WERELD & DENKEN
 
 

Haatzaaiers, moslims: Lamyae Aharouay

Met de grootst mogelijke tegenzin worden we gedwongen om iets te gaan noteren over Lamyae Aharouay.

Iets dergelijks hadden we al gezegd over Arzu Aslan uitleg of detail , maar deze twee strijden om voorrang dienaangaande, en de hier behandelde lijkt toch te winnen. Deze redactie hantert niet haar naam maar de aanduiding "Lamzakje". Helemaal niet objectief of wetenschappelijk of rationeel ...

Hoewel ...

Je gaat Joseph Mengele toch ook niet aanduiden als "arts"...

Deze mevrouw ...

... heeft in alle opzichten een grote gelijkenis met de Zwarte Weduwe Tsjarnajev, de opvoedster van bommenleggers van de Marathon vsan Boston:


Ahum ...

Waarom 'gedwongen ' ...

Omdat dit gif zich heeft kunnen verspreiden in de Nederlandse media.

Dus eerst maar eens het doopceel voor zover aanwezig op deze website gelicht (uit de verzameling Allochtonen, woordvoerders uitleg of detail ). Hier haar eerste en meteen al alleszeggende optreden (de Volkskrant, 01-06-2011, door Lamyae Aharouay)
 
Ik voel me bedrogen door mijn eigen land

Lamyae Aharouay is studente. Ze voelt zich door en door Nederlandse, maar er komen scheurtjes in haar liefde voor dit land. Ze raakt in de ban van de angst. Maar ze gaat niet weg. Dat zou laf zijn.


Tussentitel: Ik ben hier verdomme geboren

Ik ben Nederlander. Tot op het bot. ...

Een goreleugen, zoalsblijktuit het geleidende profielfotootje:

De uitspraak is van de soort:

En dat het na aftrek van het jeugidge van dat moment zou gaan worden wat boven is, stond zo vast als het opgaan van de zon, morgen. De islam in het hoofd kan maar één kant op: van kwaad tot erger. uitleg of detail uitleg of detail
    Maar dat was slechts de aanzet tot het soort litanie dat inmiddels overbekend is:
 
  De stempel discriminatie wordt te snel gebruikt. Dacht ik. Maar die gedachte drijft langzaam maar zeker weg. Ik heb het gehad. De dame in Utrecht die door een buschauffeur geweigerd wordt omdat ze een hoofddoek draagt, is de spreekwoordelijke druppel. Geweigerd om haar hoofddoek. Het bestaat dus wel degelijk.

Met bekende retorische truc van "Ja maar..." uitleg of detail - dat is dus het erschil met de gewone lageropgeleid moslim die gewoon "Ik neuk jullie allemaal de moeder" uitleg of detail roept in de microfoon ... Deze vorm van verrot schelden gaat op "intellectueel" niveau. Met de pink in de lucht.
    Waarna er uit het beschreven incident (mogelijk niet eens gebeurd) een ketting van generalisaties volgt:
  Wat ik wil? Ik mis de nationale verontwaardiging. Dat dit kan, in een vrij land als Nederland. Vrijheid staat hier hoog in het vaandel, wij smaken zelfs het genoegen van een partij die de vrijheid in haar naam vermeldt. Nederland, het land van vrijheden. Driewerf hoera. Welja. Maar die vrijheid blijkt een illusie. 

Gevolgd door een scherpe bocht:
  Uitspraken van de PVV worden weggenuanceerd, of gebruikt door partijen om zichzelf even in het spotlight te zetten. Er is verdomme niemand die opstaat en durft te zeggen dat het te ver gaat. 

Want wat een willekeurige buschauffeur te maken heeft met de PVV is duister. Maar de bocht is vermoedelijk om een reden te hebben voor verdere klachten:
  Ik baal ervan. Echt, ik baal ervan dat ik steeds vaker en steeds explicieter in een hokje wordt geduwd.

Daar zou ik ook van balen. Als ik een gewone Nederlander was, die er als een gewone  Nederlander uitzag. Maar wat je ziet in het profielfotootje is iemand uit een hokje. Het had ook iemand in Volendammer kostuum kunnen zijn. Of Edammer. Of Zeeuws. Dan hadden we gezegd:  "Kijk, een Volendamse". Of "Kijk, een Edamse". Of "Kijk, een Zeeuwse". Allemaal hokjes. En de mevrouw van het fotootje stoppen we ook in zo'n hokje: "Kijk, een moslima".
    Dat dus wat betreft de overeenkomsten tussen vrouwen in klederdracht. Het grote verschil is dat de Volendamse en haar collega's trots zijn als je ze als zodanig herkend. De moslima gaat klagen "Ze zien me als moslima". En dat is natuurlijk onze schuld:
  Hokjesdenken, daar worden we alleen maar achterlijk van. Wat vergeten wordt is dat 'jullie' mijn maatschappij zijn.

Oftewel: het is 'jullie', dat wil zeggen "wij", die aan het hokjesdenken doen volgens de mevrouw die zichzelf een hokjesdoek heeft aangemeten. Het is onze schuld dat zij een hokjesdoek op heeft.
    Maar wat doet de gelovige geconfronteerd met zaken die niet stroken met zijn ideeën? Hij of zij gaat liegen:
  Wat vergeten wordt is dat 'jullie' mijn maatschappij zijn.

In het geheel niet. Onze maatschappij is de Nederlandse - haar maatschappij is de islamitische en de Marokkaanse. Zoals ze zelf en vrijwillig aangeeft met haar klederdracht: "Ik behoor tot het islamitische en Marokkaanse dorp".
    En wat doe je als je liegt? Of je probeert het onopvallend te doen, in de hoop dat niemand het opmerkt, of je doet het herhaaldelijk en luidruchtig in de hoop overtuigend te klinken. Zoals de meeste moslims doen, en ook deze:
  Ik ben hier geboren, dit is mijn land en dit is mijn maatschappij waar ook mijn normen en waarden gelden. Ik maak deel uit van 'jullie'. Zet me dan niet weg als 'apart'. Anders ga ik me daar ook naar gedragen.

Grappig, die laatste, in die klederdracht.
    Maar u hoeft niet alleen op dat fotootje af te gaan. Anderen hebben het internet afgezocht, waarschijnlijk vanuit het idee: zulke rumoerige mensen laten ook sporen na. Hier is zo'n spoor (www.amsterdampost.nl, 01-06-2011, door filantroop):
  De twee gezichten van een moslima

Het lijkt zo nobel, zo goedbedoelend, bijna vertederend en ook zo kwetsbaar: de Juffrouw van Marokkaanse afkomst die zich o zo Nederlands voelt, maar een kennelijk nogal fanatieke hoofddoekdraagster is, blijkens haar plaatje op Twitter. ...
    De epiloog van haar column, kennelijk door de Volkskrant eronder gezet, spreekt voor zich: Lamyae Aharouay is studente. Ze voelt zich door en door Nederlandse, maar er komen scheurtjes in haar liefde voor dit land. Ze raakt in de ban van de angst. Maar ze gaat niet weg. Dat zou laf zijn.   ...
    En wat zou de PVV volgens haar inzicht dan wel mogen doen, zonder dat zij in de ban raakt van angst? Want daar moet haar “pijn” ongeveer liggen: de islamkritiek van de PVV zou er niet moeten zijn. Je zou het bijna aandoenlijk vinden als je op Ansaar community, waar opgeroepen wordt Israël te boycotten, niet op deze navolgende tekst van haar hand, de hand had weten te leggen:
  Ik denk na over het woord deportatie. Wegvoeren. Het land uitzetten. Ik kan er niets aan doen, maar ik blijf die woorden toch linken aan de holocaust. Toen werden mensen ook weggevoerd. Joden. Naar de dood.

En:
  Want behalve Eberhard van der Laan, is het ijzig stil in de Tweede Kamer. Waar zijn alle politici? Ik durf met zekerheid te zeggen dat zij aan precies hetzelfde denken als ik, als ze het woord deportatie horen. Goederentreinen, vol kinderen en vrouwen. Gaskamers. Brandstapels. En dit, vlak voor de 80e verjaardag van Anne Frank.

Zeker, deze blijkbaar kwetsbare en angstige moslima suggereert dat door de PVV haar goederentreinen, vol kinderen en vrouwen, gaskamers en brandstapels wacht. Niet dat ze dat ook in de Volkskrant schrijft, want daar blijft ze vooral kwetsbaar en angstig, zodat de lezers het met haar te doen krijgen.   ...

De auteur op amsterdampost.nl citeert nog wat teksten afkomstig van Ansaar community om aan te geven in welke kringen mevrouw Aharouay verkeert: 
  En wat heb je met je tekst te zoeken op een fanatieke moslimsite waar reacties als deze de revue passeren:
  de sukkels de winter heeft een groot bakkes als hij het leff heeft dat hij es naar ons komt achter pc of bureau ist simpel en moslims dit moslims dat de inter geweet als ge alleen komt we u het ziekehuis inslaan vuile jood.

En:
  Moge Allah Dewinter en Wilders vervloeken dood ishaallah aan de tegenstanders van de islam.

En:
  Dood aan de tegenstanders van de islam DOOD AAN Dewinter!!! Moge Allah hem een gruwelijke dood tegemoet laten komen!!! Allah akbar inchaallah zal hij onthoofd worden!!!! Laat mij ya rab een martelaar zijn!!!!

Op het internet blijkt de Nederlandse dus helemaal niet rond te hangen, zoals Nederlanders zouden doen, op Nederlandse sites. Op het internet hangt ze rond op Marokkaanse en islamitische sites. Wat heb je als Nederlander daar te zoeken? Niets natuurlijk. Dat zijn sites voor fanatieke moslims.
    Dus voor de gein nog maar een paar citaten van de fanatieke moslima die rondhangt op sites waar ze Nederland actief haten:
  Steeds vaker speel ik met de gedachte om na mijn studie in een ander land mijn geluk te zoeken. Hoe lang leef ik nog? Zestig, zeventig jaar? Waarom zou ik deze jaren verspillen in een land waarin ik niet eens mijzelf kan zijn? Waar er mensen zijn die mij wegzetten, enkel omdat ik moslim ben en een hoofddoek draag. Het feit dat ik studeer, dat ik werk en dat ik participeer doet er niet toe. Nee, het gaat om die hoofddoek. Men staart zich blind op de details. Dodelijk. ...
    We zijn Nederlanders, allemaal. Laten we nou eens verder kijken dan afkomst, religie of huidskleur. ...
    Dit is ook mijn land. Wen eraan.

Beangstigend, natuurlijk. Het idee dat Nederland vol zit met moslims die roepen dat ze zo Nederlands zijn, en ondertussen rondhangen op fanatieke moslim-sites en ons tussen de regels door ronduit in het gezicht zeggen dat ze ons haten. Terecht, in hun ogen, want wij zijn de ongelovigen, en ongelovigen zijn een dodelijk gevaar voor de gelovige, en met name de moslim.
    Voor de enig overgebleven twijfelaar nog eventjes terug naar het begin van het artikel van mevrouw. Daar waar ze in het in het gebeuren met de buschauffeur een aanleiding ziet om Nederland te gaan haten. Daar heeft ze diverse antwoorden op gekregen van mensen die opmerkten dat het hen ook zo vaak was gebeurt dat ze voorbij gereden waren. Door een onoplettende chauffeur. Want weer chauffeurs zijn mensen, en mensen letten af en toe niet op. Ook machinisten. Ook piloten. Dus ook buschauffeurs.
    Maar neem nu eens aan dát de buschauffeur inderdaad opzettelijk voorbij gereden zou zijn. Net als Marokkanen opzettelijk tasjesroven. En opzettelijk overvallen plegen. En opzettelijk Nederlanders uit de wijk pesten. En opzettelijk Theo van Gogh vermoorden. En opzettelijk talloze andere aanslagen plegen. Al die zaken die door moslims en hun ondersteuners stelselmatig worden beschreven als incidenten.
    Als nu al die gebeurens waar moslims bij betrokken waren incidenten zijn, waarom is het gebeuren met de buschauffeur dan ineens geen incident. Maar de aanleiding om haatdragende stukjes over Nederland te gaan schrijven - onder het motto "Ik hou zo van Holland, maar..."?
    Een vraag waarop ongetwijfeld geen antwoord uit islamitische mond zal komen, en we dus een redelijke gok naar zullen moeten doen. En die redelijke gok is voor de hand liggend: moslims geloven in de almachtige. Moslims zijn de vertegenwoordigers van de almachtige op aarde. En als zodanig zijn ze dus beter aan degenen die niet in de gunst van de almachtige staan - en omdat de almachtige nu eenmaal almachtig is: superieur zelfs. En superieuren moge natuurlijk niet bekritiseerd worden door onderlingen.
    Neem dit aan, en alle uitingen van moslims, hoe stompzinnig, weerzinwekkend, tegenstrijdig en haatdragend ook, worden in één klap allemaal verklaarbaar. En volgens het principe van Occam uitleg of detail is die verklaring voor een reeks verschijnselen die de minste aannames vergt, het simpelst is, de meest waarschijnlijke.

Het artikel van mevrouw werd ook op de website gepubliceerd. De reacties vanuit Nederland spreken voor zich. Ongeveer twee derde varieert van uitleg van wat er zoal niet klopt aan het verhaal, in bewoordingen die uiteenlopen van het nuchter constateren van diverse contradicties, tot en met uitingen samen te vatten als "Rot maar op!". Daartegenover staat ongeveer een derde die neerkomt op "Goed zo", zonder in te gaan op de weerleggingen. En dit op de website van het meest multiculturalistische massamedium. - in de rest van Nederland ligt dit nog veel schever, natuurlijk. De krant drukte twee beschaafd geformuleerde andere reacties af (de Volkskrant, 04-06-2011, ingezonden brief van Benjamin Meijer (Amsterdam)):
  Nationale verontwaardiging is niet nodig

Lamyae Aharouay schrijft over Geert Wilders en hoofddoekweigerende buschauffeurs dat ze de 'nationale verontwaardiging mist' (Opinie & Debat, 1 juni). Het ontbreken daarvan heeft natuurlijk een aantal oorzaken.
    Zo is de verontwaardiging over multiculturele thema's de laatste tien jaar aan een gierende inflatie onderhevig geweest. Maar nog belangrijker is dat we ons in Nederland niet snel druk meer maken over incidenten, zoals de enkele weigering van een vrouw met een hoofddoek in een bus. Of over de opgeblazen retoriek van Geert Wilders, het soort taal dat door de multiculturalisten al enkele decennia werd gebruikt om iedere discussie over islam, immigratie en nationale identiteit kapot te 'Godwinnen'.
    Rijd een keer in een tram door Amsterdam-West en je zult zien dat het weigeren van hoofddoeken in het openbaar vervoer niet bepaald nationaal beleid is. En als Aharouay dan een keer in de tram zit, als een echte Nederlandse student al om acht uur 's ochtends omdat zij om half negen college moet volgen, raad ik haar aan om in die verloren tijd eens na te denken over de traditie van godsdienstkritiek en polemiek die hier al jaren aanwezig is.
    Lamyae, je bent van harte welkom en je mag heel boze opiniestukken schrijven in Nederlands beste ochtendkrant. Maar je bent niet gevrijwaard van kritiek op je keuzes. Wen eraan.

En (de Volkskrant, 04-06-2011, ingezonden brief van Bas van Loon (Benthuizen)):
  Bedrogen door eigen land

Het verhaal van Lamyae Aharouay toont overduidelijk aan dat het simpele feit dat je in Nederland bent geboren en getogen, niet betekent dat je ook beseft hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt.
    Nederland stond tot voor kort in de wereld bekend als een tolerante natie. Dat was mogelijk omdat onze samenleving in hoge mate was geseculariseerd. De lessen die werden getrokken uit de geschiedenis droegen bij aan de overtuiging dat religies mooi kunnen zijn, maar zeker ook aanleiding kunnen geven tot grote ellende. Door het geestelijk leven steeds meer te beschouwen als een privézaak kwam voor iedereen de weg vrij daar een geheel eigen invulling aan te geven. Dat gaat goed zolang al die groepen geen aanleiding geven tot aanstoot.
    Als je uit principieel religieuze overwegingen een hoofddoekje draagt is dat een symbool waarmee je iets wil zeggen en waaraan anderen aanstoot kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat een monotheïstische godsdienst per definitie anders- of ongelovigen minder waardig acht. Lees de Koran en het is glashelder. Als een buschauffeur een dame weigert omdat ze een hoofddoekje draagt zit hij fouter dan fout. Daar hoeft helemaal geen nationale verontwaardiging over te bestaan, want iedereen weet dat deze dame voor een rechter haar gelijk haalt.
    Maar als Aharouay vindt dat een hoofddoekje geen wrevel mag opwekken, voorspel ik haar nog vele teleurstellingen. Als zij dat ervoor over heeft, neem ik mijn petje voor haar af, maar als je jezelf openlijk discrimineert met je geloof, dan is het op zijn zachtst gezegd naïef te verlangen niet te worden weggezet als 'apart'.

Waarmee van de inhoud van het stuk van mevrouw ook al bijzonder weinig over blijft.

En, genoteerd bij de redactie van deze pagina in 2017: dit was allemaal al meer dan genoeg reden om de merouw ver weg te houden vanm welke niet islmaitsche nederlander dan ook, wgens haatzaaien. Enb iegenlijk ook van alle moslims, wnat dier haat natuurlijk verder aangewakkerd.
    En,blijkt uit het bestaan van deze verzmaling, daaraan, aan die oprope tot gezond verstand, os natuurlijk geen gehoor gegeen. Door elite en vooral media. Die zijn naarstig op zoek naar de burgeroorlog.

Het volgende optreden van de Zwrate Weduwe - we zijn inmiddles twee jaar erder (de Volkskrant, 30-03-2013, column door Jonathan van het Reve, schrijver en ontleedt wekelijks een redenering in het nieuws):
  'Niet de islam heeft die jongens naar Syrië gestuurd, maar domme naïviteit.'

Lamyae Aharouay, redactrice BNR Twitter, 27 maart 2013

Honderd Nederlandse jongens laten hun moeders huilend achter om te gaan vechten in Syrië, een land waar ze nog nooit zijn geweest. Waarom? Volgens de jongens zelf is het hun plicht als moslim. Ook een enkele achtergebleven fanaticus bevestigt dat de strijd in Syrië een 'jihad' is en dat de Koran zegt dat je dan moet meevechten.
    Maar imam Yassin Elforkani, die woensdag aan tafel zat bij Pauw & Witteman, ziet het juist andersom: 'Het probleem is dat deze jongeren soms niet luisteren naar imams en niet het geduld kunnen opbrengen om een duidelijke theologische onderbouwing te begrijpen. Deze jongeren zijn slachtoffers van hun eigen ideeën. (...) Ze weten vaak niks van de islam.'
    Na de uitzending verwoordde BNR-redactrice Lamyae Aharouay het op Twitter nog bondiger: 'Even kijken. Ga ik de moeite nemen om uit te leggen dat de islam die jonge gastjes niet naar Syrië heeft gestuurd, maar domme naïviteit?' Het antwoord op haar retorische vraag was nee: het idee dat de islam het vertrek van deze jongens zou hebben veroorzaakt, vindt zij te ridicuul om serieus op in te gaan.    ...

Oftewel: iedereen die dom en naief is: "Op naar Syrië!". Grappig dat alleen domme en naïve moslims daar gehoor aan hebben gegeven.
    Oftewel: mevrouw Aharouay zou hier degene kunnen zijn die dom en naïef is, ware het niet dat ze vals en kwaadaardig is. De reden: ze draagt namelijk een hoofddoek, en die hoofddoek is de zin van haar leven. En de zin van het leven van die imam is zijn baard. Ook al heeft hij er geen.

Inmiddels is het 2014. En heeft de multiculturele maatschappij weer verdere deuken opgelopen, nu, het meest opvallend, door het doodschieten door de juweliersvrouw van twee Marokkaanse juweliers-overvallers. De Marokkanse jeugd protesteren, natuurlijk. Tegen de juweliersvrouw.
    Vooral dat laatste is dus niet goed voor de beeldvorming, en de Volkskrant denkt, in hun spiegeluniersum, dat goed te maken door een interview met een Marokkaanse Zwarte Weduwe (de Volkskrant, 12-04-2014, door Anna van den Breemer en Laura de Jong):
  'Mijn mooie delen bescherm ik, niet tegen iets, maar voor iets'

Die kop natuurlijk slaande op haar Zwarte Weduwe-guerilla-uniform. Waarover ze natuurlijk liegt zo gemakkelijk als moslims nu eenmaal liegen uitleg of detail . Want waarop gedoeld wordt, is natuurlijk de seks. De partnerrelatie. En wat staat daar verderop over:
  Je zussen zijn jong getrouwd. Jij niet. Hoe zit dat? 'Mijn zussen hadden geen verkering voor ze trouwden. Bij mijn ene zus bracht een jongen een bezoek aan mijn ouders met de mededeling dat hij haar leuk vond. Pas daarna hebben ze elkaar ontmoet. Mijn andere zus was 18 toen ze trouwde met onze neef.'
Een neef? De Tweede Kamer wil huwelijken tussen neven en nichten verbieden. 'Ik vind het niet raar dat ze zijn getrouwd. Het is wel familie, maar wat maakt dat uit? Met hun kinderen is ook niets mis. Het is haar eigen keuze en daar draait het naar mijn idee om.'

Dus betekenen de woorden van "mijn mooie delen beschermen" in de praktijk: je laten uithuwelijken en neef-nichthuwelijken. Achterlijkheid en barbarij.
    Gevolgd door nog meer van dit soort onzin:
  De islam staat niet te boek als de meest vrouwvriendelijke godsdienst. Loop je daar als feministische moslima nooit tegenaan? 'De Koran bracht juist verlichting voor vrouwen. Voor de komst van de Koran hadden vrouwen geen rechten. Ze werden levend begraven omdat ze werden gezien als 'dingen'. Als ik de verhalen van de profeet en zijn vrouw Khadidja lees, zie ik dat zij een zakenvrouw was. Als hij thuiskwam van het werk hielp hij mee in het huishouden.

Ongelofelijk ... 'Voor de komst van de Koran ...' Oftewel: de woestijnen van het Midden-Oosten zijn voor deze mevrouw de maat der dingen. Daarbij vergeten dat waar de Koran dit misschien in 600 AD zoiets gedaan heeft, ze dat omstreeks 1200 keihard heeft afgeschaft en men volkomen terug is gegaan naar barbaarse tijden in die streken. En dat gekweel over de vrouw van de profeet is erkend gestoord.
  'Natuurlijk kun je een hoofddoek dragen en feminist zijn. Een hoofddoek is de ultieme vorm van emancipatie: zegt de Marokkaans-Nederlandse Lamyae Aharouay (23), redacteur bij BNR Nieuwsradio

De definitie van een islamitische feminist: "iemand die eerste verkracht wordt en daarna gestenigd omdat ze overspel heeft gepleegd"
    Maar natuurlijk i2 dat verkracht en gestenigd worden volkomen vrije keuze:
  Hoe oud was je toen je die keuze maakte? 'Toen ik naar de middelbare school ging. Ik wilde de mensen op mijn nieuwe school direct laten zien wie ik als moslim a ben. ...'

Het ressentiment tegen de Nederlanders is natuurlijk even hard ingekankerd als de islam:
  Wordt er tegen moslimvrouwen te vaak gezegd: kopieer gewoon wat de witte vrouw al heeft bereikt? 'Alsof wat de westerse vrouw ambieert de norm is. Wat mensen soms vergeten: in de Nederlandse samenleving is een nieuwe groep geplaatst. Een groep met andere normen, doelen en een ander kader wat betreft emancipatie. Maar uiteindelijk draait feminisme om gelijkheid tussen mannen en vrouwen en dat is niet per se gebonden aan waar je vandaan komt.'

Mooi. Dan kan ze meteen terug naar Marokko.
    En de doorslaggevende reden daarvoor is dit (originele foto Bianca Pilet - dit is een verkleinde uitsnede):

Die reden dus zijnde: "Wat kwaakt als een zwarte weduwe, en wat er zwart uitziet als een zwarte weduwe, is vermoedelijk een zwarte weduwe". In dit geval nog niet in uitvoering, maar dat komt omdat er in Nederland geen oorlog in de buurt is.
    Overigens: ooit "Arrogantie" beter uitgebeeld gezien ... ? (Wij lachen ons onze niet-hijab van het hoofd ...)
    Oh ja: op dit schilderij hier uitleg of detail  - let op de wurghanden (opgemerkt door Jacob Bronowksi uitleg of detail in Science and Human Values (1956) ).
    Nog wat ge-"haatneger" op de haatzaai-site Joop.nl hier uitleg of detail - let vooral op de weerleggingen in de reacties door Sophie vanHorst.

Het is inmiddels eind april 2016 en door de affaire rond de arrestatie van journaliste en columniste Ebru Umar en de massale steun daarvoor onder de Turken is inmiddels ook voor de politieke-correctheid duidelijk bewezen dat Turken een vijfde colonne vormen - alleen gebruiken ze de term nog niet. En bij automatische verlenging ook de rest van de allochtone immigratie, in ieder geval de moslims. Waarom nog verder gaan met dit soort verzamelingen? Ten eerste omdat ze zo irritant zijn en het een manier is om terug te irriteren, maar ook omdat ze voortdurende schade blijven aanrichten.
    Hier dus door deze dwergmongool van de vrouwelijke kunne ("dwergmonogool": Appa, Salaheddine, El Ouali enzovoort) die dus al heel vroeg in haar carrière de irritatie van deze redactie opwekte - op dezelfde manier als Asha ten Broeke uitleg of detail , Peter Middendorp uitleg of detail enzovoort: in bezit van verbale gaven, maar op het redelijke vlak zo dom dat het kwaadaardig is.
    Die natuurlijk vindt, in verband met Umar en Böhmermann, de Duitse komiek die Erdogan belachelijk heeft gemaakt, dat de vrijheid van meningsuiting er is om tegen de vrijheid van meningsuiting te zijn. Moslim, tenslotte. Islam en de vrijheid van meningsuitng zijn water en vuur. Reden waarom alle moslims, van welke ernst en denominatie dan ook, per definitie behoren tot de vijfde colonne, want Nederland is in de 16de eeuw gevormd door de vrijheid van meningsuiting. Zijnde alhier groter dan in de rest van de wereld. Dus, weg met die lui. Vond kennelijk ergens ook GeenStijl, die haar "eerde" door aandacht aan haar te besteden (GeenStijl.nl, 29-04-2016, door Van Rossem uitleg of detail ):
  Kloosried van een ontzettend domme kutcolumn

Kloosrieds zijn een perfect polemisch middeltje om een (tegen)argument te bouwen bovenop de argumenten van iemand anders. En GeitenneukerGate is een geweldig handvat voor de discussie over de vrijheid van meningsuiting, die sowieso permanent gevoerd zou moeten worden. Maar dan moet-ie niet gevoerd worden zoals Lamyae Aharouay het doet in het bedrijfsblaadje van BuZa, de Nauwelijks Relevante Courant, waarin zij pleit voor het inperken van de VvMU. De discussie moet bij voorkeur andersom gevoerd worden. Door aan bijvoorbeeld, en we noemen maar een willekeurige actuele groep, de NSB’ende Klikturken uit te leggen hoe het eigenlijk heurt met de VvMU in het progressief superieure Nederland. Maar daar zijn flutstukjes zoals deze van Lamyae dan wel weer heel geschikt voor: om kapot te kloosrieden, teneinde een beter argument bovenop een gammel puntje te kunnen bouwen. Bij dezen, onderstaand, ook geschikt voor liefhebbers van het humanisme.

Lamyae: Satire en schelden zijn synoniemen geworden
GS: Nee, dat zijn ze niet.   ...

Waarna de rest te lezen valt bij GeenStijl, tot aan de conclusies die we ook nog even overnemen:
  Lamyae doet namelijk wat alle regressieve denkers in het debat over de vrijheid van meningsuiting doen: zaniken over wat je allemaal niet mag zeggen binnen de VvMU. En dat is - even ordinair schelden - echt ontzettend kut. De vrijheid van meningsuiting is namelijk de belangrijkste vrijheid is die we hebben. Alleen door het uiten van vrij gevormde gedachten kan een samenleving zich ontwikkelen en blijven ontwikkelen, op alle maatschappelijke vlakken. Als er één grondrecht baat heeft bij een maximale vrijheid, en dus een maximale verdediging van die vrijheid, dan is het wel Artikel 7 van de Grondwet.
    Dat betekent niet dat er geen debat gevoerd mag worden over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. De kracht van de vrijheid is dat je óók mag discussiëren over de grenzen van die vrijheid. Maar als het alleen nog maar daarover gaat, wordt die kracht een zwakte. En ook het huidige debat over de vrijheid van meningsuiting komt te vaak niet verder dan bepalen wat er wel en niet gezegd zou mogen worden, aangejaagd door ontzettend stupide columns zoals deze, geschreven door retorische vedergewichten die zichzelf tegenspreken, sans gene afgedrukt door een krant die zichzelf tot de beste van Nederland rekent. En daarmee blijven de kolommen die de Lamyae’s van Nederland met hun onzin volbazelen verschoond van waar deze discussie écht over gaat: hoe we de vrijheid van meningsuiting van Jan Böhmermann, Hans Teeuwen en iedereen die eens lekker ordinair wil schelden op een dictator permanent kunnen beschermen tegen de aanwezige, opkomende en/of groeiende regressieve krachten in buiten- én binnenland.
    Oh wacht. Lamyae is zelf zo’n regressieve kracht.

Oftewel: Lamyae A. is vijfde colonne. Waarvan de vrijheid van meningsuiting zegt dat je die je land uit mag wensen.
    Oh ja: het uiterlijk van de vijfde colonne is duidelijk genoeg: alles dat lijkt op kameel. Zoals ook dit keer weer:

Walgelijk!

Eén van de karakteristieken van de islam en moslims is hun agressieve veroveringsdrift. Op groepsschaal dus leidende van sociale onrust tot burgeroorlog , en op individuele tot dwingelandij aangaande hun eigen symbolen en andermans symbolen die ze kwetsend videne: ontzettend boos als ze geen hoofddoek mogen dragen en afdwingen dat de alcohol van tafel gaat. Het actuele geval een islamiste die zich aangemeld heeft bij de politie met het doel deze te gaan islamiseren. En in Nederland barst het bij de elite van de cultuur- en landverraders uitleg of detail , dus ze boeken voortdurend vooruitgang. Deze islmiste wilde als agent een hoofddoek dragen en kreeg gelijk van het College voor de Rechten van de Mens uitleg of detail. Maar de tegenstand groeit, en hier het commentaar van iemand die de islam niet zo heel erg goed gezind is om duidelijke redenen (de Volkskrant, 06-12-2017, column door Max Pam):

Agent die hoofddoek wil, is niet geschikt voor de politie

Zo, dat is meteen afgehandeld. Maar zoals gezged: Nederland zit stikvol cultuur- en landverraders:
Volgens de glazen bol van hoofdredacteur Peter Vandermeersch zal NRC-Handelsblad in 2025 redactioneel worden geleid door een belijdende moslima. Een krasse voorspelling, waarvan Willem Frederik Hermans, Rudie Kousbroek, Karel van het Reve en Gerrit Komrij in hun graf wel even zullen opkijken.
    Vandermeersch voorspelt ook dat in 2025 zijn krant 500.000 (digitale) abonnees zal hebben en dat hoeft niet te verbazen, want tegen die tijd zijn de oude liberale NRC Handelsblad-lezers zeker dood en is hun plaats ingenomen door een half miljoen jonge frisse moslims.    ...

Fijn, dat van die 'jonge frisse moslims' ... Die lieden die van Midden-Oosten zo'n mooie rokende puinhoop hebben gemaakt in Syrë, Irak, enzovoort.
    Die Peter Vandermeersch is iemand die van het NRC een krant heeft gemaakt die door GeenStijl wordt omschreven als "NSB Halalblad", en dat is bijna flatterend. En één van zijn aanwinsten is (de Volkskrant, 08-12-2017, ingezonden brief van Lamyae Aharouay, Apeldoorn):
  'Frisse jonge moslims'

In zijn column van 6 december schrijft Max Pam over de 'belijdende moslima' die volgens een voorspelling van NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch in 2025 de krant zal leiden. Volgens Pam zullen de half miljoen abonnees die de krant dan zal tellen allemaal 'frisse jonge moslims' zijn.
    Dag meneer Pam, hier spreekt de belijdende moslima in kwestie. ...

Oeoeoeohhhh, op d'r islamitische teentjesgetrapt. Nu is dat dus zoals bekend heel makkelijk. Oneindig lang, die tenen.
   Maar mooi is wat er als gevolg daarvan eruit komt gespoten:
  ... Ik wil u graag bedanken voor uw woorden. Weet dat woorden van mannen zoals u, die ongemakkelijk worden van hoe de wereld verandert en emancipeert terwijl zij zelf in hun denken steeds meer stil komen te staan, niets meer dan brandstof zijn voor mij. Mijn doorzettingsvermogen draait op woorden zoals de uwe. Kom vooral langs in 2025, dan serveer ik u wat Marokkaanse thee op het Rokin.

Een niet-verhulde aankondiging van religieuze en dus ook etnische burgeroorlog.
    Ja ja, dat Lamzakje begreep dondersgoed wat Pam bedoelde met 'Frisse, jonge moslims' met aanhalingstekens: goor agressief uitleg of detail en diep-intolerant uitleg of detail gajes-volk.
    Overigens: die Vandermeersch heeft,met dit volk in zijn dinest, bij een revolutie geen enkele kans - die eindigt hangend of zonder hoofd.

Dat was het wat betreft het archief. En op dit punt had deze redactie al de conclusie kunnen en moeten trekken dat dit islamitische gif al tot de burelen van het NRC Handelsblad was doorgedrongen, maar kennelijk wilde één deel van de geest het nog niet geloven. Hoewel het optreden van het NRC daar alle aanleiding toe gaf, want inmiddels was dat op het niveau dat ze door GeenStijl omgedoopt is tot NSB Halalblad. Maar toen kwam dit langs (de Volkskrant, 11-12-2017, tv-recensie, door Gidi Heesakkers):
Normaalbokaal

Die gewone Nederlander, dat blijkt dus zo'n vaag type waar je maar moeilijk vanaf komt. Vrijdag probeerde NRC Handelsblad met een reeks artikelen nog eens nader kennis te maken met het fenomeen van 2017. Journalist Lamyae Aharouay ...

Daar heb je het "arts Joseph Mengele"!
    Maar goed: hier dus de definitieve bevestiging dat de Zwarte Weduwe in dienst is van het NRC. En, vanzelfsprekend, ook nog bij de publieke omroep vertoont wordt uitleg of detail (DWDD, NPO, 11-12-2017) :


Daar zit "arts Joseph Mengele"... Als "tafeldame" de hele uitzending lang naast Matthijs van Nieuwkerk. En dat heeft helemaal niets met dit te maken, hoor:

Heulemaal niet ...  uitleg of detail uitleg of detail

Overigens: deze verzameling en soortgelijke staan onder de meer algemene noemer "Haatzaaiers". Hier het zoveelste blijk (Joop.nl, 14-12-2017, door Rutger Groot Wassink - Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam uitleg of detail):
Waarom ik niet stil kan zijn over racisme

Zomaar drie gebeurtenissen deze week. ... BNR-journalist Lamyae Aharouay is tafeldame bij het televisieprogramma De Wereld draait door (DWDD). Haar valt op social media de meest verschrikkelijke, anti-islamitische drek ten deel. ...

Tja ... Verschrikkelijke islamitische drek op televisie, verschrikkelijke anti-islamitische drek op het internet terug ...
    Wat natuurlijk nul komma helemaal niets met racisme te maken heeft, maar met afkeer van barbarij.

Op de sociale media in omgeving waar leiden als ons huidige subject opereren, zijn de verbale mores ruw. Van lieden als ons subject, de Arzu Aslan's, de Aafke Romeijn's, de Miko Flohr's, de Wil Eikelboom's en al dat andere links-, islamitisch, zwart- en Joods-gekleurd gajes dat je met enige regelmaat geciteerd ziet bij GeenStijl. Die hun verdiende loon terugkrijgen van de gewone, blanke, Nederlanders op dezelfde toonhoogte. Dus is best wel een verlichting om dezelfde boodschap wat nuchterder geformuleerd opgediend te krijgen. Hier door een iemand die deze redactie kent van gemeenschappelijke activiteit bij het voormalige Volkskrant-weblog, dat opgeheven werd vanwege te grote politieke-incorrectheid. Een politieke-incorrectheid die kwam van twee of drie auteurs, waaran de huidige er eentje was (peterdagboek.blogspot.nl, 23-11-2017, door Peter Louter uitleg of detail - de voornaam van het subject luidt "Lamyae"):
  Alles aan Lamayae Aharouay is foutEen kop die in combinatie met die foto al volstrekt dodelijk voor iedereen die niet volledig door politieke-correctheid is bevangen. Zie je zoiets in het buitenland, dan denk je onmiddelijk: "islamitische barbarij". Zwarte weduwes. Bomaanslagen. Moord op ongelovigen uitleg of detail .

Auteur Peter Louter focust op wat direct zichtbaar is:
  ... Alles aan haar is fout. Boven haar column staat haar portret. Vanonder een somber gekleurde hijab kijkt ze de lezer aan met haar minzame blik, superieure glimlach en alles beter wetende ogen. ... één van de moslima’s die krantlezend Nederland voortdurend de maat neemt en tussen de regels door laat weten dat alles aan de islam eigenlijk beter is.    ...

En dat 'tussen de regels door' is in combinatie met die outfit eigenlijk al volstrekt overbodig: die outfit is er om aan iedereen te laten weten: "De islam is in alles beter".
    Ook bij auteur Louter is er net meestal als bij deze redactie sprake van een concrete aanleiding voor zijn observaties:
  Vandaag 23 november 2017 schrijft ze in haar column ‘Een hand van de agent’ over de blokkering van de ‘kickoutzwartepiet’-demonstranten. Ze kan zich inleven in de mensen die de blokkade hebben opgezet. “Als de politie komt krijg je een hand. Er wordt wat gelachen en gepraat. Het blokkeren van de snelweg is strafbaar, maar niemand krijgt een boete of wordt aangehouden. Mission accomplished. Lekker naar huis, stamppot eten ofzo.” En ze eindigt met: “Je hebt anderen een fundamenteel recht ontnomen. Je bent ingegaan tegen alles wat Nederland tot Nederland maakt. Je spuugde op de wet. Er wordt nog net niet voor je geklapt, Dat heet wit privilege.
    De reden waarom ik haar partijdig noem is dat ze zoiets nooit zou schrijven over de verstoorders van bijvoorbeeld demonstraties van Pegida. Maar nu een extreem-linkse organisatie de voet wordt dwars gezet is ze er als de kippen bij om te beweren dat het om een ernstig vergrijp gaat maar dat de blokkeerders er wel weg mee zullen komen omdat er allerwegen veel begrip voor hen bestaat. Ineens is Nederland geen Nederland meer omdat het fundamenteel recht van demonstranten onvoldoende werd beschermd en de blokkeerders er mee weg lijken te komen.
    Je hoeft niet eens heel erg tussen de regels door te lezen om te begrijpen wat ze bedoelt. De blokkeerders moeten heel streng worden gestraft als Nederland tenminste haar Nederland wil blijven. De mensen die begrip tonen, en daar zitten ministers bij, zijn fout. De wetten en grondwetten moeten worden gehandhaafd. Vrij baan voor (linkse) demonstranten. Zo vervalt Lamayae Aharouay in wetsfundamentalisme omdat het haar deze keer goed uit komt. Als echter antifa’s een Pegida-demonstratie verstoren, ja, dan moeten we pas begrip tonen, want die bestrijden tenminste fascisme en racisme.
    De hypocrisie van minderheden wordt bij haar herkenbaar als selectieve verontwaardiging.

Tot aan die laatste zin is het commentaar van Louter is identiek aan dat van dat van deze redactie. Maar dat 'hypocrisie van minderheden' is een veel te korte samenvatting van de kern van het probleem. Waar het hier om gaat, is dat de moslim-mevrouw qua cultuur, principes, ideologie en dergelijke helemaal nul komma niets gemeen heeft met de groep die ze verdedigt: de zwarten. Om heel precies te zijn: ze stamt uit de Arabische cultuur en wereld die de zwarten nog erger als slaven heeft behandeld dan de Europese landen. En daar nu nog steeds bijna net zo ernstig op neerkijkt. Ook ongelovigen, die zwarten, en eigenlijk doodgewoon barbaren ...
    De enig denkbare reden voor de steun van de moslim-mevrouw aan de zwarte zaak is de heel simpel: die van de gemeenschappelijke vijand. Deze gemeenschappelijke vijand:
  Sinds een aantal weken mag ze zelfs een nieuwe serie maken over de ‘gewone Nederlander’. Daarmee zet ze zich af tegen politici, in haar geval is dat Buma van het CDA, die het over de ‘gewone Nederlander’ hebben. ...

De vijand van de gekleurde immigrant is de "gewone Nederlander", wat natuurlijk een eufemisme of taalvervuiling of taalvervalsing is van wat iedereen weet wat er bedoeld wordt: de blanke Nederlander.
    En die vijandschap gaat dus ver:
  ... In een van haar columns in de NRC heeft ze ‘gewone Nederlanders’ opgeroepen om zich bij haar te melden. Alsof de NRC door de ‘gewone Nederlander’ zou worden gelezen. Nu doet ze wekelijks verslag van haar bezoek aan de ‘gewone Nederlander’. De eerste was een tandarts. In de serie verscheen ook volksrantcolumniste Sheila Sitalsing, die zich kennelijk ook als ‘gewone Nederlander’ had aangemeld.

De eerste is een academisch geschoolde en natuurlijk uiterst politiek-correcte want ook nog lezende het NRC, en de tweede is dus nog veel absurder: Sheila Sitalsing is even gewoon als Mark Rutte en al helemaal geen Nederlander, want hindoestaans-Surinaamse immigrant.
    Maar ja, en ook iemand die de moslim-mevrouw naar de mond praat, natuurlijk:
  ... In de serie valt te lezen hoe de ‘(on)gewone Nederlander’ leeft en werkt en wat hij bij de koffie serveert, maar vernemen we nooit iets over hoe hij denkt. We komen niet te weten hoe hij over de zwartepiet-discussie denkt, over integratie of over de islam. Dat lijkt me begrijpelijk. Als zo’n gehoofddoekte in de krant schrijvende mevrouw op bezoek komt, let je op je woorden en laat je niet het achterste van je tong zien. Kennelijk vraagt ze er ook niet naar en als het wel ter sprake zou zijn gekomen, schrijft ze het niet op.    ...

Allemaal om één en dezelfde reden: uit al die dingen blijkt hoezeer de moslim-mevrouw niet is een "gewone Nederlander".
  Ze vindt dat ze met haar hoofddoekje en vooringenomen columns als een ‘gewone Nederlander’ gezien wil worden. Voor mij zou ze dat pas zijn wanneer ze in staat is om de emotie achter de actie van de blokkeerders te begrijpen. Dat zijn ‘gewone Nederlanders’ die het niet pikken dat een kinderfeest wordt verstoord. Dat begrip heeft ze helemaal niet. Ze moeten zwaar worden gestraft omdat ze op de wet hebben gespuugd. Het zijn geen ‘gewone’, maar ‘verkeerde’ Nederlanders als het aan haar ligt. ...

Om heel precies te zijn: alle "gewone Nederlanders" zijn verkeerde Nederlanders, want hebbende een eigen cultuur, met onder andere de kleinigheid van Zwarte Piet. En dat is niet de cultuur van de islam.
    Islam en de Nederlandse cultuur ...het heeft iest an water en vuur. Het water en de koelheid en nuchterheid an de Nederlandse verlichting, en de hitte van de hete haat uit de woestijnen van het Midden-Oosten.


Naar Haatzaaien, allochtoon , Allochtonen, vijfde colonne , of site home .   

 

13 dec.2017