WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Termen: xenofobie

5 jun.2014

De term "xenofobie"  is bijna synoniem geworden met misbruik. Hier een enkel voorbeeld stammende van direct na het inpassen in de Termen-verzameling:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2014, column door Rens van Tilburg, econoom.

Wie krijgt de Europese wind mee?

Tussentitel: Opkomst xenofobe partijen is gevolg van voorttetterende economische crisis

'Men will not always die quietly', schreef John Maynard Keynes in zijn boek over het verdrag van Versailles dat het einde van de Eerste Wereldoorlog bezegelde. ...
    Die Tweede Wereldoorlog kwam er. ...
    De winst van xenofobe partijen in het Europees Parlement toont de keuze waar Europa wederom voor staat: doorgaan in de wraaklustige geest van Versailles of alsnog handelen in de grootmoedige geest van Marshall.


Red.:    Vermoedelijk weet columnist Rens avn Tilburg, die meestal niet al te stomme dingen schrijft, zelf ook wel dat het hier niet om xenofobe- maar om anti-iimigratie-partijen gaat. Maar anti-immigratie wordt zelfs al door gematigde eurofielen gelijkgesteld met xenofobie. Dit terwijl anti-immigratie niets te maken heeft met xenofobie, maar met afkeer van vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, eerwaak, besnijdenis, rituele slacht, overlast, criminaliteit, homo-haat, Jodenhaat, Nederlanders- en andere Europeanen-haat, gebouwen vol haat-godsdienst, ondermijning van de democratie, ondermijning van de kunstvrijheid, ondermijning van de vrijheid van meningsuiting enzovoort. En dat is allemaal in zeer ruime mate toegenomen door de (allochtone) immigratie. En afkeer van de immigranten-inbreng is dus geen xenofobie, maar gewoon de wens voor een rustig en veilig leven  
    En oh ja, die immigranten wonen niet in de buurt waar Rens van Tilburg woont.
    De Universiteit Leiden is een bolwerk van politiek-correctheid. Hier is de uitleg aldaar van "xenofobie":


Uit: Leids universiteitsblad Mare, 07-04-2016. By Grace Weaver.

What are you doing here?

International students on xenophobia

Interviews with international students highlight racism and xenophobia across the Netherlands and at Leiden University. “I don’t want to work with these people.”

Jason Scannel, who is from the Dutch Caribbean island of Curaçao ...


Red.:   Het leeuwendeel van het persoonlijke deel van het artikel gaat over deze kerel, die in Nederland wordt aangeduid als "Antilliaan",  een groep die een bijzonder slechte reputatie heeft in Nederland door bijzonder slecht gedrag (als groep), zoals hoge criminalteit, schietpartijen, (vaak onderlinge) moorden, enzovoort. Dit exemplaar vindt het vreemd als Antilliaan daarmee geassocieerd te werden.
    Tja ...
    Goed, dan de ervaringen van de echte 'international students':

  ... Scannell ... “They say racism doesn’t exist here”, he continues, “but it does.”
    That much is clear from the experiences of Leiden resident Nuan Kesaree. She says she regularly gets men greeting her with “Ni hao” even when she has told them she is Thai, with one man responding, “but don’t you guys all speak Chinese?”

Die mensen proberen aardig te doen ...
  ...    Perhaps the least serious, but most common, form of xenophobia experienced by foreign students in Leiden is the perception among many Dutch people that no one can speak English as well as them, except perhaps for British people.    ...

Die mensen zijn gewoon eigenwijs ...
  ...   Italian student Zoe Tavoni reported, “I was at Leiden University speaking to a Polish friend, and this girl asked some information about where a building was. She approached us asking “Do you speak English?” and when I said yes, she answered saying “Well, you looked Italian so I thought you couldn’t.””

Die mensen proberen aardig te doen ...
     Nou, dat weten we dus ook weer: überhaupt iets terugzeggen als iemand in het buitenlands zich tot je richt is "xenofobie"...
    Waarna in het artikle nog wat leugens volgen over de PVV, Zwarte Piet, de VN enzovoort ... Glaszuivere bewijzen van en sterk racistische houding van buitenlanders ten aanzien van Nederland. Grappig dat ze toch steeds hier blijven, en er zelfs naar toe komen. Die Scannel, bijvoorbeeld:
  ... Scannell says he has experienced racism ever since his first visit to the Netherlands during childhood. ...

En toch hierheen komen om te studeren. Hier wordt ergens zwaar gelogen ...


Naar Termen  , Alg. semantiek lijst  , Alg. semantiek overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .