WERELD & DENKEN
 
 

PC-club: Malou van Hintum

Malou van Hintum, politicoloog van opleiding, schrijft ten tijde van het starten van deze verzameling (2010) in de Volkskrant artikelen voornamelijk in het wetenschapskatern over onderwerpen uit de menswetenschappen. Daarnaast is ze een min of meer vaste columnist op de Opinie website. Daarvan komen de onderstaande bijdragen, die getuigen van de klassieke combinatie van politiek-correcte denkbeelden.
    Om te beginnen iets dat de politieke correctheid  (mede) definieert: het ontkennen van het bestaan van sociologische groepen. Het gebruikt een groep die we op deze website als archetype voor dit soort redenaties gebruiken : de Japanner:


Uit: De Volkskrant, 26-03-2011, door Malou van Hintum

Japanners huilen ook

De Japanners als volk lijken wel erg gelaten - stoïcijns misschien zelfs - bij de ramp die hun overkomt. Typisch Japans? 'Het idee dat 'de' Japanner stoïcijns is, zegt vooral iets over het westerse stereotype denken,' zegt japanoloog Henny van der Veer (Universiteit Leiden), tevens boeddhistisch priester.

U klinkt een beetje geërgerd.
'Er verschijnen deze dagen veel rare uitspraken over Japanners in de media. Om te beginnen bestaat 'de' Japanner net zo min als 'de' Nederlander. ...


Red.:
   Inderdaad: geen enkel gemiddelde bestaat. Dus laten we het begrip "gemiddeld" maar afschaffen ...
    Definiërend in dit tijdsgewricht is natuurlijk de houding tegenover Geert Wilders en de stemmers op de PVV. Die zijn tegen moslims, en dus tegen de het multiculturalisme, en het multiculturalisme is bijna synoniem geworden voor politieke correctheid. Om te beginnen dus een paar anti-Wilders stukjes:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 05-11-2009,  door Malou van Hintum

Wilders, een zuivere anti-democraat

Wie mag een Nederlander zijn?

Ik begrijp uit de papieren krant dat er discussie is over de vraag of ‘racist’ en ‘extreem-rechts’ wel adequate aanduidingen zijn voor Wilders. Een oninteressante kwestie.
    Er is geen etiket nodig om te zien dat de man uit Venlo een anti-democraat is – ja, nu plak ik er zelf ook één, u hebt gelijk.
   Wilders houdt alleen maar van moslims die zich precies hetzelfde gedragen als Nederlanders, en dus geen moslims meer zijn.


Red.:   De eerste onderbreking maar. Van Hintum keert zich hier kennelijk tegen de moslims, wnat als moslim gedraag je je anders dan Nederlanders. Nu weet iedereen waarom "Wilders" überhaupt bestaat en zo veel stemmen krijgt:  vanwege de overlast veroorzaakt door moslims. Kennelijk is die overlast dus niet-Nederlands. Waarvan akte

  Wélke Nederlanders zegt hij er trouwens niet bij. Daarmee suggereert hij dat ‘de’ Nederlander bestaat, maar dat is helemaal niet zo – daarin had prinses Máxima destijds hartstikke gelijk.

Volgende: de grote leugen(althans,één ervan). Natuurlijk bestaat er een Nederlandse identiteit... ga maar eens naar Frankrijk, Duistland of België.
  Nederlanders heb je in soorten en maten.

Tjonge: Fransen en Belgen en Duitsers ook.
    Hier schrijft dus iemand met een academische opleiding. Maar misschien is dat toch niet zo'n goed argument, want het is wel in één van de menswetenschappen .
    Volgt een beschrijving van verschillende soorten Nederlanders:
  Er zijn orthodoxe joden die Nederlander zijn: hun vrouwen bedekken hun hoofd met een pruik ...

Enzovoort. Maar Malou vergeet hierachter te vermelden dat Geert Wilders, noch de PVV-stemmers, problemen hebben met die Joden, Chinezen enzovoort. Wel met deze mensen:
  Er zijn mensen die vijf keer per dag hun gezicht en gebeden naar Mekka richten, weigeren alcohol te drinken en varkensvlees te eten, en hun dochters en vrouwen verplichten een hoofddoek te dragen.

Want zelf klagen ze over cartoons, foto's, schilderijen, korte broeken, Sinterklaas, verjaardagen, en kerstfeest, en hun kinderen vallen homo's en Joden lastig, en gooien bij de buren de ruiten in . Daarom zijn deze in Nederland wonenden niet zo populair. Maar als je dat zegt, dan ben je:
  Anti-democraat Wilders ...

 Of erger:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 23-09-2010, door Malou van Hintum

De lange pik van de Blonde Stoot

Wilders slaat grove taal uit, maar wee degene die hem durft tegen te spreken

Zo, de Blonde Stoot is weer eens op zijn pik getrapt. De man die zelf vuurspuwend en gal brakend door de wereld gaat, is er als de kippen bij om een ander te beschuldigen van ‘schandelijke uitlatingen’.
    De Indonesische ambassadeur heeft donderdag in Het Financieele Dagblad gezegd dat de Indonesische president niet naar Nederland zou komen als daar een kabinetslid de islam achterlijk zou noemen. Dat is zijn goed recht, lijkt me. Of je iemand die de islam achterlijk noemt de toegang tot je land mag verbieden is één ding; maar je hoeft niet vrijwillig bij hem op bezoek.
    Ook heeft de ambassadeur gezegd dat stemmers op Wilders misschien last hebben van een angstpychose. Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om psychiatrische ziektebeelden te gebruiken als munitie in een politiek debat. Maar dat stemmers op Wilders de invloed van de radicale islam in ons land behoorlijk overdrijven, lijkt me geen onjuiste observatie.
En dat Wilders aan haatzaaierij doet, zoals de ambassadeur constateert, is evenmin ver bezijden de waarheid.  ...


Red.:   Gunst. Als de uitspraken van Wilders "haatzaaierij" zijn, wat voor term moet je dan gebruiken voor de terminologie van de koran? Erg, erg erg haatzaaiend? In ieder geval weten ze in Indonesië wel wat het betekent: christenen worden daar in tijde van rust al vervolgd, maar zo nu en dan willen de moslims ook wel kerken in brand steken en de christenen gewapend met klewangs door de straten jagen . Fijn dat hun ambassadeur ons nog even op onze problemen dienaangaande komt wijzen.
     Nu gaat die Wilders ook nog een regering gedogen. Tijd om nog eens extra uit te pakken:


Uit: De Volkskrant, 06-10-2010,  door Malou van Hintum

De Hutu-strategie van Wilders

Het is niet voor niets dat de PVV-leider grossiert in beelden, en niet in feiten.

...    Het is niet voor niets dat de PVV-leider grossiert in beelden, en niet in feiten. Want als Wilders feitelijk en zakelijk zou moeten zijn, is hij snel uitgepraat. Het werkt veel beter om de Hutu-strategie te volgen.    ...


Red.:   Van de pen, of het toetsenbord, hebben we, wat betreft dit onderwerp, nog geen objectief feit vernomen. Wat we wel gekregen hebben zijn beelden. Zoals nu het Hutu-beeld. Zo meteen gaat Malou het nog even uitleggen, maar iedereen weet waar "Hutu" voorstaat: de massamoord of genocide op de Tutsi's. Hetgeen door middel van een beeld dus nu aan Wilders wordt aangewreven.
  Fase 1 van de Hutu-strategie bestaat eruit dat je mensen niet langer als individuen beschouwt, maar als representanten van een groep.

Net als je politiek gezien buurman Piet die 67 is niet beschouwd als buurman Piet die 67 is, maar een AOW'er - als je praat over de uitkering waar hij recht opheeft. Als een groepslid, dus.
  Nou blijf je in Nederland voor statistici en politici generaties lang een ‘allochtoon’, en dus een buitenstaander, waardoor er een uitstekende voedingsbodem voor het wij-zij-denken is gelegd.

Kijk, als er ergens een bodem wordt gelegd voor wij-zij-denken, is dat natuurlijke niet op de burelen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar in de straten van de steden, door het paraderen in hoofddoeken en djellaba's , dezelfde hoofddoeken en djellaba's als die van de  westen-haters in Iran, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Soedan, Somalië, enzovoort.
  Vervolgens gebruikt Wilders het beeld van een overstroming, ... boodschap: dat islamitische tuig is een bedreiging voor ons voortbestaan.

En er zijn dus ruim voldoende aanwijzingen dat er sprake is van enig gevaar, gezien de al aangaande feiten verzameld in Cultuurbedreiging , en de algehele houding van moslims tegenover onze cultuur, die al geleid heeft tot aanzienlijke schade aan de vrijheid van meningsuiting .
  Oké, Malou is tegen Wilders. Is ze ook ergens voor? Ja: Mohammed:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 02-04-2010,  door Malou van Hintum

'Ik maak je dood'

Anderhalve maand zat Brahim in de gevangenis. Waarom eigenlijk?

Tussentitel: Maar ja, Brahim is een 18-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst


Red.:  De rest van het stuk is bijna overbodig. Inderdaad, eerst een kleine correctie. Mohammed heet hier Brahim, maar dat maakt natuurlijk niets uit. De rest kunnen we zo invullen: Mohammed heeft iets uitgevreten, maar dat ligt niet aan Mohammed, maar aan... (vult u maar in):
  ..   de chef van de Gelderlander tegen de rechter heeft verklaard dat ‘Brahim dicht tegen hem aan kwam staan, zijn handen in zijn zakken hield (waardoor hij een wapen vermoedde) en zei: ik ken nu je gezicht, als het artikel wel verschijnt, maak ik jou, de Gelderlander en de journalist kapot.’

Wat natuurlijk ligt aan zijn 18jaar zijn (de 18-jarige zoon van Malou roept ook elke dag tegen zijn leraar: "Ik maak je dood"). En bovendien:
  ... is hij de broer van de jongen die samen met een vriend een voetganger doodreed, en daarna medewerkers van het UMC St Radboud bedreigde.

Dus dat betekent dat je echt helmaal niets van hem te vrezen hebt. Nee, waar het aan ligt dat Mohammed zo onterecht argwanend behandeld werd, is
  Brahim is een 18-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst.

Malou "rests her case".
  De bevoorrechte positie de islam wordt bedreigd door mensen die de Grondwet willen veranderen richting een seculiere staat - op het ogenblik heeft godsdienst om de bevoordeelde positie van de godsdienst ten opzichte van alle andere meningen. Malou grijpt in:


Van:  Volkskrant.nl, Opinie, 15-10-2010, column door Malou van Hintum

André, je hebt gelijk!

Laat de politiek zich in godsnaam niet met geloofsaangelegenheden bemoeien

In Nederland zijn kerk en staat gescheiden. Politici die dat willen veranderen, ondermijnen de neutrale positie van de staat en daarmee zijn legitimiteit. ...


Red.:   Gewone argumenten zijn er niet. Dus maar beginnen met een glasharde leugen ...
    Een vaste waarde in het politiek-correcte repertoire: permissiviteit jegens criminaliteit:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 13-11-2013, door Malou van Hintum, politicoloog en columnist voor Volkskrant.nl. uitleg of detail

'Een levenslange gevangenisstraf is een barbaarse straf'

Het zou een goede zaak zijn als 'levenslang' niet automatisch 'een leven lang' betekent, zegt Malou van Hintum. Want het is inhumaan en wreed om mensen zonder tussentijdse beoordeling levenslang op te sluiten.


In Nederland zijn de meeste mensen tegen de doodstraf, maar ze vinden het prima dat er misdadigers zijn die hun cel pas mogen verlaten als ze overleden zijn. Wat zou nou erger zijn? Iemand in een zwart gat gooien, de deur op slot draaien en de sleutel weggooien, waardoor hij een levende dode wordt? ...


Red.:   Dus eerst is de doodstraf barbaars, daarna levenslang, vervolgens 20 jaar cel, en het eindstation wordt pas bereikt als gevangenisstraf zelf barbaars is. Criminaliteit bestaat tenslotte niet echt. Het is allemaal de schuld van de maatschappij.


Naar PC club , Politiek lijst , Media lijst , Politiek & Media overzicht , of site home .