WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Cultuurbedreiging: meningsvrijheid

5 mei 2014

Van de vormen van cultuurbedreiging veroorzaakt door de instroom van cultureel achterlijke allochtone immigranten zijn de gevallen van bedreiging voor de kunst uitleg of detail , het onderwijs uitleg of detail , de democratie uitleg of detail , en het maatschappelijke vertrouwen uitleg of detail al apart gedocumenteerd. Hier wordt daaraan toegevoegd de bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting.
    Nu was daarvan al eerder een golf, in de tijd dat toentertijd koningin Beatrix zich meende te moeten bemoeien met de integratiekwestie door te stellen dat vrijheid van meningsuiting niet inhield de vrijheid van belediging, of terminologie van gelijke strekking uitleg of detail . Iets dat allang is afgedaan door Hans Teeuwen in zijn beroemde debat met de Meiden van Halal: "De waarheid van de een is de belediging voor de ander" uitleg of detail . Zo is het een waarheid van de moslims dat joden "apen" zijn,  andersgelovigen "honden" en ongelovigen "varkens" uitleg of detail . Dat is beledigend voor joden, andersgelovigen en ongelovigen. En een verbod op belediging houdt automatisch en noodzakelijkerwijs een verbod op de islam in.
    Dit zijn de meest simpele overwegingen, regelrechte waarheden om precies te zijn, maar deze waarheden zijn volkomen onbekend aan de moslims, vanwege het feit dat ze vanuit politiek-correcte kring voortdurend tegengestelde geluiden horen: dat sommige meningen aangaande islam of allochtonen groepen inderdaad iets fouts en verbodens in zich hebben, en dat hun eigen beledigende meningen wel mogen.
    De laatste golf daarvan was de ophef over de uitspraken van Geert Wilders dat hij minder Marokkanen wilde. Daarmee doelende, in de context van de Haagse gemeentepolitiek, op minder criminele Marokkanen want die Marokkanen domineren in De Haag de criminaliteit - trouwens, net als steeds meer in Amsterdam en Rotterdam.
    Maar dat mocht, volgens de politieke-correctheid, Geert Wilders dus niet zeggen: "minder Marokkanen". Terwijl daar absoluut niets op tegen is, want het enige waarop je meningen kan veroordelen behalve als mening, leerde Hans Teeuwen dus al, is als ze oproepen tot geweld. En de uitspraken van Geert Wilders roepen zeker niet meer en zelfs zeker niet evenveel op tot geweld als de uitspraken van de islam over Joden, anders-gelovigen en ongelovigen.
    En gesteund door deze laatste campagne tegen de meningsvrijheid, gaan ook de allochtone "woordvoerders" zich steeds openlijker uitspreken voor beperking van de meningsvrijheid. Nog gevaarlijker, want in dit soort zaken krijgen allochtonen altijd hun zin van de politieke-correctheid van de bestuurlijke elite.
    De eerste in deze nieuwe fase in de campagne is iemand die met enige regelmaat beweerd "o zo Nederlands" te zijn, en daar tussendoor op een subtiele manier hatelijkheden over Nederlanders schrijft - "Discriminatie!" en dat soort zaken. Hier is haar reactie op het vervolg van de "Minder Marokkanen"-kwestie:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 24-04-2014, door Ferdows Kazemi, schrijfster van de roman 'De ongewenste zoon' en columniste voor Volkskrant.nl.

'In mijn droom weigert Maurice de Hond het peilen van racistische wensen'

Ik weet niet wat ik met de wetenschap van Maurice de Hond, dat 43 procent van de Nederlanders 'minder Marokkanen' wil, aan moet, schrijft Ferdows Kazemi. 'Wat zeg ik tegen mijn dochter? Sorry lieverd, jij en ik met een getinte huid die later dan andere Nederlanders hier gekomen zijn, moeten ophoepelen?'
.

Na 21 jaar in vrijheid geleefd te hebben, verlang ik naar taboes. Nee, niet naar alle taboes. ...


Red.:   Nee, natuurlijk niet. Maar wel dit taboe:

  Ik ben een dromerige vrouw. In mijn droom legt Maurice de Hond een taboe op het peilen van racistische wensen.

Oftewel: een taboe op de vrijheid van meningsuiting. Als die mening in strijd is met de belangen van allochtone immigranten.
    De rijkste bron van dit soort geluiden is de haatzaai-website Joop.nl. Hier een nieuwe stem in het koor aldaar, waar eerdere oproepen tot censuur vooral van types als Mohamed Rabbae uitleg of detail , de Meiden van Halal uitleg of detail , en Fatima Elatik uitleg of detail kwamen - we beginnen met de kop en het slot:


Uit: Joop.nl,, 30-04-2014, door Nourdine Tighadouini - Consultant en blogger. Dit artikel verscheen ook in het Parool. uitleg of detail

Geenstijl, een quasi-intellectuele medehanger van de PVV

Geenstijl staat voor het morele verval van het afgelopen decennium


...    Naar mijn mening is het inmiddels tijd voor Justitie om de praktijken van Geenstijl onder de loep te nemen. Geen angstvallige stilte meer, maar handhaving van artikel 1 van onze Grondwet. Het artikel wordt beschouwd als een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde, maar begint zo langzamerhand een dode letter te worden.


Red.:   Nou, dat is duidelijk: een directe oproep tot censuur. Eigenlijk doet de manier waarop die conclusie bereikt wordt er niet toe: ook GeenStijl.nl roept op geen enkele manier op tot geweld.
    Bovendien is de kop al meteen een leugen: GeenStijl is op geen enkele manier aanhanger van de PVV, en één van de vaste schrijvers, met pseudoniem Johnny Quid, schrijft voortdurend anti-PVV stukken.
    Waarom dan die kop? Daarom:
  De dagelijkse modus operandi van de redactie van Geenstijl: plaats een artikel over moslims, feministen of Marokkanen. Check. Leun achterover. Check. Kijk toe hoe de eigen achterban er een orgie van racisme en seksisme van maakt.

GeenStijl plaatst anti-establishment en politiek-incorrecte artikelen. Check. Leunt achterover. Check. Kijkt hoe de achterban zich uitleeft in een orgie van hekel en afkeer van het establishment en de politieke-correctheid. Check. Met als veruit meest frequente slachtoffer: de Partij van de Arbeid. Andere favoriete doelen: alle andere politici, en europarlementariers in het bijzonder.
    Dat is de meer volledige werkelijkheid. De allochtoon en moslim pikt uit het brede aanbod van GeenStijl uitsluitend wat zijn eigen ik en groep betreft (zoals gewoonlijk en eigenlijk altijd). Want de meningen over moslims en allochtonen behoren natuurlijk ten sterkste tot de politieke-correctheid. Onder andere leidende tot een sterke censuur op berichtgeving over negatieve aspecten van de aanwezigheid van allochtonen en moslims En GeenStijl doet daar niet aan mee. Dat publiceert onze overlast gevende en criminele vrienden liefst met naam, toenaam én foto. Net als bij overlastgevende of criminele weggebruikers die het te bont maken.
    Dat is dus heel vervelend voor de allochtoon en moslim, want allochtonen zijn overdadig crimineel, en moslims willen allerlei cultuurimperialistische dingen. De moslims en allochtonen die zich voordoen als woordvoerders zien die werkelijkheid in een spiegelbeeld:
  Geenstijl: "objectief, gefundeerd en verbindend" heeft er namelijk geen enkel belang bij om waarheidsgetrouwe artikelen te publiceren. Nuance en gedegen journalistiek vervult de behoefte van de boze witte man namelijk niet.

Kijk, de boze licht-getinte moslim staart in de lachspiegel ...
    Zo is deze moslim dus tot zijn slotconclusie gekomen: GeenStijl publiceert zaken aangaande moslims en allochtonen die door de reguliere media gecensureerd worden, en dus wil deze moslim dat GeenStijl ook gecensureerd wordt.
    Ook zeer irritant voor moslims en andere allochtonen, de creolen, is dat GeenStijl voornamelijk een heel simpele methode hanteert om hun allochtone opvattingen te bestrijden: door ze belachelijk te maken. Staan er "donkergekleurde mensen afkomstig uit Afrika" (omschrijving van deze redactie) op om het verschijnsel "Zwarte Piet" te bestempelen als racisme (op grond van overeenkomsten in kleur!), maakt GeenStijl ze belachelijk door ze te bestempelen als "klaagnegers" en soortgelijke terminologie.
    Dus toen bovenstaande artikel verscheen, stond een uur later een reactie bij GeenStijl met de kop 'LOL. Zotte zandneger wil GeenStijl verbieden' uitleg of detail (voor de niet-ingewijden: LOL betekent "laughing out loud")
    Dit soort smadelijke nederlagen uitleg of detail uitleg of detail heeft nog nooit geleid tot een blijvende vermindering van de stroom. Een week later kregen we een "intellectuele" variant:


Uit: Joop.nl, 03-05-2014, door Shervin Nekuee - Socioloog, publicist, programmamaker uitleg of detail

Na stilte komt de ratelende doodskop

'We gunnen ons amper ruimte voor collectief herdenken en een gevoel van gezamenlijkheid'


4 mei, 20:00 uur – Twee minuten stilte, of toch niet? Dat is niet de vraag. Stilte houden is een zielsvoedende zegen. Wat ons na de twee minuten stilte te wachten staat, dat baart mij zorgen en maakt mij zwartgallig.


Red.:    Want na die twee minuten stilte gaat de berichtgeving over de werelds door, en aangezien berichtgeving zelden over positieve dingen gaat, zal de islam daarin weer aan de top figureren. Dus wat te doen:

  Maar de ruimte voor die waardevolle stilte op ons collectieve mentale kalender lijkt steeds meer te verschrompelen. ... We leven in een misverstand dat voor het behouden en telkens uitvinden van een open samenleving genoeg is als we elkaar het recht op beledigen gunnen. GeenStijl is de codenaam van het dominante discours van onze tijd.

Oftewel: volgens deze moslim is een "open maatschappij" een maatschappij waarin GeenStijl het zwijgen is opgelegd. En de islam natuurlijk rustig door kan gaan met har haat te verspreiden.
    Maar, zoals gezegd, dit is een intellectueel, dus tussen de eerste en laatst zin van dit citaat stond nog het een en ander aan intellectuele hete lucht:
  Maar de ruimte voor die waardevolle stilte op ons collectieve mentale kalender lijkt steeds meer te verschrompelen. Wij zijn omsingeld door ons eigen ongeduld: te willen spreken en niet een oor te luisteren willen leggen. We gunnen ons amper ruimte voor collectief herdenken en een gevoel van gezamenlijkheid. Wij eisen vooral erkenning van onze individualiteit op: onze mening zal en moet meetellen. Omdat geen enkel volk gezegend is met een onuitputtelijke schatkist aan zinnige meningen, bestaan we grotendeels uit het reageren op en liefs genadeloos neersabelen van andermans meningen. We leven in een misverstand dat voor het behouden en telkens uitvinden van een open samenleving genoeg is als we elkaar het recht op beledigen gunnen. GeenStijl is de codenaam van het dominante discours van onze tijd.

Net echt, hè ...
    Oh, waren halen we vandaan dat deze "intellectueel"  een echte moslim is (behalve uit eerdere publicaties)? Hieruit:
  Niet lang geleden schreef een beroemd cabaretier ter verdediging van deze attitude een artikel met de onbezonnen kop: ‘Woorden doen geen pijn’. De oude beschavingen daarentegen, zoals blijkt uit alle heilige boeken die wereldwijd zijn nagelaten, waren doordrongen van de kracht van het woord.

Jaaaaah, de kracht van het woord van de heilige boeken ...
    En voor dat goede doel moet de vrijheid van meningsuiting wijken.
    Merk overigens op dat dit soort strevingen uitsluitend komen van de hoger opgeleiden onder de allochtone. De elite. De geintegreerden. De rest vindt dit allemaal veel minder belangrijk. Die vinden het belangrijker dat ze onbekommerd en ongehinderd  "Ik neuk jullie allemaal de moeder!" in de microfoon kunnen roepen uitleg of detail .
    Het heeft net een dag geduurd voor de voorspelling is uitgekomen. Hier is nummer één uit de hoogverraderlijke elite die de meningsvrijheid wil beperken:


Uit: Joop.nl, 05-05-2014, door George Arakel - Expert etnische diversiteit uitleg of detail

Van wie is die vrijheid eigenlijk?


Red.:
   Lees het beroep van de auteur, zie vervolgens die kop, en je weet instantaan dat het hier een retorische vraag betreft, waarop het vanzelfsprekende antwoord luidt: "De vrijheid is van de allochtoon, zij mogen liegen en bedriegen en beledigen en parasiteren, en de autochtoon moet in alle opzichten zijn bek houden.".
    En in dezelfde blik zie je dat bewaarheid worden:

  De vrijheid van de allochtoon om bij voorbaat al een verdachte te zijn? Of de vrijheid van de agenten om iedereen als verdachte aan te wijzen die ze maar willen?

Oftewel: wat de allochtoon ook doet: hij zal er nooit en te nimmer op aangesproken mogen worden. Schiet Theo van Gogh maar dood... Jij moet zwijgen. Ga maar Syrië terroriseren... Zwijg erover. Schiet op onze juweliers... We mogen alleen de kogels opvangen.
    De gestoorde gaat er een langdurig stuk aan wijden om dit allemaal te beargumenteren. Een paar saillante stukken eruit: Met een verkrachtring als start:
  Afgelopen zondag hebben we massaal stil gestaan bij de doden, die hun leven hebben gegeven voor datgene wat we vandaag vieren, de eervolle helden en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

En vandaag is het dan zover, Bevrijdingsdag is er. De dag dat Nederland bevrijd werd van de Tweede Wereldoorlog.

De verkrachting van het begrip van de bevrijdingsdag. Want die vrijheid moeten we gaan onlveren:
  We vieren onze kostbare vrijheid. Dat we mogen zeggen wat we willen, mogen doen wat we willen, mogen kiezen voor wat en wie we willen en mogen dragen wat we willen. Een Grondwet die ons bij dat gedachtegoed beschermt.

Maar de vrijheid en bevrijding van wie eigenlijk?
De vrijheid van de geblondeerde Wilders die "minder-minder-minder" mag roepen? Maar als rapper Hozny datzelfde minder-minder-minder in een kunstvorm uitbeeldt, direct geblokkeerd wordt op Youtube en op het politiebureau moet verschijnen? Terwijl het filmpje van Wilders nog steeds viraal gaat op internet en TV?

Het 'filmpje van Wilders is een verslagje van die verkiezingsbijeenkomst waarbij de PVV-aanhang roept om minder Marokkanen. Volkomen binnen de wet, aangezien er talloze vreedzame en bij wet te regelen mogelijkheden zijn om het aantal Marokkanen te verminderen. Ze zijn bij wet genetauraliseerd, een kunstgreep, en kunnen dús op dezelfde manier gedenaturaliseerd worden
    Het filmpje van de rapper Hozny toont echter een scène die sterk gelijkt op de terechtstellingsfilmpjes van Al Qaida, met Wilders in het midden als gevangene, en eindigend met een schot. Ruimschoots over de algemeen erkende grens: het oproepen tot geweld. Overigens dat 'verbieden' een leugen', want het filmpje werd instantaan gevonden door de redactie op YouTube
    De keuze van de expert in etnische diversiteit is duidelijk: deze nep-executie moet kunnen, de oproep tot remigratie van marokkanen terug naar hun Marokkaanse mediterrane paradijs moet verboden. worden.
    Maar Wilders is natuurlijk niet de enige die vrijelijk praat over de narigheid veroorzaakt door de allochtonen:
  De vrijheid van wie?
De vrijheid van GeenStijl en PowNed die alle minderheden de grond in mogen boren door ze belachelijk te maken, bewust in het verkeerde daglicht mogen zetten maar als er een tegengeluid komt, die datzelfde in de tegenovergestelde richting doet direct door alle andere media kapot wordt gemaakt?

Pardon ...? Welk tegengeluid dat kapot is gemaakt. Geen flauw idee waar dat op slaat - het is ongetwijfeld weer iets volkomen belachelijks.
  De vrijheid van de blanke om het woord 'zandnegers' in de mond te nemen, maar als we spreken over aanwezige racisme, dat het dan niet mag?

Oh, het mag wel degelijk. Alleen wordt dat ook weer belachelijk gemaakt.
  De vrijheid van pedofielen die onze kinderen mogen betasten, mogen geilen op kinderporno, naar speeltuintjes gaan om geilend naar onze kinderen te kijken, een rechtszaak winnen en daarna in onze wijken mogen leven of we dat nou willen of niet, maar als een Marokkaan als Badr een paar klappen verkoopt aan een volwassene direct bijna al zijn rechten ontnomen worden en hij de gevangenis in moet? Niet dat ik de daden van Badr goedpraat, maar zien we de selectieve vrijheid niet in?

Hoe is het mogelijk ... Een gewelddadige ploert goedpraten aan de hand van pedofielen. Alleen omdat die ploert een kleurtje heeft ... Hoe diep kan je zakken als mens ...
    Nog een gotspe.
  Van wie is deze vrijheid eigenlijk? Wie mag van die vrijheid dankbaar gebruik maken en wie niet?
Dat allochtonen weg worden gepest in verschillende wijken in verschillende steden terwijl de pedofiel gedwongen naast ons moet wonen?

GVD ... Het zijn de allochtonen die de autochtonen weggepest hebben uit de wijken in de grote steden.
    Dan volgen de oude koeien:
  De vrijheid van wie?
De vrijheid van de blanke om zichzelf te verkleden als een gekleurde karikatuur van meer dan 450 jaar geleden, die we de 'zwarte piet' zijn gaan noemen? De vrijheid om daar als blanke volop van te mogen genieten en als anderen er wat van zeggen dat ze dan hun bek moeten houden en gewoon moeten accepteren dat het zo is?

Of gewoon weggaan, terg naar Suriname of Afrika. Die vrijheid hebben ze volledig. Als het hier waar ze vrijwillig heen gekomen zijn te veel wrodt
   En ja hoor:
  De vrijheid van wie?
De vrijheid om te dragen wat je wilt toch? Draag maar wat je wilt, want dat mag in Nederland. Tenzij je een andere cultuur en geloofsovertuiging hebt, die niet overeen komt met de hoofdgroep. Dat je je dan niet zo bloot mogelijk, maar bedekt mogelijk wilt kleden. Dan gaan we een discussie voeren over een hoofddoekbelasting, vermindering van vrijheid, kansen op de arbeidsmarkt ontnemen en je leven tekenen voor altijd.

Maar natuurlijk heb je de vrijheid om je "Ik haat jullie"-kleidng te dragen. Alleen hebben wij dan het echt om die "Ik haar jullie"-kleding te mijden. Je j kunt ook elders gaan werken in plaats van bij de mensen die je laat zien te haten.
    En dan ook nog:
  De vrijheid van het blanke leger dat overal mag komen op de wereld, een wapen mag oppakken en oorlog mag voeren maar als een jongen besluit om naar zijn thuisland terug te gaan, een wapen op te pakken en voor zijn vaderland te vechten direct een jihadist is en een terrorist?

Ja hoor ... De terrorist ("jongen die besluit naar Syrië te gaan om daar van medemensen het hoofd af te hakken") is precies hetzelfde als iemand die met gevaar voor eigen even gaat naar een land waar de gekleurde inboorlingen elkaar afmaken.
    En nog een keer:
  De vrijheid om een baan te zoeken maar geen baan kunnen vinden omdat je Ahmed, Ali of Fatima heet in plaats van Piet, Jan, Klaas, Kees en Chantal? Omdat je een hoofddoek draagt in plaats van al dat chemische spul als gel en haarlak in je haar? 

Nee hoor, je mag als Ahmed, Ali of Fatima net zo goed een baan zoeken als Piet, Jan, Klaas, Kees en Chantal? Maar Piet, Jan, Klaas, Kees en Chantal zoeken een baan bij Piet, Jan, Klaas, Kees en Chantal, dus Ahmed, Ali of Fatima kunnen prima een baan zoeken bij Ahmed, Ali of Fatima. Waarom zouden ze daarvoor gaan naar Piet, Jan, Klaas, Kees en Chantal? Ze hebben net kleding aangetrokken om te laten zien dat ze een hekel hebben aan Piet, Jan, Klaas, Kees en Chantal ...
    Kortom, het is precies zolas je naar die eerste blik op de kop verwacht: zij hebben de vrijheid om ons allemaal de moeder te neuken, en wij hebben de vrijheid om onze benen  te openen en "Dank je wel" te zeggen.
    Over verkrachting gesproken ...
    De autochtone bendegenoot van Tighadouini legt ook nog even uit waarom hij censuur wil:


Uit: Joop.nl, 06-05-2014, door Frank van der Linde - Activist/publicist

Actie tegen GeenStijl is signaal

Eindelijk komen heel veel mensen uit hun stoel omdat het wegzetten van bevolkingsgroepen hen te ver gaat


We moeten het maar normaal vinden tegenwoordig. Hele bevolkingsgroepen uitschelden voor rifapen en kankerjoden. En dat allemaal onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Dat heet dan satire of kunst. Zo beroept GeenStijl zich op satire, en zegt rapper Ismo dat hij een kunstenaar is. Tja, zo lust er er nog wel een.


Red..:   Inderdaad. Zo lust deze meneer Van der Linde het vast wel om Pim Fortuyn de moord op Anne Frank te verwijten, Geert Wilders een racist en fascist te noemen, en de moord op Theo van Gogh goed te praten. Of in ieder geval heeft deze meneer toentertijd geen "signaal" afgeven dus er volgens zijn eigen uitgangspunt mee ingestemd.

  Jarenlang is de discussie blijven hangen op dit niveau.

Precies. Het niveau van de scheldpartijen door de politiek-correcten.
  Maar door de uitspraken van Wilders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, is het debat over het toelaatbare gekanteld.

Een leugen. Men vond altijd al dat het schelden voorbehouden was aan moslims en politiek-correcten en dat niemand daar iets van mocht zeggen en al helemaal niet terugschelden.
  Er blijkt nu dus wél een grens te zijn bij het uiten van je mening. Minimaal bij een gedeelte van de bevolking althans.

Nog een leugen: er was altijd al een grens bij het uiten van je mening: in het oneindige voor politiek-correcten, en zeer nauw voor anti-politiek-correcten.
  Minimaal bij een gedeelte van de bevolking althans.

Precies: bij de politiek-correcten en moslims.
  Nourdine Tighadouini en ik vinden dat (...) GeenStijl (...) de grens overschreden hebben

Op de puntjes staat iemand anders vermeld, maar dat is er zo overduidelijk met de haren bijgesleept, dat we dat hier maar meteen weglaten. Het gaat ze uitsluitend en alleeen om GeenStijl.
  ... en daarom gaan we woensdag aangifte doen bij de politie.

En natuurlijk hebben ze steun vanuit de cultuurverraderlijke elite.
  Er is meer veranderd dat de discussie kan verrijken. Meer en meer rapporten laten zien dat Nederland een behoorlijk racistisch landje is geworden.

Gore leugens. Zoals blijkt uit het gedrag van de moslims: geen enkele heeft het land verlaten, en als dat gebeurt is het omdat Nederlanders een afkeer hebben van criminelen. Niet van Marokkanen.
  Nu 'vechten' we terug. Nourdine en ik doen heel bewust aangifte tegen (...) GeenStijl (...), om daarmee een helder en duidelijke signaal te geven dat discriminatie van Marokkanen, Joden en uiteraard ook van homo’s en verder elke andere groep, ongepast is.

Op alle mogelijke manieren een leugen. GeenStijl discrimineert geen van deze groepen, want GeenStijl legt ze geen strobreed in de weg. Ten tweede zegt GeenStijl de dingen die ze zegt over allen mogelijke groepen dus GeenStijl discrimineert niet. Vergelijk: de media en bestuurlijke elite zegt eindeloos veel lelijke dingen over Fortuyn, Wilders, en alle autochtone Nederlanders die geen kosmopoliet, eurofiel, nomadistische of multiculturalistisch zijn, en zegt geen enkel lelijk ding over kosmopolieten, eurofielen, multiculturalisten, Marokkanen, moslims enzovoort. Dus de media en de bestuurlijke elite discrimineert.
    En ook debiteert de meneer nog een gotpse:
  Tenslotte is niet alleen vrijheid van meningsuiting een grondrecht, maar ook 'niet gediscrimineerd worden' en 'bescherming tegen haatzaaien'.

Natuurlijk is totaal geen bescherming nodig tegen het haatzaaien van de islam. Het "Joden zijn apen, anders-gelovigen zijn honden, en ongelovigen zijn varkens" mag door iedereen op welke manier dan ook worden uitgedragen. En het afreizen als terroristen naar Syrië blijkt in de praktijk ook volkomen vrij.
    Natuurlijk doet de Volkskrant ook mee - paginabreed:

Uit: De Volkskrant, 08-05-2014 van verslaggeefster Janny Groen

'GeenStijl is spreekbuis van Wilders'


Red.:  Die aanhalingstekens zijn natuurlijk ook slechts voor de bühne - het bestaan van GeenStijl zit ook de burelen van de Volkskrant bijzonder hoog, blijkende uit diverse "commentaren in de kantlijn" - en uit de aankondiging van dit artikel op de voorpagina:


Juist ja ... 'de hufters' ... van GeenStijl.
    En de hufters van de islam en de politiek-correctheid zijn natuurlijk "fatsoenlijke mensen": 
  Na de aangiftegolf tegen Geert Wilders is er nu de aangifte tegen GeenStijl. Een publicist en een bestuurskundige hopen hiermee de trend van intolerantie en onfatsoen te doorbreken.

Een publicist en een bestuurskundige'... De Volkskrant neemt ze volkomen serieus.
  Tussentitel: Onder die zogenaamde knipoog van GeenStijl zit zoveel agressie - Frank van der Linde - publicist en activist

"Onder dat zogenaamde activisme en die zogenaamde gematigdheid zit zoveel agressie" ...
  Volgens het duo is het op die site volstrekt normaal om 'allochtonen uit te schelden voor zandneger en riftuig uit een ongeletterd apenland'. Ze vinden de vrijheid van meningsuiting een groot goed, benadrukken Tighadouini en Van der Linde, maar ze hopen met hun aangifte deze trend van intolerantie en onfatsoen te doorbreken.

Leugens, natuurlijk. "Als het van pas komt, schelden ze bij GeenStijl Marokkanen uit voor rifapen". Bijvoorbeeld als zo'n rifaap in de microfoon heeft staan blèren "Ik neuk jullie allemaal de moeder!" uitleg of detail of "Die Joden, die wil ik prikken" uitleg of detail . Dan noemt GeenStijl die rifaap een "rifaap", omdat die rifaap zich op dat moment als een rifaap gedraagt. Ook de doodschoppers van scheidsrechters, of Marokkaanse schoppers in het algemeen krijgen die behandeling. Net als een Nederlandse schopperdie behandeling krijgt. Met een filmpje en een verzoek tot opsporing.
    Maar toen GeenStijl de Nederlandse kopschoppers met pek en veren door het dorp joegen, hoorde je de Marokkanen als Tighadouini en de cultuurverraders als Van der Linde niet. Te druk op dat moment met het verdedigen van Marokkaanse juwelierovervallers, vermoedelijk.
    Ook bestuurlijk en intellectueel Nederland encailleneert zich als voorheen, met de zaak:
  Met de petitie willen Van der Linde en Tighadouini maatschappelijke bewustwording entameren. Dat is iets anders dan mikken op een strafrechtelijke veroordeling. Is de aangifte symbolisch? Absoluut niet, zeggen beiden. Tighadouini heeft een advocaat om advies gevraagd, die zei dat de zaak niet kansloos is. Van der Linde verwijst naar de vrijspraak van Geert Wilders in 2011. 'Dat heeft niet gewerkt. Na zijn 'minder, minder Marokkanen', is massaal aangifte gedaan tegen hem. Die zaak lijkt meer kans te maken.'
    Is dit ijdele hoop? Bij het eerste proces tegen Wilders was hoogleraar bestuurlijk sanctierecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit overtuigd van vrijspraak. Nu is hij minder stellig.
    'Het is schimmiger. Toen ging het om Wilders' opvattingen over religie, nu om discriminatie op grond van nationaliteit. Als je naar de letterlijke wetstekst kijkt, staat nationaliteit daar niet bij.' Ras wordt genoemd, nationaliteit niet. 'Het is de vraag of de rechter die daar toch onder wil schuiven.'
    De zaak tegen GeenStijl heeft volgens Sackers weinig kans. 'De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, dat ruimer wordt geïnterpreteerd voor politici, journalisten en wetenschappers.'

Maar er lopen in die kringen zo veel gekken rond ...
    Goed, een ruime overdaad van aandacht voor twee bijzonder sneue figuren van wie de tenen de bekende lengte hebben: tot aan Mekka. Maar hoe diep de Volkskrant er emotioneel in zit, bleek uit de keuze van citaten vermeld in een tussenstuk:
  Tussenstuk:
'Rifapenstreken'

'Och jee, daar hebben we weer zo'n islamitische aandachtshoer uit een ongeletterd apenland waar nationale volkssporten als stenen gooien naar overspelige vrouwen, met je reet omhoog liggen naar de profeet tot je er plekken van op je voorhoofd krijgt, en bestialiteiten met geiten het dagelijks ritme bepalen.'
LOL. Zotte Zandneger wil GeenStijl verbieden (30/4/14)

Hier is het "rifapen" de kwalificatie voor het gedrag van het doen van een aangifte. Bijzonder stompzinnig gedrag van iemand komende uit het Rifgebergte. Oftewel: "Rifaap" is hier een omschrijving, en geen scheldwoord.
  'In Marrakech, Marokko. Deze keer, dus tot zover het fabeltje "dat ze in eigen land dat soort rifapenstreken wel uit hun hoofd laten", omdat de polies daar nog wat voorstelt.'
Over een zangeres die in Marokko in elkaar is geslagen (2/10/13)

Aleer: het gaat om beschrijving van gedrag, namelijk het gedrag van Marokkanen die vrouwen in elkaar slaan. Ook hier is "rifapen" en beschrijving.
    En tenslotte:
  'Gelieve dit minderwaardige Noordafrikaanse pus voor hun immorele flikkers te knallen met een bazooka' (15/4/14)
Over inbrekers van Noord-Afrikaanse afkomst

Dit lijkt ernstiger en meer hout te snijden. Want dit komt in de buurt van bedreiging of is het. Maar daar kwam een andere aap uit de mouw:


Uit: GeenStijl.nl, 08-05-2014, door Pritt Stift uitleg of detail

Haatzaaien met Janny Groen en de Volkskrant


Goedemorgen Nederland! ...


Red.:   Oei ... En dan is Jonathan van het Reve ook nog medewerker van de Volkskrant, met een rubriek over factchecking ... De verdere reactie van GeenStijl is ontzettend voorspelbaar:

  We zijn even aangifte doen wegens haatzaai, smaad, leugens en laster tegen Janny Groen/De Volkskrant. Tijd om een signaal af te geven tegen de hufterige linkse leugenjournalistiek, intolerantie en onfatsoen.

En hiervan staat geen letter die niet volkomen en nog meer van toepassing is. Die Volkskrant is ongelofelijk veel hufteriger dan GeenStijl het niet is.
    En dat is natuurlijk de reden van de acties tegen GeenStijl: GeenStijl legt de hufterigheid van de politieke-correctheid bloot.
    Dit soort - onderwerp: de net vrijgelaten Fortuyn-moordenaar:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2014, rubriek Medialogica, door Jean-Pierre Geelen

Wrattenzwijn

Bij gebrek aan beeld van de net vrijgekomen Volkert van der G. kunnen media een niet te verifiëren bron moeilijk negeren.


Dus Volkert van der G**** ... die ene pagina van zijn gevangenisdossier die begin deze week werd gepubliceerd. Pardon: 'rondwaart op internet', zoals het heette in de berichtgeving van de meeste kranten, maar met dergelijk verhullend taalgebruik kom je er als 'fatsoenlijk' medium niet meer: zelfs een kind heeft met twee muiskliks de bezorger van de boodschap gevonden. Het was de tamelijk onbekende website Waarinholland.nl.
    Zou het ook waar zijn? ...
    Justitie gaat de echtheid en herkomst van het vaag afgedrukte vel papier nog onderzoeken, zo luidde de reactie. Goede kans dus dat daar nooit meer iets van wordt vernomen. ...


Red.:   Natuurlijk allemaal schandalig ... Het moet in Nederland toch mogelijk zijn om een fout persoon te vermoorden en daarna een rustig leven te kunnen leiden ... En iedereen die in dat rustige leven wat onrust wil brengen, is natuurlijk een schurk. Die je een schurk noemt. Maar als je een fatsoenlijk medium bent, dan doe je dat natuurlijk niet direct. Dan doe je dat zo:
  De spagaat waarin de immer correcte website Geenstijl zich begaf, resulteerde in een soort drietrapsironie. Het document zonder bronvermelding afgedrukt, met een keurig doorgestreept woonadres en een halfslachtig en scheef balkje voor de één oog van Volkert. Daaronder een driedubbele dosis beheersingsmanagement: 'Pim komt er niet mee terug als iemand de scalp van Volkert claimt. Dus laat het gaan, laat het vallen, laat het los.'

Dus je rukt eerst de jou zo irriterende beheersing van GeenStijl eraf, en dan ...
  Een bastion van beschaving, dat Geenstijl.

... laat je op je eigen smerige creatie de stijlfiguur van de ironie los.
    Die Geelen is echt een smerige hufter. Maar dat hoort dan ook bijna integraal bij de politieke-correctheid uitleg of detail .
    Goed, nu we weten hoe de fatsoenlijke media werken, is het mogelijk dit te ontcijferen:


Uit: De Volkskrant, 08-05-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Sander van Walsum

Hoogste instantie

Aangifte tegen GeenStijl leidt tot een bedenkelijke politisering van de rechtspraak.


Tussentitel: Diversiteit aan meningen is hoe dan ook een groot goed

Onze vrijheid van meningsuiting - het grootste goed van een open, democratische samenleving - vereist discipline, terughoudendheid en de bereidheid om ook kennis te nemen van andere opvattingen. De vrijheid van meningsuiting is in elk geval niet bedoeld als vrijbrief om individuen of bevolkingsgroepen te beledigen. De spelregels van onze samenleving werden opgesteld toen er nog meningsautoriteiten waren. Instanties, zoals kranten, die ressentimenten filterden en van hun explosiviteit ontdeden. Die autoriteiten zijn er nu niet meer. Opvattingen, hoe onbekookt en verwerpelijk soms ook, kunnen via de sociale media ongeclausuleerd hun weg vinden naar de openbaarheid. Vluchtige oprispingen, bedoeld om het gemoed te luchten, krijgen hetzelfde podium als serieuze opiniebijdragen.   ...


Red.:   Die koppen lijken dus genuanceerd en een steun voor de vrijheid van meningsuiting. En ook dit als je nog argeloos bent:

  De vrijheid van meningsuiting is in elk geval niet bedoeld als vrijbrief om individuen of bevolkingsgroepen te beledigen.

En hier is dit argument nog een keer uitleg of detail :
  [XH] Ayaan Hirsi Ali, daar bent u ‘t denk ik wel mee eens, heeft in Berlijn anderhalf jaar geleden … heeft zij geroepen dat zij het recht heeft … om te beledigen [HT] Ja [XH] Dat vindt u ook?
[HT] Ja, ik vind dat je dat recht moet kunnen hebben
[XH] Maar dat’s heel anders dan het recht op vrijheid van meningsuiting, ...

De [XH] is één van de Meiden van Halal, en HT is cabaretier Hans Teeuwen. En hier is het antwoord van HT op die laatste stelling, die dus ook de stelling van de commentator van de Volkskrant is:
  [HT, serieus] Nou, een mening kan beledigend zijn, snap je. Dus het kan zijn dat als ik mijn mening geef dat dat voor iemand anders beledigend is. Bovendien is belediging voor sommige mensen gewoon …uh ja, een waarheid die ze liever niet willen horen. En dat zou dan kunnen betekenen van oh, dan mogen daar dan niet over praten want dat is beledigend. Da’s heel erg multi-interpretabel.
(er valt een minieme pauze (0,2 seconde) in het debat gevuld met luid applaus en gejuich van het publiek)

En is het geval van de commentator van de Volkskrant kan daar nog wat aan toegevoegd worden: Als de vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief is voor beledigingen, had de islam onmiddellijk bij haar eerste poging tot het binnentreden van Nederland verboden moeten worden. Want er is weinig beledigender dan de islam, die ongelovigen als minderwaardige mensen ziet (alleen het Judaïsme is in dit opzicht nog erger). En bij het nalaten van het verbod op de islam, heb je de beledigingen die over die islam uitgegoten zouden gaan worden volkomen automatisch over je afgeroepen. Met je fatsoenlijke maatschappij. En je fatsoenlijke media:
  Instanties, zoals kranten, die ressentimenten filterden en van hun explosiviteit ontdeden. Die autoriteiten zijn er nu niet meer.

En door dit zo selectief te schrijven en dan anderen te gaan lopen beschuldigen:
  Opvattingen, hoe onbekookt en verwerpelijk soms ook, kunnen via de sociale media ongeclausuleerd hun weg vinden naar de openbaarheid. Vluchtige oprispingen, bedoeld om het gemoed te luchten, krijgen hetzelfde podium als serieuze opiniebijdragen.

... toon je jezelf van het laagst mogelijke fatsoensniveau. Je hebt bij wijze van spreken de steen al in je handen waarmee de verkrachtte 13-jarige vermoord gaat worden. Want dat is wat je verdedigt. Goorlap.
    Nog wat meer van dit soort smerigheden van de Volkskrant bij de heren Geelen uitleg of detail , Wagendorp uitleg of detail , Grunberg uitleg of detail , en mevrouw Sitalsing uitleg of detail - om maar een greep te doen.
    Wat betreft stukken van ingezonden-briefschrijvers hanteert de redactie de algemene regel om niet in te gaan op de negatieve gevallen. Ten eerste zijn er minder gevallen dus dat doet afbruek aan de populatie als geheel, en ten tweede is er meer dan genoeg werk aan de rotzooi van de ;publieke figuren. Voor de volgende maken we graag een uitzondering, aangezien deze persoon een van de ergste meningsvervuilers en haatzaaiers is op Joop.nl. En daar worden u verspreiders van smerigheid beschermt tegen de fatsoenlijke mensen (dat wil zeggen: zo noemen zij hun eigen censuur). Hier is 'ie:


Uit: De Volkskrant, 10-05-2014, ingezonden brief van Olav Meijer, Utrecht

GeenStijl

 Prof. Henny Sackers meent dat 'nationaliteit' niet valt onder de in het Wetboek van Strafrecht vermelde gronden van discriminatie ('GeenStijl is spreekbuis van Wilders', Binnenland, 8 mei). Dat is niet juist. Volgens vaste jurisprudentie moet het begrip 'ras' worden uitgelegd zoals in het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. ...


Red.:   Lachen (LOL, in GeenStijl-stijl): de eerste woorden van de simsalabim-toverspreuk 'Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie' zijn heel pedant van hoofdletters voorzien maar de rest niet, en het geheel van schuine letters om het bij elkaar te houden. Dan weet je bijna zeker: dit verdrag bestaat gewoon niet. Het is een verzinsel van Olav Meijer.
    Maar dat hoeft nog niet eens hoor. Als het niet een verzinsel is van Olav Meijer, is het een verzinsel ven iemand anders. En al vinden nog zo veel mensen dat het zo prachtig is dat ze er een handtekening onder zetten, dat is alleen hun eigen handtekening. En van niemand anders.

  Dat betekent dat het ook gaat om discriminatie wegens huidskleur, afkomst, of nationale of etnische afstamming. Ook termen als 'buitenlander', 'vreemdeling' en 'asielzoeker' kunnen volgens de Hoge Raad onder omstandigheden daaronder vallen.

Als de Hoge Raad dat zo opgeschreven heeft, heeft de Hoge Raad de beginselen van de rechtstaat geschonden (niets bijzondes, hoor, komt regelmatig voor, bijvoorbeeld aangaande Nederlandse verantwoordelijkheid voor Srebrenica), en is het niet geldig. Die Hoge Raad maakt een integraal deel uit van de politieke-correctheid en het multiculturalisme. Als je van de Hoge Raad niet mag zeggen dat asielzoekers profiteurs en parasieten zijn, is die Hoge Raad een NSB-raad in dienst van de fascisto-nomadistische dictatuur.
    Maar natuurlijk zien deze nomade-fascisten hun eigen smerigheid zichzelf als slachtoffer van de fatsoenlijke mensen die wijzen op hun smerige en dia van hun asielzoekers en andere binnenkomers die op onze zak komen leven:
  Daarom lijkt me de weg van strafaangifte tegen GeenStijl - hoe verwerpelijk ik veel uitingen daarvan ook vind- niet aan te bevelen. Temeer omdat die site dan gemakkelijk de slachtofferrol kan gaan spelen. ('Censuur'!)

En denken ze de smerige maatschappij ondermijning en ernstige vormen van haatzaaien weerspiegelde in het boord voor hun kop:
  Wel steun ik de aangifte tegen Geert Wilders omdat politici juist ook een extra verantwoordelijkheid hebben om een verbindende rol te spelen in de samenleving.

Deze redactie steunt de aangifte tegen de groep fascisto-nomadisten waar Olav Meijer lid van is zodra eenmaal de onlusten zijn uitgebroken als gevolg van hun "iedereen toelaten in Nederland"-beleid, en zal voor de soort van Olav Meijer die zo lang ageert op haatzaai-stes, de hoogste straf eisen.
    De Volkskrant heeft nog niemand aan het woord gelaten van GeenStijl of die spreekt namens GeenStijl. Frank van der Linde mag echter nog een keer zijn giftige beweringen doen:


Uit: Volkskrant.nl, Opinie, 13-05-2014, door Frank van der Linde, activist en publicist. Hij deed aangifte tegen GeenStijl vanwege discriminatie. uitleg of detail

'Ik wil geen machtsstaat waar GeenStijl de dienst uitmaakt'


Red.:
   Een gore leugen. Wie de dienst uitmakt is niet GeenStijl, maar de poltiek-correcte media - als het om media gaat. De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, HP/De Tijd, NOS Journaal, Nieuwsuur, De Wereld Draait Door, Pauw & Witteman. Allemaal zo ;politiek-correct en multiculturalistisch als de pest. Daar ligt de macht.

  Ik ben goed gebekt geboren en durf de confrontatie met GeenStijl wel aan, schrijft Frank van der Linde, activist en publicist. 'Maar als ik nou als een timide jongen op deze aarde was gekomen?'

Tweede gore leugen: GeenStijl heeft nog nooit een 'timide jongen' met ook maar een vinger aangeroerd - ook niet een verbale vinger.
    Dit is natuurlijk allang voldoende voor een fatsoenlijk mens om zich vol walging af te wenden. Hier zetten we door:
  Tussentitel:  GeenStijl en PowNews vinden het volstrekt normaal om mensen agressief in een hoek te duwen, woorden in de mond te leggen en creatief te monteren, waardoor de kijker/luisteraar een heel ander beeld krijgt van de gebeurtenissen.

Ach jee:
  De Volkskrant en de rest van de PC-media vinden het volstrekt normaal om mensen agressief in een hoek te duwen, woorden in de mond te leggen en creatief te monteren, waardoor de kijker/luisteraar een heel ander beeld krijgt van de gebeurtenissen.

(Vul in: Buikhuisen, Janmaat, Fortuyn, Verdonk, Wilders, enzovoort). De volkomen omkering van waarden, dus.
    En daarna moet het echte geschrijf nog beginnen:
  Echter, als je van mening bent dat bepaalde mensen of groepen de (grond-)wet overtreden, en je vervolgens gebruik maakt van je recht om aangifte te doen, word je weggezet als antidemocratisch en iemand die misbruik maak van het systeem.

Ach jee ... De wetgever heeft op andere vlakken daarin voorzien: dat het "Het doen van valse aangifte". En daarvan ma natuurlijk evenzeer aangifte worden gedaan als van die overtredingen waarvan Van der Linde aangifte wil doen. Maar dat ziet Van der Linde dus anders. Aangifte doen, dat is een voorecht van de politiek-correcten. Omdat ze zo weinig macht hebben, en dus zo zielig en kwetsbaar zijn.
    Overigens komt in het stuk verder niet ter sprake wie nu die 'timide jongens' zijn namens wie Van der Linde zegt te spreken en te oordelen. Daar kan je een beetje pedant, of ironisch, of sarcastisch gaan doen, maar je kan ook gewoon rechtuit stellen dat dat de moslims zijn - al was het maar omdat Van der Linde zijn aangifte heeft gedaan samen met een moslim.
    En dan krijg je de grappige combinatie van "een timide jongen" en "moslim". 
    LOL, zou GeenStijl schrijven.
    Er komen Europese verkiezingen, dus dan mag de term 'allochtonen" ineens weer:


Uit: De Volkskrant, 19-05-2014, van verslaggeefster Janny Groen

Reportage | Allochtone kiezers

Migrant ziet Europa als een ver-van-mijn-bedshow

Met de opkomst van 'rechts' in Europa, is de noodzaak des te groter voor migranten om te gaan stemmen. Toch doen ze het niet.


Tussentitel: Als het in Nederland niet lukt Wilders te bestrijden, waarom dan wel in Europa? - Nourdin el Ouali - Fractievoorzitter Rotterdamse moslimpartij Nida


Red.:   Natuurlijk is de mening van Geert Wilders iets dat bestreden moet worden, waarmee bedoeld "verboden". Kijk maar:

  ... het gezapige debat in het HITB-zaaltje, waar de Europese kandidaten Judith Sergentini (GroenLinks), Gabriella Molica (SP), Sander Terphuis en Nejra Kalkan (PvdA) vrijdagavond de degens kruisten. Vooral oude rotten in het migrantencircuit waren komen opdagen, van wie sommigen begin mei in Stockholm een bijeenkomst van Peoples Global Action bijwoonden.
    Op die conferentie over migrantenrechten werd fel uitgehaald naar 'Fort Europa', vertelt Jille Belisario, actief in een Filipijnse migrantenorganisatie. Zij las de lijst met 'Stockholm-eisen' voor, waaronder het recht op een fatsoenlijke asielprocedure, bescherming van kinderrechten en zero tolerance voor xenofobie, racisme en islamofobie. ...

Oftewel: een verbod op alle kritiek op allochtonen.


Naar Allochtonen, cultuurbedreiging , Allochtonen lijst , Allochtonen, overzicht  , of site home .