was geweest, zou er sprake zijn geweest van geestelijke stoornissen. Bij "een paar maanden" geleden was het ernstige geestelijke stoornissen geweest. Met die bijna anderhalf jaar hebben we het over onoverkomelijke geestelijke stoornissen. 
    Er stond geen aanleiding vermeld voor het artikel, maar die is wel heel goed te raden. Op 13 november 2015 was de laatste grote aanslag door moslims, en twee weken terug, recent dus, was er de massa-aanranding in Keulen. Dodelijk voor het laatst beetje reputatie dat moslims nog hadden buiten de kring van de politiek-correct verdwaasden. Wat niet naar buiten komt behalve in wat halfzachte protesten tegen azc's. Dus ging het moslimbrein in de achtergrond op zoek naar een geschikt uithangbord voor de gevoelde frustratie. En vond daar "de agent'. Een kleine anderhalf jaar geleden.
     De lessen hieruit - les 1: de frustatie geldt alle, alle, ALLE, moslims, wat hun maatschapplijke achtergrond ook is. Alleen degenen die door het jarenlange proces van zelf-ontmoslimisering zijn gegaan, zijn ervan gevrijwaard (twee of drie in heel Nederland).
    Les 2: kleinste of meest zeldzame aanleiding is voldoende om het proces te starten, en eenmaal gestart, eindigt het slechts op één punt: bittere en absolute haat. Die men gewoonlijk binnenhoudt uit materieel belang omdat men het "goede leven" (hoogopgeleid) respectievelijk de uitkering (niet-opgeleid) in Nederland niet kwijt wil. Op een enkele uitbarsting na: "Ik neuk jullie allemaal de moeder".
    Les 3: Er is slechts één oplossing: remigratie.

Sinan Çankaya is een Turk. Die dus niets gemeen heeft met Sylvana Simons. Want die is neger uitleg of detail . Waar Surinamers en Marokkanen nog wel eens gezamenlijk opereren in de misdaad, is z;efs dat niet bekend van Surinamers en Turken. Toch meent Sinan Çankaya, Turk, zich te moeten bemoeien met de kwestie van de nog niet gearresteerde rabiate raciste Sylvana S. uitleg of detail , zoals die zich afspeelt in de actualiteit (de Volkskrant, 25-05-2016, door Sinan Cankaya, is cultureel antropoloog en als postdoc onderzoeker verbonden aan de VU):
  Politiek links heeft DENK over zich afgeroepen

Linkse partijen hebben racisme te lang afgedaan als een niet-politieke, persoonlijke kwestie.

Juist ja ... Omdat de PvdA en GroenLinks, wat door Çankaya vermoedelijk bedoeld wordt met "linkse partijen", niet nog harder "Racisme!!" hebben geroepen dan hun aanhangers in de media al deden, is er de Turk-nazipartij DENK ontstaan ...
    Waarbij Sylvana S. zich heeft aangesloten omdat de Turknazi's Nederland evenzeer haten als zijzelf, met haar boodschap: "Alle Nederlanders zijn racisten" - minus dat kleine groepje aanhangers van "de linkse partijen" dat de media domineert, want dat zijn de enige die ook zijn voor wat Sylvana S. hanteert als criterium voor racisme: het niet-willen-afschaffen van Zwarte Piet.
    Simpele vrouw, simpele redenaties.
    En waarna Sylvana S. op passende simpele wijze op haar rabiate racisme werd gewezen, wat voor Sinan dan weer een uitstekende onderbouwing is van zijn "onderzoek": Nederlanders zijn racistisch. Oh nee, dat was tot nu toe alleen de politie, maar nu is het dus ook de rest:
  De ander, nu tijdelijk in de gedaante van Sylvana Simons, morrelt aan het positieve zelfbeeld van een tolerant en progressief Nederland. Dan blijken 'wij' plots regressief, hysterisch-collectivistisch, seksistisch en racistisch. ...
    De valkuil is om racisme te reduceren tot een probleem van laagopgeleide, witte Nederlanders. Maar racisme - een systeem dat mensen begunstigt en benadeelt - is structureel en gaat dwars door lijnen van klasse, opleiding en sekse.

En de redenen:
  We moeten spreken over journalisten die eenzijdig de schuld van sociale problematiek bij migranten en hun nakomelingen deponeren.

Al geconstateerd: alle problemen met allochtonen zijn de schuld van de Nederlanders
  Waarom is DENK nodig... De reden is dat politiek links niet in staat is gebleken om een krachtig ... multi-etnisch en multireligieus alternatief te bieden voor de toekomst.

Grappig ... De PvdA heeft een zo sterk multi-etnisch en multireligieus alternatief geboden, dat ze nog slechts 8 (acht!) zetels heeft in de peilingen. D'Ancona, Van Tijn, Vogelaar, Cohen, Asscher ... Allemaal hete pleitbezorgers van het multi-etnische en multireligieuze alternatief voor de toekomst.
   En hadden we nog praktische voorbeelden van dat hedendaagse racisme? Ja, dat hadden we. Hier zijn ze:
  Zwarte Piet heeft verder, natuurlijk, niets van doen met racisme.

Juist ja ... het enige genoemde hedendaagse voorbeeld van racisme is Zwarte Piet ...

Enige tijd later kwam er een reactie op dit haatzaai-vod en nog wat soortgelijke uitingen van de overigens zeer politiek-correcte Stephan Sanders uitleg of detail in het nog correcter Vrij Nederland, waarop Çankaya dan weer bij Joop.nl reageerde (de Volkskrant had kennelijk even andere prioriteiten). Hier nog wat hoogtepunten als slagroom op het eerste product (Joop.nl, 15-06-2016, door Sinan Cankaya - Cultureel Antropoloog uitleg of detail ):

  Het Debat: stropoppen en teksten moedwillig met kwade intenties lezen

Stephan Sanders bekritiseert in Vrij Nederland mijn stuk in De Volkskrant. ...
    ... Ik denk namelijk dat de specifieke Nederlandse geschiedenis van racisme overeenkomt, maar ook absoluut verschillend uitpakt, in relatie tot andere landen. ...

"Nederland is racistisch".
  Zo kent islamofobie een specifieke geschiedenis op Europese bodem

"Nederland en Europa is islamofoob".
  De reden dat ik in één adem spreek van “de Nederlander met een migratie-, slavernij- of vluchtelingenverleden” ... deze uiteenlopende ‘groepen’ ... die groepen zich herkennen in de ervaring van uitsluiting.

"Nederlanders sluiten allochtonen uit".
   ... die groepen  ... een politieke strijd voor gelijke rechten ...

"Nederland schendt de gelijke rechten van allochtonen".
    Sinan Çankaya haat Nederlanders.

En toen er weer een pauze. Het schijnt dat de hater nu bj Trouw aan de slag is, en dat is te veel belasting voor het gezonde verstand (christelijken die heulen met de moslimterroristen ...). De aanleiding dat hij weer bij de Volkskrant aan het linksfasciatische front wordt geroepen: de Zwarte Piet-haters uit Amsterdam die op weg waren naar Dokkum om daar het Sinterklaas-feestje van de kinderen in Friesland te verstroren, werden op de snelweg tegengehouden door wat lokale Friezen die vermoedelijk gewoon ook genoeg hadden van de in de media dominante grofgebekte linksfascisten uit Amsterdam.
    Gewoon een heerlijk koekje van eigen deeg, want als "neonazi's" ergens demonstreren, komen ze er met zwarte outfits en dreigementen met geweld op af ten einde de orde te verstoren zodat de politie of burgemeester alle demonstraties aflast. Of, en dat is ook vaak voldoende, ze dreigen ermee waarop de niet-politiek-correcte demonstratie helemaal niet mag beginnen of verbannen wordt naar ergens in de polder.
   Nu dus voor hen een koekje van dat deeg.
   Ze zijn helemaal buiten zinnen.
   Het is onduidelijk in welke termen de Feldwebels van de Volkskrant hun opdracht geformuleerd hebben, maar alle rechter- en linkerarmen zijn erbij omhoog geschoten. En net zoals Litouwers, Oekraïeners en Polen de ergste kampbeulen waren in dienst van de Duitsers, nemen de gekleurden graag het beulswerk namens de linksfascisten waar (de Volkskrant, 21-11-2017, door Sinan Çankaya uitleg of detail ):
  Grondrechten staan hier onder druk

Op de website stond het nog wat pedanter:
  Zorgvuldig omgaan met grondrechten blijkt ook in Nederland een probleem te zijn

Gaande over dat blokkeren. Wat we meteen maar even tot op de bodem zullen afbranden. En daaroer heft niets creatiefs bedacht worden want dat heet GeenStijl al gedaan (GeenStijl.nl, 21-11-2017, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Filebericht. OM start strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar Blokkade van DokkumHet OM ziet de Friese File op de weg naar Dokkum niet als een Muldertje die met een boete 'onnodig stilstaan op de snelweg' kan worden afgedaan. De opperbeffers beginnen een strafrechtelijk opsporingsonderzoek naar de pakjesvloot op de A7. ...

Zo groot is de inloed van de linksfascisten. Want hier is de werkelijkheid:
  ... Want weet je wie nog niet zo lang geleden óók files op de snelweg veroorzaakten? Juist. Die flilefuikende flitsbrigadiers op de foto hieronder. ...


Net als zovele anderen die dit actiemiddel gebruikt hebben ... Actoeoerende truchchauffeurs, taxichauffeuers, motorijders enzovoort. Allemaal konden er zonder problemen mee wegkomen. Want gewoon"actieoeren", hè ...
    Waarna je bijna moet kotsen van zoveel maatschappelijk wijdverspreide kotshypocrisie.
    Waarna de linksfascistische Völkischer Beobachter ...
  ... Als we echt gaan zwartepieten, pas die pet-met-veer ons allemaal. Voor de zekerheid kun je natuurlijk alvast wel wat pepernoten in de boetepot gooien, want een stapel 'beschikkingen' is vrij onvermijdelijk. Anders wordt De Volkskrant boos.

... en haar groen-islamitische beulen natuurlijk graag meedoen:
  Het afgelopen weekend snijden pro-pieten agressief een bus met vreedzame anti-zwartepiet-demonstranten de weg af. De bus met demonstranten moet vol op de rem. Een passagier knalt op de voorruit. Rondom de bus cirkelen druk gebarende en intimiderende witte mannen. Antidemocratische en slecht geïntegreerde Nederlanders die vreedzame burgers hun grondrechten willen ontnemen.

Iedere letter gelogen - zie bijvoorbeeld de foto boven. En over dat 'vreedzame' ...:
 
 

"Dreigzame" zal 'ie bedoelen...
  Hoe is het daarbij mogelijk dat pro-piet-demonstranten een snelweg kunnen blokkeren zonder dat er arrestaties plaatsvinden? En hoe had de politie opgetreden als zwarte demonstranten een snelweg hadden afgezet?

Nog meer gore hypocrisie.
  Zo is het protest tegen Zwarte Piet voor het tweede jaar op rij gefrustreerd door het samenspel van gevaarlijke pro-pieten, een angstig bestuur en een selectieve politieorganisatie. Dit is geen incident meer, maar een patroon. De kwestie toont de fragiliteit van onze rechtsstaat. Fundamentele grondrechten van burgers worden aangetast en uitgehold. Jaar na jaar wordt de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht van anti-zwartepiet-betogers beknot

Nog meer gore hypocrisie.
  Nederland zit graag als Sinterklaas op een witte schimmel om hooghartig de wereld de maat te nemen. Maar het tafereel van het afgelopen weekend vond niet plaats in Rusland of in Turkije, landen met autoritaire regimes waar het demonstratierecht allesbehalve vanzelfsprekend is.

De taal van een psychopaat.
  De zwarte-pietenkwestie toont niet alleen dat racisme een probleem is, maar dat Nederland zijn toon moet matigen over democratie, grondrechten en gelijkheid.

De taal van een psychopaat.
  Dit weekend liet zien dat er iets wezenlijks op het spel staat. De wijze waarop dit maatschappelijke conflict wordt beslecht, is richtinggevend voor het soort samenleving dat we willen creëren.

De taal van een psychopaat.
    En dit ...
  Witte en zwarte demonstranten die zich keihard inzetten voor een inclusief Nederland

... zijn psychopate links- en zwartfascisten die niet zullen aarzelen Nederland in brand te steken, zoals ze hebben gedaan in Frankrijk in 2005, in Engeland in 2011, en de Schilderswijk in 2015. Moslims en zwraten gesteund door Joden en Joodsisten.
    Oh ja, in de ban van de walging vergeten we bijna dit nog:
  Toch brandt niemand zijn vingers aan het politiseren van het daadwerkelijke neutraliteitsprobleem van de politie, waarbij een aanzienlijk deel van Nederlandse agenten op radicaal-rechtse partijen stemt.

Gore islam-fascistische en gekleurd-fasistische praatjes.
   En ook natuurlijk:
  De zwarte-pietenkwestie toont niet alleen dat racisme een probleem is

"Alle Nefderlanders zijn racisten"
    Zelfs bij de Volkskrant waren niet alle lezers er blij mee (de Volkskrant, 22-11-2017, ingezonden brief van Jan van Londen, Lochem):
  Waarom zo verbeten?

In zijn opiniestuk opent Sinan Çankaya met: 'Nederlanders zijn grootgebracht met het idee dat 'migranten' wandelende sociale problemen zijn.' Hallo meneer Çankaya, u maakt zich meteen schuldig aan datgene wat de voorstanders van Zwarte Piet verweten wordt: vooroordelen. Daar houd ik niet van.
    Demonstranten die een snelweg blokkeren maken óók gebruik van hun demonstratierecht. Hou op te beweren dat 'grondrechten onder druk staan'. Daarnaast is uw bewering dat een aanzienlijk deel van de politie 'radicaal-rechts' stemt ongefundeerd en beledigend.
    Mij verbaast al tijden de verbetenheid van de vóór- en tegenstanders in het Zwarte Pietendebat. Ook nu weer gaat Çankaya vól op het orgel. Ik concludeer dat als dit de grote kwesties in Nederland (zouden) zijn, het er erg goed voor staat in Nederland. Voor de rest is er kennelijk niks aan de hand.

Maar het natuurlijk niet zozeer die rat van een Çankaya, maar de rattenclub van de landverraderlijke Volkskrant die vol op het orgel gaat.


Naar Allochtonen, vijfde colonne , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home