WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Allochtone integriteit: buiten de politiek

28 sep.2007

Onderstaand bronnen met de integriteit van allochtone bestuurders buiten de politiek - voor de politieke gevallen, zie hier uitleg of detail en hier uitleg of detail .
    De meeste gevallen buiten de politiek gaan over scholen, dat wil zeggen: schoolbesturen. De reden: omdat dat de enige vormen van bestuur zijn waar allochtonen grotendeels zelf besturen, wat natuurlijk uitsluitend slaat op moslims. Die willen doorgaan, na de jonge jeugd, met het indoctrineren vanm hun kinderen.
    Zo ook dus het eerste voorbeeld (Volkskrant.nl,13-04-2006, ANP):
  Twee jaar cel voor ex-voorzitter islamitische scholen

De rechtbank in Amsterdam heeft Mohamed C., voormalig voorzitter van de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA), donderdag veroordeeld tot twee jaar cel. De 55-jarige C. heeft tussen 2000 en 2004 bijna een half miljoen euro verduisterd. Justitie had drie jaar gevangenisstraf geëist.   ...
    Het geld dat C. achterover drukte, was een deel van de subsidies die het ministerie van Onderwijs en de gemeente Amsterdam aan de SIBA hadden verstrekt. Deze stichting heeft vier islamitische basisscholen in Amsterdam onder haar hoede. ‘Door zo met gemeenschapsgeld om te gaan, heeft C. de vier basisscholen die afhankelijk waren van de financiële bijdragen van de SIBA ernstig gedupeerd’, oordeelde de rechtbank.
    C. verstuurde facturen naar de SIBA namens de door hemzelf opgerichte stichting Aide Memoire, waarvan hij ook voorzitter was. Hij bracht diensten als ‘consultancy’ en ‘training’ in rekening. Als voorzitter van de SIBA liet hij de facturen van zijn eigen stichting vervolgens uitbetalen.   ...
    Justitie had ontdekt dat de man regelmatig geld van zijn stichting naar privérekeningen in Nederland en Marokko overmaakte en vaak grote bedragen pinde. De voormalig schoolbestuurder bleek veel geld te hebben uitgegeven bij de Makro, onder andere voor kattenvoer, kleding en een dvd-recorder. Ook vond de politie bij een huiszoeking foto's van woningen in Marokko.
    De rechtbank veroordeelde C. ook voor het in dienst hebben van twee illegalen, fraude met een WAO-uitkering en het bezit van verboden munitie. De politie vond in zijn huis 49 kogels.

Dat laatste omdat corruptie natuurlijk slechts één aspect is van de allochtone cultuur.

Het voorgaande zou niet lang geleden nog afgedaan zijn als "incident", maar de politiek is nu zover opgeklaard, dat ook dit soort verschijnselen in verband wordt geplaatst (de Volkskrant, 26-09-2007, van verslaggeefster Yvonne Doorduyn):
  Ministerie gaat islamitische scholen doorlichten

Het ministerie van Onderwijs begint een onderzoek naar alle islamitische scholen in Nederland, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Het grote aantal financiële en organisatorische malversaties dat dit jaar aan het licht kwam, is voor de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt reden de hele sector onder de loep te nemen. Nederland telt veertig islamitische basisscholen en twee middelbare scholen.


In de brief die Dijksma en Van Bijsterveldt dinsdag aan de Tweede Kamer schreven, staan de onregelmatigheden in vijf pagina’s op een rij. De twee middelbare scholen liggen allebei onder vuur; van een kwart van de basisscholen heeft het ministerie signalen dat er iets mis is. ‘De opeenvolging van onderzoeken in het islamitisch onderwijs, waarbij vergelijkbare onregelmatigheden worden geconstateerd, rechtvaardigt de vraag of deze onregelmatigheden breder verspreid zijn’, schrijven de staatssecretarissen.
    Het strengst werd tot nu toe opgetreden tegen de Stichting Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam (SIBA). Staatssecretaris Dijksma stopte de subsidie, nadat bestuurders een greep in de kas hadden gedaan en een interim-bestuur verzuimde orde op zaken te stellen. Drie SIBA-scholen – El Faroeq Omar, At Taqwa en Abraham El Khaliel – zijn inmiddels gesloten. De zeshonderd leerlingen zijn ondergebracht bij de eveneens omstreden school As Siddieq. Ook tegen scholen in Helmond, Rotterdam, Lelystad, Almere en Hilversum lopen procedures. ...

Oftewel: het is systematisch.

Een geval van buiten het onderwijs (de Volkskrant, 01-09-2007, van verslaggever Weert Schenk):
  Vergunning Kwakoe onzeker na wanbetaling

Organisatie zomerfestival heeft tonnen schuld | Wethouder: ‘De rek is eruit.’


Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost dreigt Kwakoe Events na ruim twintig jaar de vergunning te onthouden voor de organisatie van Kwakoe, het grootste multiculturele festival van Nederland. De organisator heeft bij het stadsdeel een schuld van ruim 300.000 euro.
    De nu bekende schuldenlast bedraagt meer dan de helft van de totale begroting van het populaire zomerfestival, dat volgens Kwakoe Events zes ton beloopt.
    Kwakoe Events voldoet al sinds 1998 niet of slechts mondjesmaat aan de betalingsverplichtingen tegenover het stadsdeel. In 2002 werden de schulden van de voorafgaande jaren kwijtgescholden, maar volgens het stadsdeel zijn nieuwe afspraken niet nagekomen. Tot nu toe heeft dat niet tot sancties geleid.
    Volgens wethouder Emile Jaensch heeft Kwakoe Events, een commerciële onderneming, deze week gezegd niet aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Hij betwijfelt de juistheid van die mededeling: ‘Een evenement met honderdduizenden bezoekers kan zichzelf bedruipen.’
    Jaensch zegt dat Kwakoe Events nooit de hoogte van de onbetaalde rekeningen heeft betwist. ‘De gelegenheid om prettig af te betalen, is nooit aangegrepen. Bij ons is de rek eruit.’
    Kwakoe-bestuurder John Tjon A Ten wil niet reageren op het besluit van het stadsdeel: ‘Ik heb geen brief ontvangen.’ Hij erkent dat er ‘verschillen van mening’ zijn. Onlangs zei Tjon A Ten nog dat er geen sprake is van een in de tonnen lopende schuld: ‘Ik heb er nooit iets over gehoord.’   ...

En dat Kwakoe-festival is inmiddels legendarisch in dit opzicht ...

Terug naar het onderwijs (de Volkskrant, 06-12-2007, van een verslaggever):
  Dijksma wil 845 mille terug van Helmondse basisschool

Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs gaat 845 duizend euro terugvorderen van het bestuur van de islamitische basisschool Salah Eddin El Ayyoubi in Helmond. Volgens Dijksma heeft het bestuur onderwijsgeld onrechtmatig besteed aan buitensporige salarissen voor zichzelf, familieleden en medewerkers.
    Dat bleek woensdag tijdens een rechtszaak voor de Bossche rechtbank. ...
    ... ‘De staat gaat niet lichtvaardig over tot ontslag van een schoolbestuur’, zei advocaat Pas. ...    Volgens Pas hebben de voorzitter en penningmeester van het bestuur zichzelf een bezoldiging toegekend, wat tegen de regels is. De echtgenote van de voorzitter stond zeven maanden op de loonlijst voor de maximale vergoeding die mogelijk is in het primair onderwijs, terwijl ze hoogstens zes weken schoonmaakwerkzaamheden heeft verricht. Ook de vrouw van een financieel medewerker had zo’n fictief dienstverband. Behalve de oneigenlijke salarissen voor bestuursleden en echtgenoten somde advocaat Pas nog acht dubieuze dienstverbanden op.
    Namens zijn cliënten, die aanwezig waren bij de zitting, betoogde advocaat Schnitzler dat de bestuursleden misschien fouten hebben gemaakt, maar dat ze steeds ‘te goeder trouw’ hebben gehandeld. ‘Er zijn fouten gemaakt, niet bewust, maar uit onwetendheid’, zei hij.

Het bekende verhaal met mensen uit niet-westerse culturen: cliëntilisme, en het frauderen van het algemeen belang ten gunste van de eigen familie en groep.

Nog wat scholen-gedoe (Volkskrant.nl, 29-11-2007, ANP):
  Islamitische school ging op reis van subsidiegeld

De Islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam heeft subsidiegeld gebruikt voor diverse reizen in 2005 en 2006 naar Saudi-Arabië.
    Volgens de Onderwijsinspectie is circa 200.000 euro besteed aan reizen, die ‘geen educatief karakter’ hadden. Een woordvoerster van de inspectie heeft dit donderdag gezegd.
    De inspectie startte een onderzoek naar misstanden op de school naar aanleiding van een anonieme brief. Uit dat onderzoek is ook gebleken dat twee imams wel op de loonlijst van de school staan, maar geen werkzaamheden uitvoeren. ...

En (Volkskrant.nl, 12-02-2008, ANP):
  1,2 miljoen strafgeld voor islamitische school

De Rotterdamse middelbare school Ibn Ghaldoun moet ruim 1,2 miljoen euro terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Dat heeft het departement dinsdag bekendgemaakt.
    Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt is het geld onrechtmatig besteed. Eerder deed het ministerie aangifte tegen de school wegens fraude.
    De financiële misstanden op Ibn Ghaldoun kwamen in 2007 aan het licht. De school heeft onder andere onderwijsgeld gebruikt voor reizen van leerlingen, ouders, personeel, bestuur en buitenstaanders naar Saoedi-Arabië.
    Verder staan twee personen op de loonlijst die geen werkzaamheden hebben verricht voor de school. Ook heeft Ibn Ghaldoun in 2003 een aantal touringcars aangeschaft waarmee de school het leerlingenvervoer in eigen beheer uitvoerde.  ...

Weer een paar andere gevallen (Volkskrant.nl, 26-03-2008, ANP):
  Moskeebestuur bedreigt Amsterdams raadslid

Een PvdA-raadslid van het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes is bedreigd door het bestuur van de Aya Sofia-moskee. Ook is hem de toegang tot het gebedshuis ontzegd. De Turkse moskeevereniging, onderdeel van Milli Görüs, pikt het niet dat Yuksel Kaplan kritiek heeft geuit op het bestuur van de nog te bouwen omstreden Westermoskee.
    De PvdA in het stadsdeel kreeg begin deze maand te horen dat het Turks-Nederlandse raadslid geen kritische opmerkingen meer mocht maken over de moskeeleiding en dat als hij dat wel zou doen hem iets te wachten zou staan.
    Dat bevestigde fractievoorzitter Martijn de Keizer woensdag. ...
    Zijn partij zegde anderhalf jaar geleden het vertrouwen in het moskeebestuur al op, omdat het dreigementen had geuit tegen de Amsterdammers als de bouw niet zou doorgaan.
    ‘Nu blijkt terecht dat het bestuur het vertrouwen niet verdient’, aldus de fractievoorzitter. Volgens hem brengt de moskeeleiding door deze gang van zaken de eigen gemeenschap veel schade toe. ‘Door dit gedoe komt de bouw van de Westermoskee verder weg te staan dan ooit.’
    De plannen voor de moskee gaan al jarenlang gepaard met gesteggel tussen stadsdeel De Baarsjes, de betrokken woningcorporatie Het Oosten en het bestuur van moskeevereniging Aya Sofia over onder meer de religieuze koers die het gebedshuis gaat varen. Nog altijd is niet duidelijk of en wanneer de moskee er komt.

En (de Volkskrant, 26-03-2008, van verslaggeefster Samira Ahli):
  Instelling thuiszorg verduistert AWBZ-geld

Politie en justitie hebben dinsdag vier bestuurders van thuiszorginstelling Uenzo aangehouden voor fraude met AWBZ-gelden. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de mannen van valsheid in geschrifte, verduistering, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.
    De vier komen uit Schiedam en Rotterdam en zijn tussen de 30 en 50 jaar oud. Hoe hoog het bedrag is dat zij van hun cliënten hebben afgetroggeld, is nog niet bekend. Het OM schat in dat het om miljoenen euro’s gaat.   ...
    Uenzo startte in 2003 en richtte zich op hulpbehoevenden met een islamitische achtergrond. Oprichter en directeur Souleyman Azaay was niet bereikbaar voor een reactie.

De scholenkwestie komt nog groter terug (Dagblad De Pers website, 13-11-2008):
  Aangifte tegen islamitische school Heerlen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs heeft aangifte gedaan tegen de bestuursleden van de Stichting Islamitische Scholen Heerlen (SIS Heerlen). Dat heeft zij donderdag bekendgemaakt.


Onder druk van Dijksma zijn de bestuurders inmiddels opgestapt. Het ministerie van Onderwijs heeft aanwijzingen dat het oude bestuur mensen op de loonlijst heeft geplaatst die niet voor de school hebben gewerkt. En dat is strafbaar.   ...

Maar dit was slechts een onderdeel van een groter maar moeilijker te vinden bericht (Dagblad De Pers website,  13-11-2008):

  Veel islamitische scholen sjoemelen met geld

Van de islamitische schoolbesturen sjoemelt 86 procent met geld. Het islamitisch onderwijs in Nederland is "reden tot grote zorg''. Dat hebben staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van Onderwijs donderdag gezegd.


Het ministerie van Onderwijs is al bezig meer dan 2 miljoen euro terug te vorderen bij islamitische scholen. Op basis van een rapport van de Onderwijsinspectie komt daar nu nog eens een extra vordering van maximaal 2,5 miljoen euro bij.
    Het gaat om bestuursleden die zich laten betalen voor werk dat zij niet hebben verricht, dienstverbanden die achteraf zijn uitgebreid, onrechtmatige betalingen voor vervoer van leerlingen en geld voor schoolreisjes zonder lesinhoud.
    Tot nu toe heeft het ministerie aangifte gedaan tegen het bestuur van SIS Heerlen, SIS Helmond, en Ibn Ghaldoun in Rotterdam. ,,Indien de positie van het bestuur onhoudbaar is geworden, zal het ministerie aandringen op vertrek van het bestuur'', schrijven Dijksma en Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer.
    Naast de financiele onrechtmatigheden is bij bijna de helft van de islamitische schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs zwak tot zeer zwak. In de rest van het basisonderwijs is dat 11 procent van de besturen. De staatssecretarissen grijpen daarom in.   ...

Vanwege de hoogst belangrijke signaalwerking van dit gebeuren, ook nog de gepubliceerde Volkskrant-versie (de Volkskrant, 14-11-2008, van verslaggever Robin Gerrits):
  86 procent van de islamscholen rommelt met geld

Rijksgeld door schoolbesturen oneigenlijk besteed | Op bijna helft van de islamitische scholen is onderwijskwaliteit onvoldoende

Bijna alle islamitische scholen hebben hun zaken nog steeds slecht op orde. Van de 22 door de inspectie onderzochte islamitische schoolbesturen geeft 86 procent rijksgeld uit aan posten waarvoor dat niet is bedoeld. Op bijna de helft van de scholen is de onderwijskwaliteit onvoldoende en in veel gevallen is de inspraak niet goed geregeld.
    De staatssecretarissen van Onderwijs, Dijksma en Van Bijsterveldt, maken zich hierover grote zorgen en komen met maatregelen. ‘Het islamitisch onderwijs moet volwassen worden’, zegt Dijksma. ‘Er is een cultuuromslag nodig bij de besturen.’ In Nederland zitten 10 duizend kinderen op 44 islamitische scholen.
    Naar aanleiding van recente affaires bij scholen in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Helmond heeft de Inspectie van het Onderwijs alle 22 islamitische schoolbesturen in Nederland (op twee scholen na basisonderwijs) onderzocht. ‘Overall is het beeld erg zorgelijk’, zegt Dijksma. ‘Het schrijnendst is de situatie in Helmond. De bestuurders onttrokken voor een miljoen aan de scholen en hebben zich halsstarrig verzet tegen het neerleggen van hun functie. Via de rechtbank is dit gelukt, maar de school zit nog met een terugvordering van bijna 1 miljoen. Gelukkig is het onderwijs hier steeds voldoende geweest.’
    ... In een brief aan de Kamer verbazen Dijksma en Van Bijsterveldt zich erover dat accountants al die jaren goedkeuring verleenden aan de jaarrekeningen. ‘Er zijn echt voorbeelden van persoonlijke verrijking, daartegen is aangifte gedaan’, aldus de staatssecretaris. ...
    Sommige scholen konden niet aantonen dat bestuurders op de loonlijst daadwerkelijk hadden gewerkt, andere betaalden familieleden van bestuursleden uit. Twaalf van de twintig basisschoolbesturen staken voor bijna 1 miljoen euro in het leerlingenvervoer, waarvoor het rijksgeld niet is bedoeld. Dat gaat dus ten koste van het onderwijsbudget.
    De inspectie constateert dat de sector tot nu toe weinig zelfreinigend vermogen heeft laten zien. ...
    Directeur Yusuf Altuntas van de koepel van islamitische scholen (ISBO) wil nog niet inhoudelijk op het rapport reageren. Vrijdag spreekt hij eerst met vertegenwoordigers van de scholen. Hij zegt niet geschrokken te zijn van de conclusies. ‘We wisten wat erin zou staan.’ Wel laat de ISBO weten dat een aantal aantijgingen in het rapport inmiddels achterhaald is.


De clou van het praktische probleem zit in de reactie van koepel-directeur Yusuf Altuntas: "Dit zijn aantijgingen."  - dus niet waar.
    Het gaat zonder harde dwang dus ook niet veranderen.
    Maar het essentiële zit natuurlijk in het verband tussen fraude en kwaliteit. De fraude wordt veroorzaakt door de cultuur dat naaste familie en clan bevoordeeld mag worden ten nadele van het algemeen belang, en dat de inhoud van het onderwijs niet belangrijk is. Het verband is de cultuur - het verband is de achterlijkheid die de islam met zich mee brengt: clancultuur en verachting van rationele kennis. Islam als immigrantencultuur en maatschappelijke integriteit gaan niet samen.

Het volgende is het natuurlijke gevolg van het streven naar allochtone evenredigheid ook waar dat niet kan , in combinatie met de hoge criminaliteit , dus leidende tot (de Volkskrant, 30-01-2009, door Weert Schenk):
 

'Politiekorps Leiden trekt allochtone dienders voor'

Als burgemeester Henri Lenferink van Leiden agenten van de regiopolitie Hollands-Midden spreekt, zijn ze altijd trots op hun werk en hun korps. De sfeer in het korps is prima. Lenferink begrijpt dus niet dat hij en diverse media een anonieme brief hebben gekregen waarin staat dat Hollands-Midden allochtone dienders voortrekt.
    De ‘verontruste’ briefschrijver zegt dat sommige allochtone collega’s familie in het criminele circuit hebben. Dat zou blijken uit de politieregisters. En wat moet je ervan denken als de broer van een verdachte gewoon bij de politie werkt en inzage heeft in alle politiesystemen? Mag je van een agent verwachten dat hij aangiften tegen eigen familieleden opneemt, of nog erger, familieleden opspoort en aanhoudt?
    In de brief wordt gesteld dat het vroeger ondenkbaar was dat de broer of zus van een crimineel bij de politie werd aangenomen. Kortom, Hollands-Midden meet met twee maten.


Dat zal veel later nog een voorspelbaar vervolg krijgen...

Weer een stukje gewone geldfraude (de Volkskrant, 04-11-2009, ANP):
  Arrestaties na fraude omroepgeld moslimomroep

Bij een strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van omroepgeld van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) heeft de FIOD-ECD woensdag vier verdachten aangehouden. Dat meldde het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM).
    Het gaat om de ex-directeur van de omroep in Vlaardingen, en zijn zoon en diens vrouw uit Schiedam. ... Het functioneel parket vermoedt een fraude met een omvang van meer dan 600.000 euro en sluit meer aanhoudingen niet uit.
    Na een aangifte van het Commissariaat voor de Media begon het functioneel parket in december 2008 met het onderzoek. In maart deed justitie in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Utrecht al invallen, ...
    Het OM verdenkt alle verdachten van valsheid in geschrifte. De ex-directeur van de NMO zou zich verder schuldig hebben gemaakt aan het oplichten van de Belastingdienst en het aannemen van steekpenningen. ...


Waarna het nog lang onrustig was in islamitisch omroepland ... Tot uiteindelijk de Nederlanders het bestuur maar weer overnamen ...

Een bericht dat aanvankelijk onschuldig lijkt (de Volkskrant, 08-11-2011, van verslaggever Jonathan Witteman):
  Spaanse bedrijven getild in Nederland
Spaanse exporteurs van groente en fruit worden de laatste maanden geplaagd door frauderende importeurs uit Nederland. De Spaanse bedrijven leveren hun koopwaar, maar krijgen vervolgens niet betaald.
    Als ze contact proberen op te nemen met de Nederlandse importeur, blijkt de vogel gevlogen, zo waarschuwt het Spaanse ministerie van Landbouw in een bulletin.
    Een van de slachtoffers was Mercasevilla, een van de grootste vlees-, vis- en fruitdistributeurs van Zuid-Europa, schrijft het ministerie. De Spaanse ambassade in Den Haag kreeg de afgelopen twee maanden een kleine 20 klachten binnen over fraude of poging tot fraude door Nederlandse importeurs. Een 'scherpe stijging', zegt economisch adviseur Enrique Fanjul. ...

Waarna de redactie een bekend vermoeden kreeg:
  De Nederlandse importeurs gebruiken vaak termen als 'beheer' of 'adviesbureau' in hun bedrijfsnamen, normaliter geen woorden die je mag verwachten bij importeurs van groente, fruit of wijn, schrijft het Spaanse ministerie. De koopwaar blijft volgens het ministerie meestal niet in Nederland, maar wordt doorgevoerd naar Oost-Europa of Turkije.

En ja hoor ... Allochtonen en andere immigranten. De bekende wantrouwen- en oplichtersculturen uitleg of detail uitleg of detail .

Zo, dat was het eerste, oudere, deel van deze bronnenverzameling. Natuurlijk ging dit allemaal gewoon verder, maar er was geen tijd en aandacht om ook deze verzamling bij te houden - ongeeer in dit tijdsgewricht begon de reeks aanslagen in Europa pas goed. Maar het volgende bericht maakt het in feite ook helemaal af: het vult het tussenliggende gebied in door het eindresultaat te geven (de Volkskrant, 15-09-2017, door Hassan Bahara, Nadia Ezzeroili, Remco Meijer (voorpagina)):
  Allochtone agent extra kwetsbaar voor corruptie

Agenten, douaniers en marechaussees met een migratie-achtergrond zijn relatief vaker betrokken bij omkoping en andere integriteitsschendingen. ...
    Dat schrijft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie in nieuw onderzoek. Daaruit blijkt dat rechtshandhavers met een migratieachtergrond bij politie, douane, marechaussee en FIOD oververtegenwoordigd zijn bij integriteitsschendingen. Binnen de politie is bij 40 procent van dit soort zaken iemand met een migratieachtergrond betrokken, terwijl deze groep slechts 7 procent van het personeelsbestand uitmaakt. ...

Oké, allochtonen zijn dus ongeveer zes keer zo corrupt als autochtonen. Iedereen kent de oorzaak: de familie-, clan- (dorp-/streek-) en etnische banden en loyaliteit uitleg of detail . Daar wordt stevig omheen geluld - in het voorpagina-artikel:
  Zij zijn extra kwetsbaar, omdat in hun doorgaans uitgebreide familie- en kennissenkring relatief vaker criminelen rondlopen die hen actief benaderen.

Simpel voor een niet-corrupt persoon: nee zeggen.
    En in het twee-pagina achtergrondartikel:
  1. Screening ondermaats

2. Foute familie en vrienden

3. Vooroordelen

4. Polarisatie en onbegrip

Nummers 1, 3 en 4 zijn onzin (en blijken ook onzin voor zover het onderzoek gaat), en nummer 2 doet hetzelfde als op de voorpagina, met deze uitwijding:
  ...    Twee keer eerder wezen onderzoekers al naar de rol van nauwe familiebanden. Iets meer dan twintig jaar geleden viel het de criminologen Cyrille Fijnaut en Frank Bovenkerk al op dat 'politiemensen die voortkomen uit een etnische minderheid' vaak betrokken zijn politiecorruptie. Bij het Amsterdamse politiekorps lichtten ze 38 gevallen van politiecorruptie door en stuitten daarbij onder meer op 'vier Surinamers' en iemand die illegale landgenoten instrueerde om een 'acceptabel vluchtverhaal' te vertellen.
    De agenten zouden tot corruptie aangezet zijn door loyaliteit naar de familie en de eigen etnische groep. Het bracht Fijnaut en Bovenkerk tot de suggestie om 'etniciteit' en 'familie' voortaan aan te merken als een 'ontsteker van corruptie', naast andere ontstekers als 'dames, drank, dubbeltjes, drugs, dalven, dobbelen en dirty tricks'.
    Voorzichtiger in zijn bewoording was onderzoeker J. Broekhuizen in 2007. Hij had het over de 'haken en ogen' die kunnen kleven aan de rol van niet-westerse agenten binnen het politieapparaat. Zij kunnen door hun achtergrond als 'bruggenhoofd' fungeren tussen de politie en etnische minderheidsgroepen en makkelijker 'ontoegankelijke informatie' ontsluiten. Met andere woorden: niet-westerse politieagenten kunnen makkelijker doordringen tot problematische groepen met een niet-westerse achtergrond.
    Dat is echter niet zonder gevaar, stelt Broekhuizen. 'Er kunnen informele sociale contacten ontstaan, die concurrerend kunnen blijken met de sociale steun vanuit de politieorganisatie. (...) Vanuit een sociologisch perspectief is de sociale omgeving meer bepalend voor het eventueel afglijden in corruptie, dan de juiste normen en waarden van de desbetreffende agent.'

Oftewel: men wist het allang, maar wilde het niet weten. Want dan zeg je: hun familie, clan-, en etnie-cultuur is corrupter dus minderwaardig.
    En dat laatste mag ABSOLUUT NIET!!!
    Onzin, natuurlijk ... Het staat doodgewoon in de globale cijfers .

Naar Allochtone integriteit  , Allochtonen lijst  , Allochtonen overzicht  , of site home .