WERELD & DENKEN
 
 

Sociologische krachten en begrippen: holocaust, misbruik

 22 feb.2013

Het misbruik van het gebeuren van de holocaust is zo gewoon geworden, dat het in de meest irrelevante situaties wordt gebruikt om ook de meest banale argumenten kracht bij te zetten. Meestal niet expliciet, maar door verwijzing - indirect. "De ellende van de oorlog" tellen we niet mee, maar "We weten allemaal wat er gebeurd is in de oorlog" wel, want dat suggereert op de zaken meer dan de oorlog zelf. De holocaust. Hier eerst wat wat losse voorbeelden (de Volkskrant, 14-02-2013, door Marc Peeperkorn):
  Analyse | Crisis Cyprus

Is Dijsselbloem onhandig, of strategisch?

Voor de Cypriotische minister van Financiën Shiarly is het meer dan een misstap, hij vindt het een grof schandaal. ...
    Na afloop van de Eurogroep, maandagavond, liet Shiarly zijn frustratie de vrije loop. 'Waarom is iedereen zo oneerlijk tegenover Cyprus?', klaagde hij in gezelschap van enkele journalisten. ...
     Desgevraagd verklaarde Shiarly de onheuse behandeling uit de 'aangeboren slechtheid van de mens' en 'vooroordelen', die, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog, Europa veel onheil hebben gebracht. Zo diep zit de Cypriotische boosheid.

Zo diep zit het misbruik van de holocaust.

De Volkskrant wil de waarde van diversiteit benadrukken (de Volkskrant, 20-02-2013, door Philippe Remarque):
  Philippe Remarque: 'Goed Volk gaat even koffie halen en een stukje tikken', klonk het ter redactie

Ja, er zijn misschien wat bijgedachten te bedenken bij de Goed Volk-campagne van de Volkskrant, schrijft hoofdredacteur Philippe Remarque. Maar hij kijkt tevreden terug op de eerste campagnereeks. 'Inhoud en plezier, diepgang en persoonlijke smaak, willen we daarmee zeggen, het zit allemaal in de Volkskrant.'


De mannen van communicatiebureau KesselsKramer gaven ons ieder een dun en groot boekwerk in handen. Ik was gegrepen. Een campagne zonder loodzware ernst of bombast. Goed getroffen foto's.
    Een krant die zichzelf niet ziet als een belangrijke meneer, maar de lézer centraal stelt: een dromerige studente, Marokkaanse jongens met een open geest, een goedlachse man met een snor. ...

Eén op de veertig inwoners van Nederland is Marokkaan. Daarvan is er een fractie die studeert. En van die fractie heeft weer een fractie een open geest. Je kunt ze bijna tellen. Toch worden ze hier voorgevoerd als een representatief deel van Nederland. Uitsluitend en alleen om diversiteit, en de immigratie die daar bij hoort, voor te stellen als iets moois.
    En wat staat daar tegenover:
  'Goed volk' roep je in het zuiden van Nederland, als je bij een boerenhoeve op de deur klopt', wierp reclamebaas Erik Kessels tegen. Hij kan het weten, hij komt er vandaan. Maar toen Kessels weg was, kwamen we bij de nabespreking zorgwekkend snel terecht bij het nationalisme van de jaren dertig.

Natuurlijk gaat het niet om het nationalisme zelf, maar wat er in de naam daarvan is gebeurd: de holocaust.
    Maar dé inspiratiebron voor holocaust-misbruik van het laatste decennium is natuurlijk Europa. Natuurlijk was het altijd impliciet aanwezig, maar sinds het spook van de Europese eenwording wat tegenwind ondervindt, is de holocaust niet meer uit de media weg te slaan (de Volkskrant, 04-06-2012, dubbelcolumn door Thomas von der Dunk en Bert Brussen):
  Von der Dunk / Brussen

Euroscepsis is de angst voor één grenzeloze markt, meent Thomas von der Dunk. Nee, zegt Bert Brussen, het is de afkeer van de hautaine bangmakerij door de Eurofielen.


Bert Brussen

Dat Europa hét nieuwe verkiezingsitem is en tevens symbool staat voor de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden (Marie-Carmen & Roderick vs. Henk & Ingrid) lijkt mij evident. ...
    Bij het referendum van 2005 werd hun zo goed als verplicht om 'ja' te stemmen voor een Europese grondwet. Er was alleen niemand van de Eurofielen die ze duidelijk kon maken waarom precies. Wel had gans pro-Europa de beschikking over een weerzinwekkend arsenaal van bangmaakterreur. Wie 'nee' zou stemmen was eigenlijk al medeschuldig aan een nieuwe holocaust (voor wie het niet meer weet of niet meer wil weten: er werden serieus propagandaspotjes vertoond met daarin naar het oosten rijdende veewagons). Een 'nee' zou bijna zeker Het Grote Einde betekenen. ...

Met welke samenvatting dus een grote hoeveelheid verzamelwerk besparen.

Ook de rol in de meer impliciete aanloopperiode, toen "Europa" nog onbestreden prachtig was, is snel af te doen (de Volkskrant, 14-01-2011, door Jonathan Witteman):
  Egbert Myjer | Nederlandse rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de mens

'Mensen worden intoleranter, ook in Nederland'

Europees rechter Egbert Myjer ergert zich kapot aan 'zondebokdenken, superioriteitsgevoelens en eigen volk eerst-gedachten'.

Tussentitel: Het gaat om het hooghouden van de menselijke waardigheid

Een groot deel van het interview gaat over dat het EHRM verkeerd begrepen wordt, naar aanleiding van recent geuite kritiek. De kop laat ziet dat al die kritiek terecht is. Eerst even zoals het in het artikel staat:
  Myjer maakt zich zorgen over de groeiende onverdraagzaamheid tegenover minderheden, ook in Nederland. Tegen het Groningse universiteitsblad Checks & Balances sprak hij eerder dit jaar over 'de goedkope retoriek van lieden die zich ver verheven achten boven andere mensen die een andere huidskleur of geloofsovertuiging hebben'. 'Intolerantie, zondebokdenken, superioriteitsgevoelens, eigen volk eerst-gedachten; dat zijn zorgelijke situaties.'

Minderheden ... dan weet je al waar dit naar toe gaat:
  De mensenrechtverdragen zijn er gekomen om er toe bij te dragen dat de wereld nooit meer kan terugvallen tot de boosaardigheid en onmenselijkheid van wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.

Oftewel: de holocaust.

En wat explicieter (de Volkskrant, 16-10-2012, door Frits Bolkestein, van 1999 tot 2004 Europees commissaris voor Interne Markt):
  Doormodderen met een mislukte muntunie

Er is geen weg terug voor de, feitelijk mislukte, muntunie. Schadebeperking is nu nog het enige devies.


Er bestaat een groot misverstand over de Europese Unie. Dit is dat wie zich verzet tegen een federaal Europa of tegen voornemens van de Europese Commissie, tegen Europa zou zijn. Dat is niet zo, en het geeft geen pas hen 'populisten en nationalisten' te noemen, zoals de Portugese voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso in zijn Staat van de Unie deed. ...
    In 1978 zei bondskanselier Helmut Schmidt dat de Duitse buitenlandse politiek de last van het Duitse verleden te dragen had. Zijn opvolger Helmut Kohl was nog specifieker toen hij elf jaar later zei dat de beslissing de D-mark los te laten niet in het belang van Duitsland was, maar dat die beslissing politiek belangrijk was want 'Duitsland had vrienden nodig. Europa zou Duitsland niet moeten wantrouwen.' Het is dus duidelijk dat de muntunie een gevolg van de Tweede Wereldoorlog is en van de rol die Duitsland daarin heeft gespeeld. Een voormalige bestuurder van de Duitse Bundesbank zei dat de muntunie het gevolg van de Holocaust is. Dat is een grove formulering, maar daarom nog geen onjuiste.    ...

Of om precies te zijn: de inzet van het wapen van de holocaust door de joodse dragers van het eenwordingsproces, zoals Egbert Myjer (of in Nederland: Mom Wellenstein en Max Kohstamm uitleg of detail ), of, in de meeste gevallen: de dreiging ermee. Gesteund door de aanhangers van een van de joodse ideologieën: het neoliberalisme , waarmee het overgrote deel van de Europese oligarchie is meegenomen.

De Joden hebben in het kader van hun campagne om de holocaust in te zetten als politiek en cultureel drukmiddel hele instituten opgezet (de Volkskrant, 04-03-2013, door Eric Lichtblau (The New York Times)):
  Onderzoek nazikampen schokt zelfs kenners

Dertien jaar geleden begonnen onderzoekers van het Holocaust Memorial Museum in Washington aan een luguber project ...

Als ze dat project zo luguber of weerzinwekkend vinden, is er een simpel oplossing: niet aan beginnen. Dat er desondanks  wel aan begonnen wordt, wijst op een agenda. Die we dus al kennen.
    Goed, maar wat is zo nieuw en luguber dat we kennelijk nog niet wisten:
  Wat zij tot nu hebben gevonden ... Ongeveer 42.500 getto's en kampen in heel Europa zijn gecatalogiseerd, in Duitsland zowel als elders. Tot nu werd het aantal geschat op ongeveer zevenduizend.    ...
    'De aantallen zijn veel hoger dan waar we voorheen van uitgingen', zegt Hartmut Berghoff, directeur van het instituut.

Pardon...? Wat is daar zo luguber aan? Of je nu zes miljoen mensen vermoordt in 1000 kampen of in 10.000, dat is toch lood om oud ijzer. Slechts een kwestie van logistiek. Als waren er zes miljoen kampen waarvan in ieder slechts één mens was vermoordt. Dan had je het nog steeds over precies dezelfde moordpartij.
    Maar zoals gezegd: dit heeft een agenda. Dus wat zijn we naast de weinig relevante nieuwe feiten:
  Wat zij tot nu hebben gevonden, heeft ook de grootste kenners van de geschiedenis van de Holocaust geschokt. ...
    De omvang is zo onthutsend, dat Holocaustexperts twijfelden of ze het wel goed hadden verstaan, toen de leiders van het project een eerste presentatie van hun bevindingen gaven tijdens een academisch forum eind januari op het German Historical Institute in Washington.
     Hartmut Berghoff, directeur van het instituut. 'We wisten wel hoe vreselijk het leven in de kampen en de getto's was, maar deze cijfers zijn ongelooflijk.'

Een gotpse. Want er is geen syllabe veranderd aan het leven in de kampen.
    Dit is gewoon weer regelrechte hetze, met zelfs manipulatie van de feiten:
  Tussenstuk:
NIOD niet verrast
Ook in Nederland waren meer getto's en kampen dan de vijf doorgangs- en concentratiekampen die officieel staan geregistreerd. Het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie (NIOD) kijkt 'niet vreemd op' van het hoge aantal dat het Amerikaans Holocaust Memorial Museum telde. 'Wel vraag ik me af welke definities ze hebben gebruikt', zegt woordvoerder David Barnouw van het NIOD. 'Ze noemen bijvoorbeeld ook bordelen van de Wehrmacht. Die zijn in Nederland ook gesticht, maar binnen heel korte tijd weer gesloten omdat er geen behoefte aan was. De soldaten hadden vriendinnetjes genoeg in Nederland, ze hoefden niet naar bordelen.'

Aan welke hetze de Volkskrant dus weer eens bijna twee hele pagina's wenste te besteden:

Ja ja, het is maar goed dat dit probleem door het opgaan van Nederland in het Europese Imperium opgelost gaat worden.

Iedereen kent de kracht van het argument (de Volkskrant, 14-02-2013, door Marc Peeperkorn):
  Analyse | Crisis Cyprus

Is Dijsselbloem onhandig, of strategisch?

Misschien moeten investeerders en spaarders bij Cypriotische banken bloeden voor een Europese noodlening, opperde de voorzitter van de Eurogroep. Een beginnersfout?


Voor de Cypriotische minister van Financiën Shiarly is het meer dan een misstap, hij vindt het een grof schandaal. ...
    Na afloop van de Eurogroep, maandagavond, liet Shiarly zijn frustratie de vrije loop. 'Waarom is iedereen zo oneerlijk tegenover Cyprus?', klaagde hij in gezelschap van enkele journalisten. 'Het kleine eiland dat zoveel solidariteit met Griekenland heeft getoond toen dat euroland op omvallen stond.' Desgevraagd verklaarde Shiarly de onheuse behandeling uit de 'aangeboren slechtheid van de mens' en 'vooroordelen', die, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog, Europa veel onheil hebben gebracht. Zo diep zit de Cypriotische boosheid.    ...

Dus zit je boosheid diep, waar het ook over gaat, dan refereer je aan de Holocaust.

Net natuurlijk als het grote voorbeeld: de Joden zelf (de Volkskrant, 09-03-2013, van verslaggevers Avinash Bhikhie en Ad Bloemendaal)
  Israëlische woede doet Den Haag vrij weinig

Het Nederlandse voornemen om het label 'uit Israël' te weren van producten uit de omstreden bezette gebieden, stelt de verhouding met Israël zwaar op de proef. Israël reageert woedend, maar premier Rutte blijft van mening dat de Nederlandse consument het recht heeft om te weten waar producten vandaan komen.    ...
    Het Israëlische kabinet reageert niettemin hoogst verontwaardigd. Minister van Binnenlandse Zaken Eli Yishai, legt zelfs een verband met de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt het vreemd dat dit nu gebeurt, 'terwijl Nederland het niet nodig vond Joden volledig te compenseren voor land dat in de jaren veertig van hen is gestolen'.

Al gaat het alleen om handel: de Joden zetten de Holocaust in. Oh, en dit is dus géén antisemitisme! .

Deze verzameling is begonnen in februari 2013. Het volgende voorbeeld is wat minder frequent geworden. Nog niet zo lang geleden hoorde je het elke week (de Volkskrant, 22-03-2013, door Alfred Pijpers, schrijft over internationale vraagstukken):
  Het einde van de euro is nog niet het einde van de wereld

'Chaos', 'verwoesting' en 'oorlog' voorspellen Europese politici als de eurozone uiteenvalt. De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker vreest dat 'Europese demonen' weer wakker worden en vindt de overeenkomsten met de situatie van honderd jaar geleden 'frappant'. Toen stond de Eerste Wereldoorlog op uitbreken. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt, die getipt wordt om in 2014 Commissie-voorzitter Barroso op te volgen, meent dat het groeiend anti-Europees ressentiment weer tot 'onvoorstelbaar dramatische gevolgen' kan leiden. Ook hij verwijst naar het duistere Europese verleden: 'Hele volkeren, met name het Joodse, werden haast uitgeroeid. Wie wil dat opnieuw zien gebeuren?' ...

Alle propagandisten van smerige ideeën gebruiken graag de holocaust. Hitler zou het gebruikt hebben, als hij hem niet zelf had veroorzaakt. Verhofstadt gebruikt hem namelijk voor hetzelfde doel als Hitler:
  Alleen een echte politieke unie, met veel macht voor Brussel, kan Europa redden van de ondergang, zo verkondigen de federale onheilsprofeten.

Verhofstadt staat er ook net zo bij te brullen als Joseph Goebbels. Nodig hem uit in je studio om iet over Europa te zeggen, en je kan jezelf als presentator en alle andere gasten wel thuislaten. Verhofstadt houdt één lange litanie voor dreigementen over een aanstaande holocaust, waarbij zijn rechterarm driftig omhoog en weer omlaag staat te zwaaien ... Waarin hij overigens niet alleen is, want vrijwel alle andere EU-nazi's hebben precies dezelfde neigingen.

En, natuurlijk, krijgen we hier razendsnel te maken met de haatzaaier Francisco van Jole van de interculturele-haatzaaisite Joop.nl, die vindt dat het spreken over het Marokkanenprobleem hetzelfde als het veroorzaken van de holocaust, zie hier uitleg of detail . Wel erg voor die joden die nooit iets aan de vorm van overlast en criminaliteit hebben gedaan die bij Marokkanen heel gewoon is.
    Een klassiek voorbeeld. Aanleiding is het houden in de Tweede Kamer over het Marokkanenprobleem, naar aanleiding van het doodschoppen van een grensrechter door Marokkaanse scholieren die later bleken, samen met hun vrienden en soortgenoten, ook de buurt rond hun school bleken te terroriseren (Joop.nl, 06-04-2013, door Francisco van Jole - eindredacteur Joop):
  Het 'PVV-probleem'

Neo-NSB'ers of gewoon pestkoppen?


...    Er is in Nederland wel eens eerder zo over een bevolkingsgroep gedebatteerd in het parlement. Dat was in 1938 en toen heette het 'het Jodenprobleem'. NSB'er De Marchant et d'Assembourg voerde er het woord over. Het ging hem er uiteindelijk om, zo zei hij, het aantal joden in Nederland te verminderen door ze het land uit te zetten. En waar ging het de PVV om? Het uitzetten van criminele Marokkaanse Nederlanders. Maar dat is toch iets heel anders? Nou, aangezien volgens de PVV de meeste Marokkaanse Nederlanders crimineel zijn, mag ook duidelijk zijn welk eindresultaat dat oplevert.
    ... de PVV kiest hetzelfde etnische stempel als de NSB voor problemen en gelooft in dezelfde 'oplossing' als de NSB. Een tijdlang prijkte aan de gevel van de PVV-fractiekamer een NSB-vlag. Toen de media dat eindelijk opmerkten verklaarden de PVV'ers dat ze het 'niet geweten' hadden, dat het een NSB-vlag was. Is dat allemaal toeval?    ...
    ... denk ik ... dat de PVV stiekem bestaat uit neo-NSB’ers. ... Het is namelijk een pesterige partij, die graag provoceert. ...
    Zo gaat het steeds. Een debat met de PVV laat al snel een nare smaak na omdat de partij vooral revanchistisch is. ...

Natuurlijk hebben we de standaard-trucs als "Zij geen geen NSB'ers maar het lijkt er wel heel erg op" eruit gehaald. De boodschap is en blijft: "Het zijn NSB'ers".
    De reden voor dit misbruik is natuurlijk het verhullen van de werkelijkheid. die is dat als je dezelfde criteria zou hanteren als als Van Jole, moslims de ergste geloofsnazi's die je maar kunt voorstellen die moordlustiger zijn dan de Duitse nazi's, maar alleen de middelen van de Duitse nazi's ontberen uitleg of detail . En natuurlijk is Francisco van Jole zo'n beetje de Anton Mussert van die geloofs-nazi's. Die, en daar is komt geen enkele omweg aan te pas, recht-toe-recht-aan minstens zo antisemitisch zijn als de Duitse nazi's uitleg of detail .

Deze verzameling wordt razendsnel groter. In de volgende slechte zaak waarvoor de holocaust is misbruikt is dat al vele malen eerder gebeurd, maar dat was dus voor de start van deze verzameling (Volkskrant.nl, 19-04-2013, door Karel Smouter, mede-initiatiefnemer van de Vluchtkerk en hoofdredacteur van opinieblad De Nieuwe Koers. Deze week richt hij met enkele anderen stichting Here To Support op. Een collectief van Nederlanders die het protest van uitgeprocedeerde asielzoekers versterken en ondersteunen):
  'Teeven, 'verwijderbaar' gebruik je voor genitale wratten en graffiti, niet mensen'

De Domatov-casus toonde aan dat Nederland de afgelopen decennia simpelweg is opgehouden een toevluchtsoord te zijn, vindt Karel Smouter, mede-initiatiefnemer van de Vluchtkerk.


Het moeten voor asielzoekers onwerkelijke en voor de familie Dolmatov onverdraaglijke beelden zijn geweest. Direct nadat staatssecretaris Teeven een motie van wantrouwen 'overleefd' had stonden de kamerleden die tegen de motie stemden in de rij om hem te feliciteren. ...
    Toch gingen mijn ogen al eerder open. Toen ik als journalist verslag deed van het massale protest tegen de onrechtmatig verlopen verkiezingen in Iran (Juni, 2009) klampten diverse Iraniers op straat in Teheran mij aan. 'Hier zijn mijn adresgegevens. Schrijf me als ik welkom ben in jouw land. Dit is geen leven.' ...    ...
    'De asielzoeker stond als verwijderbaar in het systeem aangevinkt.' De grootste ophef tijdens de debatdag over de casus-Dolmatov ging over het feit dat dit in enkele gevallen ten onrechte gebeurd was. Maar de dames en heren politici namen met de term verwijderbaar een term over uit het computersysteem dat de IND gebruikt.
    Verwijderbaar. Een term die doorgaans alleen voor genitale wratten, graffiti en kauwgomresten gebruikt wordt. Maar nu: voor mensen. Geen zielige mensen, maar niettemin: kwetsbare mensen. Want overgeleverd aan de zorg van onze overheid.
    Ik denk niet dat ik er nog veel over hoef te zeggen. 'Verwijderbaar'. Toen ik me hierover verbaasde merkte iemand op Facebook op: 'Zullen we hem Eichmann in Jeruzalem sturen?' In dit boek analyseerde Hannah Arendt hoe 'banaal' het kwaad dat in de jaren '30 haar thuisland in de greep kreeg eigenlijk ontstaan is. Ik reageerde moedeloos op haar oproep: staatssecretaris Teeven omschreef zich al bij zijn entree in de landelijke politiek als iemand die 'niet van boeken lezen' hield.
    Maar banaal is het. En kwaad. En daarmee heeft Hannah Arendt nog altijd niets aan relevantie verloren.

Banaal en kwaad is het de holocaust te gebruiken voor de kwaadaardige zaak om Nederland vol te laten stromen met de honderden miljoenen overal ter wereld die op enigerlei wijze onderdrukt worden, laat staan de miljarden die wier mensenrechten geschonden worden omdat ze zo arm zijn, en ook onze steun verdienen. Dit is een kwaadaardige zaak omdat dat als eerste onze verzorgingsstaat kost, wat deels al gebeurd is, en ten tweede de hele rest van Nederland. Vanwege de onderlinge oorlogen die dan tussen al die oude vijanden zullen uitbreken in de strijd om de dan schaarse bronnen.
    Een kwaadaardige grote zaak, is dat, het vrije-immigratiefundamentalisten. En zo langzamerhand raakt die holocaust merkbaar bezoedeld door de associatie met dit soort zaken. Was die holocaust zelf wel ....

En daar hebben we het archetypische, klassieke, voorbeeld (de Volkskrant, 26-04-2013, ingezonden brief van Anat Sultan-Dadon, ambassade van Israël, Den Haag):
  Cartoon

Op 20 april jongstleden verscheen er een antisemitische cartoon in de Volkskrant. ...

Hier kunnen we niet verder over praten zonder de cartoon te laten zien:

Het onderwerp: atoomwapens. En een cartoonist doet niet in gedetailleerde overwegingen maar in wat simpeler emoties rondom politiek en maatschappelijke verschijnsel, en heeft daarbij ook nog de rol van het roepende jongetje en de kleren van de Keizer. In dit geval overduidelijk gaande over iets dat voor iedereen open en bloot te zien is maar door vrijwel niemand wordt aangeroerd: de hypocrisie rond atoomwapens. Een hypocrisie die bij alle onderwerpen van buitenlandse politiek al onverdraaglijk stinkt, maar bij dit onderwerp helemaal de neusgaten doet dichtslaan. Met als meest actuele voorbeeld de al jarenlange campagne van Israël tegen de eventuele atoombom van Iran. Israël dat zelf atoombommen heeft. En dat hardnekkig ontkent.
    Dat is de achtergrond. En het specifieke onderwerp is het rondtoeteren door Noord-Korea dat het atoombommen heeft, precies het omgekeerde van wat normaliter de gang van zaken is.
    Dat is het onderwerp, en aan de cartoonist om de betreffende situatie uit te beelden. Nu kan je niet alle afzonderlijke bewoners van Noord-Korea en Israël in een plaatje stoppen. Alleen maar de contouren van de landen zou wel kunnen, maar is niet leuk zijn. En dat moet een cartoon toch ook zijn: enigszins of liefst wat meer humoristisch. En wat is dan een standaardmethode: je schetst archetypes, en dat dan nog op een sterk overtrokken manier. Engeland: John Bull. Of Margaret Thatcher. Amerika: een adelaar. Nederland: een boerin met kaas - Frau Antje.
    Dus gevraagd een beeldende, archetypische voorstelling van Noord-Korea en Israël. Die van Noord-Korea is voor de hand liggend: dictator Kim. En die van Israël evenzeer: een chassidische Jood.
    En daar staan dus, in die cartoon, Kim Jung Un, de huidige Kim, en een chassidische Jood.
    Verder met de reactie van de ambassadeur:
  Deze cartoon stelt op de meest onsmakelijke manier het antisemitische stereotype van de Jood voor ...

Oftewel: je mag geen chassidische Jood portretteren als staande voor de staat Israël, omdat portretten van chassidische Joden eerder gebruikt zijn door antisemieten.
    Het is een standpunt waar je wel een discussie over kan beginnen. Maar die discussie is even snel weer afgelopen. Want als je dit als geldig argument ziet, kan je het overal toepassen waar ooit kritiek op Joden of de Joodse staat wordt geleverd. "Kritiek op Joden ... dat hadden de antisemieten ook". "Kritiek op Israël? Dat is kritiek op Joden en dat hadden de antisemieten ook". Die discussie is hiermee afgelopen.
    Natuurlijk zijn er ook argumenten aan te voeren als "kiesheid" en "goede smaak". Die argumenten zijn allang versleten door het inmiddels ingekankerde misbruik van de zaak van de holocaust, met name met betrekking tot de staat Israël. En los van die staat belijden joden in de maatschappelijke discussie in sterke mate standpunten die ten sterkte bestreden mogen en zelfs dienen te worden, welke discussies ze zelf vervuilen met misbruik de holocaust uitleg of detail . Dus de argumenten van "kiesheid" en "goede smaak" zijn ook allang ontkracht.
    De cartoonist is dus volledige gerechtvaardigd in zijn aanpak van de slechte zaak: de hypocrisie rond atoomwapens. In sterkste mate mede begaan door de staat Israël. Waarvan de Israëlische ambassadeur de vertegenwoordiger is. Die dus het holocaust-wapen inzet ter verdediging van zijn gitzwarte zaak. Op de meest grofstoffelijke manier:
  Deze cartoon stelt op de meest onsmakelijke manier het antisemitische stereotype van de Jood voor, waardoor de cartoon alle grenzen van humor en kritiek overschrijdt.
    Vooral in Nederland, waar het grootste deel van de Joodse gemeenschap werd vermoord tijdens de Holocaust,

Namelijk met morele chantage. Gebaseerd op een keiharde leugen, want de Joodse gemeenschap is absoluut niet in Nederland vermoord. Dat is gebeurd in Duitsland. En hij heeft nog meer leugens in petto:
  De cartoon is een voorbeeld van een klassiek antisemitisme en stelt het Joodse volk voor als een samenzwerende, gevaarlijke bedreiging voor de wereld (in tegenstelling tot het ongevaarlijke Noord-Korea, volgens deze cartoon).

Beide interpretaties zijn volstrekt onjuist. Uit niets blijkt dat Noord-Korea hier als onschuldig wordt afgeschilderd, en uit niets blijkt dat hier gedoeld wordt op een Joodse samenzwering. Waarop, het kan niet anders, de psychologische verklaring van toepassing is dat die Noord-Koreaanse onschuld en die Joodse samenzwering werkelijkheden in de geest van die ambassadeur zijn.
    De conclusie hieruit kan er meer een enkele zijn: Die Israëlische ambassadeur probeert morele chantage te plegen op basis van leugens. Ongetwijfeld wat volgens die ambassadeur de antisemieten roepen over Joden. Waarmee die ambassadeur dus in feite betoogt dan de antisemieten gelijk hebben. En het verbieden van de waarheid is een nog veel hachelijker zaak dan antisemitisme. Hoewel Joden het daar niet mee eens zullen zijn. Maar er leven meer mensen op de wereld dan alleen Joden. Hoewel de Joodse religie daar anders over denkt. Want volgens die godsdienst zijn de Joden het door God uitverkoren volk, en dus is de rest minderwaardig. Untermenschen.
    En hier kan de cirkel gesloten worden. Die superieur-inferieur houding ten opzichte van de rest van de wereld is natuurlijk ook een atoomwapen: een cultureel atoomwapen. Ingezet door de Joden al zo'n vijfduizend jaar lang. Het is nauwelijks verwonderlijk dat dit het inzetten van dit atoomwapen voor fall out heeft gezorgd in de vorm van pogroms en een holocaust.

Hier een dubbelslag van de Hans uit het bekende Joodse geslacht Vuijsje (de Volkskrant, 01-05-2013, door Hans Vuijsje):
  Shoah is verwaterd tot 'voor ieder wat wils'

De Nationale Herdenking 2012 werd omringd door een aantal incidenten die velen beroerde. ...
    De afgelopen weken heeft Joods Maatschappelijk Werk (JMW) door het land heen bijeenkomsten gehouden met als thema 'Herdenken en de Tijdgeest'. Uit deze bijeenkomsten komt een beeld naar voren van een gemeenschap die het gevoel heeft dat antisemitisme in de Nederlandse samenleving toeneemt, zich kwetsbaar voelt en - vooral - het gevoel heeft 'er alleen voor te staan'.    ...
    Gevoelens van onbehagen bestaan al langer. In 2000 en 2010 deed het instituut NIDI onderzoek onder Nederlandse Joden. In 2000 dacht 78 procent van de Joden dat er in Nederland enigszins of in aanzienlijke mate sprake was van antisemitisme. In 2010 was dit percentage gegroeid naar 87. In 2000 gaf 41 procent van de onderzochten aan zelf antisemitisme ervaren te hebben; in 2010 was dat 48 procent. De helft had het gevoel in die tien tussenliggende jaren kwetsbaarder te zijn geworden.
    Meerdere factoren hebben daaraan bijgedragen. Zoals de verruwing in de omgangsvormen. 'Je zegt wat je denkt en doet wat je zegt' lijkt misschien een mooi devies, maar wekt bij menigeen met traumatische oorlogservaringen angst op. ...

Wat natuurlijk slaat als een tang op een varken. Maar dat dient allemaal ter verhulling van de werkelijke klacht.
  Hoelang wordt in de voetbalstadions niet al 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' gescandeerd?    ...

Wat niets met de etnische groep van Joden te maken heeft, maar met Ajax-supporters die zichzelf afficheren als "Joden". Nog meer verhulling
  Bovenop deze verruwing in de samenleving is de afgelopen jaren een sterke stroming van fundamentalistisch-atheïsme ontstaan.

We zijn er bijna ...
  Een tendens die zich uit in een zeer kritische houding naar religieuze en culturele groepen.

Nu zijn we echt heet ...
  Die stroming heeft duidelijke gevolgen voor Joden. Joden worden - ik stel dat nu even wat karikaturaal - gezien als een sekteachtige groep met obscure gebruiken. Jongetjes worden lichamelijk misvormd (besnijdenis) en dieren mishandeld (ritueel slachten). Van enige nuancering is geen sprake.

En daar zijn we: bezwaren tegen gebruiken stammende van 5000 jaar voor Christus, barbaarse gebruiken, zijn antisemitisme. En een schending van de heiligheid van de Shoah. De Holocaust. Omdat het Joodse gebruiken zijn. En, is dus kennelijk de redenatie: "Alle kritiek op Joden of Joodse gebruiken is antisemitisme".
    En hierin schuilt, net als bij de andere soort van semitische immigranten (Arabische volkeren zijn ook semieten) ook een sterke component van Nederlandhaat uitleg of detail :
  De Shoah is ... waarbij men zich niet realiseert dat in ons land het Jodendom daarvan meer te lijden heeft gehad dan in enig ander West-Europees land.

Dat is doodgewoon omdat Nederland het dichtstbevolkte en best georganiseerde land was, ook in die tijd (na Duitsland, maar dat om voor de hand liggende redenen niet mee). Het heeft niets te maken met een andere houding van Nederlanders. Eerder is het zo dat Polen veel ergere antisemieten zijn, net als Balten (Demjanuk).
    Vuijsje conatsteert spijtig:
  De Shoah geniet weliswaar nog altijd veel aandacht, maar de 'onschendbaarheid' waarmee het thema ooit was omgeven is verdwenen. In het spraakgebruik is 'Shoah' verwaterd tot een algemene standaard voor het slechte, waarvan velen zich in hun belangenbehartiging bedienen, van de dierenlobby tot de milieubeweging.    ...
    De Shoah is het laatste decennium steeds meer een enigszins abstract containerbegrip geworden,

Het is nog lang niet zo ver, maar de acties van lieden als Hans Vuijsje hebben het proces wel een klein stukje op weg geholpen.
    Let overigens op de vrijwel ongekende snelheid waarmee deze en de aanverwante verzameling over misbruik van de beschuldiging van antisemitisme uitleg of detail gevuld zijn geworden.

En het gaat met deze snelheid door (de Volkskrant, 03-05-2013, door Sascha Bronwasser):
  Onderbuikadres

Op een vrijwel intact gebleven onderduiketage in Amsterdam komen WO II en kritiek op het huidige politieke klimaat samen. .

Tentoonstelling | Shapeshifting in Castrum Peregrini | Herengracht 401, Amsterdam | T/m 23/6, wo - vr, donderdag beperkte rondleiding door onderduiketage.

Je ziet de gore propaganda al aankomen. Meteen maar meteen het doel eruit gehaald:
  De tentoonstelling Shapeshifting bij Castrum Peregrini is onderdeel van de grotere manifestatie 'My Fiend, My Enemy, My Society' (zie kader). Naast de vele onderdelen daarvan die vooral over vriendschap en vertouwen gaan, klinkt hier een donkerder geluid. Het is een expositie ontstaan uit zorg. De samenstellers Danila Cahen en Maria Barnas liepen vanaf de toetreding van Geert Wilders' PVV tot het hybride kabinet Rutte I rond met het plan. ...

Het nomadisme , hier mogelijk dus ook van de cultureel aangeboren soort, iets iets dat diep in de ziel zit of kruipt.
  ... Toenemende intolerantie, de verharde toon, de afkalvende zorg, het afschrijven van groepen mensen ...

Achtereenvolgens: de toenemend intolerantie ten gevolge van de instroom van leden uit zeer intolerante culturen, afkalvende zorg door parasitisme door leden van die achterlijke culturen uitleg of detail uitleg of detail , en iets waarvan het tegenovergestelde gebeurt: het eindeloos proberen om iets te maken van niets uitleg of detail (niets doen tegen). En als klap op de vuurpijl:
  'Nu worden illegalen gelijkgesteld aan criminelen. En het wordt geaccepteerd'.

Iedereen moet vrij toegang krijgen tot Nederland. De kern van het nomadisme.
    Welke gore nomadistische propaganda wordt gestrooid op een veld dat eerst zo goed mogelijk vrij wordt gemaakt door de inzet van de atoombom:
  ... het is not done om de vergelijking met de aanloop naar WOII te maken, maar misschien is het tijd dat wel te doen.

Oftewel: omdat Hitler Joden heeft vermoord, moeten wij onbeperkt religieuze nazi's uit achterlijke culturen toelaten. Kijk maar:
  En nu staat tussen de portretjes van onderduidkers, op een klein dressoir, een iPad met daarop een videoportret in zwart-wit van de Egyptische kunstenares Dina Danish. Ze heeft een ouderwets gezichtje dat zo in de omgeving opgaat. Maar ze beweegt en ze praat, nee, ze vúúrt woorden af die zij in het Frans en Duits moet leren uitspreken. 'Amateur' wordt 'armature' (wapenrusting), van het 'Fingerspitzengefühl' blijft alleen nog 'spucken' (spugen) over.
    Het taalkundige werkje Practicing Foreign Languages (2008) krijgt door de omgeving extra lading. Hier poogt iemand wanhopig en tot haar grote frustratie niet op te vallen, te assimileren. Onder te duiken, zo je wilt.

Wij moeten als die christenen-vervolgende en vrouwen-verkrachtende Egyptenaren uitleg of detail toelaten, omdat in de oorlog de Joden moesten onderduiken. En wat er al is, vragen te integreren dat wil zeggen zich aan te passen mag ook niet, want dat is assimileren en dus "onderduiken". Oftewel: een oproep om ze rustig hun christenen-vervolgen en vrouwen-verkrachten in Nederland te laten voortzetten uitleg of detail .
    Natuurlijk bedoelen al die mensen dit allemaal heel anders, en worden hun bedoelingen hier helemaal verkeerd uitgelegd, maar daar hebben normale mensen lak aan. Bedoelingen. Die kijken naar de resultaten van woorden en daden.
    En deze smerigheden worden allemaal verantwoord met de holocaust.

Iemand heeft commentaar geleverd op de nieuw-uitgesproken wens van sommige eurofielen en EU-imperialisten om zich te gaan bemoeien met de democratiegehalte van de lidstaten, zoals het eerdere plan om anti-Europese partijen te verbieden. De eurofielen klimmen onmiddellijk in de pen (de Volkskrant, 08-05-2013, door Sophie in 't Veld, voorzitter van de D66-fractie in het Europees Parlement):
  Democratie Europa kan niet zonder waakhond

Een waakhond voor democratie en grondrechten in Europa is essentieel voor een gezonde, weerbare democratie. Een vitale democratie doet aan kritische zelfanalyse. Zelfgenoegzaamheid maakt onze democratie juist zwak.   ...

Er is natuurlijk maar één enkele waakhond van de democratie: stemmingen gehouden onder het volk. Maar daarover heeft Sophie in 't Veld, allang bekend als de Frau Goebbels van het Vierde Rijk omdat ze het zo vaak over het Derde Rijk heeft en daar kennelijk naar terug verlangd, het op geen enkele wijze. Au contraire:
  Maar een democratie is meer dan algemeen kiesrecht. ... aangezien geen enkel volk vanzelf en voor eeuwig immuun is voor antidemocratische 'ontsporingen' zijn er wetten en instanties om toe te zien op de naleving van de democratische spelregels en de grondrechten. Op nationaal, maar ook op internationaal niveau. ...
    ...door de opkomst van populistische en extremistische partijen gelijkheid voor de wet en rechten van minderheden steeds meer ter discussie staan.

Het volk wil de vrije-immigratieplannen van het Imperium tegenhouden, en dat moet ten koste van alles, zelfs de democratie, voorkomen worden. En dus ook door de inzet van de verbale atoombom:
  De recente geschiedenis van dit continent, inclusief Nederland, levert echter voldoende bewijs van het tegendeel. De twintigste eeuw, de eeuw van de volwassen parlementaire democratie, is getekend door een lange reeks oorlogen en dictaturen. ... algemeen kiesrecht heeft ons continent bepaald niet behoed voor ontsporingen, waaronder twee wereldoorlogen en de Holocaust.

Ja ja, vanwege de holocaust moeten we iedereen onbeperkt toelaten, en vrijelijk zijn terreur-ideologie en andere culturele achterlijkheden laten inbrengen in onze maatschappij. Niet meer veilig over straat? Niets tegen te doen ... De holocaust.

En daar is de inspiratiebron van het immigratie- en integratiedebat (de Volkskrant, 08-06-2013, column door Arnon Grunberg):
  Legitimatie

Het zal niemand verbazen dat de Kinderombudsman bekend maakte dat het Nederlandse asielbeleid asielkinderen schaadt. ...

Een gore leugen van die Kinderombudsman. Die zogenaamd geschade asielkinderen zijn onderdeel van de systematische kindersmokkel van de aartsbedriegers uit Somalië die Nederland op de meest schunnige wijze misbruiken.
  Omdat er een keer misbruik was geconstateerd, zou de strenge procedure gerechtvaardigd zijn.    ...
    Toch kan het probleem niet worden opgelost door het Nederlandse beleid een beetje aan te passen.
    In 1948 werd een staat voor Joden gecreëerd omdat men vond - en niet geheel ten onrechte - dat er geen toekomst was voor Joden in Europa.
    Zo zou er nu een staat voor illegalen moeten komen.
   Het is de vraag waar deze staat gesticht zal moeten worden, maar onbewoonde plekken zijn er genoeg en bepaalde delen van Europa lijden onder ontvolking.

Oftewel: vanwege de holocaust, moeten we nu bedriegers uit Somalië, Afrika en de hele wereld toelaten. Zodat die Europese cultuur, die hatelijke cultuur die het beter doet dan die van de Joden, eindelijk ten onder gaat. Dit onder het bekende motto van de Jonden:
  In de grondwet van deze staat zou een zogeheten 'recht op thuiskomst' moeten worden opgenomen onder het motto: iedereen is illegaal.

Waarmee de smeerlap natuurlijk wil zeggen: "Iedereen is legaal".

Israël schendt het internationaal recht door producten uit de bezette gebieden te voorzien van het label "Made is Israel", en de Europese Unie overweegt sancties. Pro-Israëlische hardliners, oftewel "zionisten", willen dat natuurlijk voorkomen. Dat doe je dus zo (de Volkskrant, 24-09-2013, door Alfred Pijpers, oud-docent politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden):
  Boycot Israël zou vooral Europa schaden

Met strafmaatregelen tegen Israël zou Europa historische gevoeligheden miskennen en gedeeld intellectueel kapitaal vernietigen.


... De Europese Unie heeft deze zomer scherpere economische maatregelen aangekondigd tegen de Israëlische bezettingspolitiek. Met instemming van Den Haag. Zo mogen producten van joodse kolonisten die hier worden ingevoerd niet langer als made in Israel worden bestempeld, met alle handelsvoordelen van dien. ...
    De vergissing gaat terug op het verleden. Helaas een onvermijdelijk thema in de relatie tussen Europa en Israël, zeker als de term 'boycot' valt. Velen in Israël beschouwen Europa namelijk in zijn geheel, dus niet alleen Duitsland, als de bakermat van de Jodenvervolging. En ook dat is wel een beetje terecht. Het is niet altijd zeker wat made in Israel inhoudt, maar het is wel zeker dat de systematische en wrede moord op miljoenen weerloze Joodse medeburgers van een heel duidelijk etiket kan worden voorzien: made in Europe. ...

Waarop nog een heleboel soortgelijke taal volgt, die al redelijk snel ronduit racistisch wordt: "Joden zijn GOED", of in Pijpers woorden:
  ... het oude wijze volk ...

Met aan het einde een herhaling van het begin:
  Het is eigenlijk nogal genant dat de EU op tamelijk grote schaal Joodse kennis moet importeren die in het verleden op eigen bodem is weggevaagd.

Als je al dit soort racistische onzin eraf kookt, blijft als kern van dit betoog over: "Omdat de Duitsers de Joden hebben mishandeld, mogen de Joden de Palestijn mishandelen". En dat is al vele decennia lang het uiteindelijke argument. Zodat de redactie het al eerder afgekort uitleg of detail had tot:
  Sam en Moos zitten in het concentratiekamp.
Sam: "Heb je ook zo de pest aan die Hitler?"
Moos: "Ja. Ik denk dat ik na de oorlog maar Palestijnen ga vermoorden!"

Hierop kreeg de redactie advies dat dit te ver ging. Het is volkomen duidelijk dat het artikel van Pijpers en de houdingen die eruit spreken oneindig veel verder gaan. Verder gaan op paden richting holocaust-achtige verschijnselen.

Ook binnen de Joodse groep is er een minderheid die wel enig gezond verstand heeft (de Volkskrant, 30-09-2013, ingezonden brief van Alfred Feberwee, secretaris Een Ander Joods Geluid, Amsterdam):
  Boycot

In zijn stuk 'Boycot Israël zou vooral Europa schaden' (O&D, 24 september) haalt Alfred Pijpers helaas meerdere zaken door elkaar. Hij betitelt twee beperkte richtlijnen zoals nu voorgestaan door de EU met betrekking tot Israël zonder bedenken als een 'brede boycot'.
    Dat lijkt welhaast opzet. Hij legt immers correct uit wat bedoelde EU-richtlijnen inhouden: producten uit de bezette Palestijnse gebieden mogen niet als 'Israëlisch' geëtiketteerd worden en - de tweede richtlijn - voorkómen moet worden dat onderzoeks- en andere EU-gelden direct of indirect bij de joodse nederzettingen in bezet Palestina terecht komen.    ...
    Hij weet zelf ook wel dat zijn redenering als betreft het hier een brede boycot, en 'onbesuisde Europese sancties', geen flintertje hout snijdt. Dus rolt hij het zwaarste geschut uit om een schijn van geloofwaardigheid aan zijn 'betoog' te geven met, jawel, de Holocaust. Een irritant zwaktebod, waarmee die verschrikkelijke historische gebeurtenis langzaamaan verwordt tot een duizenddingendoekje . Het gaat bij de EU-richtlijnen om het niet langer willen steunen van een misstand, de bezetting van het ene land, Palestina, door het andere, Israël.    ...

Oftewel: zaak bewezen, volgende de richtlijnen van de informatieregels : ook al is de groep van Een Ander Joods Geluid (heel) klein ten opzichte van de hardliners, het feit dat ze een mening verkondigen die ingaat tegen het oppervlakkige eigenbelang van de groep maakt deze op zijn minst 80 procent meer waarschijnlijk.

Zoals gezegd, de voorgaande is een zeldzame uitzondering. Met name in de media hanteren de Joodse vertegenwoordigers de holocaust alsof het een broodje kaas is (de Volkskrant, 12-10-2013, column door Olaf Tempelman):
  Niet alle boeken bereiken de mensen die ze moeten lezen. Olaf Tempelman brengt mens en boek bij elkaar.

Een boek voor...

Waarom Bashar al-Assad Eichmann in Jeruzalem van Hannah Arendt moet lezen


Tussentitel: Het familiebedrijf Assad handelt in repressie

... Dat een dictatorszoon ook heel gewoon kan zijn, zie je aan Bashar al-Assad, tot 1994 oogarts in Londen. 'Beleefd en bijzonder vriendelijk', typeerde de Nederlandse fotograaf Jeroen Kramer hem dinsdag in de Volkskrant. ...

Olaf Tempelman is van de politieke-correcthied zelve. En de politieke-correctheid stelt dat de Syrische preisent Assad de duivel is, en de soennitische terroristen die tegen hem strijden live knuffelbeertjes zijn. Dus gaat in het hoofd van Tempelman, bij  het vernemen van een ietwat meer genuanceerd beeld over Assad, de schakelaar van het zwart-denken over om die kleine nuancering weer recht te zetten. En in zijn door zijn cultuur gedomineerde hoofd zitten door zijn cultuur ingebakken denkbeelden. Dus wat hanteer je om de nuancering van het zwart-beeld weer recht te zetten?:
  Verliest de staatsveiligheidsdienst de controle over de bevolking, dan wordt geweld gebruikt. Zo draaide de winkel lang voor vader de boedel overdroeg. De 'eigenlijk heel gewone' zoon doet wat er van iemand in deze bedrijfscultuur wordt verwacht. Zulke mannen werden vaker gesignaleerd. Een halve eeuw geleden schreef Hannah Arendt over een SS Obersturmbannführer die terecht stond in Jeruzalem: dit is niet het monster waarvoor hij wordt aangezien, dit is eigenlijk een heel gewone man.
    Tot op de dag van vandaag ligt die these onder vuur: Adolf Eichmann ...

De holocaust! Assad is Eichmann.
    Wat gemakkelijk. Je hoeft helemaal niet meer na te denken over die soennitische terroristen. Maar dat waren toch al lieve teddybeertjes met baardjes ...

De kampioen ideologische smerigheid scoort ook op deze schaal de top (de Volkskrant, 11-11-2013, column door Arnon Grunberg):
  Kristallnacht

9 november is een historische dag in de Duitse geschiedenis. In de nacht van 8 op 9 november 1923 mislukte de putsch van Hitler, die in de Bürgerbräukeller in München was begonnen. ....
    De Duitse journalist Konrad Heiden schreef, gebaseerd op ooggetuigenverslagen, een boek over de Kristallnacht. In Oostenrijk werd een Joods echtpaar gearresteerd. Het verzoek om hun tien maanden oude baby mee te nemen werd geweigerd. De baby bleef daarom achter in de woning. Een wachter posteerde zich voor de deur om het huis te bewaken. Na twee dagen stopte het geschreeuw van de baby.

Je reinste holocaust-porno, met slechts één enkel doel: "Durf ons niet tegen te spreken of onze kwaadaardige ideologieën uitleg of detail aan de orde te stellen".

Geert Wilders heeft een sticker uitgebracht met teksten die een speigelbeeld zijn van wat er in de koran staat. En meteen rollen de treinwagons weer (de Volkskrant, 20-12-2013, van verslaggeefster Maartje Bakker):
  Sticker PVV tegen islam wekt wrevel

Het kabinet neemt met kracht afstand van een stickeractie van PVV-leider Geert Wilders. Dit hebben de PvdA-ministers Timmermans en Asscher donderdag laten weten.
    De bewindslieden spreken van een walgelijke actie ...
    Op internet zijn sommige reacties militant. Omdat Wilders oproept de sticker ergens op te plakken, 'zoals ik, op de deur van mijn werkkamer', schuwen mensen vergelijkingen met een bordje uit de Tweede Wereldoorlog niet: 'Joden niet gewenscht'.    ...

En ook de Volkskrant schuwt dit dus niet, bij gebrek aan een veroordeling.

Max Pam hadden we nog niet gehad in deze verzameling. Hier is hij - onderwerp: de Olympisch Winterspelen in Sotsji, Rusland, in wlek land ze de schanddaad hebben begaan om openbare misdragingen van homo's te verbieden. Max Pam voor een boycot (de Volkskrant, 22-01-2014, column door Max Pam):
  Vuile handen en eigen verantwoordelijkheid

Tussentitel: Mijn moeder haakte af toen de Spelen van 1936 naar Berlijn gingen

... fenomeen speelt bij de vraag of de Olympische Spelen in Sotsji moeten worden geboycot vanwege mensenrechtenschendingen in Rusland. President Poetin probeerde ons nog gerust te stellen, maar hij maakte het alleen maar erger door te zeggen dat homo's best welkom zijn, als zij maar van de kinderen afblijven. Ook de klassieker dat men homo's heeft onder zijn beste vrienden was niet ver weg, al sprak Poetin over 'goede kennissen'. Iedere nazi kende ook een Jood, en dat was okay, zolang die maar van de kinderen afbleef.
    Opmerkelijk is dat de vraag naar de boycot aan vrijwel iedereen wordt gesteld, behalve aan de sporters zelf. Zij zijn degenen die naar Sotsji gaan, maar net als Kalasjnikov hebben zij de morele vraag en de antwoorden daarop uitbesteed aan bobo's en politici. Mijn moeder heeft eens bijna voor dezelfde vraag gestaan, toen zij in de jaren dertig werd geselecteerd voor de Olympische voorwedstrijden schoonspringen. ...
    Mijn moeder zag af van verdere training toen de Olympische Spelen van 1936 werden toegewezen aan Berlijn, waarbij overigens ook een rol speelde dat haar preutse (eerste) man het onprettig vond dat zij zich in het openbaar in badpak vertoonde. Uit principiële overwegingen bleef de Nederlandse turnploeg destijds thuis, evenals de krachtsporters. Ook individuele atleten meden Berlijn, zoals Tollien Schuurman (hardlopen) en Wim Peters (hinkstapsprong). De Joodse bokser Ben Bril had geen zin in Berlijn. ...
    Anders dan in 1936 hoor je nu weinig van individuele atleten. De moderne sporter verkeert in de situatie dat hij (of zij) geen verantwoordelijkheid meer hoeft te dragen. ...
    Hiermee is ook verklaard waarom de koning naar Sotsji gaat. ...
    Het moet heerlijk zijn om geen eigen verantwoordelijk te hebben.

Ja ja, een verbod op openbare homo-misdragingen is net zo erg als het vergassen van 6 miljoen Joden.
    Dit was de reactie van de redactie op de website van de Volkskrant:
  Ja ja, natuurlijk: een anti-homopropagandawet is natuurlijk volkomen hetzelfde als Joden vergassen ... Je gaat je dan wel afvragen waarmee je het Nigeriaanse toedienen van zweepslagen aan homo's moet vergelijken, of het Iraanse ophangen ervan ... Heeft er iemand nog wat in de aanbieding?

En dit werd natuurlijk niet geplaatst. Weer een te harde waarheid ...

Ook mensen van Joodse afkomst die je verder zelden op dit soort dingen betrapt (at5.nl, 28-01-2014. uitleg of detail ):
  Arnold Heertje gestraft voor belediging in 'Anne Frankboom-rel'

Professor Arnold Heertje heeft een aantekening in zijn strafblad geaccepteerd voor het beledigen van een aannemer.
    Dat gebeurde in de nasleep van een rel over de opruimkosten van de omgewaaide Anne Frankboom. De boom waaide in augustus 2010 om. Van der Leij ruimde de kastanje op en diende daarvoor een rekening in bij de stichting Support Anne Frank Tree, waarvan Heertje bestuurslid is. Deze rekening bleef vervolgens lang onbetaald.
    Heertje zou ... hebben geschreven dat hij 'een attitude heeft als velen die zich in het voetspoor van de vernietiging van miljoenen Joden vervolgens ook hun eigendommen toe-eigenden.'

Dat 'zou hebben geschreven' is dus een leugen: de veroordeling (al is het misschien in de vorm van een beschikking) toont aan dát hij het heeft geschreven.

Het ene misbruik is nog smeriger dan het andere (de Volkskrant, 31-01-2014, door Ad Bloemendaal):
  Doet Netanyahu een slimme of domme zet?

De verontwaardiging in Israël is groot over de suggestie van de premier dat kolonisten ook onder een Palestijns bestuur zouden kunnen leven.


Laat in een toekomstige Palestijnse staat Israëlische kolonisten blijven zitten waar ze zitten, maar onder Palestijnse bestuur. ...
    Als het een provocatie was, dan reageerde de Palestijnse onderhandelaar Saib Erakat als op commando. 'Wie zegt dat hij de kolonisten in de Palestijnse staat wil houden, zegt in feite dat hij geen Palestijnse staat wil', waarschuwde hij. 'Geen enkele kolonist zal in de Palestijnse staat mogen blijven omdat de nederzettingen illegaal zijn en omdat de aanwezigheid van de kolonisten in bezet gebied illegaal is.'
    Rechtse politici in Israël zijn geneigd zo'n uitspraak uit te leggen als een verlangen Palestina Judenrein, vrij van Joden, te maken. Dat ene woord, geschreven en uitgesproken in de Duitse taal, moet alles duidelijk maken.    ...

Samengevat: Jood steelt, en roept "Holocaust!" als hij betrapt wordt en gedwongen het gestolen goed terug te geven.

In de Volkskrant hebben de Joden Arnon Grunberg, Bert Wagendorp en Thomas Friedman al een pleidooi gehouden voor oorlog tegen Rusland uitleg of detail , omdat Rusland de Krim heeft teruggepakt van de Oekraïne die die Krim ooit van Rusland gestolen heeft middels de Oekraïner Nikita Chroetsjow. Dit nadat extreem-nationalisten en neo-nazi's, gesteund vanuit het westen, een staatsgreep hebben gepleegd in Kiev en de wettig gekozen president afgezet. Natuurlijk de reden voor een intensief propaganda- en leugenoffensief in het westen. Waarvoor de Volkskrant speciaal weer een nieuwe columnist introduceert. Eerst even voorstellen (de Volkskrant, 11-03-2014, column door Roger Cohen (New York Times) Vertaling: Leo Reijnen):
  Oekraïne strijdt voor de waarheid

...    Vorige maand heeft mijn collega Alison Smale verslag gedaan vanuit Lviv in het westen van Oekraïne. ... Het is twee keer door het Rode Leger bezet en één keer door de Duitsers. De vooroorlogse Poolse bevolking, waaronder veel Joden, werd vermoord of gedeporteerd. ...
    Mijn eigen familie komt oorspronkelijk uit Zagare, in het noorden van Litouwen. ...

Hier hebben we dus: Roger Cohen, een jood uit de Oekraïne. Merk hierbij even op dat de ergste Jodenvervolgingen voor die van de nazi's plaatsvonden in de Polen, de Baltische staten, en de Oekraïne, en u bent weer helemaal op de hoogte. Maar niet via Roger Cohen:
  Het Sovjet-leger bezette de stad in 1940, werd er door de Duitsers in 1941 weer uit verdreven en vocht zich in 1944 weer terug. Net als Lviv/Lwów, werd Zagare dus drie keer ingenomen. Toen de Sovjettroepen in 1944 terugkwamen, ontdekten ze in de bossen een massagraf. Een Bijzondere Commissie onderzocht de overblijfselen en stelde vast dat er 2.402 lijken lagen: 530 mannen, 1.223 vrouwen, 625 kinderen en 24 baby's. Er was een klein verschil tussen dit rapport en dat van SS Standartenführer Karl Jäger, die op 1 december 1941 vanuit Kaunus met groot enthousiasme meldde dat er in Zagare op 2 oktober 1941 2.266 Joden (663 mannen, 1.107 vrouwen en 496 kinderen) waren ge-executeerd. De Russen plaatsten een bord in het bos: 'Ter herinnering aan de slachtoffers van het fascisme.' Zo werd de waarheid verhuld, wat voor Moskou de norm was.

Lees even niet goed, en je denkt: het is allemaal de schuld van de Russen.
    En de Russen moeten de schuld hebben, want de Russen hebben natuurlijk ook schuld aan het bestolen zijn van de Krim. En aan de moordpartij in Kiev:
  Oekraïne vecht voor het recht op het waarheidsgetrouw herdenken dat een 28-jarige universitair docent uit Lviv is gedood in de strijd voor de vrijheid.

Een gore leugen om een hoekje, want er zijn berichten vanuit pro-westerse kring dat die moordpartij gepleegd is door de extreem-nationalisten en neo-nazi's, ten einde een afgesloten akkoord met de wettige regering te torpederen.
    En daarom:
  Geen enkel recht zou voor de VS en Europa zwaarder moeten wegen.

... wil ook Roger Cohen oorlog.
    En al deze leugens worden ingedekt met het rookgordijn van de holocaust:
  De vooroorlogse Poolse bevolking, waaronder veel Joden, werd vermoord of gedeporteerd. ...
    ...Toen de Sovjettroepen in 1944 terugkwamen, ontdekten ze in de bossen een massagraf. Een Bijzondere Commissie onderzocht de overblijfselen en stelde vast dat er 2.402 lijken lagen: 530 mannen, 1.223 vrouwen, 625 kinderen en 24 baby's. Er was een klein verschil tussen dit rapport en dat van SS Standartenführer Karl Jäger, die op 1 december 1941 vanuit Kaunus met groot enthousiasme meldde dat er in Zagare op 2 oktober 1941 2.266 Joden (663 mannen, 1.107 vrouwen en 496 kinderen) waren ge-executeerd.

Joodse smeerlapperij van het zuiverste water.

Grunberg blijft ook maar loslopen, ondanks de eindeloze reeks tekens van diepe gestoordheid (de Volkskrant, 18-04-2014, column door Arnon Grunberg):
  Verantwoordelijk

'De keten van oorzaak en gevolg leidde tot deze uitkomst,' zei Herman de Regt, associate professor wetenschapsfilosofie, verleden week donderdag in de Volkskrant tegen Henk Müller toen Müller hem vroeg wat De Regt zou zeggen als hij hem een klap voor zijn kop zou geven.
    Dat is superstoïcisme.
    De Regt meent dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor hun daden omdat de vrije wil (niet te verwarren met vrijheid) niet bestaat.
    Ik heb sympathie voor De Regt. ...

Natuurlijk. Die opvattingen van De Regt zijn namelijk ernstig gestoord (er betstaat geen keten van causaliteit vanaf oerknal tot mens ) . En bij de ene storing ...
  Onwenselijk gedrag op de ene plek kan wenselijk gedrag op de andere plek worden. De meeste nazi's werden na 1945 moeiteloos democraten. Mensen assimileren zich meer of minder aan systemen waarbinnen ze moeten leven.

... hoort de andere. Want wie anders dan een gestoorde kan in zo'n soort discussie de holocaust er bij halen ...

En nog eentje (de Volkskrant, 17-05-2014, column door Arnon Grunberg):
  Fred

De heer Teeven, die ik sinds ons gesprek in De Balie Fred moet noemen, wil van Nederlandse burgemeesters weten welke kinderen in hun gemeente onder het kinderpardon zouden moeten vallen. Carla van Os van Defence for Children, een organisatie die campagne voert voor een ruimhartiger kinderpardon, vertelde dat ze heel wat burgemeesters en volksvertegenwoordigers heeft moeten uitleggen wie Weinreb was en dat er dus niet met lijsten gewerkt gaat worden.
    Het blijft ironisch dat burgemeesters informatie moeten verschaffen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zodat die kan bepalen welke kinderen gered mogen worden. Officieus zal er ongetwijfeld wel met lijsten worden gewerkt waarop namen van kinderen staan. Sympathisanten zullen proberen bepaalde kinderen op die lijsten te krijgen.
    Ik ben benieuwd hoe Fred met de lijsten omgaat. Weet Fred wie Weinreb was?
    Mocht hij dat niet weten, raad ik hem het werk van W.F. Hermans en Renate Rubinstein

Weinreb, Rubinstein, Joden, Jodenvervolging ... Oftewel: het niet-toelaten van alle kinderen oftewel alle asielzoekers is hetzelfde als Joden vermoorden in de gaskamers.

En nog een klassiek geval (de Volkskrant, 17-06-2014, column door Arnon Grunberg):
  Ondergang

'Klaag Nederland niet meer aan om de Holocaust', was de kop van een artikel dat de socioloog Abram de Swaan in NRC Handelsblad publiceerde. ...
    ... De Swaans artikel ging ook over het geheugen: wat 'gewone Nederlanders' tijdens de oorlog wisten en wat zij met die kennis deden.
    Die vraag blijft actueel. Wij weten dat het afgelopen decennium circa 25 duizend illegale vluchtelingen in de Middellandse Zee zijn verdronken, maar de voetbalwedstrijd Iran-Nigeria is interessanter.    ...

De redenatie is glashelder: de Nederlanders zijn medeschuldig omdat ze zich niet (genoeg) verzet hebben en moeten daar voortdurend aan herinnerd blijven, en één van de vormen van boetedoening is het toelaten van lieden die vrijwillig in wrakke bootjes stappen om elders een beter leven op andermans kosten te gaan leiden  in plaats van hun eigen land op te bouwen. Totaal absurd, en een absurditeit waarvoor slechts één drijfveer te ontdekken valt: het sympathiseren met de clan de nomaden vanwege de gezamenlijke zwervende en nomadische levensstijl, cultuur, en gedachten. En voor dit doel wordt het meest smerige verbale wapen ingezet: de holocaust. Door hier het verwijt dat Nederlanders, die zich in enige mate verzet hebben, te beschuldigen van te weinig verzet komende uit de mond van de slachtoffergroep die zich zo weinig verzet heeft dat het bijna op collaboratie lijkt. Zelfs hun eigen leiders hebben eraan meegedaan. Als er één groep absoluut en geen enkel recht heeft om te spreken over een eventueel gebrek aan verzet, zijn het de Joden.
    Enigszins begrijpelijk, want Joden zijn niet gewend zich te verzetten, of in de volstrekt passende Engels uitdrukking: "to stand their ground'.  Joden willen geen "ground stand"-en. Joden trekken. En vandaar hun enorme sympathie voor deze totaal opportunistische bootjestrekkers - zie voor het bewijs hier uitleg of detail .

Daar hebben we weer zo'n figuur. Schrijver. Fatrsoensrakker van de soort: alles wat migraten betretf kan nooit fout zijn. Dus liggen moslims onder vuur vanwege het koppensnellersoptreden van ISIS in Irak (2014) is het tijd voor auteur Peter Middendorp om de mestkar uit te rollen richting Groningers wnat die hebben ook een Isis (de Volkskrant, 23-08-2014, column door Peter Middendorp)
  Isis

In de Folkingestraat van Groningen bevindt zich een antiquariaat dat al vanaf de oprichting in 1984 'Isis' heet. Sinds de gelijknamige terreurorganisatie - intussen IS genoemd - bloederig opgang maakt in Syrië en Irak wordt de boekwinkel dagelijks bespuugd en besmeurd. Ook worden er voldoende bedreigingen geuit.    ...

Helder: de terreurgroep ISIS ligt onder vuur en de Groningse boekhandel Isis ligt onder vuur. de Groningse boekhandel Isis is onschuldig. Dus de terreurgroep ISIS is onschuldig.
    De logica van de alfa. De terreur-alfa. Een woordterreur-alfa maar Hitler heeft zelf ook geen schot gelost. Die deed ook alles met woorden.
    Een oneerlijke vergelijking, vindt u?. Een Godwin, zegt u?. Hier is Peter Middendorp weer:
  De Groningers stonden er overigens bij te kijken toen de Joden werden weggevoerd, langs de straten en de spoorbaan, rijen dik. Uit verzet of voor een verzetje - ik hecht eraan te denken dat het tenminste iets van beide was.

Hahaha, hij hecht eraan te denken ... natuurlijk staat het hier alleen maar omdat Middendorp de Groningers wil besmeuren. Anders hoef je dit er niet bij te halen. Kijk maar:
  ... Lyseth, de vrouwelijke helft van het eigenaarsechtpaar. 'Maar sinds twee maanden moeten we elke ochtend de ramen wassen. Spugen, rochelen, viezigheid.' Ze wees. 'Het concentreert zich nu ook precies op die plek.'

Kijk er eens, die domme Groningers die de naam Isis verwarren met ISIS. Stomme achterlijke lui, die dus ook voor een verzetje stonden toe te kijken bij het afvoeren van Joden.
    Het wordt heel aardig samengevat door een briefschrijver (de Volkskrant, 30-08-2014, ingezonden brief van Laura de Adelhart Toorop, research masterstudent Holocaust- en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam):
  Zoek niet steeds verwijzing naar Holocaust

Mijn broer, die voor een van origine Duits bedrijf werkt, vertelde me laatst besmuikt dat hij bijna een 'heel grote blunder had gemaakt'. Die blunder bleek eruit te bestaan dat hij bijna het getal zes miljoen in een nota voor een Duitse klant had verwerkt. Volgens hem kon dat getal slechts met één ding worden geassocieerd.  

Flagrante onzin, natuurlijk. Een teken van totaal uit de hand gelopen waanzin.
  Deze week was er in kranten en sociale media grote commotie over een shirtje in de kindercollectie van kledingketen Zara dat blauw-grijs gestreept was, en waar een ster op getekend stond. Op de ster stond overigens 'Sheriff' geschreven. Vrijwel alle internationale media vielen hierover.
    Het Duitse tijdschrift Der Spiegel begint het artikel met de zin: 'Die Frage, die jetzt gestellt wird, ist überall dieselbe: Was haben die sich dabei nur gedacht?' Andere media spreken geestig over een 'striping resemblence' met de beruchte Auschwitzkleding. In de Volkskrant werd het shirtje 'dom', 'walgelijk' en 'schandalig' genoemd.

De manier waarop de pionnen van de waanzin werken. Deze lieden zijn de gestoorden. Deze lieden:   
  Media vinden niets zo heerlijk als mensen of bedrijven 'betrappen' op verwijzingen naar de Holocaust.

En wie zijn zeer dominant aanwezig in de media: de Joden uitleg of detail  Wie daar geen verband ziet, denkt dat de maan van groene kaas is.
    De briefschrijver laat het bij een oproep tot gewoon fatsoen:
  Het staat als een paal boven water dat de Holocaust een van de ergste gebeurtenissen is die ooit heeft plaatsgevonden en dat antisemitisme vandaag de dag nog steeds een groot probleem is. Ik pleit er echter voor dat mensen zich meer verdiepen in de verhalen die hierachter zitten en minder op het betrappen op verwijzingen naar de Holocaust.
    Het getal zes miljoen wordt dan weer gewoon een getal en de initialen A. H. kunnen zonder problemen worden gebruikt om Nederlands bekendste supermarktketen mee aan te duiden.

Dat zal dus niet zomaar gebeuren, want degenen die het doen, hebben er oneindig veel voordeel bij om het te blijven doen.

Over dit onderwerp is lang niet alles te volgen, maar twee voorvallen achter elkaar waren weer eens een aanleiding (Volkskrant.nl, 15-03-2015, column door Natascha van Weezel):
  Moslims zijn net mensen

Moslims vormen zeker niet de eerste minderheidsgroepering die met argusogen wordt bekeken en verantwoordelijk wordt gehouden voor zaken als werkloosheid en criminaliteit. Juist met die kennis zouden we ons moeten verzetten tegen de ophitsende angstcultuur die onder andere in stand wordt gehouden door politici als Geert Wilders.


...    Vanuit historisch perspectief is het zeker niet de eerste minderheidsgroepering die met argusogen wordt bekeken en verantwoordelijk wordt gehouden voor zaken als werkloosheid en criminaliteit. Juist met die kennis zouden we ...
 
En verdere specificering is hier volstrekt overbodig, wnat iedereen weet wie auteur Natascha van Weezel is: de dochter van journalist Max van Weezel, die zichzelf afficheert als:
  Natascha van Weezel (@natascharosa) is filmmaker en schrijfster. Eerder dit jaar verscheen haar boek De derde generatie. ...

De derde generatie Joodse kinderen na de holocaust. Van Weezel gooit met de holocaust op een extra smerige wijze: de stiekeme.

En bijna gelijktijdig (de Volkskrant, 15-03-2015, column door Harriet Duurvoort, publicist):
  Waar is de Benettonromantiek gebleven

Een stompzinnige vraag ... Die is verzopen in het bloed van de gekoppensnelde gijzelaars van de moslims.
    Maar goed, die kop kan wel van de redactie komen. Dus over naar de tekst - eerste alinea. Over ...
  ...  gruwelijk bloeddorstige jihadromantiek die soms zelfs kennelijk derde generatie Nederlandse jeugd bekoort. Over mijn Turks-alevitische groenteman die klaagt dat Turkse hangjeugd ineens een soennitische identiteit heeft ontdekt en dreigende opmerkingen maakt omdat alevieten bij nader inzien de grote vijand zijn. ...

De reactie van Haatvoort op deze zaken:
  Ik maak mij zorgen over radicalisme. ...

De tweede vorm van radicalisering:
  Op sociale media lees je de meest weerzinwekkende racistische tirades, voorzien van oproepen tot 'langzame dood' en Auschwitzplaatjes.

De reactie van Haatvoort op deze zaken:
  ... de radicalisering in extreemrechtse kringen loopt de spuigaten uit.

Juist ja: over het koppensnellen door de lichtgetinten maak je je zorgen, en de blanke scheldpartijen op de sociale media 'lopen de spuigaten uit'.
    Het is weer volkomen duidelijk waar de prioriteiten en voorkeuren liggen: hoe gekleurder, hoe beter. Kijk maar: het gaat in het (directe) vervolg niet over het lichtgetinte koppensnellen, maar over die blanke kolonialen:
  Uitingen die ooit, in het Nederland waarin ik opgroeide, ondenkbaar waren. Omdat men nog doordrongen was van het besef hoe makkelijk een fatsoenlijke burgerlijke Europese samenleving, na opgefokt en gehersenspoeld te zijn over een Joodse zondebok, een paar decennia geleden tot megalomane industriële genocide was overgegaan.

En ja hoor, daar is 'ie: de holocaust!
  Wat mij betreft mag paal en perk te gesteld aan dit soort 'vrije meningsuiting' die niets anders is dan racistische ophitserij. Je stelt dan een heldere beschavingsnorm.

En ja hoor, het vervolg: omdat de nazi's Joden vermoord hebben, en nazi's blanken zijn, mogen de Nederlanders niets van de overlast, criminaliteit en parasiterij van de getinte immigranten zeggen., omdat de Nederlanders ook blanken zijn.

Er zijn ook talloze synoniemen van de holocaust - onze successchrijver kent er vele (de Volkskrant, 04-05-2015, column door Arnon Grunberg):
  Bereid

Het kabinet werkt in het geheim - in samenwerking met EU- en NAVO-partners uiteraard - aan een plan om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Vluchtelingen krijgen bij aankomst in Nederland de vraag voorgelegd of ze euthanasiebereid zijn. Indien ja, ontvangen de familieleden van de vluchteling in het land van herkomst 15 duizend euro. Een speciaal getrainde groep legerartsen, de zogenaamde Task Force Euthanasie, zal de vluchteling zacht laten inslapen.    ...

Wat een vondst: 'euthanasiebereid' - een prachtig synoniem voor "gaskamerbereid". Wat een woordkunstenaars, die Joden ...

En je vindt ze niet alleen in Nederland, maar ook elders (de Volkskrant, 05-12-2015, van correspondent Peter Giesen):
  Ongehinderd vaagt Le Pen de socialisten weg

Zondag zijn in Frankrijk regionale verkiezingen. Door de aanslagen in Parijs is veiligheid hét thema: een geweldige impuls voor het Front National.

...   Na de aanslagen stelde president Hollande voor terroristen met een dubbele nationaliteit hun Franse paspoort te ontnemen. Een stokpaardje van het FN, overgenomen door Sarkozy. 'Niet zo lang geleden zei de socialistische minister Moscovici dat zo'n maatregel hem deed denken aan de donkerste periode uit onze geschiedenis. Nu komt Hollande er zelf mee', zegt Le Pen.    ...

De retorische atoombom, hier gehanteerd door een "Moscovici", wat natuurlijk de gelatiniseerde versie is van "Moszkowicz": de Joodse stem.

Arnon Grunberg is weer een stapje verder (de Volkskrant, 26-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Preventief

...    We zijn nog niet zover, maar weldra zal genocide 'preventieve terrorismebestrijding' heten.

Oftewel: wie iets aan terrorismebestrijding doet, dat wil zeggen: die iets onderneemt jegens terroristische moslims zoals bijvoorbeeld ze niet toelaten tot Nederland, doet aan genocide. En de Nederlandse voorstanders van die smaatregelen ter bestrijding van terrorisme zijn ...:
  Tegenwoordig schijnen sommige Nederlanders het spijtig te vinden dat Nederlandse militairen niet actief deelnamen aan de genocide in Srebrenica.

... genocideplegers.

En het zijn niet alleen Joodse schrijvers die de holocaust misbruiken - ook Joden die bij een universoitiet werken doen eraan:

Natuurlijk graag overgenomen door bijvoorbeeld de moslims.

Er is natuurlijk wel een nadeel aan het zo veelvuldig inzetten van dit wapen: het raakt bot. En dat moet ten koste van alles voorkomen worden (de Volkskrant, 28-06-2017, column door Arnon Grunberg):
  Godwin

De wet van Godwin luidt, zoals bekend, dat in discussies online vroeg of laat een verwijzing naar het nazi-tijdperk sluipt.    ...

Tot voor kort vrijwel altijd ingezet door linksfascisten tegen alle mensen die tegen vrije immigratie zijn. En sinds dus enige tijd de andere kant op door de mensen die vrije immigratie zijn. Dat wil zeggen: die laatste mensen hebben een plek gekregen om dat terug te doen: het internet:
   Steeds vaker echter wordt de wet van Godwin ingezet als verbod om over het verleden te spreken ...

Een gore leugen: ze wordt oingezet om de linksfascitische bestrijding van de bezwaren teten vrije immigratie middels de holocaist ("De asielzoekers/moslims van nu zijn als de Joden van toen") onderuit te halen.
  Godwin fungeert te vaak als een subtiele vorm van holocaustontkenning.

Riposte: "Te vaak fungeert de holocaust als de atoombomversie van de ontkenning van de Joodse kwaadaardigheid" uitleg of detail .

Het misbruik van de holocaust is één van de thema's van de politiek-correctheid. En van die politieke-correctheid is inmiddels volkomen duidelijk dat het een verslaving is leidende tot de verschijnselen van cognitieve-dementie en cognitieve psychopathie. Oftewel: het wordt steeds erger en erger. En uiteindelijk kan het toch gebeuren dat iemand de absurditeiten opmerkt. Hier dus iemand die, allang voorbij het "gewoon absurde" punt, constateert hoe ver is met het misbruik van de holocaust (de Volkskrant, 13-11-2017, door Willem Melching is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en deze maand gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie. Onlangs verscheen zijn boek 'Modern Duitsland' (Amsterdam University Press, 2017)):
  Er is echt maar één Holocaust

De populariteit van de staat Israël is ...

Om zijn rug te dekken, begint de auteur met een lang stuk over "het lot van de Joden" en 'de staat Israël', die natuurlijk niets anders is dan een bezettings- en dus terreurstaat. Dat slaan we allemaal over om na een ruime derde te komen bij:
  In een wereld waarin slachtofferschap aanzienlijk hoger staat aangeschreven dan heldendom kan het geen kwaad om je eigen lot te verwoorden in de termen van de Duitse vernietigingskampen. Daarom is er in de zucht naar erkenning van slachtofferschap een inflatie gaande in het gebruik van termen als "genocide" en "Holocaust". Ook groepen die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, gewapende conflicten of schrijnend onrecht presenteren zich graag als slachtoffers van genocide of de overtreffende trap daarvan: Holocaust. Hoe treurig hun lot soms ook is, ze zijn lang niet altijd het slachtoffer van de gerichte uitroeiing van een specifieke groep.    ...

Klopt. Wat dus bijvoorbeeld weer wel slaat op de Russen, maar daar mag je het antuurlijk al helemaal niet over hebben.
    Gevolgd door een alinea over de Palestijnen, die natuurlijk een heleboel recht van spreken hebben maar terreur is inderdaad nog geen holocaust.
    Waarna het komt op echte misbruikers:
  Een bekend fenomeen in deze wedloop van slachtofferschap is de mythe van de "Zwarte Holocaust", er is zelfs een museum aan gewijd. Ook de makers van de film 12 Years a Slave zien het lot van de zwarten als een "Holocaust". Iedereen met enig normbesef zal onmiddellijk begrijpen dat slavernij moreel verwerpelijk is. Maar het doel van de slavernij was verhoging van de productiviteit op de plantages en niet de stelselmatige vernietiging van de slaven. In de regel probeerden de slavenhouders hun slaven zo lang mogelijk in leven te houden. Niet uit christelijke naastenliefde, maar uit winstbejag en eigenbelang. Slavernij was weinig verheffend, maar het was geen genocide en zeker geen Holocaust.

Maar dat is dus allemaal doodgewoon, inmiddels, blankenhaat uitleg of detail . Hele diepe blankenhaat, want er zijn nog veel ergere producten op gevolgd uitleg of detail .
    Volgende:
  Maar het kan nog veel erger. Echt smakeloos is het taalgebruik van fanatieke vegetariërs die ons vertellen over de "Holocaust op ons bord". Daarmee bereiken de dierenvrienden een heel nieuw dieptepunt in de Holocaust-piraterij. Het gaat nu niet eens meer over mensen, maar over dieren. Wie mensen volledig gelijkstelt aan dieren verliest niet alleen elk decorum, maar ook elk moreel gezag. Wie het lot van de Joden gelijkstelt aan dat van een stukje smakelijk en gezond voedsel is niet helemaal lekker bij zijn hoofd.

Dat hadden we al geconstateerd: dit soort praterij beweegt zich tussen cognitieve dementie en cognitiee psychopathie . Columnisten bij de Volkskrant als Grunberg uitleg of detail  en Middendorp uitleg of detail , en bij Joop.nl van Van der Horst en Van Jole uitleg of detail . En hun steuners op televisie: Pauw uitleg of detail en Van Nieuwkerk.
  Kortom: het kwistige gebruik van de Holocaust-vergelijking leidt tot trivialisering van de enige industriële genocide uit de geschiedenis.

En zelfs hier dus die bekende leugen: absoluut niet. Er zijn hele volken daadwerkelijk uitgeroeid (de middelen waarmee: zwaard, kogel of gas, zijn natuurlijk totaal onbelangrijk), en de Joden zijn niet alleen nog springlevend, ze beheersen grote delen van de media, het internet (financieel) en de financiële markten.
    Waarna Melching een absurde veronderstelling doet:
  Of hebben deze groepen nog een tweede agenda? Willen ze soms met de uitholling van het begrip Holocaust ook het bestaansrecht van Israël uithollen?

Absurd, al was het maar dat deze groepen de krachtige steun vanuit de Joodse sector hebben.
    Nee, er is inderdaad nog wat aan de hand. Maar dat is iets dat Melching natuurlijk weglaat: het misbruik door de Joden (en aanhang alhier genaamd Joodsisten) zelf. En wel als wapen in de strijd voor de vrije immigratie en de "multiculturele samenleving", oftewel: de vernietiging van de Noordwest-Europese culturen uitleg of detail uitleg of detail . Die ze de holocaust verwijten uitleg of detail .
    Over misbruik van de holocaust gesproken ...


Naar Sociologische krachten , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .