WERELD & DENKEN
 
 

Alfa denken: de anti-bèta houding

13 jul.2008

Op diverse plaatsen en op diverse tijden zijn op deze website al artikelen verzameld en analyses gemaakt van de houding van diverse sociologische groepen tegenover de bèta-wereld of de wereld van de wetenschap. Dat ging over de media , en linkse intellectuelen en de intellectueel-culturele wereld in het algemeen, met als thema's: anti-techniek , anti-kernenergie , anti-rationaliteit, anti-objectiviteit, anti-cijfers , anti-regels en anti-orde  , enzovoort.

In aansluiting op Wetenschap, cultuur deed zich de noodzaak voor dit allemaal samen te nemen. Aan de andere kant was daar een bezwaar tegen, omdat het tijdsverloop van diverse ontwikkelingen verloren zou kunnen gaan, hetgeen met name belangrijk is voor één speciaal onderwerp in deze analyse: de klimaatdiscussie. Daarom is ervoor gekozen van deze pagina een soort schakelpagina te maken, die naar die eerdere artikelen verwijst, en daar latere verzamelingen en analyses aan toevoegt.

Dat de eerste bronnen over de media gingen klopt met het belang ervan voor de sfeer in de maatschappij, in hoge mate bepalend voor haar cultuur. De anti-wetenschap en anti-bèta sfeer in de maatschappij is in belangrijke mate het gevolg van de anti-wetenschap en anti-bèta houding van de media. Eigenlijk moet je dat nauwkeuriger formuleren, want er is een verschil in de maatschappelijke sfeer zoals je die meekrijgt, en de feitelijke maatschappelijke sfeer. Het eerste is die van en via de media - de tweede is de werkelijkheid maar die je dus niet meekrijgt want voor een groot deel, het "volk", niet vertegenwoordigd in de media .

Het feit dat deze anti-bètahouding bestond in de media, en grotendeels nog steeds bestaat , is een van de gevolgen van de overheersing van de elektronische media door linskig-denkende mensen, die ook meestal alfa's zijn - op deze website zijn gamma's voor het gemak, en met een goede reden, samengenomen met de alfa's .
    Met deze kanttekening dat het sinds enkele jaren wat beter wordt door middel van expliciet beleid, in de vorm van diverse quiz- of spelletjesprogramma's met een (semi-) wetenschappelijke inslag. Maar dit beleid is geformuleerd als antwoord op het geconstateerde sterke afwenden van de scholieren van alles dat bèta is, een trend die een direct gevolg is van de voornamelijk door de media gekweekte sfeer.

Het meest kenmerkende voorbeeld van het anti-wetenschap-en-techniek denken  van de alfa's is hun houding in dat debat over kernenergie . De essentie is dat men niet kijkt naar voor's en tegen's, maar los daarvan al een vaststaande volkomen afkeurende mening heeft, waarbij maar een factor van belang lijkt: als de alfa het niet begrijpt, is het dus fout - een ander, verwant, voorbeeld is dat van de atoombom . Beide discussies hebben gemeen dat de bezwaren vanuit de alfa-hoek misschien wel enige geldigheid hebben, maar dat even goede of betere argumenten de andere kant op niet aan bod komen of dat men er niet over wil praten. Bijvoorbeeld: het argument over het gevaar van het afval van kernenergie slaat nog veel harder op het huidige gebruikte alternatief, fossiele brandstof - de onzekerheden over het gevaar van opslag van kernafval staan tegenover vrijwel absolute zekerheden van het gevaar van fossiele-brandstofafval. Gevaren die men pas recent wil bespreken.
    Een voorbeeld dat zelfs die nadelen nauwelijks heeft en toch heftig bestreden wordt, is de ruimtevaart .

Waar het hier om gaat, is dat alfa's niet willen luisteren naar en praten over redelijke zaken aangaande wetenschap en techniek. Zij hebben een mening, en die is eigenlijk niet te bediscussiëren. Die mening is gebaseerd op emoties, en die emoties hebben weer veel te maken met het feit dat de techniek van kernenergie moeilijk te begrijpen is, en men vindt het daarom gewoon maar eng. Op precies dezelfde manier als "men" vliegen eng en gevaarlijk vindt, terwijl het overbekend is dat autorijden veel en veel gevaarlijker is.

De anti-bètahouding van alfa's lijkt dus sterk op de tegenstelling tussen emotie en verstand. Vroeger was emotie de volkomen baas in de wereld: alle oude machtsverhoudingen zijn gebaseerd op basale emotionele processen - macht is een uitvloeisel van emotie. Het verstand heeft een rangorde die gebaseerd is op gezag: je kan nog zo veel macht hebben, maar in de wiskunde is de uitslag bepaald door wie het beste rekent .

De afkeer van bèta's door alfa's kan dus ook doodgewoon gezien worden als een strijd om de macht . De moderne maatschappij draait steeds meer om wetenschap en techniek , en dientengevolge neemt dreiging van een grotere de invloed van de bèta toe. En die toenemende invloed van de bèta gaat ten koste van de invloed van de alfa. Wat resulteert in de meest irrationele vormen van afkeer van bèta's, zoals in de bekende atoombomdiscussie en vele andere zaken . En wat zich ook uit in het discrimineren van bèta's bij de selectie voor banen, vooral natuurlijk waar het de leidinggevende functies betreft .


Naar Alfa wereld , Wetenschap, cultuur , Linkse denkfouten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .