WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: Raoul du Pré

19 jul.2016

Raoul du Pré is iets prominents bij de Volkskrant - chef Politiek of zoiets. Dus iemand die mede het beleid epaalt. en daar een aanzienlijke stem in heeft.
    Het beleid van de Volkskrant is cultuurverraderlijk en landsverraderlijk.
    Al decennia.
    Dus als chefje Raoul nu ineens met een "kritische noot" komt, dan zegt dat niets. Drie seconden maatschappijke rust en het is weer "Islam is vrede" over alle pagina's, inclusief shoppende winkeldames in boerka bij de AH, en scholen vol geslaagde hoofddoekmeiden.
    Als chefje Raoul nu met een "kritische noot" komt, zegt dat maar één enkel ding: een bekentenis van het eerder gepleegde cultuurverraad overgegaan in landverraad. Hier is die noot:


Uit: De Volkskrant, 19-07-2016, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Importsegregatie

In de nasleep van Erdogans countercoup openbaart zich in Nederland een fors integratieprobleem.


Red.:   'openbaart'... Hoezo: "kop in het Arabische woestrijnzand". Alleen een volstrekt doofblinde kan het ontgaan zijn dat er niet alleen een fors integratieprobleem is, maar een onoverkomelijk en onrepareerbaar overkoepelend integratieprobleem. Het heet "islam".
  Dat Turkije snel afglijdt onder het bewind van Erdogans AK-partij was al duidelijk. Er is nauwelijks meer ruimte voor open debat, persvrijheid en oppositie. Het was ook al enige tijd duidelijk dat Erdogan die sfeer van wantrouwen en intimidatie graag exporteert, ook naar de Turkse gemeenschap in Nederland. De arrestatie van columniste Ebru Umar in Turkije was in het voorjaar een teken aan de wand- een opzichtige poging om duidelijk te maken dat Ankara ook in Nederland oren en ogen heeft. Umar kreeg te weinig openlijke bijval in Nederlands-Turkse kring.

De Volkskrant heeft er niets over gezegd.
  Wel bleek uit opinieonderzoek dat zorgwekkend veel 'Nederturken' het best een goed idee vonden om te klikken over critici van Erdogan.

De Volkskrant heeft onderzoek met dit soort uitkomsten altijd genegeerd, gebagatelliseerd, of tegegsproekn.
  In Turkije en in Nederland bereikt die sfeer van wantrouwen en intimidatie nu een nieuw dieptepunt na Erdogans countercoup van het afgelopen weekend. Bij de 'prodemocratische' betogingen in Rotterdam werd een cameraploeg van de NOS geïntimideerd en bedreigd ...

De Volkskrant heeft er tot nu toe niets over gezegd.
  ... zondag zochten Erdogan-aanhangers de confrontatie met sympathisanten van de Gülen-beweging,

De Volkskrant heeft er tot nu toe niets over gezegd.
  ... Burgemeester Aboutaleb moest zelfs extra politietoezicht instellen voor scholen en instellingen die zijn gelieerd aan Gülen.

De Volkskrant heeft er tot nu toe niets over gezegd.
  Hier openbaart zich een integratieprobleem van de eerste orde.

Neen. Dat integratieprobleem was overbekend. Hier openbaart zich wel wat: het bestaan van een vijfde colonne. En zelfs dat is eigenlijk allang bekend: uitleg of detail .
  De sociaal-economische integratie van veel Turkse Nederlanders loopt voor op hun culturele integratie.

Prietpraat.
  Sterker: de Turkse segregatie wordt in Nederland geïmporteerd.

Prietpraat.
  ... dat wat intussen in Nederland gebeurt, kan niet scherp genoeg worden veroordeeld.

Prietpraat. En absoluut geen veroordeling. Een veroordeling is iets met bestraffing en sancties. Iets zoals dit:

"Bam". Was het eerste woord in het commentaar van GeenStijl dat dit herpubliceerde uitleg of detail .
    Bam. Inderdaad, dit is een veroordeling.
    Dat van de Volkskrant en Raoul du Pré is een verbaal poepje om later als het echt goed fout gaat te kunnen zeggen "Maar wij hadden toch gewaarschuwd...."
   We trappen er niet in. Dat proces met een groot scheermes aan het einde komt er toch wel. Die doden in Nice en al die andere zullen jullie moeten verantwoorden. Met je "Islam is vrede" en "Moslims zijn lieve teddybeertjes" en "We kunnen er best nog meer binnenhalen" retoriek en propaganda uitleg of detail .


P.S.
De lezers haken ook af:


De Volkskrant, 19-07-2016, ingezonden brief van Mw. M. van der Leest- Kieboom, Reek

Illusie

Aanhangers van Erdogan gaan na zijn oproep ook de Nederlandse straten op, gewapend met Turkse vlaggen. Deze merendeels van een dubbele nationaliteit voorziene medelanders juichen om het mislukken van de staatsgreep.
    Daarmee bejubelen ze de kracht van de islam, de steeds verdergaande vermenging van politiek en godsdienst en de inperking van de vrijheid in woord en gedrag.
    Heeft iemand nog echt de illusie dat deze groepen onze Nederlandse normen en waarden volgen en Nederlander zijn als het er echt op aankomt?


Red.:   Nee, niemand, met enig gezond verstand.
    Nu de enig mogelijke conclusie nog ...
    Verrek ... Du Pré prodceert voortdurend van dit soortr rotzooi maar dat is kennelijk elders opgeslagen. Hier eentje dus van een aantal maanden later - hij legt zelf uit wat de aanleiding is::


Uit: De Volkskrant, 24-01-2017, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré

Premier op glad ijs

'Doe normaal of ga weg' is voor iedereen bedoeld, zegt premier Rutte. Zo doet hij zich naïever voor dan hij is.

Tussentitel: Rutte verheft 'pleur op' tot belangrijkste thema

Voor wie nog twijfelde over de intenties van de premier in deze campagne, zette de VVD de boodschap paginagroot in alle kranten: 'Doe normaal of ga weg.' De boodschap is gericht aan 'mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen' en 'mensen die onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren'.    ...


Red.:   Een opzichtige verkiezingsdstunt bedoeld om kiezers weg te lokken van de PVV. Die trouwens als gereageerd heeft met een filmpje: "Rutte belooft net als vier jaar terug dat hij er iets aan gaat doen en u kent het resultaat; nog meer immigranten". Maar ja, minder immigranten, dat is tegen "het fatsoen":
  ...  wie ... zelf suggereert dat het land verlaten echt het beste is voor 'mensen die zich niet willen aanpassen'... Zo speelt de premier op listige wijze op de onderbuik ...
    In zijn toelichting dat de optie van vertrek heus gewoon voor 'iedereen' bedoeld is, doet de VVD-leider zich naïever voor dan hij is. Hij laat zich door Wilders nu te ver naar beneden trekken.

Voor beperking van immigratie zijn en tegen de islam, is "naar beneden gaan". In fatsoen, natuurlijk.


Naar Landverraad , of site home