WERELD & DENKEN
 
 

Landverraders: SCP

12 sep.2016

Het Sociaal en Cultureel Planbureau of SCP is de tegenhanger van het CPB: het economische planbureau, dat wil zeggen: de wetenschappelijke en neutrale adviseur van de regering. Het SCP is ervoor bedoeld om dat op het algemeen maatschappelijke terrein te doen.

Het SCP zou maatschappelijke en culturele ontwikkelingen moeten signalenren, en afhankelijk van die itnwikkelingen nieuwe trends moeten doornemen, met mogelijke manieren om die trends in een door de regering, dat wil zeggen het parlement, dat wil zeggen het Nederlandse volk, gewenste richting te sturen.

Het is zeg maar: praktische sociologie.

Na deze formele omschrijving is het voor iedere onafhankelijke of wetenschappelijke waarnemer volkomen duidelijk dat het SCP op de meest fundamentele manier faalt in deze missie.

De allereerste oorzaak daarvan is vrijwel onoverkomelijke: het is praktische sociologie, en moet dus worden bedreven door sociologen . En iedereen met een onafhankelijke of wetenschappelijke geest weet dat sociologen het slechtste soort wetenschapper is dat er bestaat, die zelfs het bestaan van een objectieve werkelijkheid in twijfel trekken. En dat ze vrijwel zonder één enkele uitzondering hopeloos politiek-correct zijn.

Wat bijna neerkomt op twee keer hetzelfde zeggen.

Maar ook voor de aanhangers van tl;dr uitleg of detail en de liefhebbers van snelle redenaties met gezond verstand is er een aanpak: het SCP is de laatste anderhalve decennium (tot 2013) geleid door Paul Schnabel  - en Paul Schnabel is van Joodse afkomst. En de Joodse cultuur is die van vrije (im)migratie en neoliberalisme, dus het pure tegenovergestelde van residentie en sociale zorg uitleg of detail . De Joodse cultuur haat nationale staten en de Europase nationale identiteiten uitleg of detail . De Joodse cultuur promoot open grenzen en multiculturalisme. De Joodse cultuur valt dus voor een groot deel samen met de politieke-correctheid. En Paul Schnabel is daarop zeker niet de uitzondering uitleg of detail .

Het door Paul Schnabel aangestuurde SCP is al decennia lang de steun en toeverlaat van de politiek-correcten. Alle gegevens die wijzen op het stelselmatig achterblijven, in alle culturele en maatschappelijke eigenschappen, van allochtone immigrnaten worden door het SCP verzacht en verdoezeld. En daar waar die achterstand door harde cijfermatige gegevens niet verborgen kan worden, bijvoorbeeld bij het niet-werken oftewel werkloosheid, wordt de schuld geschoven in schoenen van de werkende autochtone bevolking uitleg of detail . Dit terwijl voor iedereen bekend en zichtbaar er 300 tot 400 duizend Polen en andere oostblokkers in Nederland zijn komen werken, op posities die de allochtonen dus niet hebben vervuld, maar net hebben willen vervullen.

Het SCP heeft het allochtone gebrek aan werklust of vlijt vertaald in Nederlandse discriminatie uitleg of detail .

Een gotspe.

Het SCP is dus een trouwe partner van iedereen die de Nederlandse cultuur wil vernietigen en vervangen door een multiculturele cultuur, dat wil zeggen: eentje bestaande uit gelijke delen vrouwenonderdrukking, uithuwelijken, eerwraak, vaderloze relaties, respectcultuur, islam, winti, en eindeloos veel andere vormen van achterlijkheid.

Waaronder valt bijna de gehele media, en met name ook de Volkskrant.

Die, zowel media als Volkskrant, hun inspanningen in redelijke gelijke mate verdelen over het promoten van de gekleurde oude en nieuwe immigranten uitleg of detail , en het bestrijden van hen die de Nederlandse en Europese culturen hoogachten. De xenofoben. De nationalisten. De fascisten. De nazi's. De Geert Wilders'.

In welk kader de chef van het wekelijkse opiniekatern Vonk, van Joodse huize uitleg of detail , een politiek verslaggever van de Volskrant heeft gevraagd om een politiek-correct stuk over Geert Wilders te schrijven. Dus dat doet die verslaggever annex opiniemaker, vereerd als hij is. En wat gebruikt die verslaggever annex opiniemaker onder andere als bronnen voor zijn boutade (de Volkskrant,, Vonk, 10-09-2016, door Frank Hendrickx):
  Machtiger aan de zijlijn

Niemand wil met hem regeren, zijn partij is wankel, het verkiezingsprogramma 'een bierviltje'. Toch blijft de macht van Geert Wilders voelbaar, misschien wel meer dan ooit. ...

...   
Andere partijen begeven zich op dun ijs met de nationale identiteit als verkiezingsthema. Wilders zelf definieert nooit wat hij onder 'Ons Nederland' verstaat. Toen iemand vroeg wat hij toch bedoelde met de door hem zo vaak aangehaalde 'christelijke waarden', zei Wilders: 'Een van de christelijke waarden is dat we moeten opkomen voor ons eigen volk.'
    Wilders blijft niet voor niets vaag. Nederlanders hebben heel uiteenlopende definities van 'onze gedeelde waarden'. Op verzoek van de Tweede Kamer deed het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) er al onderzoek naar. Conclusie: er is geen catalogus te maken van waarden die iedereen deelt. ...

Die verslaggever annex opiniemaker in dienst van de Joodse chef van het Opiniekatern van de Volkskrant haalt het SCP aan. Het door de Joodse directeur geperverteerde sociologische adviesbureau van de regering.

En zo tonende dat de politieke-correctheid één grote zelfciterende en zelffeliciterende beerput is, met een dikke Joodse vinger in de politiek-correcte stront.

Met het SCP als de meest formele uitingsvorm daarvan.

Hoewel ...

Nog voor het aanhalen van het SCP debiteert de verslaggever annex opiniemaker het bekende mantra van "het benoemen van de Nederlandse identieit is zo moeilijk".

Nog geen drie weken terug bleek dat. De Volkskrant moest haar excuses aanbieden voor het stigmatiseren van iemand die alleen met zijn hoofd uit het autoraampje hangend zichtbaar was. Dat hoofd had namelijk een voor iedereen zichtbare identiteit. De identiteit van "moslim". Tevens dus zijnde de identiteit "niet-Nederlander".  Want had er iemand met de identiteit "Nederlander" zijn hoofd uit dat raampje laten hangen, was niemand die foto verder opgevallen.

Dit dus wat betreft de realiteit van die opmerking over de onduidelijkheid van de Nederlandse identiteit.

Maar zo'n flagrant stuk onzin moet ook ergens vandaan komen. Ook dit is een opraaksel van de beerput van de politieke-correctheid. De woorden van de verslaggever annex opiniemaker zijn namelijk bekend geworden door degene die ze uitsprak, de destijds prinses Maxima. Die ze uitsprak namens een ander adviesorgaan van de regering: de WRR oftewel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

"Er is geen dé Nederlandse identiteit". uitleg of detail

En wel om deze reden, aangehaald door de verslaggever annex opiniemaker:
  ... Het SCP wijst ook op de risico's van zo'n onderneming: of de geformuleerde waarden zijn te algemeen en daarmee 'nietszeggend', of ze zijn te bijzonder waardoor ze mensen 'uitsluiten en diskwalificeren'.

Oftewel: je mag geen Nederlandse identiteit benoemen, omdat je daarmee allochtone immigranten uitsluit.

En wie allochtone immigranten "uitsluit", is via diezelfde politieke-correctheid ingepeperd, is een xenofoob, fascist, racist, en iemand die moslims op treinen richting concentratiekampoe zet.

Afgekort: "De moslims zijn de nieuwe Joden".

De Joodse culturele inbreng in deze discussie.

Oftewel: zowel SCP als WRR zijn instanties die op wetenschappelijke grondslagen advies zouden moeten geven, en in plaats daarvan politiek-correcte opvattingen ingefluisterd door Joodse culturele houdingen doorgeven.

En voor wie het benoemen van de Joods inbreng op dit punt nog steeds moeilijk tot onmogelijk vindt, hier de woorden van de voormalig SCP-directeur sprekende over de Nederlandse culturele identiteit (de Volkskrant, 08-10-2008, van verslaggever John Wanders):
  Nederlander bestaat toch niet

Directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft Máxima alsnog gelijk, en niet zo’n beetje ook.


Prinses Máxima had gelijk toen ze zei dat ‘de Nederlander’ niet bestaat. Het concept ‘Nederlandse identiteit’ rust primair op emotionele beleving en mythologisering van het verleden, verkondigde directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gisteren tijdens een lezing in Rotterdam.
   ‘Onze gemeenschappelijke geschiedenis stelt in werkelijkheid minder voor dan wij denken. Je hoort vaak dat we vroeger zo’n eensgezind volkje waren. In werkelijkheid hadden katholieken en protestanten in Nederland volledig gescheiden werelden gecreëerd.’   ...
    Nederland is geforceerd tot eenheidsstaat en het is louter aan een historische toevalligheid te danken dat Venlo niet aan de Duitse maar aan de Nederlandse kant van de grens belandde, aldus Schnabel. ‘En daarom maakt Geert Wilders nu deel uit van de Nederlandse identiteit.’
    Maar je kon in de jaren vijftig tenminste nog gewoon je keukendeur open laten, citeerde hij oudere Nederlanders. ‘Ja, moeder was toen nog hele dagen thuis. Bovendien viel er in die tijd niks te halen.’
    De calvinistische volksaard wordt al evenzeer opgeklopt, vindt de SCP-directeur en deeltijd-hoogleraar in Utrecht. ‘De calvinisten vormden in Nederland een minderheid – al was het een dominante.’
    Onze visie op de Gouden Eeuw is volgens hem ook vertekend door emotie. ‘We zeggen in het buitenland graag dat Nederlanders goede schilders zijn. Nou, niet iedereen is dat, hoor.’
    Op basis van recent opinieonderzoek concludeerde Schnabel dat Nederlanders één ding gemeen hebben: ‘Alle Nederlanders vinden dat de andere Nederlanders te egocentrisch zijn.’
    Samenvattend: ‘Máxima had gelijk, maar kreeg het niet. En dat is dan ook wel weer heel erg Nederlands.’

Afgekort in de woorden van een deelnemer van het voormalige Volkskrant-weblog: "Cultuur is iets dat de Nederlanders niet schijnen te hebben, en de allochtone immigranten mogen behouden".

Paul Schnabel had nauwelijks met meer neerbuigendheid en minderwaardigheid over de Nederlandse cultuur kunnen praten. Net zoals Joodse cultuurgenoten dat al eerder gedaan hebben uitleg of detail .

Het SCP is doordrenkt met die haat.voor de Nederlandse cultuur.


P.S.
De nieuwe directeur heet Kim Putter. De man is van hetzelfde soort landverraad. Bij ieder optreden roept hij dat Nederlanders doen aan arbeidsdiscriminatie - voorbeeld in het NOS Journaal van 14-02-2017. Een gore leugen: gekleurde immigranten zijn sterk arbeidsmindergeschikt en arbeidsongeschikt uitleg of detail , en worden in aanzienlijke mate voorgetrokken uit hoofde van "diversiteit". Kijk maar op televisie.


Naar Landverraad , of site home .