WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkmethoden: zelfportret

Het "zelfportret"  in de klassieke en extreme vorm vereist een geestesgesteldheid die grenst aan het gestoorde of daar over heen is. Dat "gestoorde" hoeft niet op de hele geest te slaan of eeuwigdurend te zijn: het kan onderdelen van het denken betreffen en het kan slechts een tijdelijk verschijnsel zijn. Het geval van "zelfportret uit woede" is natuurlijk typisch het laatste.

Het "zelfportret"  als denkmethode, dat wil zeggen: als methode om betrouwbare informatie te hlken uit de stroom gegevens die mensen over je heen storten, is gebaseerd op basale pschologosche kennis: zodra mensen boos worden op een dusdanige mnier dat het in het wilde weg schelden wordt, hebben ze het bijna per definitie over zichzelf. De boosheid zorgt er namelijk voor dat de wegen naar de buitenwereld en de interne ratio worden afgesneden, zodat men als voorbeeld alleen nog maar de bschikking heeft over datgene dat er al zit: de eigen kwaadaardigheid.
    Dit is al gedemonstreerd aan een speciaal geval: dat van de schrijver van afschuwelijkheden en kwaadaardigheden: Arnon Grunberg uitleg of detail . Hieronder wat nder gevallen, waarvan het aantal slechts beperkt is door de late start van het maken van deze verzameling, want het is een endemische ziekte bij de hele politieke-correctheid.

Hier is de eerste genoteerde, met als onderwerp: de "vluchtelingen"-crisis van 2015 (ervoor gaat het over één of andere politicus maar dat stuk is onbelangrijk) (de Volkskrant, 12-09-2015, column door De Betrouwbare Mannetjes, Melle Runderkamp en Simon Hendriksen):
  Felix

...    De Betrouwbare Mannetjes ... toen de thema-avond 'De grens bereikt' begon. De afgelopen weken hadden wij hier de vluchteling bijkans doodgeknuffeld ...

Dat wil zeggen: de hele media en bijna de gehele elite.
  ... maar nu begonnen we te twijfelen. ...

Ironie, natuurlijk. De heren twijfelen geen milliseconde aan hun eigen gelijk en goedheid.
  ...  Natuurlijk, er waren reportages van BN'ers, interviews met vrijwilligers die alles uit hun poten hadden laten vallen om de arme zielen te helpen, maar toch vooral studiogasten die driftig grabbelden naar argumenten om maar geen vinger te hoeven uitsteken. ...

Een gore leugen. Er waren, bij hoge uitzondering, nu drie mensen die zeer inhoudelijke nadelen van het opvangen van extra vluchtelingen mochten noemen - ongeveer één per gast dus in total drie: ze halen geld weg bij bejaarden, ze halen huizen weg bij sociale huurders en ze doen een zwaar extra beroep op het onderwijs. Qua tijd en intensiteit ongeveer een kwart of een vijfde van de uitzending die verder het voor de hand liggende "zielige mensjes"-emo gehalte had, afgewisseld met zeer geslaagde reeds aanwezige vluchtelingen van de soort, vrouwelijk, jong, hoogopgeleid (totaal onrepresentatief, dus).
    Maar het is een bekend psychologisch gegeven: datgene dat je irriteert krijgt zeer veel meer aandacht in de geest als datgene dat normaal is of bevalt. De Mannetjes hebben er in extrema last van. En bovendien: die argumenten zijn zo verdomd moeilijk te weerleggen ... :
  ...  Van angst voor verkrachters en importjihadisten, tot onze eigen oudjes en schoolgaande kinderen die het ook heus niet makkelijk hebben. Alles voor een evenwichtige uitzending. ...

En dus ook niet weerlegd worden. Dus ga je dit doen:
  ...  God verhoedde dat je arrogant en elitair overkomt.

Schelden. En tevens de eerste streken in een sterk zelfportret ... Want natuurlijk zijn de Mannetjes uiterst arrogant en elitair.
    Kijk maar:
  Ook Volkskrantcolumnist, huisdichter, willekeurigegebruiksvoorwerpen- en etenswarenaficionado Nico Dijkshoorn voelde zich genoodzaakt om tegenwicht te bieden aan 'de vluchtelingenhulppsychose die momenteel door Nederland waait' [sic].

"Zeau", is de variant van GeenStijl van dat sic - betekenende verrassing over het gehoorde of gelezene. In dit geval de juiste observatie dat er sprake is van een 'vluchtelingenhulppsychose'. De Mannetjes zijn er niet van gediend:
  Hij gaf de 'Gutmensch Nederlanders' een veeg uit zijn onuitputtelijke hapjespan ...

Deel twee van het zelfportret: de heren hebben een nog diepere en bijpassend gevulde pan. Niet met hapjes, maar met smerigheden:
  'Zo werkt dat hier (...) Nederlands meevoelen is dit: een driemaal verkrachte Syrische vrouw ergens in Drachten trots je veterdiploma laten zien. Samen met een huilende Syriër naar Heel Holland bakt kijken.' Die weldoeners waren vooral bezig hun ego in het zonnetje te zetten, wilde Nico maar gedicht hebben.

En alweer volkomen correct. Maar ook daar zijn de heren het natuurlijk niet mee eens:
  En zo gebruik je je eigen onbeschoftheid heel handig als norm om anderen de maat te nemen.

Om te brullen van de lach - want dat is natuurlijk deel drie van het zelfportret. En denk nog even terug naar dat 'arrogant' - "pot en ketel" ...
    En wat een fantastisch zelfportret ...

Met dit als aanleiding is het verzamelen gestart, mede onder artikelen die elders al gearchiveerd waren en om een of andere reden weer langskwamen. Hier de eerste qua publicatiedatum (de Volkskrant, 04-04-2012, column door Hans Schnitzler, filosoof):
  Tirannieke schaamteloosheid

Tussentitel: Ze wentelen zich in hun leeghoofdigheid als varkens in de modder

Diogenes urineerde op mensen die hem beledigden, stak zijn middelvinger op, deed zijn behoeften waar het hem uitkwam en masturbeerde openlijk. ...
    Aan eigentijdse exemplaren van deze radicale individualist avant la lettre die de schaamteloosheid tot levenswijze verhief, geen gebrek. Sterker nog, de verschraalde versies van deze halfmythische figuur hebben een publiek podium gekregen waarop zij hun kunstjes mogen vertonen. Denk aan de jongens en meisjes van de realitysoap Oh Oh Cherso, de website GeenStijl of aan de provocateurs van PowNews. Men draagt de onwetendheid als ereteken of brengt het nieuws met een dikke middelvinger en een gulle lach. ...

Waar het ntuurlijkom ging: het belasteren van de doorbrekers van de politieke-corrctheid: GeenStijl en PowNews. Het bestaan daarvan drijft de politiek-correcten tot woede en waanzin. Daarmee de eigen geestesgesteldheid illustrerende. Schitzler is een vrijwel totaal ongeremd geval:
  Met het uitventen van schaamteloos gedrag en de inzet ervan als middel voor nieuwsgaring, krijgt die particuliere wispelturigheid vat op de publieke ruimte. De leefervaring van de privésfeer komt in het centrum van de publieke aandacht te staan. De omgeving die in het teken staat van onmiddellijke behoeftebevrediging, daar waar we aan onze primaire verlangens en angsten mogen toegeven, krijgt zo publieke reikwijdte. Dat ondermijnt de bestendigheid van het openbare domein en introduceert er een element van subjectiviteit die zomaar in willekeur kan omslaan. En zodra de willekeur vrij spel krijgt, is de dwingelandij dichtbij.

Een perfecte omschrijving van de levenshouding en het gedrag van poltiek-correcten, met name die in de media: de wellevendheid zelve, gebaseerd op de zekerheid een veilig eigen terrein te hebben. Maar zodra dat aangetast dreigt te worden, komt de meest weerzinwekkende kwaadardigheid in stromen naar buiten. Zie ook Grunberg.

Net als de volgende (de Volkskrant, 18-05-2013, column door Bert Wagendorp):
  Verdovende drugs

Minister Opstelten van Justitie verklaarde gisteren dat de conditie van de Nederlandse agent puik in orde is. ...
    Ik kijk graag naar Opstelten en naar hem luisteren is helemaal een genot. Niemand kan zo overtuigend de harde realiteit vervangen door de gewenste werkelijkheid. In drie zinnen vormt Opstelten een hijgend korps corpulente wijkagenten om tot een getrainde blauwe gevechtsmachine die elke bende kansloos laat. Dankuzeer. Een geniaal talent om geruststellend uit de nek te kletsen.    ...

Zie voor een demonstratie van het kunnen van Wagendorp op dit vlak hier uitleg of detail .

Waarmee ook een subtrendje is onthuld, want naast het archetypisch voorbeeld van Grunberg, hebben ook Schnitzler en Wagendorp banden met het Joodse. Maar dat heeft als tussenstap het feit dat het bij dit soort capaciteiten vrijwel exclufief gat om de rabiate alfageest, dat wil zeggen: mensen bij wie het spreken en schrijven zo veel sneller gaat dan het redelijke denken en het gezonde verstand, dat Einstein zich ernstig zorgen dient te maken omtrnet zijn bewering dat er niets sneller gaat dan het licht.

Het volgende onderwerp is de Koude Oorlog. Ook daarin is het proces waarbij de eigen kwaadaardigheid wordt toegeschreven aan "de vijnd" volkomen ingekankerd. Zo zal iedere Koude Oorlogsstrijder, indien je hem uit zijn slaap haalt, op de vraag: "Wie heeft de meeste landen gebombardeerd?" zonder arzelen uitroepen "Rusland!!!". Met als goede tweede "De Sovjet-Unie!!!". Dit terlijk in dit opzicht de Amerikanen met lichtjaren voorsprong op nummer 1 staan, gevolgd door landen als Engeland. Frankrijk, enzovoort. Nog voordat Rusland ook maar in de buurt komt. Welke absurde geestegesteldheid veroorzaakt wordt door het ruime baan van gestoorde Koude Oorlogshitsers in de media. Zoals deze (de Volkskrant, 27-01-2015, hoofdredactioneel commentaar, door Bert Lanting):
  Oorlog in Oekraïne

Alles wijst erop dat Rusland blijft stoken in Oekraïne, waar de rebellen weer ten aanval zijn gegaan.

Een absurde omkering van de werkelijkheid, want het stoken in Oekraïne door het westen is begonnen bij de val van de Sovjet-Unie, met als hoogtepunt de hetzerij van de EU-coryfeën Verhofstadt en Van Baalen die fascisten en neonazi's op het Maidanplain in Kiev hebben staan ophitsen in hun opstand tegen de gekozen regering en repsident. Gepaard gaande met dit:
  Tussentitel: Kremlin-retoriek wordt steeds wilder

Want dit is weer een perfect zelfportret: de Koude Oorlogsretoriek in het westen werd en wordt steeds feller uitleg of detail . Zie ook dit (de Volkskrant, 31-01-2015, door H. Wynaendts, van 1986 tot 1989 directeur-generaal Politieke Zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken en van 1989-1997 ambassadeur van Nederland in Parijs):
  Poetin schuldig zwaarste misdaad

Deze week deed president Poetin een hoogst merkwaardige uitspraak. Volgens hem zou een NAVO-eenheid actief meevechten aan de zijde van het Oekraïense leger en zou de NAVO zich agressief tegenover Rusland opstellen. Allicht zal de oud-KGB'er hebben gedacht dat hoe groter de leugen des te groter de kans is dat deze wordt geloofd. ...

Wat dus precies is wat het westen doet: het liegt dat Ruslnd agressief is en is opgerukt, terwijl het het westen is dat agrassief is en is opgerukt: van de Oder-Neisse in 1945 naar de Dnjepr in 2015 uitleg of detail . Iets wa t men verhultdoor:

  ... is president Poetin ondanks zijn manipulatie van de feiten ...

De eigen manipulatie te beschrijven als die van "de vijand".
    Door zelfportretten te schilderen.
    Overigens: dat er ook bij de diplomaat sprake was van een toestand van razernij, blijkt uit dit:
   ... de beweringen van Moskou alsof het thans bij de strijd in het oosten van Oekraïne zou gaan om Russische vrijwilligers zonder binding met de Russische regering vallen in dezelfde categorie als de ontkenningen destijds van nazi-Duitsland tijdens de Spaanse burgeroorlog dat het iets te maken zou hebben met het optreden van het Legioen Condor, onder meer berucht door de vernietiging van Guernica.
    Door het International Military Tribunal van Neurenberg is vastgelegd dat 'to initiate a war of aggression ... is the supreme international crime'.
    In Neurenberg betrof de aanklacht tegen de nazi-leiders dan ook 'participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of a crime against peace', en 'planning, preparation, initiation or waging a war of aggression and other crimes against peace'. Duidelijker kan het niet.
    Recentelijker is in 2002 in het Statuut van het Internationaal Strafhof vastgelegd dat agressie een van 'the most serious crimes of concern to the international community' is.

Terwijl het glashelder is dat de misdaden begaan worden door het fascistische regime in Kiev onder leiding van de pro-westerse misdadiger Porosjneko, die 100 van zijn eigen mensen liet doodschieten op het Maidanplein om zijn revolte te kunnen voortzetten, en nu oorlog voert tegen de bevolking in Oost-Oekraïne die niet door fasicten gegeregeerd wil worden.

Uit een heel andere hoek van de waanzin der politieke-correctheid: het "feminisme enzo" - dat wil zeggen: in de vorm "Vrouwen zijn absoluut gelijk mannen" en "Verschil tussen seksen is een kwestie van opvoeding" (de Volkskrant, 13-03-2015, column door Asha ten Broeke, wetenschapsjournalist):
  Midas Dekkers en de evolutiepsychologie

Bioloog Midas Dekkers wil niet anti-feministisch zijn, vertelde hij afgelopen vrijdag in de Volkskrant. Een prettig sentiment, dat ik altijd zeer toejuich. Helaas liet hij op zijn verstandige woorden onmiddellijk een 'maar' volgen. Hij zei: 'Ik wil niet antifeministisch zijn, maar ik denk niet dat de holenvrouw ook maar iets in te brengen had. De mannetjes zorgden voor de groep als geheel. De vrouwtjes alleen voor haar eigen jongen.'    ...
     Wat ons aller Midas hier deelde, is namelijk geen diep academisch inzicht, maar een staaltje pop-evolutiepsychologie. Er zijn wel onderzoekers die zich hiermee bezighouden, maar doorgaans is het meer een literair genre dan een serieuze wetenschapstak. Het is groot gemaakt door lieden als Barbara en Allan Pease, die probeerden uitspraken als 'mannen kunnen niet luisteren en vrouwen niet kaartlezen' te verkopen met behulp van verhaaltjes over het leven van de mens in de prehistorie.    ...

Ach ja, dat is ook onmogelijk want "Vrouwen zijn absoluut gelijk aan mannen".
    En hoe noem je dat soort theorieën, wijznde op "de vijand":
   ... cirkelredenerende kullebul die geen enkele functie heeft behalve het bevestigen van de maatschappelijke status quo van dertig jaar geleden.

Brullen van de lach: de door Asha ten Broeke zo geliefde theorieën stammen inderdaad van die tijd - die heerlijke flowerpower jaren 1970 ...

Nog iemand die zich voordoet als de redelijkheid zelve, maar vervalt in blinde woede op het moment dat zijn belangen geschaad lijken te gaan worden. Het onderwerp is de asieleiserscrisis van 2015, wat een strijd is geworden tussen elite en hun lakeien die er zo veel mogelijk wil toelaten wnat goedkope arbeid, en de rest van de burgers, een ruime tweederde, die er zo min mogelijk wil toelaten nwat huizen, banen en sociale zekerheid kwijt. De elite en lakeien hadden een maand of twee vrij spel door de volkomen beheersing van de media, maar de burgers gingen steeds ruoeiriger protesteren, bij gebrek aan toeagng tot de media om hun stem te laten horen. Hier is hoe de elite en de lakeien dan reageren (Joop.nl, 26-09-2015, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  Schelders en schreeuwers zijn geen bezorgde burgers

Dit is een democratie. Daarom kennen rechtbanken en vertegenwoordigende lichamen een publieke tribune. Daar zijn burgers welkom mits zij zich niet bemoeien met de gang van zaken. ...

Enzovoort: de media en het bestuur worden beheerst door de elite en hun lakeien, en als ze zich verzetten als ze door deze kongsi genaaid worden, dan ...:
  Bezorgde burgers verdienen een luisterend oor, dat Purmerendse tuig niet.

 ... is het tuig van de richel.
    Wat natuurlijk weer een uitstekend zelfportret is. Met dien vestande dat het zelfs nog behoorlijk flatterend is (dit soort houding verdient de bekende historsche aanpak van Bastille en guillotine).

En nog een keer Wagendorp om deze laatste conclusie te bevestigen, in het kader van hetzelfde onderwerp(de Volkskrant, 13-10-2015, column door Bert Wagendorp):
  Sober

...    Het vluchtelingenprobleem schijnt Nederland te splijten. ...
    Daarvan is op dit moment ook geen sprake. ...
    Natuurlijk is er Geert Wilders, die het land liefst eigenhandig zou splijten en die met elke extra zetel in de polls meer schuim om de bek en waanzin in de ogen krijgt. Hij doet zijn uiterste best en twittert zijn vingers blauw om een echte clash te bewerkstelligen. Lukt dat, dan zal hij de eerste zijn om het geweld af te keuren - Wilders maakt honden vals en tuigt ze af als ze gaan bijten. ...

Wat een puike beschrijving van het beleid van de elite, onder aanvoering en aanvuring van de immigrantengemeenschap en de judeo-kosmopolieten: Samsom, Klaver, Asscher, Grunberg, Sitalsing, Pauw, Van Ingen en hier dus Wagendorp. Die maken burgers vals met dit soort kreten (de koppen van de webversie):
  Bangmakerij over vluchtelingen deugt niet

Wat niet deugt is de bangmakerij, het buiten proportie opblazen van de problemen en de voortdurend herhaalde suggestie dat de boel hier op instorten staat en de vluchtelingen een bedreiging vormen voor onze welvaart.

Waarop de riposte natuurlijk luidt:
  Juicherij over vluchtelingen deugt niet

Juichberichten over hoogopgeleide asielzoekers die onze economie en onze toekomst komen redden deugen veel minder.

Oftewel: ook dit is weer een uitstekend zelfportret.

Eentje in puur beeld (de Volkskrant, 20-10-2015, door Collignon):
 

Het was deze redactie ontgaan. Hier de herinnering (de Volkskrant, 21-10-2015, ingezonden brief van Guus Stolk, Hoornaar
  Jan Roos

Ik kan grote waardering opbrengen voor de tekeningen van Jos Collignon. Hij weet met ogenschijnlijk gemak de toestanden in de wereld heel scherp en raak te schetsen. Des te groter was mijn teleurstelling om zijn tekening waarin hij Jan Roos wegzet als rat (O&D, 20 oktober). Dit beeld deed mij terugdenken aan de machteloze woede van Marcel van Dam in 1997, die bij gebrek aan argumenten zijn discussiepartner Pim Fortuyn toevoegde: 'U bent een buitengewoon minderwaardig mens.'

En wat een treffend zelfportret ook. Van de hele linkshufterij. En het journalisme.

En daar is topcolumnist Bert Wagendorp weer (de Volkskrant, 22-10-2015, column door Bert Wagendorp):
  Pranger

De man die had voorgesteld Auschwitz en Buchenwald weer te openen en de ovens op te warmen ...
    ... de boze Facebookers ...
    Die etter zal alleen maar ergens anders naar buiten komen - vermoedelijk minder openbaar, maar niet minder effectief.
    De haat zelf moet worden gecounterd, niet de sneue haatkabouters achter hun toetsenbordjes.

Zie hem zitten:

Tikkertje

Een  sneue haatkaboutertje achter zijn toetsenbordje.

Nog zo'n fatsoenlijke Volkskrant-columnist (de Volkskrant, 23-01-2016, column door Sheila Sitalsing):
  Het is eigenlijk heel simpel

Drammerig

Het citaat van de week kwam van Fred Teeven, VVD-parlementariër. 'Voor mij weegt het belang van de nabestaanden zwaarder dan dat van een drammerige, linkse hoogleraar die zijn gelijk wil halen', zo citeerde het AD Teeven in de kwestie-Maat. ...
    Over de rug van nabestaanden politiek bedrijven: dat is niet drammerig en links, maar ploertig en onbeschoft.

Een treffende beschrijving van het columnisme en de overige "meningsvorming" in de Elitekrant: 'ploertig en onbeschoft'. Nog veel meer kwaliteits-kwalificaties, grotedeels uit de Elitekrant en de rest uit sterk angehauchte kringen, hier uitleg of detail .   

Hadden we nog  niet aan gedacht: een zelfportret van een hele krant: Het is meteen een hele mooie, beginnend met de voor-kop (de Volkskrant, Vonk, 23-01-2016, door Ariejan Korteweg):
  De methode-Wilders | Straffeloos los van de werkelijkheid

Je zou bijna zeggen: die is te makkelijk:
  De methode-Volkskrant | Straffeloos los van de werkelijkheid

Welke voor-kop gevolgd werd door:
  Acht woorden en een hashtag

Wat dus wordt:
  32 pagina's en een website

Logich, want om te liegen heb je veel meer woorden nodig dan om de waarheid te spreken.
  ... alles wat Wilders zegt wordt geproefd als de woorden van een profeet. We horen het volgende: 'Zolang de islamitische testosteronbommen als een zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de azc's.'

Dat wordt:
  ... alles wat de Volkskrant schrijft wordt geproefd als de woorden van een profeet. We lezen het volgende: "Alle asielzoekers zijn hoogopgeleid en een culturele verrijking, ze zullen onze economie versterken, en zijn noodzakelijk om in de toekomst te overleven als Nederlandse maatschppij"

De Volkskrant geeft zelf juiste kwalificaties hiervan:
  Onsmakelijk beeld, bizarre suggestie.

Onsmakelijk vanwege al die hoofddoekjs en baarden die dezelfde waarde hebben als varkenskoppen, en  bizar vanwege alle homo-, Joden- en Nederlandershaat die vorige instroom met zich meebracht.
    Volgende:
  Kijk je naar ... wat Wilders zoal zegt ...Al is er geen objectieve meeteenheid voor verbale agressie,

Wordt:
  Een lezer mailde: 'De laatste uitlatingen van hem betreffen een concreet voorstel tot het inrichten van concentratiekampen (betere omschrijving heb ik niet) voor jonge mannelijke asielzoekers.

Ook de mening van de Volkskrant, want gebruikt ter rechtvaardiging van :
  Op grond van die afwegingen vond de Haagse redactie van de Volkskrant dat het deze proefballon moest laten voor wat het was.

Waarvoor een paar leugens of, in  moderne termen: "feitenvrije" uitspraken, zoals dit 'concentratiekampen' ook is. Afwezige feiten: ze zitter er niet gedwongen (maar vrijwillig), ze zijn niet opgesloten (ze kunnen op elk moment weg), en ze worden niet gemarteld of anderzins mishandeld.  Kortom: de situatie is vrij van alle feiten die een concentratiekampen kenmerken. De Volkskrnt is (voor-kop) 'Straffeloos los van de werkelijkheid'.
    Nog wat zelfportretterij:
  Donderdagavond stuurde Wilders zijn tweet 4.014 de wereld in.  ... Hij is de enige politiek leider die zijn programma in acht woorden en een hashtag kan vangen. Dat is de kracht van zijn verhaal. Die woorden als een salvo vormen een gereedschapkist waarvan elders dankbaar gebruik wordt gemaakt. Afgelopen maandag had de Volkskrant een reportage over het protest tegen de komst van een azc in Heesch. 'Weet u wat die knapen meebrengen? Schurft en tb', noteerde de verslaggever uit de mond van een 50-jarige man, die vluchtelingen omschreef als 'als die kerels met hun besneden lullen'.

Wordt:
  Vandaag stuurt de Volkskrant zijn artikel 101ste de wereld in.  ... Het is het politieke medium dat de meeste ruimte heeft om haar programma in zoveel mogelijk woorden en een website kan vangen. Dat is de kracht van haar verhaal. Die woorden als een salvo vormen een gereedschapkist waarvan elders dankbaar gebruik wordt gemaakt. Afgelopen maandag had de Volkskrant een reportage over het protest tegen degenen die bezwaar hebben tegen moslims. 'Weet u dat die vluchlingen allemaal zielig n/of hoogopgeleid zijn', noteerde de verslaggever uit de mond van een 50-jarige vrouw, die vluchtelingen omschreef als 'het best dat Nederland kan overkomen'.

En deze ...:
  Gedisciplineerde herhaling, ook door andere PVV'ers, is vervolgens een belangrijk wapen.

 ...is een oud-Joodse gotspe:
  Gedisciplineerde herhaling, ook door andere media, is vervolgens een belangrijk wapen.

En nog zo eentje ...:
  Zijn uitspraken staan los van de werkelijkheid.

... die geen verandering behoeft. De hele politieke-correctheid van de Volkskrant, beginnend met "De Gelijkheid der Culturen", staat los van de werkelijkheid: moslims liggen zwaar achter, en negers daar weer ruim achter.

Nog een institutioneel geval (de Volkskrant, 16-02-2016, door Tom Vennink):
  Nergens geld voor, behalve het leger

Ja echt ... Dit gaat niet over Amerika, veruit het meest oorlosgzuchtige land ter wereld uitleg of detail dat overal bombardeert en dat bereid is tot volledige armoe te vervallen als ze maar het machtigste leger hebben, de modernste luchtmacht en de machtigste vloot. Hoeveel uiterst kostbare vliegdekschepen heeft Amerika? Acht. De rest van de wereld: drie - Rusland, China en Frankrijk: ieder één.  En die zijn ook nog eens half zo groot ...
     Zo gaat hij verder met het beschrijven van de Amerikaanse mentaliteit, maar in spiegelbeeld:
  De Russische defensieminister Sergej Sjojgoe bevindt zich in een bijzondere situatie: terwijl het hele land moet inbinden door de zwaarste economische crisis in jaren, blijven zijn geldpotjes vrijwel allemaal ongeschonden.

Zoals het gaat in Amerika.
  Net als de hevige gevechtsmissie in Syrië.

Zoals in Amerika het doet: hevige bombardementen op Vietnam, hevige bombardementen op Afghananistan, hevige bombardementen op Servië, hevige bombardementen op Irak (2x), hevige bombardementen op Libië (2x), hevige bombardementen op Syrië, enzovoort.
  De piloten van de Russische bommenwerpers scheren iedere dag dapper ...

De piloten van de Amerikaanse bommenwerpers en drones scheren iedere dag dapper ...
  Russen lijken er geen problemen mee te hebben dat er miljarden naar oorlogsvoering gaan ...

Amerikanen lijken er geen problemen mee te hebben dat er miljarden naar oorlogsvoering gaan.
  Op televisie is de Russische missie een militair meesterwerk. Wie de beelden gelooft, denkt dat er na ruim vier maanden en meer dan zevenduizend bombardementen nog geen enkele burgerdode gevallen is. Bijna elke bom raakt een terrorist.

Op televisie is de Amerikaanse missie een militair meesterwerk. Wie de beelden gelooft, denkt dat er na ruim vier jaar en meer dan zeventigduizend bombardementen nog geen enkele burgerdode gevallen is. Bijna elke bom raakt een terrorist.
  De felle westerse kritiek op de Russische missie bereikt het grootste deel van de bevolking niet.

De felle Russische kritiek op de Amerikaanse missie bereikt het grootste deel van de bevolking niet.
  De machtige staatskanalen berichten niet dat mensenrechtenorganisaties zich grote zorgen maken over het grote aantal burgerdoden door de Russische bommen. ... Naar een onafhankelijke zender zappen kan niet.

De volkomen gelijkgeschakelde Amerikaanse nieuwskanalen berichten niet dat de door de Amerikanen gebombardeerde bevolkingen zich grote zorgen maken over het grote aantal burgerdoden door de Amerikaanse bommen. Naar een onafhankelijke zender zappen kan niet.
  Een kwart van de Russen steunt de missie in Syrië om een andere reden: Rusland moet de regering-Assad beschermen tegen een complot van de Verenigde Staten om over de hele wereld revoluties te bewerkstelligen.

Dat er door Amerika opgestookte revoluties zijn geweest in Perzië, half Latijns-Amerika, Servië, Georgië, Libië, Oekranïe (2x), enzovoort zijn allemaal vuile leugens.
  Onder Poetin is het defensiebudget ... In 2015 ging 59 miljard euro naar defensie ...

In Amerika ging in 2015 463 miljard naar defensie.
  ... de grootste dreiging, als je de staatstv gelooft, komt van de oprukkende NAVO die tegenwoordig oefent in de Baltische staten, het vroegere Sovjetterritorium.

De grootste dreiging, als je de gelijkgeschakelde westerse tv gelooft, komt van de oprukkende Poetin die tegenwoordig oefent aan de grens van Rusland met Oekraïne, het vroegere Sovjetterritorium dat nu verkeert in het kamp van de NAVO.

Weer zo'n aardige column van de soort "Twee vliegen in 'één klap": die van de linkshufterij en die van het zelfportret (de Volkskrant, 20-02-2016, column door Bert Wagendorp
  PowNed

De omroeporganisatie PowNed ...

 ...is niet-politieke-correct, dus veroorzakend een instantaan rood waas in de geest van lieden als Bert Wagendorp.
  PowNed ging het systeem opblazen. Dat is niet gelukt. ...
    En nu wil PowNed terug naar waar het zeven jaar geleden vandaan kwam. ...
    Er kunnen twee dingen gebeuren. Ik zeg erbij: het eerste is onwaarschijnlijk en het tweede nóg onwaarschijnlijker.
   1. Ze zouden in Hilversum opeens visie kunnen tonen ...
    2. Het zou kunnen dat Weesie ballen toont, zijn uitzendconcessie verscheurt en fuck you-roepend zonder pensioenregeling en gemakkelijk geld terugkeert naar internet.
    Wat er gáát gebeuren, is dit: PowNed blijft nog vijf jaar doorsukkelen. Dat zegt iets over de visie in Hilversum. En ook over de ballen van Dominique Weesie, ben ik bang.

Er kunnen twee dingen gebeuren met Bert Wagendorp. Ik zeg erbij: het eerste is onwaarschijnlijk en het tweede nóg onwaarschijnlijker :
    1: Dat hij iets zinnigs gaat schrijven.
    2: Hij maakt zichzelf van kant net zols Anil Ramdas.
    Wat er gáát gebeuren, is dit: Bert Wagendorp blijft tot zijn pensioen doorsukkelen. Dat zegt iets over de visie bij de Volkskrant. En ook over de ballen van Bert Wagendorp, ben ik bang.

Nog een Volkskrant-paard uit dezelfde culturele stal als Wagendorp (de Volkskrant, 19-03-2016, colum door Paul Brill):
  Weer laat iedereen zich door Poetin verrassen

...    Was de militaire interventie in Syrië vorig jaar een eersteklas coup de théâtre, even verrassend was deze week de aankondiging dat de Russische troepen, of althans een groot deel ervan, weer vertrekken. Hun missie is namelijk voltooid, aldus Poetin.
    ... Het poetinisme is in veel opzichten even erg als het Sovjet-communisme, het verstikt het geestelijk klimaat, het liegt en bedriegt, het steunt op intimidatie en subversie om zijn restauratieve agenda te verwezenlijken. ...

Over dat "verstikkende geestelijke klimaat" kan je discussiëren met als één van de argumenten dat de poltieke correctheid zo langzamerhand dit soort proporties begint aan te nemen. Maar de rest past weer naadloos bij het "eigen" Amrikaanse optreden: "Het liegt en bedriegt, het steunt op intimidatie en subversie om zijn imperiale neoliberale agenda te verwezenlijken".

De Volkskrant heeft een nieuwe columnist, ene Marjan Slob uitleg of detail . Al na twee bijdragen blijkt het een waardevolle bijdrager aan de politieke-correctheid  , gepaard gaande met nieuwe niveaus van verbale kwaadaardigheid. En meteen met een zelfportret (de Volkskrant, 24-03-2016, column door Marjan Slob, filosoof):
  Pestkoppen

Ik kijk naar die pas ...
    ... over het associatieverdrag met Oekraïne ...

Waarna een column volgt vol met smerige toespelingen. Maar aan het einde wordt het dus leuk:
  Voor mijn geestesoog doemt een beeld op van een sluipwesp die eitjes legt in een rups. De wespenlarven vreten van binnenuit het lijf van de rups op en tasten gaandeweg ook diens hersenen aan.

Wat een uitnemend zelfportret. Ongekend. Inclusief het effect dat het beoogt:
  De larven enteren als het ware het biologisch programma van de rups en dwingen hem tot gedrag dat in zijn eigen nadeel is.

Precies wat de filosoof beoogt met haar sluipwespschrijverij ten gunste van haar ploertige klasse: de politiek-correcte oligarchie.

Op dinsdag 05-04-2016 is er de volgende dag een referendum, over een verdrag over de aansluitng van Oekraïne bij de EU (op termijn). Een hogelijk belangrijke kwestie. Hier is wat de columnist degenen die voor het houden van zo'n referendum zijn, toedenkt:

Wat een fanatastisch zelfportret van deze tekenaar en de hele Volkskrant, als vijanden van de democratie. En in hun steun aan de moslims en hun terreur uitleg of detail : ook van de rechtstaat, vrijheid en beschaving.

En weer een institutionele (de Volkskrant, 16-04-2016, van verslaggever Robert Giebels):
  'Niet doorrekenen program leidt tot luchtfietserij'

Een politieke partij die haar komende verkiezingsprogramma niet door het Centraal Planbureau laat doorrekenen, kan 'moeiteloos worden beticht van luchtfietserij', zegt CPB-directeur Laura van Geest. Het berekenen van de financieel-economische effecten van verkiezingsbeloftes, zoals het CPB sinds 1986 doet, is volgens Van Geest 'goed voor de feitelijkheid van het verkiezingsdebat en uiteindelijk voor de kiezer'.

Dat doorrekenen kan op twee niveaus: op korte termijn wat hetzelfde is als de berekening à la huishoudboekje wat iedereen kan, en het doorrekenen op langere termijn wat niemand kan. Oftewel: het doorrekenen van het CPB met haar modellen is luchtfietserij. Zoals uitvoerig bewezen hier uitleg of detail .
    En nog een institutionele: de "hoogst neutrale" NPO geeft een treffende kwalificatie van haar mate van "neutraliteit". Door die neutraliteit van de Iraanse omroep te beschrijven. Aangaande haar berichtgeving over de burgeroorlog in Syrië uitleg of detail  (01-05-2016, 20h00, na 9:04 min.). De beschrijving is een bijna perfect zelfportret in spiegelbeeld van de eigen berichtgeving, met als hoofdkenmerk: hopeloos eenzijdig.

Ook weer een heel instituut, of beter: een hele wereldwijde groep (de tekst van de webversie is gekozen want die is wat langer) (Volkskrant.nl, 06-09-2016, ANP):
  Hoge Commissaris Mensenrechten

Topman VN: Wilders beloften grotesk

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties noemt de verkiezingsbeloften van Geert Wilders' PVV 'grotesk'. Het draait om de plannen van de PVV om moslimimmigranten en de koran uit Nederland te weren.  
    De Jordaanse prins Zeid Ra'ad Al Hussein van de VN zei dit maandag tijdens een conferentie over veiligheid en justitie in Den Haag. ...
    De Jordaanse prins, zelf een moslim, ...

Al helemaal idioterie: een moslim die zou moeten oordelen over mensenrechten. Hun hele godsdienst is één grote schending van mensenrechten. Ze beschouwen niet-moslims als minderwaardig. Dan hoef je dus de rest echt niet meer te horen.
    Maar als je uitgangspunt al een spiegelbeeld is van de werkelijkheid, dan zijn de uitwerkingen, je uitspraken, dat natuurlijk ook. Hier zijn ze:
  De Hoge Commissaris ...zei boos te zijn over de hele en halve leugens, manipulaties en het verspreiden van angst door Geert Wilders.

Precies wat alle moslims doen en hijzelf doet.
  Hij vergeleek de 'angsttactieken' van Wilders met die van Islamitische Staat.

Precies dus wat de moslims doen: oorlogvoeren, nu toevallig onder de noemer Islamtische Staat - morgen weer een andere.
  Deze lieden [Wilders c.s., red.] goochelen volgens de prins met een mengeling van hele en halve waarheden.

Precies wat moslims doen. Alle gelovigen, trouwens.
  Het draait bij populisten als Geert Wilders en diens handlangers om 'de banaliteit van de hypocrisie', aldus de Hoge Commissaris.


Precies wat moslims zijn die beweren iets met menserechten of democratie te hebben: hypocrieten. Volgens hun geloof zijn zij meerderwaardig.
  Hij betitelde de PVV'er en andere populisten als 'politieke fantasten'.

En er zijn geen grotere fantasten dan gelovigen in het algemeen, en moslims in het bijzonder.
    En de mooiste, weer uit het begin:
  De Hoge Commissaris zei dat het hoog tijd wordt dat populisten en demagogen in zowel Europa als de Verenigde Staten worden aangepakt.

Precies dus wat er met de moslims moet gebeuren.
    Uit dezelfde krant, alsof om die kerel te bespotten:

Over moorden in de hele Arabische wereld op prominente hoogopgeleide vrouwen.

De website Joop.nl, van de cultuur- en landverraderlijke omroep VARA uitleg of detail , is de meest rabiate spreekbuis van die organisatie, vol met moslimknuffelaars, sharia-omarmers, en terroristisch teerbeminden. Geeft nu ook een eigen redacteur toe (Joop.nl, 10-10-2016, door Joyce Brekelmans - Redacteur en columnist uitleg of detail ):
  Moslims knuffelen? Wat dacht je van mensenrechten bewaken

Moslimknuffelaars, Sharia-omarmers, terroristisch teerbeminden, je kunt het zo gek niet bedenken of volstrekt redelijke mensen worden ervoor uitgemaakt. ...

Tja ... Steuners van de islam "volstrekt redelijke mensen" vinden ...  Zo komt zo'n zelfportret dus to stand: omkering van de realiteit.

Allochtonen en moslims in het bijzonder zijn in hun negatieve verbale uitingen eigenlijk één groot zelfportret. Hier een saillant voorbeeld: de Turkse treitervlogger en buurtterrorist (de Volkskrant, 29-10-2016, door Hassan Bahara):
  Meer dan alleen die 'treitervlogger'

... Met zijn video's op YouTube ontketende Ismail Ilgün een nationale rel. Hoe kijkt de Zaandamse tiener daarop terug?

De Zaandamse vlogger Ismail Ilgün (19) heeft het gevoel dat de haat die hij oproept meer met zijn Turkse afkomst te maken heeft dan met zijn controversiële filmpjes. 'Al maak ik filmpjes met miljoenen vrolijke kinderen, dan nog zal ik worden gehaat.'

Hoe weet je dat zo zeker?
'Kijk, ook als wij allochtonen gewoon werken, dan zullen ze ons nog haten. Het is racisme, puur racisme.'    ...

Nou, is dat geen prachtig zelfportret van hem en de zijnen ...

Nog zo eentje (Joop.nl, 09-11-2016, door Hasna El Maroudi - Redacteur Joop.nl en columnist Opzij uitleg of detail ):
  Álles staat weer op losse schroeven

Bizar: witte mannen haten vrouwen. Ze haten afro-Amerikanen, ze haten niet-hetero’s en ze haten moslims

Heel gewoon: olijvige moslims haten vrouwen. Ze haten Nederlanders, ze haten homo's, en ze haten niet-moslims.
    Hadden we hier al opgemerkt dat zowel Joden als Arabieren semieten zijn ...?

En ze zijn toch het toppunt van schilderkunst ... Die zelfportretten van Grunberg. Elders is recent opgeschreven wat de inspiratiebronnen zijn van seculiere Joden: Geld, cynisme, en Armageddon. Zelfvernietiging, niet alleen dat laatste, maar eigenlijk in alle drie in verschillende gradaties of smaken. Hier hoe Grunberg het op anderen projecteert (de Volkskrant, 17-11-2016, column door Arnon Grunberg):
  Roes

Recentelijk sprak ik toevallig Hans Spekman ... die verkondigde dat meer democratie de oplossing was voor menig probleem dat het Westen teistert. Maandag schreef René Cuperus in de Volkskrant dat de democratie moet worden heruitgevonden: een variatie op Spekmans woorden.    ...
    Als verkiezingen niet de gewenste resultaten opleveren, moet het systeem worden gewijzigd. Een nogal kortzichtige gedachte.
    Kiezers stemmen niet op populistische partijen omdat ze meer maar omdat ze minder democratie willen. ...

Grunberg heeft zelf al vele malen gepleit tegen democratie, zodra de stem tegen de elite begon te stijgen. Het volk natuurlijk juist meer, zoals referenda, waar Grunberg cum juifis ook zo heel erg tegen is.
  De noodzakelijke ambiguïteit en onvolmaaktheid van elke democratie is menig kiezer een doorn in het oog; het populisme stelt daar de roes van de vernietiging tegenover.

Kijk, daar is de zelfvernietiging van de Joden.
     En antuurlijk weten ze het ook:
  De gedachte dat de kiezers van populistische partijen niet zouden weten waarop ze stemmen is een christelijke maar ook paternalistische gedachte.

Vandaar ook al die boeken vol met de meest geschifte gedachten die ze als razenden volpennen. En waarvoor geldt:
  Ze kunnen het weten maar ze wíllen het niet weten.

... dat op hun "Geld, cynisme, en Armageddon"-wereldbeeld inderdaad het latste volgt.

Hier weer zo'n grandioos zelfportret van een gelovige (Volkskrant.nl, 23-11-2016, door Nadia Ezzerolli):
  Meiden van Halal keren terug als Mama's van Halal

De zussen Esmaa, Hajar en Jihad Alariachi, beter bekend als de Meiden van Halal, keren terug op televisie. Ruim tien jaar na hun eerste programma mogen ze bij de NTR een nieuwe serie maken, dit keer onder de noemer Mama's van Halal.

... Het programma Meiden van Halal zorgde destijds voor spannende tv-fragmenten ...
    Na een knetterend interview van de zussen met cabaretier Hans Teeuwen in het eenmalige NPS-programma Bimbo's en Burka's (2007)  ...

Een interview uitleg of detail waarin de Meiden op de hen bekende manier hun religieuze drammerij aan de rest van Nederland proberen op te dringen, en daarbij door Hans Teeuwen volkomen in de grond werden geboord uitleg of detail . Waarover de hoofd-Meid zegt:
  '...  Hans is geen slecht persoon, maar hij heeft volgelingen die er vooral voor strijden om anderen te kneden tot mensen als zijzelf; die mensen zijn zelf dictators in wording.'

Brullen van de lach!!!

Voor Bert Wagendorp kan ook bijna al een aparte rubriek worden gemaakt. Hij steekt de narcistische zwarte racist Sylvana Simons omhoog, en neemt onderweg nog wat andere mensen mee (de Volkskrant, 29-12-2016, column door Bert Wagendorp):
  De Gouden Sylvana

Sylvana Simons won dit jaar de enige prijs die wordt genoemd naar de winnaar of winnares, De Gouden Sylvana, die vorig jaar nog werd gewonnen door Peter R. de Vries en die toen dus De Gouden Peter heette. Het gaat hier over de Volkskrant-verkiezing van de meest besproken persoon in de media. ...
    Eerlijk gezegd kon de Volkskrant niet meer om Sylvana Simons als winnares van De Gouden Sylvana heen nadat wij op de zaterdag voor Kerst twee grote, lezenswaardige interviews met haar in de krant hadden. Ik kan me niet herinneren dat zoiets ooit eerder is voorgekomen. ...
    Dat De Gouden Sylvana naar Sylvana Simons gaat is terecht. Ze was prominent en veelvuldig in het nieuws. Hoewel het geen prijs is voor de dapperste vrouw van 2016 vind ik dat ze hem ook daarom verdient. En hoewel De Gouden Sylvana ook geen prijs is voor de aspirant-politicus met het minste politieke gevoel, vind ik toch dat haar de prijs ook om die reden ruimschoots toekomt.
    Afgezien van haar politieke keuzen vind ik het geweldig hoe Simons de afgelopen maanden overeind is gebleven onder de onophoudelijke aanvallen en het onvermoeibare getreiter van de Twittermeute en het andere smartphone- en laptoptuig. ...
    Ik geloof meteen dat Sylvana Simons zich met hooggestemde idealen aansloot bij de slimme jongens van Denk - tot ze erachter kwam dat Öztürk en Kuzu er toch wat pragmatischer in stonden dan zij. De keuze om meteen door te pakken met een nieuwe partij komt vermoedelijk ook voort uit oprecht idealisme en getuigt van moed en energie ...
    ...waar ik Sylvana Simons in 2017 wel degelijk toe in staat acht: haar Gouden Sylvana prolongeren!

Oké, dat was Simons. Nu die anderen:
  Voor een plekje in het brandpunt is alles geoorloofd. Op 40 stond dit jaar bijvoorbeeld een Haagse randdebiel die op Facebook een uitzwaaidag voor Sylvana Simons had georganiseerd ... De lijst is gevarieerd, er is ruimte voor ziekelijke narcisten (Umar, Baudet) pathologische twitteraars (Dijkgraaf, Duk)

Wat een voortréffelijke onschrijving van Bertje, Volkskrant en de rest van de media:
  ... randdebiel[en] ... ziekelijke narcisten ... pathologische twitteraars ...

De hele weeïge politieke-correctheid ten voeten uit ...

En weer eentje ... Uit het buitenland, dit keer, maar politieke-correctheid is dan ook een wereldwijde epidemie (de Volkskrant, 04-01-2017, door Bart Jungmann):
  Nog een Le Pen is 'werkelijk schandalig'

De hoofdpersoon van de speelfilm Chez nous lijkt sprekend op Marine le Pen. Vinden ze niet leuk, bij het Front National.

... regisseur Belvaux verwerpt de kritiek. 'Wat partijen als het Front National kenmerkt, is de brutaliteit en het onvermogen om te discussiëren.'

En weer zo'n voortreffelijk zelfportret van de politieke-correctheid.

De Volkskrant kan het zelfs in beelden (Volkskrant.nl, 12-03-2017):
  tekst 


Een uitnemend zelfportret van de redactie van de Volkskrant. Zie eens hoe goed het vampierachtige van hun Joodse en Joodsistische geestesgesteldheid is getroffen ... Grunberg, Wagendorp, Tempelman ... Je ziet ze er zo in terug ...

Tijdens de door de Joodse Rosanne Hertzberger uitleg of detail gestarte actie tegen GeenStijl liet de Joods gelieerde Bert ook nog even den volke weten wat er achter de "nette woorden" in de Joodse onderbuik zit (de Volkskrant, 06-05-2017, column door Bert Wagendorp):
  Laptoprukkertjes

Tussentitel: De zelfbenoemde ridders van het vrije woord

Vandaag publiceren de Volkskrant en NRC Handelsblad een door honderddertig vrouwen ondertekend opiniestuk, waarin adverteerders worden opgeroepen niet meer te adverteren op GeenStijl. ...
    Het blog onder leiding van de zich 'Pritt' noemende hoofdredacteur Marck Burema - voormalige puzzelmedewerker van Volkskrant Magazine - is gespecialiseerd in seksisme, racisme, haatzaaien, leugens en gore intimidatie. Wie kritiek uit op het blog kan rekenen op persoonlijke aanvallen en krijgt de opgehitste meute reaguurders achter zich aan, een legertje meelopers dat klakkeloos doet wat Feldwebel Burema en zijn stormtroepen hun opdragen.

Wat een voortreffelijk zelfportret weer! Zeg iets als: "Ik wil minder moslims/zwarten naar Nederland", en je krijgt persoonlijke aanvallen en de opgehitste meute columnisten achter je aan, een legertje meelopers dat klakkeloos doet wat Feldwebels Wagendorp en Grunberg uitleg of detail  en hun stormtroepen hen opdragen. Met hun laptops en hun geruk.

En nog eentje die zich leent voor de beeldaanpak (de Volkskrant, 27-05-2017):

Onder de kop:
  Waarom moet de Syrische journalist Linda Bilal telkens weer uitleggen waarom ze gevlucht is naar Nederland

Het antwoord: "Omdat ze een gelukszoeker is".

En altijd weer denk je dat het niet stupider kan, en altijd lukt het ze weer (de Volkskrant, 02-10-2017, tv-recensie, door Gidi Heesakkers):
  On-Nederlands

Salar Azimi vloog in een helikopter over het Zeeuwse asielzoekerscentrum waar hij als 13-jarige jongen met zijn familie een klein kamertje betrok. ...
    Zo vingen de makers van Hartstikke Hollands (KRO-NCRV) Salars succesverhaal in één beeld ...
    Joris Linssen portretteert in dit vierluik zes Nederlandse ondernemers 'die met hard werken hun dromen najagen'. Hun gemene deler is een andere culturele achtergrond. ...

En wat is het oordeel van de objectieve waarnemer over dit "Het is fantastisch omdat het een ander kleurtje heeft"-gedoe bij de NPO:
  Je blindstaren op wat wel of niet 'hartstikke Hollands' is, heeft iets armoedigs

De kop van de webversie, zijnde een letterlijk citaat uit het artikel.
    Men is zo ongelofijk verblind door de eigen ideologie, dat ze hun eigen spiegelbeeld niet herkennen, ook niet als het ze vanuit de spiegel langdurig aanstaart ...

Al eerder tegengekomen: de maniak Han an der Horst, historicus. De aanleiding komt van politiek commentator van de Volkskrant Martin Sommer, één van de weinigen aldaar die minder dan volledig politiek-correct is. In welk kader hij dit schreef (de Volkskrant, 30-09-2017, rubriek Vrij zicht, door Martin Sommer):
  Hier is de nieuwe aristocratie

De elite vindt zichzelf geen elite, omdat gelijkheid hoog in het vaandel staat.


Tussentitel: Men is het beu zich te toespreken op morele tekortkomingen

De klap van de Duitse verkiezingen leek sprekend op die in Nederland in 2010, toen Wilders 24 zetels haalde. Ook de reacties kon je uittekenen. Vlot verschenen kaartjes op Twitter: waar ze op de anti-immigratiepartij AfD hadden gestemd, wonen nauwelijks buitenlanders. Indertijd hoorden we dat er in Limburg geen moslim te bekennen was. Anders gezegd: er was helemaal geen reden om op Wilders te stemmen.
    Er spreekt een peilloos onbegrip uit, net als uit een ander intussen bekend patroon. ...
    Wel, je zou een elite willen die zich ook bekommert om de rest. ...
    Artikel 1 Grondwet, het gelijkheidsbeginsel, is juist hetgeen waarmee de rest van de bevolking bestraffend wordt toegesproken. Gij zult niet discrimineren! Denk aan de vorige ombudsman, die Nederland een 'door en door racistisch land' vond ...
    We hebben dus een aristocratie die zich voordoet als gelijken en tegelijk neerkijkt op de rest. Geen wonder dat de Wutbürger boos zijn over de gevoelde afwijzing. Niets erger dan neerbuigend te worden behandeld. Het beste voorbeeld is uiteraard Hillary met haar uitglijer over de deplorabelen, hun betreurenswaardige levenswijze en racistische kleinburgerlijkheid. ...

En hier de reactie (Joop.nl, 30-09-2017, door Han van der Horst - Historicus uitleg of detail ):
  Je bent niet het volk, je behoort tot de 20% met wie niet te praten valt

Dit, vanzelfsprekend, dus slaande op de groep mensen die op één of ander manier de opvattingen van de elite afwijzen, wat dus niet 20 proecnt is maar iets in de buurt van tweederde (dat men het niet uit bij verkiezingen is uit pure angst voor wat er dan gebeurt ...):
  Er zijn de nodige mensen in dit land ... die denken dat je voor maatschappelijke problemen oplossingen moet zoeken en geen zondebokken. ...
    Nou, als je zo in elkaar zit, dan is dat niet best, aldus drs. Martin Sommer, cultuurcriticus bij de Volkskrant. Dan behoor je tot de nieuwe aristocraten en kijk je neer op de rest.

Maar het is volkomen duidelijk dat de groep met wie niet te praten valt, zoals blijkt uit het stuk van Sommer, de elite en hun aanhangers is: de ruime meerderheid is tegen vrije immigratie? De elite noemt iedere gelukszoeker een "vluchteling" en doet er zielig over ten einde hem/haar binnen te krijgen. De meerderheid is tegen Koude Oorlog? De elite haalt met graagte het zoveelste land aan de grens van Rusland binnen ook al is het corrupt tot op het bot. De meerderheid is tegen neoliberalisering? De elite gaat voortdurend verder ermee. De meerderheid is tegen verdere Europeanisering? De elite gaat ook daar voortdurend mee verder. Als iemand heel rustig zegt "Dat moet anders", is de reactie "XENOFOOB!!!" en "RACIST!!!" en "FASCIST!!!" en "NEONAZI!!!" en "STEMMER OP THIERRY BAUDET!!!" uitleg of detail .
    Die kop is een fantastisch zelfportret in één enkel zinnetje.

En nog zo'n linksfascist, de docent aan de UvA Martijn Dekker uitleg of detail , ook wel te vinden bij Joop.nl (Volkskrant.nl, 30-03-2013, door Martijn Dekker, politiek antropoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam.):
  'Jihadstrijders houd je niet tegen door ze weg te zetten als domme naïevelingen'

In alle duidingen rondom het nieuws dat Europese jihadstrijders richting Syrië reizen om er de wapens op te pakken, vergeten de zelfverklaarde deskundigen één ding, schrijft Martijn Dekker. Niemand beantwoordt de vraag waaróm ze naar Syrië gaan.

Buitengewoon instructief om zoiets dan een jaartje of vier later nog eens te lezen. En vooral ook omdat dit volgt als eerste woorden ... :
  Dom. Naïef. Labiel. Zomaar wat woorden die zogenaamde experts in de mond nemen om de geestesgesteldheid van jonge 'jihadisten' die naar Syrië vertrekken, te omschrijven.

Oftewel: het is weer een uitstekend zelfportret.

En alweer eentje die de rest lijkt te overtreffen. Het kader: eindejaar. De Volkskrant heeft natuurlijk allerlei "Jaar"-quizzen en -spelletjes. Maar deze is wel een bijzonder lullige ...:

De uitslag staat er gewoon bij!
    Gevolgd door een brullende lach!!!
    In de tekst stonden nog wat leuke verbale omschrijvingen van de ge-zelfportretteerden (de Volkskrant, 30-12-2017, rubriek De Betrouwbare Mannetjes, door Melle Runderkamp en Simon Hendriksen):
  ... krantenschoften-op-afroep ... Combineren een mediafunctie met een gebrek aan charisma zoals je hooguit een Edwin van der Sar nog ziet doen. ...
    ... eigenaren van een wonderbaarlijke hoeveelheid zelfoverschatting. ...
    Low-budget meningenfabrikanten onder de opiniemakers. Compenseren een gebrek aan talent moeiteloos met een tekort aan geweten en weet als ullers van de Volkskrant als geen ander dat troep evengoed verkoopt. ...
    ... verkrachtingsfantasietjes over Geenstijl ... machtmisbruikende masturbeerders in de grachtengordel. ...

Gunst, ze kunnen toch wel wat ... Want als zelfportret-in-woorden is dit toch akelig goed getroffen ...
    Gevolgd door weer een brullende lach!!!
    En gevolgd door de conatatering dat de inschattingen van de dikte van het bord voor de kop bij de politiek-correcten weer een nul erbij krijgt - aan de rechterkant.


Naar Denkmethodes  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

 

14 okt.2015